Nikt ci nie dał złocistych odznaczeń
Taki szary harcerski nasz strój
Lecz bez oznak, bez szlif i bez znaczeń
Tyś nam Wodzem na życia znój. 

Od wielu lat członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie wnoszą istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego. Łączą obowiązki i ambicje zawodowe z działalnością społeczną, cieszą się w pełni swoim życiem. Za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków otrzymują odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Jednak dla wielu najwyższą formą uznania była i jest akceptacja, szacunek oraz uznanie społeczne, a bezcenną – pamięć i wdzięczność dorosłych wychowanków.

Jeszcze nie tak dawno uczestniczyliśmy w kolejnych jubileuszach dh. hm. Zbigniewa Sabińskiego: 50-lecia nieprzerwanej pracy zawodowej, nierozerwalnie związanej z placówką przy ulicy Reymonta – Młodzieżowym Domem Kultury „Dom Harcerza” i jego agendami, 80-lecia urodzin oraz 71 lat służby harcerskiej i instruktorskiej. Dlatego z ogromną satysfakcją i przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie Dyrekcji MDK „Dom Harcerza” na uroczystość posadzenia „Żywego Pomnika” – dębu „Saba”.

Wyjątkowa uroczystość: Posadzenie Żywego Pomnika – dębu Saba

W sobotnie przedpołudnie 18 maja 2019 roku do Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 przybyli zaproszeni goście, a wśród nich młodzież uczęszczająca na zajęcia do pracowni MDK, przyjaciele, znajomi i dawni współpracownicy popularnego „Saby” – Zbigniewa Sabińskiego.

Wyjątkowa uroczystość: Posadzenie Żywego Pomnika – dębu Saba

Oficjalną część spotkania otworzyła Aleksandra Grodecka – dyrektor MDK „Dom Harcerza”, która powitała zebranych i w serdecznych słowach podziękowała „Panu Dyrektorowi, Szefowi, Druhowi, Sabie – za wieloletnią i wielokierunkową działalność na rzecz harcerstwa i MDK”.

Wyjątkowa uroczystość: Posadzenie Żywego Pomnika – dębu Saba

Następnie poprosiła o odsłonięcie okolicznościowej tabliczki z imieniem dębu (sadz0nki, którą ufundowali b. członkowie 1 KDH „Dzieci Świętowida” dh. Joanna Dudek-Stachowicz i jej mąż dh Marek Stachowicz).

Wyjątkowa uroczystość: Posadzenie Żywego Pomnika – dębu Saba

Następnie zabrał głos dh „Saba”, który z właściwym sobie poczuciem humoru podziękował organizatorom za to niezapomniane spotkanie (a pysznymi „Kasztankami” częstowała obecnych Jego żona, dh. Maria).

Sobotnia uroczystość była również okazją do nadania dh. hm. Zbigniewowi Sabińskiemu najwyższego wyróżnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie – tytułu „Kawaler Stowarzyszenia” w uznaniu Jego długoletniej i bardzo aktywnej służby harcerskiej i instruktorskiej oraz za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia. Aktu wręczenia srebrnego sygnetu oraz okolicznościowego dyplomu dokonał V-ce Prezes SPH dh hm. Wiesław Wójcik.

Wyjątkowa uroczystość: Posadzenie Żywego Pomnika – dębu Saba

Miłym przerywnikiem były piosenki przygotowane przez trójkę harcerzy ze Szczepu „Północna Gwiazda”.

Wyjątkowa uroczystość: Posadzenie Żywego Pomnika – dębu Saba

Po zakończeniu części oficjalnej, „Bohater Dnia” zaprosił na prawdziwą owocowo-ciastkową ucztę, która cieszyła oczy i podniebienia Gości. Była to naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy.

Wyjątkowa uroczystość: Posadzenie Żywego Pomnika – dębu Saba

Dąb „Saba” ma świadczyć o Tobie, naszym szacunku i uznaniu, ma rosnąć przez dziesiątki lat i czuwać nad tym miejscem.

Tekst i foto: Andrzej Gaczorek