Aby po raz siódmy, w ramach Akcji „Jubilat”, celebrować wybitnych instruktorów harcerskich - Seniorów ( wiek 80+), spotkaliśmy się w sobotę, 18 czerwca , tradycyjnie w Forcie nr 39 w Olszanicy - Filii Młodzieżowego Domu Kultury, „Dom Harcerza” . Z grona czterech kandydatów w spotkaniu mogli wziąć udział Druhna hm Anna Urbańska i druh hm. Jan Ozaist. Dwie pozostałe osoby: Druh phm. Bogdan Marzec oraz Druhna hm. Maria Targosz nie mogły przyjechać z ważnych powodów. Była jeszcze przygotowana niespodzianka dla jednego z Jubilatów z lat poprzednich ale … Przybywających witał hm. Zbigniew Sabiński – Gospodarz Obiektu. Czynił to jak zwykle bardzo serdecznie i z wielkim poczuciem humoru. Spotkanie rozpoczęło się piosenką, zaśpiewaną przy gitarowym akompaniamencie hm. Andrzeja Łanuszki.

Akcja JUBILAT 2016

Następnie Druhna Prezes, hm. Danuta Noszka - Leśniewska powitała zebranych, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druha profesora hm. Adama Jelonka oraz obecnych na spotkaniu Jubilatów Druhny i Druhów: hm. Annę Urbańską, hm. Czesława Wojnara b. komendanta Hufca Bochnia, hm. Małgorzatę Herdan, hm. Jerzego Herdana b. członka Rady Hufca Bochnia oraz hm. Jana Ozaista wraz z Małżonką Barbarą , phm. Grażynę Sysło, hm. Romana Sysło i Marka Bieniarza, wychowanków z Harcerskiego Klubu Narciarskiego.

Powitanie

Powitanie

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Później nastąpiła piosenka i prezentacja drogi życiowej i osiągnięć harcerskich hm. Jana Ozaista. Jubilat i tytuł prezentacji na zdjęciu poniżej.

Prezentacja drogi życiowej i osiągnięć harcerskich hm. Jana Ozaista. Jubilat i tytuł prezentacji.

Jego harcerska droga rozpoczęła się 15 września 1945 roku, gdy wstąpił do 1 DH-rzy im. ks. J. Poniatowskiego przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Oświęcimiu. Harcerskie Przyrzeczenie złożył 27.04.1947 roku, w miejscu szczególnym- na Ścianie Śmierci w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, na ręce księdza phm. Mariana Stawarza ówczesnego Komendanta Hufca Oświęcim. Gdy miał 14 lat ukończył kurs drużynowych i po zmianie miejsca zamieszkania, w Klimontowie, objął drużynę zuchową Dzielne Smyki, równocześnie przeniósł się do liceum Nowodworskiego w Krakowie, zapisał się tam do Szarej Siódemki. Na wiele lat związał się z Hufcem Kraków-Powiat gdzie m.in. pełnił funkcje: zastępcy hufcowego, kierownika Referatu Młodzieży Starszej oraz Zespołu Sportu i Turystyki, kierował Podhufcem Kraków-Zabierzów.

Następnie działał w Hufcu Podkrakowskim a także w organach Chorągwi Krakowskiej – Komisji Rewizyjnej i Sądzie Harcerskim. Gdy w roku 1949 zlikwidowano ZHP zaangażował się w działalność turystyczną. Studiując na AGH zrobił kursy: przewodników beskidzkich oraz przodowników turystyki górskiej, nizinnej i narciarskiej. Po reaktywacji harcerstwa powrócił do działalności a w roku 1962 zorganizował swój pierwszy obóz wędrowny. Łącznie był komendantem trzydziestu obozów narciarskich, dziesięciu obozów wędrownych oraz wielokrotnie instruktorem letnich obozów stałych. A przygodę z nartami rozpoczął jako mały chłopiec , mieszkając w Żywcu , gdy jego ojciec Jan nauczyciel i Instruktor Narciarski PZN organizował zajęcia wychowania fizycznego dla swojej klasy w pięknej dolinie nad Ślizowym Potokiem. Tam uczniowie jeździli na nartach. Jesienią 1971 roku, Jan Ozaist, był jedną z osób, które wraz z Jerzym Rychlickim i Tadeuszem Czekajem reaktywowały Harcerski Klub Narciarski „Halny”.

