Pamięć narodowa wymaga, aby do rejestru trwałych dokonań wpisać wszystkich, którzy chlubnie zasłużyli się sprawie państwa i społeczności, nie szczędząc sił i życia dla wspólnych wartości – godności, wolności i tożsamości narodowej. Taką rolę w ciągu prawie 100 lat swego istnienia ogrywało polskie Harcerstwo, jej twórcy i instruktorzy, wychowawcy wielu pokoleń dzieci i młodzieży , gorący patrioci, gotowi do pracy dla kraju i walki, jeśli zaszła dziejowa potrzeba. Harcerstwo było kuźnią obywatelskich postaw i moralnego ducha służby ojczyźnie i ludziom.

Nie zawsze w przeszłości istniał odpowiedni klimat społecznej aprobaty dla dokonań Związku Harcerstwa Polskiego i jego wybitnych postaci, a także dla mniej znanych na arenie krajowej, lecz wielce zasłużonych w wymiarze regionalnym i lokalnym osób i społecznych inicjatyw. Jesteśmy przekonani, iż nadszedł czas, aby w Polsce zaniedbania te naprawić, przywracając żywą obecność harcerzy w narodowej świadomości. Polska ma swoich harcerskich bohaterów, zaczynając od Olgi i Andrzeja Małkowskich –twórców i pierwszych przywódców polskiego skautingu, Stanisława Broniewskiego – komendanta Szarych Szeregów, czy Aleksandra Kamińskiego, wybitnego pedagoga, legendarnego autora „Kamieni Na Szaniec” i kreatora ruchu zuchowego, aż po setki wybitnych harcmistrzów, znanych i szanowanych za swoją pracę w swoich miastach i na swoich ziemiach w różnych okresach 20-wiecznej Polski. Dzieje harcerstwa to kształtowanie ludzi czynu heroicznego , kulminującego w dokonaniach batalionów z Powstania Warszawskiego, ale także cichej, organicznej pracy na rzecz swego miasta i wsi, pomocy ludziom potrzebującym opieki, zapewnienia bezpieczeństwa i szczęśliwego dzieciństwa tysiącom i milionom zuchów i harcerzy.

W przeddzień zbliżającego się 100 – lecia Harcerstwa zwracamy się z gorącym apelem do najwyższych władz Rzeczypospolitej o nadanie odpowiedniej, ogólnopaństwowej rangi przygotowaniom i samym obchodom Jubileuszu. Zarazem postulujemy, aby zachęcić już dziś władze centralne i samorządowe w całym kraju do nadania ulicom, placom, szkołom i obiektom użyteczności publicznej imion najwybitniejszym postaci z dziejów polskiego Harcerstwa, a także ustanowienia specjalnej Nagrody Państwowej im. Aleksandra Kamińskiego za szczególne zasługi na polu wychowania młodzieży.

Kierujemy ten apel w imieniu najstarszej generacji instruktorów harcerskich, z dawnej piastowskiej i jagiellońskiej stolicy państwa, gdzie w grupach Eleusis rodziły się pierwsze próby polskiej, oryginalnej myśli skautowej. Kierujemy ten apel na ręce Marszałków Sejmu i Senatu RP, z jednoczesnym powiadomieniem Panów Prezydenta i Premiera, a także odpowiednich Ministrów, odpowiedzialnych za sprawy edukacji, nauki, kultury i dziedzictwa narodowego. Jesteśmy przekonani, że spotka się on ze zrozumieniem i aprobatą, a jego treść zostanie przekazana wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego i władzom regionalnym.

Kraków, lipiec 2009 roku
Zarząd Stowarzyszenia
Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie