„16.11.1911 roku Stanisław Pigoń, działacz „Eleusis” , późniejszy profesor filologii polskiej uniwersytetu Jagiellońskiego zakłada jednodniówce Prokocimską Drużynę Skautową im ks. Stanisława Brzóski „.

„ Prokocim był zawsze jednym z najsilniejszych ośrodków ruchu harcerskiego w Podgórzu”. Tak napisano w wydanej przez Komendę Hufca Kraków-Podgórze w roku 1961 jednodniówce HARCERSTWO PODGÓRSKIE. Tak było przed rokiem 1961,a późniejsze lata dobitnie potwierdziły słuszność tego stwierdzenia.
Odkrywanie nieznanych dziejów harcerstwa na tym terenie, od powstania skautingu, było bardzo mocną stroną działalności Kręgu Seniorów 17 Drużyny Harcerzy. Krąg zorganizowany przy Towarzystwie Przyjaciół Prokocimia w latach 1995-2007 wydał 10 biuletynów „Na harcerskim szlaku”, w których znalazły się relacje dotyczące historii prokocimskiego harcerstwa. Autorami wspomnień byli działający tu w okresie przed i powojennym instruktorzy i harcerze. Po roku 1961 nastąpił znaczny wzrost aktywności harcerskiej na tym terenie. Należy uznać, że działające na tym terenie drużyny i szczepy są spadkobiercami tradycji sięgającej początków harcerstwa a ściślej ruchu skautingowego.

Obchody 100 Lecia Harcerstwa w 2010 roku, a przede wszystkim zorganizowany, z tej okazji, przez SPH wspaniały Koncert Galowy ,Jubileuszowy Zlot Harcerstwa na krakowskich Błoniach, dały impuls, który, rok później, zaowocował zorganizowaniem imprez jubileuszowych w Prokocimiu. Pomysłodawcą był Druh hm Andrzej Słowik, instruktor Szczepu „Gwieździstego”. Na spotkaniu Kręgu Instruktorskiego „Watra” pomysł „został kupiony”. Zaproszono do współpracy przedstawicieli harcerskich środowisk z tego terenu. Działających aktualnie- Kręgu Seniorów 17 DH, szczepów: Gwieździsty, Czwartacy, Preria, oraz już nie istniejących szczepów: Prokocimski, Promyto,  Wierchy, Wrzosy.  Powołany został Sztab Obchodów 100 lecia harcerstwa w Prokocimiu w podanym poniżej składzie:

1. hm Andrzej Słowik Szczep „Gwieździsty” - Szef Sztabu
2. hm Zbigniew Jaglarz Szczep „Gwieździsty”
3. hm Wiesław Wójcik  Szczep „Gwieździsty”
4. hm Helena Węgrzyn Szczep „Gwieździsty”
5.  hm Monika Wic    Szczep „Gwieździsty” (Komendant szczepu)
6. phm Patrycja Gołębiowska Drużynowa 45 DWędr.)
7. hm Stefan Schab Kręgu Seniorów 17 DH Przewodniczący
8. dh Kazimierz Balog dh Szczep „Promyto”
9. hm Małgorzata Słowik  Szczep „Promyto”
10 hm Jerzy Klinik  Szczep „Czwartacy”
11.  hm Barbara Strach Szczep   „Wierchy


Ponadto podczas przygotowywania uroczystości ze sztabem współpracowali : hm Maria Trzmiel – szczep „Promyto”, dh Joanna Słowik – szczep „Gwieździsty” , pwd Adam Bałas - Komendant Szczepu „Preria”,Dh Lech - Komendantka Szczepu „Czwartacy” , pwd Jerzy Strach, pwd Ewa Kolebek-Musiał, pwd Renata Wajda-Stokłosa, pwd Renata Leśniak-Moskal pwd Jarosław Balog oraz harcerki z 45 D-ny Wędrowniczej działającej w Szczepie „Gwieździstym”.