Druh Jan został jego prezesem i pełnił tę funkcję w latach 1971-96 i 2000-04. Od 2004 roku jest członkiem Zarządu HKN. Od roku 1996 do chwili obecnej jest Prezesem Honorowym HKN . Zawsze był i jest bardzo aktywny. Inicjował i organizował niezliczoną ilość imprez, akcji i szkoleń. HKN. W pierwszych latach istnienia HKN był nastawiony głownie na szkolenie demonstratorów szkolnych, pomocników instruktora PZN, którzy później mieli prowadzić szkolenia narciarskie na zimowiskach w swoich środowiskach , oraz sędziów klubowych PZN. Zapytany o największe swoje osiągnięcia, Jubilat wymienił:

  1. prowadzenie Podhufca Kraków - Północ w Hufcu Powiat,
  2. organizację i prowadzenie HKN,
  3. organizację Harcerskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Zjazdowym.

Jego ulubioną postacią z historii harcerstwa jest Druh hm. Władysław Szczygieł, a autorytetem z kręgu instruktorów harcerskich Druh hm. Juliusz Langner. Do życiowych pasji, oczywiście poza harcerstwem, zaliczył turystykę letnią i zimową oraz geodezję ale w bezpośrednim wykonaniu w terenie. Praca zawodowa, to piękne, jest życiową pasją druha Jana! Jest On bowiem absolwentem Wydziału Geodezji AGH w Krakowie. Po trzech latach pracy w Biurze Projektów Przemysłu Naftowego przeniósł się do Geoprojetu gdzie zaczynał jako pracownik terenowy a kończył jako dyrektor. Na formalną emeryturę przeszedł w roku 1992, ale jest tam ciągle zatrudniony. Bardzo dbał o swoją rodzinę, która go wspierała i była razem z nim na harcerskim i narciarskim szlaku. Żona Barbara, mgr towaroznawstwa, była instruktorką w Hufcu Podkrakowskim w stopniu przewodnik, syn Piotr, phm., Hufiec Podkrakowski , jest aktualnie kierownikiem Szkoły Sportów Śnieżnych SNOWSPORT, córka Małgorzata instruktor ZHP w stopniu przewodnika jest Instruktorem Narciarskim PZN Niesłyszących.

Za wielką kreatywność i liczne osiągnięcia w działalności Druh Jan Ozais był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Posiada odznaczenia i wyróżnienia resortowe, harcerskie w tym Zloty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”, miejskie, Ziemi Krakowskiej, PTTK, państwowe w tym Krzyż Kawalerski OOP i Krzyż Oficerski OOP. Jest również Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Gawędę wygłasza druh Jan

Gawędę wygłasza Druh Jan

Po zaśpiewaniu piosenki Harcerski Krzyż wystąpiła Dostojna Jubilatka – Druhna hm. Anna Urbańska.

Przyjechała na spotkanie z Bochni, gdzie od wielu lat mieszka, opiekuje się domem i bardzo dobrze i z zamiłowaniem utrzymuje ogród. Druhna Anna wyjaśniła że nie przekazała materiałów do opracowania dla niej prezentacji ponieważ woli mówić i to krótko, o swojej działalności , współpracujących z nią instruktorach, realizowanych najważniejszych zadaniach a nie o sobie. Należy nadmienić, iż Druhna hm. Anna Urbańska pełniła w Komendzie Chorągwi Krakowskiej ZHP funkcję Kierownika Wydziału Harcerskiego w latach 1968 -73. Był to czas rozkwitu ruchu harcerskiego a zwłaszcza organizowanych dla dzieci i młodzieży Akcji Letnich i Zimowych. Wyjazdowych ale i bardzo ważnych, organizowanych przy współpracy z gazetami, dla dzieci pozostających w domach, Nieobozowych Akcji letnich i Zimowych. Za szczególny sukces odniesiony przez chorągiew w tych latach, druhna Anna uważa zorganizowanie wyjazdowych akcji dla dzieci wiejskich.

