W życiu można robić wszystko, co się chce! Tylko trzeba chcieć! I trzeba robić!
A nie mówić, że się chce i nie robić nic albo czekać, aż zrobi to za nas ktoś inny!
Justyna Szymańska

W sobotę, 11 grudnia 2020 roku siedziba Międzynarodowego Centrum Kultury kamienica „Pod Kruki” przy Rynku Głównym 25, która od wieków jest świadkiem najważniejszych wydarzeń rozgrywających się w centrum Krakowa, była miejscem niezwykłego jubileuszu –20-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Była to wyjątkowa okazja do podsumowań, wspomnień i gratulacji.

Pomysłodawcą powołania stowarzyszenia, wspomagającego harcerstwo był ówczesny Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP, hm. Jerzy Klinik. Przygotowania, które wspólnie z hm. Tadeuszem Prokopiukiem i śp. hm. Stanisławem Spólnikiem poczynili w grudniu 1999 roku, stały się faktem. Już 15 stycznia 2000 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

W roku 2010 uroczyście świętowaliśmy 10-lecie działalności naszego stowarzyszenia w Nowohuckim Centrum Kultury. Swoje piętnastolecie, w styczniu 2015 roku, obchodziliśmy w Kamienicy Pod Kruki, siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury. Kulminacyjnym punktem obchodów 15-lecia SPH było wręczenie proporca stowarzyszenia nadanego przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. Z okazji jubileuszu wydana została licząca kilkadziesiąt stron, bogato ilustrowana monografia SPH.

Uroczystości jubileuszowe stały się również okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień państwowych, regionalnych i związkowych oraz odznaki tytułu honorowego ,które stowarzyszenie nadaje swoim zasłużonym członkom.

Licznie przybywających na to wydarzenie Gości witali członkowie zespołu organizacyjnego. Obok recepcji na specjalnych stoiskach można było otrzymać bogato ilustrowany kolejny tom historii SPH w minionym pięcioleciu oraz śpiewnik zawierający teksty 322 pieśni i piosenek.

Stoisko z jubileuszowymi wydawnictwami SPH w Krakowie

Stoisko z jubileuszowymi wydawnictwami SPH w Krakowie

Tradycyjnie ciekawą ofertę wydawnictw poświęconych harcerstwu, a także twórczości hm. Andrzeja Mroza (śpiewniczek i płyty CD) przygotował hm. Krzysztof Wojtycza z Komisji Historycznej Chorągwi ZHP w Krakowie.

Stoisko z wydawnictwami Komisji Historycznej Komendy Chorągwi ZHP w Krakowie. Pierwszy z lewej hm. Krzysztof Wojtycza

Stoisko z wydawnictwami Komisji Historycznej Komendy Chorągwi ZHP w Krakowie. Pierwszy z lewej hm. Krzysztof Wojtycza

Jubileuszowe święto 20-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie miało charakter uroczystej gali, na której obecni byli:

 • prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, członek honorowy SPH
 • Jan Duda – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji
 • Zbigniew Starzec – I Wicewojewoda Małopolski
 • Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
 • Tadeusz Trzmiel – b. I Wiceprezydent Miasta Krakowa, członek honorowy SPH, Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego
 • Stanisława Urbaniak – b. Wiceprezydent Miasta Krakowa
 • Antoni Wiatr – podharcmistrz, Przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów
 • Renata Kloryga – Dyrektor Zarządu Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Miejskiego Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • Franciszek Gałuszka – Kanclerz Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • Bohdan Makary – harcmistrz, Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ferdynand Nawratil – harcmistrz, Prezes Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFos, członek Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Aleksandra Grodecka – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza" w Krakowie
 • Janusz Ogonowski – reprezentujący Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
 • Magdalena Mazińska-Szumska – harcmistrzyni, reprezentująca Ogólnopolski Komitet Organizacyjny „Harcerskich Spotkań Po Latach” w Warszawie-Miedzeszynie
 • Robert Konarski – harcmistrz, Sekretarz Rady Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni

a także:

