W dniu 16 kwietnia 2019 roku, podczas okolicznościowego spotkania zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego i prezesa „Kuźnicy” dr Pawła Sękowskiego w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa przy Rynku Głównym 35, uczczono jubileusz 70-lecia udziału Andrzeja Kurza w życiu publicznym Krakowa. Dodać należy, że Dostojny Jubilat był aktywnym uczestnikiem wielu wydarzeń, jako działacz polityczny, państwowy i społeczny.

Jubileusz 70-lecia udziału Andrzeja Kurza w życiu publicznym Krakowa

Oficjalną część spotkania otworzył – Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, który powitał wszystkich zebranych i złożył gratulacje Dostojnemu Jubilatowi w imieniu krakowskich muzealników. Następnie współorganizator spotkania Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski w imieniu własnym i władz miejskich, dziękował Andrzejowi Kurzowi za Jego wieloletnią i wielowątkową aktywność na rzecz Krakowa. Kolejne etapy drogi życiowej Jubilata w swoich wystąpieniach przywołali m. in. prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” dr Paweł Sękowski; prof. dr hab. Jacek Purchla, w imieniu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (i wiceprezes „Kuźnicy”) Rafał Skąpski; wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Andrzej Szejna; oraz przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD Ryszard Śmiałek.

Następnie prezes „Kuźnicy” dr Paweł Sękowski odczytał listy gratulacyjne przysłane Andrzejowi Kurzowi przez tych, którzy nie mogli osobiście wziąć udziału w spotkaniu.

Oficjalną część spotkania uświetnił Jan Güntner – przyjaciel Andrzeja Kurza od szkoły średniej, błyskotliwą deklamacją wiersza Władimira Majakowskiego (napisanego przez poetę przed jego samobójczą śmiercią w kwietniu 1930 r.)

Jako ostatni głos zabrał Jubilat, który z właściwym sobie poczuciem humoru syntetycznie scharakteryzował główne pola swojej wieloletniej aktywności w Krakowie i dla Krakowa oraz podziękował organizatorom za to niezapomniane spotkanie.

Jubileusz 70-lecia udziału Andrzeja Kurza w życiu publicznym Krakowa

Po zakończeniu części oficjalnej, Jubilat przyjmował gratulacje i serdeczne życzenia sił twórczych oraz dalszych osiągnięć na polu naukowym i w życiu osobistym. Za wieloletnie wsparcie udzielane krakowskiemu harcerstwu życzenia i okolicznościowy adres w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie przekazał jego przedstawiciel – hm. dr Jerzy Klinik.

 Jubileusz 70-lecia udziału Andrzeja Kurza w życiu publicznym Krakowa

Spotkanie zakończył poczęstunek w trakcie którego toast ku czci Jubilata wzniósł Prezydent Jacek Majchrowski.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób – przyjaciół, znajomych, współpracowników Dostojnego Jubilata ze wszystkich sfer i etapów Jego działalności publicznej w Krakowie (i nie tylko).

tekst: Andrzej Gaczorek
zdjęcia: Andrzej Głuc ©