Już nam z cicha posrebrzył skronie czas
W różne strony skierował życia wiatr
Lecz lilijka, podkładka, ten sam krzyż
Przypomina żeś przecież życia mistrz
hm. J. Balon„Piosenka dla Stowarzyszenia”   

Po długim okresie zawieszenia spowodowanej epidemią koronawirusa Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie podjął decyzję o wznowieniu działalności na „bezpiecznej ścieżce”.Za nami wspaniały benefis harcmistrza Tadeusza Trzmiela w Muzeum Inżynierii Miejskiej (17 I 2020 r.), VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Członków SPH (27 VI br.), więc nadszedł czas na spóźnioną, tradycyjną czerwcową akcję „Jubilat”.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie uczestników akcji dotychczasowe miejsce naszych spotkań Fort Olszanica zamieniliśmy się w gościnne mury Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, przy ul. Reymonta 18.

FOTO 01Od lewej: hm. Adam Kamisiński, phm. Jacek Małota, hm. Bogdan Dudkowski

Miło nam donieść, że tegorocznym Jubilatem i jednocześnie Super Jubilatem jest hm. Adam Kamisiński, zasłużony instruktor hufców ZHP: Kraków-Zwierzyniec i Kraków-Podgórze.

W sobotnie przedpołudnie 19 września 2020 roku przed godziną 11-tą „Dom Harcerza” stopniowo wypełniał się zaproszonymi gośćmi. Oczekiwanie na rozpoczęcie spotkania uprzyjemniały rozmowy z dawno niewidzianymi znajomymi, pamiątkowe fotografie, składano podpisy na specjalnym dyplomie z życzeniami dla Super Jubilata, a do wspólnego śpiewu zachęcał niestrudzony Druh Jarek Balon. To niecodzienne spotkanie swoją obecnością uświetnili: VIII Wódz Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna hm. Adam Staszczyński „Wilk Gospodarny”, Pan Mirosław Lisik z MDK „Dom Harcerza”,Druh Zbigniew Adamczyk, członek zastępu „Wilków” z 5 KDH „Dzieci Pioruna” im. ks. Ignacego J. Skorupki w latach 1945-1949,hm. Ryszard Korski reprezentantelitarnego grona „Jubilatów 80+”, członkowie SPH na czele z przedstawicielami Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wspólnie z „Super Seniorem” świętowaliJegonajbliżsi, przyjacielei liczne grono wychowanków.

FOTO 02

Po odśpiewaniu „Hymnu Harcerskiego” przybyłych gości serdecznie powitał hm. Stanisław Piasecki - wiceprezes SPH.A potem popłynęły wspomnienia, które zapoczątkowały piosenki„Nikt nam nie zabierze” oraz „Płonie ognisko i szumią knieje”.Zapalając świecę symbolizującą ognisko Druh Adam Kamisiński z trudem panował nad wzruszeniem. Swoją gawędę Druh Adam zaczął od stwierdzenia, że: Taksię zastanawiam, czy na to zasłużyłem. Ale cieszę się, że ludzie jeszcze o mnie pamiętają. W multimedialnej prezentacji hm. Andrzeja Gaczorkamogliśmy oglądać kolejne etapy życia Super Jubilata od czasów dzieciństwa, przez okres szkolny, pracy zawodowej i społecznej.

Z uwagą oglądano zdjęcia z rodzinnych albumów Jubilata, starsze i młodsze. Rozpoznawano na nich siebie i przyjaciół, odświeżano w pamięci wydarzenia sprzed lat.W drużynach szczepów „Dzieci Pioruna” i „Kosynierów” wychowało się kilka pokoleń młodych ludzi. Wielu z nich Druh Adam wprowadzał „na harcerską ścieżkę”, uczył poszanowania wartości, gotowości do działania.

SuperJubilat urodził się w 1930 roku w Krakowie. Jako piętnastolatek w 1945 roku wstąpił do ZHP, do 5 KDH-rzy „Dzieci Pioruna” im. ks. Ignacego J. Skorupki.W latach 1957 do 1975 związał się ze szczepem 5 KDH „Dzieci Pioruna” im. Tadeusza Kościuszki, w którym rozpoczął działalność instruktorską. W okresie 1968-1973 był szczepowym szczepu „Kosynierów” - kontynuatora tradycji 1 Podgórskiej DH-rzy im. Dionizego Czachowskiego, popularnej „Błękitnej Jedynki”. Na „harcerskiej ścieżce” przez wiele lat towarzyszyli mu żona Zofia, córka Ewa, syn Jacek.

Druh Adam ukończył Technikum Łączności, rodzinne łącznościowe tradycje kontynuują syn Jacek, bratanek Ryszard i wnuk Sebastian.Do dziś zachował pogodne usposobienie i co najważniejsze, obok dobrego samopoczucia, ma nadal świetną pamięć.

Gdy zakończyła się multimedialna prezentacja popłynęły słowa piosenki „Komendant”.Następnie DruhowieStanisław Piasecki, Andrzej Gaczorek iPan Mirosław Lisik złożyliJubilatowi gratulacje i życzeniaoraz wręczyli okolicznościowy adres, jubileuszowe wydawnictwa SPH i tradycyjne floo.

FOTO 03Druha Sabińskiego zastąpili Andrzej Gaczorek i Mirosław Lisik

FOTO 04Do życzeń dołączyli pozostali uczestnicy spotkania, areprezentanci Szczepu „Dzieci Pioruna”wręczyli swojemu seniorowi okolicznościowy upominek.

FOTO 05

FOTO 06Oficjalną część zakończyło „rodzinne” zdjęcie.

W części konsumpcyjnej ożyły wspomnienia, powróciły historie ze wspólnie przemierzonych szlaków i przeżytych razem chwil.

FOTO 07W puszczańskim kręgu

W spotkaniu, które przebiegało w miłej rodzinnej atmosferze uczestniczyło 35 0sób. Zarząd SPH serdecznie dziękuje Pani Aleksandrze Grodeckiej, dyrektor MDK „Dom Harcerza” za możliwość przeprowadzenia kolejnego spotkania z Super Jubilatem w MDK „Dom Harcerza”, gospodarzowi obiektu Panu Mirosławowi Lisikowi za techniczno-organizacyjne zabezpieczenie, hm. Andrzejowi Gaczorkowi za przygotowanie multimedialnej prezentacji dla Druha Adama Kamisińskiego oraz wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania i jego przeprowadzenia. Dziękujemy hm. Jolancie i Jarosławowi Balonom za wspaniałą oprawę muzyczno-wokalną. Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników XI Akcji „Jubilat”.

Na kolejne spotkanie zapraszamy za rok!

Ps.
Zarząd Stowarzyszenia oraz hm. Andrzej Słowik, komendant wycieczki, już teraz serdecznie zapraszają Członków Stowarzyszenia, Ich Rodziny i Sympatyków do udziału w 10. Jesiennej Górskiej Wycieczce SPH. Celem naszej wyprawy, w terminie 9-11 październik 2020 r., jest ośrodek „Ostoja Górska” w Koninkach k. Poręby Wielkiej.
Zapraszamy na spotkanie z malowniczymi polanami, halami i łąkami oraz przepięknymi widokami na pasma Tatr, Gorców i Beskidów.

Bo w życiu piękne są tylko chwile …

Tekst: Andrzej Gaczorek
Foto: Wiesław Wójcik