 • Druhny i Druhowie instruktorzy Krakowskiej Chorągwi ZHP na czele z Komendantem Chorągwi harcmistrzem Mariuszem Siudkiem
 • harcmistrzyni Janina Dworzak – Kierowniczka Referatu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ZHP
 • harcmistrz Jacek Nawrocki – Przewodniczący Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP
 • harcmistrz Janusz Wojtycza – były, wieloletni Przewodniczący Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi ZHP
 • byli komendanci Krakowskiej Chorągwi ZHP harcmistrzowie: Juliusz Langner, Jan Hryńczuk, Andrzej Krzyworzeka, Sławomir Sprawski, Jarosław Balon, Jerzy Klinik, Andrzej Żugaj, Paweł Grabka
 • byli komendanci Hufców ZHP na czele z harcmistrzem Zbigniewem Sabińskim
 • liczny zastęp byłych instruktorów harcerskich – profesorów uczelni krakowskich na czele z hm. Adamem Jelonkiem, hm. Józefem Lipcem, hm. Andrzejem Zięblińskim

oraz członkowie SPH, nasi przyjaciele i sympatycy.

Oficjalną część poprzedziła multimedialna prezentacja w której zaprezentowaliśmy wydarzenia z naszej działalności oraz ich uczestników. Następnie prowadzący uroczystość hm. Małgorzata Komorowska i hm. Andrzej Gaczorek omówili jej przebieg. Została ona podzielona na trzy części.

Po odśpiewaniu „Hymnu ZHP”, jako pierwsza zabrała głos Druhna Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes SPH, która serdecznie powitała przybyłych gości. Następnie, wkrótkich słowach, przypomniała historię powstania i rozwoju stowarzyszenia oraz osiągnięcia. Wyraziła też swoje zadowolenie z faktu, że jesteśmy organizacją silną doświadczeniem, wiedzą i relacjami, któranie tylko wspomaga harcerstwo w różnej formie, ale również dającą sobie wzajemnie wsparcie– „a, jeśli naprawdę czegoś chcemy, to nie ma dla nas rzeczy niemożliwych”.W serdecznych słowach Druhna Prezes podziękowała również naszym Sojusznikom i Przyjaciołom, którzy włączają się w nasze przedsięwzięcia i są z nami w codziennej działalności. 

Goście i uczestnicy jubileuszowej gali 20-lecia SPH

Goście i uczestnicy jubileuszowej gali 20-lecia SPH

Następnie głos zabrał hm. Józef Lipiec autor gawędy „Na dwudziestolecie SPH”. Z zainteresowaniem wysłuchano fragmentów okolicznościowego tekstu, który w całości został zamieszczony w najnowszym wydaniu monografii SPH– „Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Kraków 2000-2020. A po gawędzie popłynęły słowa piosenki „Nikt nam nie zabierze”, którą w roku 2014 hm. Jarosław Balon dedykował SPH w Krakowie.

Hm. Józef Lipiec autor gawędy „Na dwudziestolecie SPH”

Hm. Józef Lipiec autor gawędy „Na dwudziestolecie SPH”

Jako następni okolicznościowe przemówienia wygłosili: Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski, Wice Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, Jan Duda Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji. Ich wystąpienia zawierały osobiste refleksje w których odnosili się do roli SPH oraz wieloletniej bezinteresownej, pełnej oddania pracy członków stowarzyszenia na rzecz harcerstwa i Krakowa.

Z życzeniami i gratulacjami Panowie Prezydent Miasta i Wice Przewodniczący Rady Miastaprzekazali wręce Druhny Prezes jubileuszowe upominki.

Hm. Danuta Noszka-Leśniewska przyjmuje gratulacje i upominek od Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego

Hm. Danuta Noszka-Leśniewska przyjmuje gratulacje i upominek od Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego

Hm. Danuta Noszka-Leśniewska przyjmuje gratulacje i upominek od Przewodniczącego i członków Rady Miasta Krakowa

Hm. Danuta Noszka-Leśniewska przyjmuje gratulacje i upominek od Przewodniczącego i członków Rady Miasta Krakowa

Z kolei Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP hm. Mariusz Siudek składając członkom stowarzyszenia serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową współpracę, zapewnił, że komenda chorągwi bardzo sobie ją ceni oraz wyraził nadzieję, że będzie kontynuowana.Składając życzenia wręczył Druhnie Prezes bukiet czerwonych róż.

Od lewej stoją: hm. Danuta Noszka-Leśniewska i hm. Mariusz Siudek

Od lewej stoją: hm. Danuta Noszka-Leśniewska i hm. Mariusz Siudek

Hm. Danuta Noszka-Leśniewska bardzo serdecznie podziękowała za miłe słowa i zapewniła, że Stowarzyszenie bardzo liczy na dalszą, owocną współpracę na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów zrzeszonych wjednostkach organizacyjnych Chorągwi krakowskiej ZHP.

Prowadzący uroczystość hm. Małgorzata Komorowska i hm. Andrzej Gaczorek poinformowali, żez okazji jubileuszu SPH życzenia i gratulacje przesłali lub prosili telefonicznie i mailowo o przekazanie zebranym pozdrowień:

 • harcmistrzyni Anna Nowosad, Naczelniczka ZHP
 • harcmistrz Andrzej Ornat, b. naczelnik ZHP i harcmistrz Stanisław Puchała, b. z-ca naczelnika ZHP – członkowie Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskich Harcerskich Spotkań Po latach;
 • harcmistrzyni Katarzyna Traczyk, dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie
 • harcmistrz Janusz Woźniak, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w Katowicach
 • harcmistrzowie Bożena i Ryszard Krukowie
 • harcmistrzowie Krystyna i Marian Kowalscy
 • harcmistrz Bogdan Dudkowski
 • harcmistrz dr Krzysztof Sikora, autor wydawnictwa SPH pt. „Harcerski Kurhan na Suchej Górze”

którym przyczyny losowe lub pilne obowiązki uniemożliwiły osobisty udział w naszym święcie.

Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć naszych przyjaciół – działaczy i sympatyków, tych, którzy w minionym pięcioleciu odeszli już na „wieczną wartę”.

W drugiej części uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń. W imieniu Prezydenta RP, „Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości” wręczył Pan Zbigniew Starzec, I Wicewojewoda Małopolski. Za zasługi dla Niepodległej odznaczeni zostali: hm.Jarosław Balon, Pani Aleksandra Grodecka, hm. Tadeusz Kubas, hm. Magdalena Migacz, hm. Andrzej Ziębliński.

Pan Zbigniew Starzec, I Wicewojewoda Małopolski dekoruje hm. Tadeusza Kubasa „Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości”

Pan Zbigniew Starzec, I Wicewojewoda Małopolski dekoruje hm. Tadeusza Kubasa „Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości”

W dowód uznania wspierania i rozwoju ZHP, wyjątkowo cennej pracy dla dobra harcerstwa w imieniu Przewodniczącego ZHP Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudekodznaczył „Medalem Wdzięczności ZHP” zasłużonych instruktorów i aktywnych członków Stowarzyszenia: hm. Danutę Noszkę-Leśniewską , hm. Andrzeja Krzyworzekę oraz hm. Tadeusza Trzmiela.

Od lewej stoją: hm. Mariusz Siudek, hm. Tadeusz Trzmiel, hm. Danuta Noszka-Leśniewska, hm. Andrzej Krzyworzeka

Od lewej stoją: hm. Mariusz Siudek, hm. Tadeusz Trzmiel, hm. Danuta Noszka-Leśniewska, hm. Andrzej Krzyworzeka

Wręczająca odznaczenia przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Pani Renata Kloryga Dyrektor Zarządu Małopolskiego Oddziału Regionalnego TPD i Miejskiego Krakowskiego powiedziała, że są one wyrazem uznania i wdzięczności za „otwarte serca” i zaangażowanie w pracę na rzecz najmłodszych. Medal im. dr Henryka Jordana otrzymali: hm. Józef Lipiec i hm. Andrzej Gaczorek.

Od lewej stoją: hm. Józef Lipiec i hm. Andrzej Gaczorek wyróżnieni Medalem im. dr Henryka Jordana

Od lewej stoją: hm. Józef Lipiec i hm. Andrzej Gaczorek wyróżnieni Medalem im. dr Henryka Jordana

Pamiątkowy Medal ZG TPD wybity z okazji 100-lecia TPD dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie – „za rolę organizatora działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz troskę o ich rozwój” odebrała hm. Danuta Noszka-Leśniewska.

Pani Renata Kloryga przekazuje pamiątkowy Medal 100-lecia TPD dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa

Pani Renata Kloryga przekazuje pamiątkowy Medal 100-lecia TPD dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa

Ważnym momentem podczas uroczystości było wręczenie odznaczeń przyznanych przez Zarząd SPH w Krakowie. W imieniu Zarządu SPH wyróżnienia wręczyła hm. Danuta Noszka-Leśniewska. Najważniejsze wyróżnienie Stowarzyszenia tytuł „Kawalera Stowarzyszenia” oraz znak nadanej godności srebrny sygnet otrzymał hm. Andrzej Gaczorek.

Hm. Danuta Noszka-Leśniewska wręcza hm. Andrzejowi Gaczorkowi srebrny sygnet „Kawalera Stowarzyszenia”

Hm. Danuta Noszka-Leśniewska wręcza hm. Andrzejowi Gaczorkowi srebrny sygnet „Kawalera Stowarzyszenia”

Medalami „Za Zasługi dla SPH” uhonorowani zostali: Ewa Małota, hm. Agnieszka Nawrocka, Waldemar Prabucki. W imieniu śp.hm. Andrzeja Łanuszki– członka SPH, medal odebrali jego synowie Michał i Kamil.

Wyróżnieni medalami „Za Zasługi dla SPH”. Od lewej stoją: hm. Agnieszka Nawrocka, Waldemar Prabucki, Ewa Małota, hm. Danuta Noszka-Leśniewska, Kamil Łanuszka i Michał Łanuszka

Wyróżnieni medalami „Za Zasługi dla SPH”. Od lewej stoją: hm. Agnieszka Nawrocka, Waldemar Prabucki, Ewa Małota, hm. Danuta Noszka-Leśniewska, Kamil Łanuszka i Michał Łanuszka

Odznaką „Zasłużony dla SPH” odznaczeni zostali: phm. Jan Kocoł, Józef Ogiegło, Janusz Ogonowski, hm. Maria Raczyńska, Piotr Zadrożny

Wyróżnieni odznaką „Zasłużony dla SPH”. Od lewej stoją: Piotr Zadrożny, phm. Jan Kocoł, hm. Maria Raczyńska, Janusz Ogonowski

Wyróżnieni odznaką „Zasłużony dla SPH”. Od lewej stoją: Piotr Zadrożny, phm. Jan Kocoł, hm. Maria Raczyńska, Janusz Ogonowski

Odznaki członkowskie SPH otrzymali nowo wstępujący członkowie SPH, druhny i druhowie: phm. Czesława Andryszczak, hm. Andrzej Brożek, hm. Maryla Kania, hm. Barbara Noworyta, phm. Krzysztof Noworyta, hm. Anna Rozmus.

Nowo przyjęci członkowie SPH”. Od lewej stoją: phm. Krzysztof Noworyta, hm. Barbara Noworyta, phm. Czesława Andryszczak, hm. Andrzej Brożek, hm. Maryla Kania oraz Prezes SPH hm. Danuta Noszka-Leśniewska

Nowo przyjęci członkowie SPH”. Od lewej stoją: phm. Krzysztof Noworyta, hm. Barbara Noworyta, phm. Czesława Andryszczak, hm. Andrzej Brożek, hm. Maryla Kania oraz Prezes SPH hm. Danuta Noszka-Leśniewska

Lista wyróżnień i wyróżnionych była bardzo długa. Następnie hm. Ferdynand Nawratil, jako Prezes Zarządu Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KRAFOS odznaczył Odznakami Wolontariusza: hm. Krzysztofa Poniedziałka, pwd. Katarzynę Hrynkiewicz, hm. Andrzeja Słowika, hm. Małgorzatę Słowik, hm. Małgorzatę Pobóg-Malinowską i phm. Antoniego Wiatra.

