Kraków, 9 października 2009 roku

                                                              Urząd Miasta Krakowa
                                                              Wydział Geodezji
                                                              31-526 Kraków
                                                              ul. Grunwaldzka 8
                                                              Pani Maria Kolińska

dotyczy:

Pisma z dnia 11.09.2009 nr GD-04-2.7412-37/09 w sprawie nadania ulicom, szkołom i obiektom użyteczności publicznej imion najwybitniejszych postaci z dziejów polskiego Harcerstwa.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie bardzo dziękuje Członkom Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP przesyłamy nasze propozycje celem zaopiniowania ich przez Członków Zespołu ( w załączeniu szczegółowe życiorysy):

  1. Olga Małkowska
  2. hm. Władysław Szczygieł
  3. Jadwiga Wierzbiańska/Marian Wierzbiański
  4. hm. Zbigniew Trylski
  5. hm. Maria Łyczko
  6. Jerzy Grodyński
  7. Józef Grzesiak
  8. Kazimierz Lisiński
  9. hm. Wincenty Mucha
  10. hm. Maria Irena Mileska
  11. Władysław Wodniecki
  12. hm. Jadwiga Orłowiczówna
  13. Stanisław Okoń – komendant Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów, zginął w czasie okupacji (jest w Krakowie taka ulica – boczna od ulicy Karola Bunscha, nie wiemy czy dotyczy tej Osoby)

                                         Łączymy harcerskie pozdrowienia

                                                              Czuwaj!

                                                                                      Prezes Zarządu Stowarzyszenia

                                                                                     hm. Danuta Noszka-Leśniewska