Uroczystości z okazji Jubileuszu Harcerstwa w Prokocimiu zostały podzielone na dwie części. Ta skierowana głównie do byłych i aktualnie działających harcerzy i instruktorów, została przeprowadzona dniu 03.06.br. O godz. 18:00 uczestnicy uroczystości wzięli udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji prokocimskiego harcerstwa  w Kościele Parafialnym  Matki Bożej Dobrej Rady wzięli udział byli i aktualnie działający harcerze i instruktorzy.
Obecne były poczty sztandarowe: Kręgu Seniorów 17 DH, szczepów Gwieździstego, Czwartacy, Preria.Mszę świętą odprawiło trzech duchownych m.in: Prowincjał Zakonu św Augustyna Ojciec Jan Biernat.  W organizacji tej części uroczystości wspomagał nas ks. Jan Przybocki.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości przeszli na teren gościnnego XV Liceum Ogólnokształcącego, gdzie kontynuowano Jubileusz. O godz. 19:00  rozpoczęło się okolicznościowe spotkaniu w sali teatralnej. Wzięło w nim udział ponad 120 osób, głownie byłych harcerzy i instruktorów. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in:
Pan V-ce Prezydent Miasta Krakowa mgr Tadeusz Trzmiel – były instruktor szczepu „Promyto” w stopniu harcmistrza, Pani mgr Grażyna Fijałkowska – Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII, Druh hm Paweł Grabka - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Ojciec Jan Biernat Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu św Augustyna, Pani mgr Beata Adamus – Dyrektor XV LO , Druhna phm Joanna Siekaniec – Komendantka Hufca  ZHP Kraków Podgórze, Pani mgr Teresa Grzybowska – Dyrektor MDK, Dyrektorzy SP  61, I Prywatnego Liceum i Gimnazjum, Druh hm Stanisław Piasecki v-ce Prezes SPH w Krakowie, oraz 5 członków Zarządu  tego Stowarzyszenia.

Po meldunku i odśpiewaniu hymnu harcerskiego, zebranych powitał Szef sztabu uroczystości Druh hm Andrzej Słowik.

Następnie zostały odczytane okolicznościowe rozkazy Komendantów Chorągwi i Hufca. Skierowano w nich słowa podziękowania za wieloletnią działalność na rzecz harcerstwa instruktorom oraz szkołom - niezawodnym sojusznikom harcerstwa. Druh Komendant Chorągwi wręczył Odznaczenia 100 Lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej. Otrzymali je: w stopniu srebrnym - Druh hm Maciej Kluza, w stopniu brązowym ; Krąg Seniorów Prokocimskich 17 DH oraz Druhna hm Helena Węgrzyn.

Najbardziej zasłużonym wręczono również medale lub dyplomy 100 Lecia Harcerstwa w Prokocimiu. Medale zbiorowe - otrzymały szkoły wspierające od wielu lat działające na ich terenie drużyny - XV Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Podstawowe nr 61 i 123, I Prywatne Liceum, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, Gimnazjum nr 31, Zespół Szkół Integracyjnych nr 14. Medale indywidualne otrzymali: hm Stefan Schab, phm Zbigniew Onderka, Druh Władysław Bacz, Druh Kazimierz Balog, pwd Mieczysław Kłusak, hm Zbigniew Jaglarz, hm Wiesław Wójcik, hm Maciej Kluza, hm Maria Trzmiel, hm Jerzy Klinik, hm Aniela Dąbrowska, hm Barbara Strach, hm Paweł Grabka Druhna Halina Bączek-Leśniak, ponadto 30 instruktorom zostały wręczone okolicznościowe dyplomy. Komendant Chorągwi uhonorował Druha hm Andrzeja Słowika specjalnym dyplomem w dowód uznania za kierowanie przygotowaniami i organizacją uroczystości.

Po zakończeniu spotkania zebrani zgromadzili się przed salą nr 3, w której przygotowano okolicznościową wystawę. Otwarcia tejże dokonali Pan mgr Tadeusz Trzmiel V-ce Prezydent Miasta Krakowa i Pani mgr Beata Adamus Dyrektor XV LO .
Wystawa podzielona została na części: lata1911-1939r. , okres II Wojny Światowej, lata 1945 – 1949, lata 1956 – 1964, oraz wystawki szczepów „Gwieździsty”, „Promyto”, „Wierchy”, „Czwartacy”, „Preria”. Ekspozycja bardzo się podobała.

Szczególnie jej część najstarsza, przygotowana przez Druha hm Andrzeja Słowika. Prezentowano na niej zdjęcia obrazujące również nieznane dotychczas fakty z historii harcerstwa w Prokocimiu. Poza zdjęciami ukazano ciekawe materiały np. proporce zastępów, kroniki drużyn i obozów,  książeczki harcerskie z dawnych lat, rękopis scenariusza uroczystości z okazji urodzin Marszałka J. Piłsudzkiego dla drużyny zuchowej napisany przez jej drużynową Druhnę S. Lubojemską w roku 1931, elementy zdobnictwa obozowego, elementy wyposażenia harcerza lub obozu.