Członkowie SPH odznaczeni Odznakami Wolontariusza. Od lewej stoją: phm. Antoni Wiatr, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Małgorzatę Pobóg-Malinowską, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Andrzej Słowik, hm. Ferdynand Nawratil Prezes Zarządu Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KRAFOS

Członkowie SPH odznaczeni Odznakami Wolontariusza. Od lewej stoją: phm. Antoni Wiatr, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Małgorzatę Pobóg-Malinowską, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Andrzej Słowik, hm. Ferdynand Nawratil Prezes Zarządu Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KRAFOS

W uznaniu wieloletnich zasług członków SPH w wychowaniu wodnym komendant Centrum Wychowania Morskiego ZHP hm. Tomasz Maracewicz wyróżnił Medalem im. Mariusza Zaruskiego: hm. Jerzego Klinika, hm. Mariana Dziechciowskiego, phm. Jacka Małotę, phm. Andrzeja Marcińczyka, hm. Stanisława Piaseckiego, phm. Macieja Strusia, hm. Ryszarda Wójcika. Uroczystego wręczenia medali dokonał hm. Robert Konarski, Sekretarz Rady Fundacji Harcerstwa Centrum Wyszkolenia Morskiego ZHP w Gdyni.

Członkowie SPH odznaczeni Medalem im. Mariusza Zaruskiego. Stoja od lewej: hm. Jerzy Klinik, hm. Ryszard Wójcik, phm. Maciej Struś, hm. Stanisław Piasecki, phm. Andrzej Marcińczyk (zasłonięty) phm. Jacek Małota, hm. Marian Dziechciowski

Członkowie SPH odznaczeni Medalem im. Mariusza Zaruskiego. Stoja od lewej: hm. Jerzy Klinik, hm. Ryszard Wójcik, phm. Maciej Struś, hm. Stanisław Piasecki, phm. Andrzej Marcińczyk (zasłonięty) phm. Jacek Małota, hm. Marian Dziechciowski

Podziękowania za wyróżnienie w imieniu wszystkich uhonorowanych złożył hm. Jerzy Klinik.

Następnie głos zabrał hm. Józef Lipiec, który jako propagator idei olimpijskiej, działacz olimpijski uhonorował działalność wielce zasłużonych dla Stowarzyszenie hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, hm. Jerzego Klinika i hm. Stanisława Piaseckiego tomami obszernej książki „Olimpizm Polski” („zbiorowa praca polskich uczonych, którzy zajmują się ideą olimpijską zarówno w szerokim jak i w wąskim sensie”).

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności w dalszej działalności wychowawczej.

Emocje I nieukrywane wzruszenie towarzyszyło słuchającym solowego występu Michała Łanuszki. Wokalista zaprezentował dwa utwory „z dedykacją” z repertuaru Leonarda Cohena: „Dla ciebie walc”/„Take this Walz” i „Hallelujah”. Gdy zakończył obecni zamiast minutą ciszy uczcili Jego Tatę hm. Andrzeja Łanuszkę, członka naszego stowarzyszenia, długimi oklaskami na stojąco.

Niezapomniany występ Michała Łanuszki

Niezapomniany występ Michała Łanuszki

W trakcie uroczystości hm. Stanisław Piasecki, wice prezes SPH zaprezentował wydawnictwa, którymi uczciliśmy 20-lecie stowarzyszenia: obszerny liczący 380 stron, bogato ilustrowany opis działalności w minionym pięcioleciu i jego dzień dzisiejszy „Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Kraków 2000-2020” orazdługo oczekiwany śpiewnik „Śpiewajmy...” zawierający zbiór 322 pieśni i piosenek. Podkreślił zaangażowanie i wkład pracy współpracujących z nim autorów tekstów: Andrzeja Gaczorka, Józefa Lipca („Gawęda na 20-lecie”), Wiesława Wójcika, Małgorzaty Słowik (korekta) i Andrzeja Zięblińskiego (autor projektu okładek i szaty graficznej) oraz zespołu składzie: Jarosław Balon, Jolanta Balon, Katarzyna Hrynkiewicz, Jerzy Klinik, Małgorzata Pobóg-Malinowska, który przygotował śpiewnik. Nieoceniona była także współpraca redakcyjna z wydawnictwem „Fall”.

Druhna Jolanta i Druh Jarosław Balon zachęcali do wspólnego śpiewu

Druhna Jolanta i Druh Jarosław Balon zachęcali do wspólnego śpiewu

Wprawdzie atmosferę spotkania wspierał harcerskimi piosenkami druh Jarosław Balon,ale z nieukrywaną radością przyjęto autorski występ hm. Andrzeja Mroza i jego żony Maryli Lankosz-Mróz. Wspólnie śpiewano piosenki dobrze znane z ognisk i górskich szlaków, a atmosferę śnieżnych świąt Bożego Narodzenia w Krakowie oddały teledyski z pastorałkami „Krakowski spacer z aniołami” i „Pastorałka z Krakowskiego Rynku”.

