Nikt ci nie dał złocistych odznaczeń
Taki szary harcerski nasz strój
Lecz bez oznak, bez szlif i bez znaczeń
Tyś nam Wodzem na życia znój. 

Od wielu lat członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie wnoszą istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego. Łączą obowiązki i ambicje zawodowe z działalnością społeczną, cieszą się w pełni swoim życiem. Za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków otrzymują odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Jednak dla wielu najwyższą formą uznania była i jest akceptacja, szacunek oraz uznanie społeczne, a bezcenną – pamięć i wdzięczność dorosłych wychowanków.

Jeszcze nie tak dawno uczestniczyliśmy w kolejnych jubileuszach dh. hm. Zbigniewa Sabińskiego: 50-lecia nieprzerwanej pracy zawodowej, nierozerwalnie związanej z placówką przy ulicy Reymonta – Młodzieżowym Domem Kultury „Dom Harcerza” i jego agendami, 80-lecia urodzin oraz 71 lat służby harcerskiej i instruktorskiej. Dlatego z ogromną satysfakcją i przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie Dyrekcji MDK „Dom Harcerza” na uroczystość posadzenia „Żywego Pomnika” – dębu „Saba”.

W dniu 16 kwietnia 2019 roku, podczas okolicznościowego spotkania zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego i prezesa „Kuźnicy” dr Pawła Sękowskiego w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa przy Rynku Głównym 35, uczczono jubileusz 70-lecia udziału Andrzeja Kurza w życiu publicznym Krakowa. Dodać należy, że Dostojny Jubilat był aktywnym uczestnikiem wielu wydarzeń, jako działacz polityczny, państwowy i społeczny.

 LOGO

"Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie
Robert Baden-Powell
  

Kultywując tradycję Dnia Myśli Braterskiej, byli instruktorzy podgórskiego Hufca spotkali się w piątek, dnia 1 marca 2019 r. Miejsce - tradycyjnie sala widowiskowa, gościnnego Domu Kultury „Podgórze” przy ul. Sokolskiej 13. Przed spotkaniem, jego uczestnicy mieli możliwość powspominać organizowane w latach minionych benefisy i spotkania, oglądając pierwszą, z przygotowanych przez hm. Andrzeja Gaczorka prezentację. O godzinie 17:30 spotkanie rozpoczął Komendant Kręgu Seniorów hm. Jerzy Klinik.

Od lewej: hm Maria Trzmiel, hm Zbigniew Jaglarz, phm Bogdan Marzec, hm Jerzy Klinik rozpoczynający Spotkanie oraz phm Kazimierz Rywczak

Tradycyjne świąteczno-noworoczne spotkanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej SPH z udziałem zaproszonych gości – zasłużonych w działalności stowarzyszenia w mijającym roku, odbyło się 27 grudnia 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18. Uroczysty nastrój i odpowiednią oprawę do śpiewanych kolęd tworzyła świątecznie udekorowana sala widowiskowa.

Przybyłych serdecznie powitali dh. mgr Aleksandra Grodecka – dyr MDK „Dom Harcerza” i hm. Stanisław Piasecki – V-ce Prezes SPH, w zastępstwie dh. hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, nieobecnej z powodu choroby. Przekazał On także pozdrowienia od osób, które z różnych przyczyn nie przybyły na spotkanie.

Jak co roku na wielu krakowskich cmentarzach w okresie przed 1 listopada panuje ożywiony ruch. Krakowianie przychodzą na groby bliskich, by doprowadzić je do porządku, umyć, usunąć opadłe liście i stare nagrobne lampki. Przy grobach powracają wspomnienia, czasem zabawne, czasem przykre i tęsknota za tymi, których utraciliśmy w czasie ziemskiej wędrówki.

Zgodnie z wieloletnią tradycją hm. Danuta Noszka-Leśniewska i hm. Jerzy Klinik zaprosili członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca Kraków-Podgórze do odwiedzenia nekropolii na których miejsce wiecznego spoczynku znaleźli harcerze, instruktorzy, przyjaciele i sojusznicy krakowskiego harcerstwa.

W poniedziałkowe popołudnie 29 października 2018 r. hm. Jerzy Klinik serdecznie powitał przybyłych na położony u stóp kopca Krakusa przy ul. Wapiennej 13, nowy cmentarz Podgórski. Przypomniał, że odwiedziny grobów to nasz obowiązek i wyraz szacunku dla tych, którzy odeszli na „wieczną wartę” z naszych szeregów. Jak na apelu pamięci przywołał nazwiska Druhen i Druhów: hm. Danuty Bobek, phm. Danuty Trylskiej-Siekańskiej, hm. Stanisława Wacha i Lesława Połomskiego HR, którym w minionym roku towarzyszyliśmy w ich ostatniej drodze.