W ramach obchodów 100-lecia Harcerstwa oraz w celu uhonorowania najstarszych (80 lat i więcej) instruktorów Seniorów ZHP - naszych Członków, Druhów: hm Juliusza Langnera, hm Zenona Morawca, hm Stanisława Mandeckiego i hm Władysława Pancerza Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie zorganizował Akcję „Jubilat 2010”.

Spotkanie odbyło się w dniu 12 czerwca 2010 rok (sobota) . Rozpoczęło się godz. 16.00 w Forcie Olszanica, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie.

Uczestników spotkania powitali: hm Stanisław Piasecki – I V-ce Prezes SPH i hm Zbigniew Sabiński , Gospodarz Obiektu. W programie poza piosenkami, każdy z Jubilatów, w trakcie dotyczącej jego osoby prezentacji komputerowej, miał możliwość zaprezentowania swojej drogi harcerskiej. Wystąpienie każdego Jubilata kończyła śpiewana na Jego życzenia piosenka. W spotkaniu ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć Druh hm Stanisław Mandecki. Każdego z Jubilatów uhonorowano okolicznościowym listem gratulacyjnym podpisanym przez wszystkich uczestników spotkania i upominkiem nawiązującym do miejsca spotkania tj. kotylionem.

W części drugiej spotkania rozmowy kuluarowe świetnie komponowały się z przygotowanym pod kierunkiem Druhny hm Marii Sabińskiej poczęstunkiem, a to: kiełbaskami z grilla, ciastem, owocami i napojami - bardzo harcerskimi.

Spotkanie było bardzo udane dzięki pracy wielu osób, a w szczególności: bardzo dobre przygotowane organizacyjne to zasługa: hm Alicji Szydło, hm Zbigniewa Sabińskiego i hm Wiesława Górnisiewicza. Śpiewniczek przygotowała hm Danuta Bobek, prezentację komputerową znakomicie przygotowała hm Władysława Francuz, prowadzenie śpiewu z akompaniamentem na gitarze zawdzięczamy hm Grażynie Narębskiej-Miler. W przygotowaniu poczęstunku pomagały : hm Magdalena Migacz i hm Krystyna Wywiał. A sympatyczny wątek „koński” który niespodziewanie „zagroził” części pierwszej spotkania, zażegnał trafną uwagą hm Józef Lipiec. W spotkaniu wzięło udział 33 członków Stowarzyszenia.

Spotkania takie będą organizowane w następnych latach.