 Autorski występ hm. Andrzeja Mroza i jego żony hm. Maryli Lankosz-Mróz uświetnił przebieg jubileuszowej imprezy

Autorski występ hm. Andrzeja Mroza i jego żony hm. Maryli Lankosz-Mróz uświetnił przebieg jubileuszowej imprezy

Kończąc oficjalną część jubileuszowej uroczystości hm. Małgorzata Komorowska i hm. Andrzej Gaczorek serdecznie podziękowali obecnym za udział, życzliwość, ciepłe słowa, życzeniai gratulacje. Jednocześnie zaprosili do zwiedzenia okolicznościowej wystawy. Jej autor hm. Krzysztof Poniedziałek przygotował szereg plansz na których przedstawiono akcje i imprezy, których organizatorami byli członkowie SPH.

Spikerami, którzy zadbali o przebieg jubileuszowej imprezy byli hm. Małgorzata Komorowska i hm. Andrzej Gaczorek

Spikerami, którzy zadbali o przebieg jubileuszowej imprezy byli hm. Małgorzata Komorowska i hm. Andrzej Gaczorek

Ważną częścią było towarzyskie spotkanie. Przykawiei herbacie oraz słodkim poczęstunku toczyły się rozmowy i wspomnienia z przyjaciółmi i znajomymi, którzy teraz podążają własnymi drogami. Dzielono się informacjami z aktualnego życia, opowiadano o swoich losach. Wspominano ciekawe chwile z pracy z dziećmi i młodzieżą, organizacji obozów, biwaków i wycieczek, alertów harcerskich itp. Padały deklaracje wstąpienia w szeregi SPH. Nie brakło również okazji do pamiątkowych zdjęć.

Okolicznościowa wystawa prezentująca dwudziestoletnią działalność SPH

Okolicznościowa wystawa prezentująca dwudziestoletnią działalność SPH

Okolicznościowa wystawa prezentująca dwudziestoletnią działalność SPH

Okolicznościowa wystawa prezentująca dwudziestoletnią działalność SPH

Okolicznościowa wystawa prezentująca dwudziestoletnią działalność SPH

W spotkaniu, które przebiegało w ciepłej, rodzinnej atmosferze uczestniczyło ponad 160 Osób. Na jego organizację, sprawny przebieg znaczący wpływ miały:

 • wszechstronna pomoc gospodarzy obiektu, czyli MCK na czele z Panem Januszem Ogonowskim, menagerem Zespołu Konferencyjnego „Pod Kruki”
 • zaangażowanie organizatorów – członków Zarządu SPH:hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, hm. Stanisława Piaseckiemongo, hm. Wiesława Wójcika, hm. Andrzeja Gaczorka, hm. Krzysztofa Poniedziałka, hm. Andrzeja Słowika, hm. Magdaleny Migacz, hm. Krystyny Wywiał, hm. Małgorzaty Twardowskiej-Białek, hm. Grażyny Tekieli, hm. Marii Wójcik, hm. Małgorzaty Komorowskiej, hm. Zofii Barus orza pozostałych członków naszego stowarzyszenia którzy nie pełnią funkcji statutowych.
 • życzliwość, wielokierunkowa pomoc i wsparcie Pani Aleksandry Grodeckiej Dyrektor MDK „Dom Harcerza” z ul. Reymonta 18 oraz pracowników kierowanej przez Nią placówki.

Na oddzielne słowa uznania zasługują również uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie pod opieką p. mgr Grażyny Kumorek-Mastalerz za przygotowanie pysznego poczęstunku, jak iprofesjonalną obsługę kelnerską.

Dziękujemy także wszystkim tym, którzy nie zostali wymienieni, a których wkład pracy przyczynił się do organizacji imprezy.

 

Ps.

Wiadomo już, że VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SPH odbędzie się w dniu 21 marca 2020 roku o godz. 11.00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. Zapiszcie tę datę w kalendarzu i zawiadomcie o niej innych członków Stowarzyszenia.

Do zobaczenia!

Tekst: hm. Andrzej Gaczorek
Foto: Andrzej Kalinowski i hm. Henryk Czechowski