Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego ma już 70 lat. Z tej okazji 26 października 2018 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się uroczysta okolicznościowa akademia. Obchody uświetnili licznie zgromadzeni goście.

Zgodnie z wieloletnią tradycją pracownicy oświaty z całego województwa małopolskiego spotkali się we wspólnym gronie by uczcić Święto Edukacji Narodowej. Tegoroczna uroczystość miała miejsce w czwartek, 25 października 2018 roku w Sali Konferencyjnej NBP w Krakowie, przy ul. Basztowej 20. Zaproszonych gości, wyróżnionych nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty przybyłych serdecznie powitała Pani Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie.
Spotkanie nauczycieli z małopolską kurator oświaty Barbarą Nowak było okazją do złożenia serdecznych życzeń i podziękowań za trud i pracę wykonywaną każdego dnia w przedszkolu, szkole i każdej placówce oświatowej.

Są chwile które nigdy nie wrócą,
lecz w pamięci trwać będą wiecznie.

Gdy w sierpniu 2017 roku pogrążeni w smutku towarzyszyliśmy w ostatniej drodze Druhnie „Dziunie” – hm. Władysławie Marii Francuz, wiele osób zastanawiało się w jaki sposób kultywowana będzie Jej pamięć. I tak, wśród wychowanków, rodziców, kadry i członków Zespołu zrodziła się myśl, aby Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana przyjął imię założycielki i wieloletniego Kierownika Druhny Władysławy Marii Francuz.

Ich pomysł spotkał się z powszechną aprobatą i uznaniem, a jej finałem była uchwała Rady Pedagogicznej Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2018 roku „uroczyście nadajemy Zespołowi Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” z Centrum Młodzieży imię Druhny Władysławy Marii Francuz założyciela i wieloletniego kierownika zespołu”.

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Sali Kominkowej Chorągwi Krakowskiej ZHP odbyło się uroczyste Spotkanie Instruktorskie z okazji Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego. Organizatorem Spotkania był Inspektorat Wychowania Wodnego i Morskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej. Spotkanie przygotował i prowadził Pilot Chorągwi Krakowskiej ZHP i jednocześnie członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie Druh hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor PZŻ).

Pilot Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy) wita uczestników Spotkania, w tym Z-cę Komendanta Chorągwi, Druha hm Bartosza Zawiszę (trzeci od prawej).

W tym miejscu należy przypomnieć, że w listopadzie 1917 roku we Władywostoku powstały pierwsze drużyny wodne, stworzone przez dzieci zesłańców syberyjskich. W latach dwudziestych ubiegłego wieku członkowie tych drużyn wrócili do Polski w okolice Wejherowa i Kościerzyny i tutaj kontynuowali swoją działalność.
Z okazji Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP ustanowił:

  • Odznakę Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego, którą może zdobyć każdy członek ZHP
  • Odznakę Instruktora Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego i jest forma nagrodzenia i wyróżnienia instruktorów zajmujących się wychowaniem wodnym w ZHP
  • Wyróżnienie Wydarzenie Stulecia, o którym ubiegać się może każde wodniackie wydarzenia odbywające się w 2017 roku.

 Spotkanie wodniaków 08.12.2017 html m3163dd8f

Odznaka Instruktor Stulecia

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego jest nowoczesną Uczelnią odwołującą się do tradycji. Kształci studentów i prowadzi badania naukowe stanowiąc tym samym integralną część narodowego, a także europejskiego systemu edukacji i nauki. AWF Warszawa powstała z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego jako Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 29 listopada 1929 roku. Dnia 29 listopada 2017 roku odbyło się Uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z okazji Święta Uczelni.

Uroczystą laudację na cześć prof. dr hab. Józefa Lipca wygłosił prof. Zbigniew Dziubiński