Każda z obecnych osób otrzymała ponad 200 stronicowe wydawnictwo NA HARCERSKIM SZLAKU , opracowane przez Druha hm Macieja Kluzę. Zebrano tu materiały wcześniej publikowane oddzielnie (np. we wspomnianych wcześniej biuletynach oraz kalendariach szczepów Gwieździsty i Czwartacy) oraz nowe przygotowane przez instruktorów na te okazję a dotyczące działalności harcerstwa w Prokocimiu głównie po roku 1964.  
Wspomnienia i rozmowy oraz harcerskie piosenki toczyły się długo w salach gdzie jak zwykle było przygotowane ciasto, paluszki, owoce oraz napoje zimne, kawa i herbata.
Koordynatorem tych działań była  Druhna hm Monika Wic. Niektórzy pokrzepieni już na duchu i ciele w harcówce szczepu jednoczyli się w piosence harcerskiej.
 Uroczystości należy ocenić jako bardzo udane. Wspaniała wystawa, bardzo dobre wydawnictwo, atmosfera jak zwykle znakomita. Organizatorzy serdecznie dziękują : Dyrektor XV LO Pani mgr Beacie Adamus i pracownikom liceum za życzliwość i pomoc w przygotowaniu wystawy i spotkania, a za udzielone wsparcie  Pani mgr Grażynie Fijałkowskiej  i Radzie Dzielnicy XII, Dyrektor MDK Pani mgr Teresie Grzybowskiej, Przewodniczącemu TPP Panu mgr Romanowi Rozlachowskiemu oraz członkom SPH Druhom hm Romanowi Byszewskiemu za ufundowanie medali i hm Krzysztofowi Poniedziałkowi za opracowanie projektu pięknego logo.

Kontynuacją rozpoczętych w dniu 03.06 br uroczystości był udział harcerzy w Dniach Prokocimia organizowanych 11 i 12.06.br.  W dniu 11.06.br. o godz. 19.00 Pani Grzybowska  Dyrektor MDK i Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia Pan mgr Roman Rozlachowski dokonali otwarcia, przeniesionej do Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach, wystawy 100 - lecia Harcerstwa w Prokocimiu. Wystawa została udostępniona społeczności Prokocimia w dniach 11-17.06. br. Odwiedziło ją wielu mieszkańców z tego i okolicznych osiedli. W dniu 12.06 wystawę zwiedziła goszcząca na prokocimskich uroczystościach Pani mgr Elżbieta Lęcznarowicz,  V-ce Prezydent Miasta Krakowa.

W dniu otwarcia ekspozycji tj 11.06, o godz. 19:30 na terenie MDK rozpoczęło się ognisko harcerskie. Rozpalili je: najstarszy i najmłodszy uczestnik ogniska, Szef Sztabu Uroczystości i Komendantka szczepu „Gwieździstego” ZHP.

Ognisko było głownie poświęcone wspomnieniom. Swoje harcerskie przeżycia wspominali zarówno najstarsi jak i najmłodsi jego uczestnicy, zebrani w liczbie około 70 osób, reprezentujący różne harcerskie środowiska z tego terenu. Wśród wielu bardzo ciekawych opowiadań dominowały te związane z obozami.
Śpiewano ulubione piosenki różnych harcerskich pokoleń, toteż bardzo pomocne okazały się przygotowane na tę okazje śpiewniczki. Całości dopełniły gry i zabawy oraz wznoszone gromko okrzyki. Jak zwykle przy ognisku czas płynął zbyt szybko. Po upływie dwóch godzin przyszedł czas na pożegnanie w kręgu. A tradycyjną „iskierkę” przesłał prowadzący ognisko Druh hm Maciej Kluza.

Była to ostatnia część obchodów 100 Lecia Harcerstwa w Prokocimiu.  

Należy jednak nadmienić, że w dniu następnym tj. 12 czerwca w ramach „Dni Prokocimia” harcerze byli współorganizatorami rodzinnego biegu sportowo –harcerskiego (równocześnie, swoje 90 lecie obchodził Klub Sportowy „Prokocim). Ponadto organizowali szereg konkursów i pokazów dla dzieci. A 45 Wędrownicza Drużyna Harcerska ze szczepu „Gwieździstego” w ramach występów artystycznych zaprezentowała kilka swoich ulubionych piosenek.  

Przybliżenie najmłodszym pokoleniom i społeczności osiągnięć prokocimskiego harcerstwa, dalsze integrowanie środowisk harcerskich, odszukanie nieznanych do tej pory faktów i udokumentowanie ich oraz przywołanie wspomnień u wielu, wielu osób – to wartości uniwersalne. Organizatorom uroczystości udało się więc osiągnąć to, co sobie założyli.