Gawędę wygłasza Druhna Anna

Gawędę wygłasza Druhna Anna

Po Jej wystąpieniu, kilka osób wypowiedziało się, bardzo pozytywnie, na temat działalności Wydziału pod kierunkiem Druhny Anny. Mówiono o jej odwadze w podejmowani trudnych decyzji, ogromnej pracowitości i umiejętności łączenia ludzi we wspólnym działaniu. Dh hm. Danuta Noszka – Leśniewska, hm. Małgorzata Pobóg – Malinowska, hm. Ferdynand Nawratil , hm. Jerzy Tarnawski wspominali lata współpracy z Druhną Anną.

Hm. Małgorzata Pobóg – Malinowska (druga od prawej)

Hm. Małgorzata Pobóg – Malinowska (druga od prawej)

Hm. Ferdynand Nawratil

Hm. Ferdynand Nawratil

Hm. Jerzy Tarnawski

Hm. Jerzy Tarnawski

Następnie każdy z Dostojnych Jubilatów otrzymał z rąk Druhny Danuty Noszki-Leśniewskiej pamiątkowy adres z podpisami wszystkich uczestników spotkania. Druh Zbigniew Sabiński przyniósł i wspólnie z druhną Danutą, tradycyjnie życząc Jubilatom „końskiego zdrowia” wręczyli Im „floo z podkową na szczęście.

Pamiątkowy adres od Stowarzyszenia odbiera Druhna hm. Anna Urbańska

Pamiątkowy adres od Stowarzyszenia odbiera Druhna hm. Anna Urbańska

Gospodarz obiektu Druh hm. Zbigniew Sabiński

Gospodarz obiektu Druh hm. Zbigniew Sabiński

Druh hm. Jan Ozaist odbiera floo z podkową na szczęście

Druh hm. Jan Ozaist odbiera floo z podkową na szczęście

Dostojni Jubilaci Roku 2016 - Druhna hm. Anna Urbańska i Druh hm. Jan Ozaist

Dostojni Jubilaci Roku 2016 - Druhna hm. Anna Urbańska i Druh hm. Jan Ozaist

Od lewej: hm. Roman Sysło, phm. Barbara i hm. Jan Ozaistowie, phm. Grażyna Sysło, Marek Bieniarz

Od lewej: hm. Roman Sysło, phm. Barbara i hm. Jan Ozaistowie, phm. Grażyna Sysło, Marek Bieniarz

Prowadząca spotkanie hm. Danuta Noszka – Leśniewska poinformowała zebranych że- okolicznościowy adres nieobecnej w dniu dzisiejszym Druhnie hm. Marii Targosz, zostanie Jej przekazany przez przedstawicieli Zarządu podczas wizyty w Wadowicach po raz pierwszy Zarząd, biorąc pod uwagę aktualny wiek (90+) Druha hm. Władysława Pancerza, Jubilata z roku 2010 przyznał Mu Tytuł Super Jubilata. Okolicznościowy adres, nieobecnemu dzisiaj Super Jubilatowi zostanie wręczony przy najbliższej stosownej okazji.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników spotkania

Później przed fortem wykonano pamiątkowe wspólne zdjęcie i pod ustawionym w pobliżu namiotem rozpoczęła się towarzyska część spotkania. Był to czas wspomnień, serdecznych rozmów. Można się było posilić zupą gulaszową, grillowanymi kiełbaskami i kaszanką, sałatkami , ciastem oraz napojami, do wyboru: kawą , herbatą, sokami, wodą mineralną.

Akcja JUBILAT 2016

Akcja JUBILAT 2016

Akcja JUBILAT 2016

Powoli, najczęściej grupkami, uczestnicy spotkania VII Akcji Jubilat wracali do sobotniej rzeczywistości. Organizatorzy serdecznie dziękują wspaniałym Jubilatom ich Bliskim, przyjaciołom oraz wszystkim uczestnikom przybyłym na spotkanie. Dziękujemy również bardzo serdecznie Pani dyrektor MDK „Dom Harcerza” Aleksandrze Grodeckiej, Gospodarzowi obiektu Druhowi hm. Zbigniewowi Sabińskiemu oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tak udanej VII Akcji Jubilat.