LOGO

"Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie
Robert Baden-Powell
  

Kultywując tradycję Dnia Myśli Braterskiej, byli instruktorzy podgórskiego Hufca spotkali się w piątek, dnia 1 marca 2019 r. Miejsce - tradycyjnie sala widowiskowa, gościnnego Domu Kultury „Podgórze” przy ul. Sokolskiej 13. Przed spotkaniem, jego uczestnicy mieli możliwość powspominać organizowane w latach minionych benefisy i spotkania, oglądając pierwszą, z przygotowanych przez hm. Andrzeja Gaczorka prezentację. O godzinie 17:30 spotkanie rozpoczął Komendant Kręgu Seniorów hm. Jerzy Klinik.

Kominek Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze - Dzień Myśli Braterskiej 2019

Od lewej: hm Maria Trzmiel, hm Zbigniew Jaglarz, phm Bogdan Marzec, hm Jerzy Klinik rozpoczynający Spotkanie oraz phm Kazimierz Rywczak

Powitał serdecznie wszystkich zebranych, i z okazji DMB przekazał im braterskie pozdrowienia. O rozpalenie symbolicznej watry poprosił członków kręgu -Druhów hm. Adama Jelonka i phm. Bogdana Marca i przedstawicielkę Komendy Hufca phm. Ewelinę Moskal.

Kominek Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze - Dzień Myśli Braterskiej 2019

Następnie w krótkiej wprowadzającej gawędzie wyjaśnił, że tematem spotkania są wspomnienia o przebiegu reaktywacji podgórskiego harcerstwa w latach 1956/57, a wydarzenia te pamiętają druhowie którzy rozpalili watrę. Kolejne gawędy, dotyczące tego okresu w różnych środowiskach wygłaszali: hm. Adam Jelonek – o działalności Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Phm. Bogusław Marzec o działalności 3 DH –rzy na terenie szkoły Podstawowej nr 24, a nieco później w Szczepie Fioletowej Trójki, który stał się kuźnią kadry instruktorskiej dla Hufca. Hm. Zbigniew Jaglarz opowiedział o rozwoju harcerstwa na terenie Prokocimia począwszy od reaktywowania 17 DH-rzy i późniejszej działalności szczepu „Prokocimskiego”, który można powiedzieć był zalążkiem wielu działających na tym terenie szczepów harcerskich. O zakładaniu drużyny harcerskiej na Ludwinowie wspominał jej organizator i drużynowy hm. Adam Jelonek. Druh Adam bardzo dokładnie i barwnie opowiedział również o genezie wodnych tradycji 7 DH-rzy .

Kominek Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze - Dzień Myśli Braterskiej 2019

Druh hm Adam Jelonek wspominał początki działalności 7 D-ny Harcerzy na Ludwinowie

Kominek Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze - Dzień Myśli Braterskiej 2019

Druh phm Bogdan Marzec przybliżył zebranym Szczep „Fioletowej Trójki”

Kominek Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze - Dzień Myśli Braterskiej 2019

Druh hm Zbigniew Jaglarz skoncentrował się na działalności harcerstwa w Prokocimiu.

Borek Fałęcki był zawsze środowiskiem o dużej harcerskiej aktywności, o czym przypomniał hm. Jacek Kucharski. Ponadto, o szczepie „Promyto” krótko wspomniała hm. Maria Trzmiel, a o znakomitej działalności Druha Dąbrowy w borku Fałęckim przypomniała Druhna hm. Elżbieta Kwiatkowska Więckiewicz . Wszystkie gawędy były wzbogacone świetnie przygotowaną przez hm. Andrzeja Gaczorka prezentacją, w której były zamieszczone chronologicznie najważniejsze wydarzenia i zdjęcia z tego okresu, co należy podkreślić ze wszystkich środowisk. Gawędy i wystąpienia instruktorów były przeplatane piosenkami i pląsami, które prowadził zespół w składzie phm. Katarzyna Hrynkiewicz (pianino) i hm. Marcin Kowalik (gitara). Zaśpiewano ich ponad 15 i zebrani mieli okazja poznać lub doskonalić swoja znajomość nastrojowej piosenki „Kumbaya”. Przed zakończeniem, ale już w kręgu hm. Jerzy Klinik podziękował i wręczył okolicznościowe adresy Panom Stanisławowi Kudełce i Krzysztofowi Świętkowi za pomoc dokumentowanie filmowe i fotograficzne dotychczasowych benefisów i okolicznościowych spotkań Kręgu. Równie serdecznie podziękował tym którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie spotkania. W pierwszej kolejności hm. Andrzejowi Gaczorkowi, autorowi przygotowanych dużym nakładem pracy prezentacji, Instruktorom wygłaszającym gawędy, odpowiedzialnym za prowadzenie śpiewu, wykonującym dokumentacje filmowa i fotograficzną oraz za pomoc przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkania hm. Magdalenie Migacz.

Kominek Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze - Dzień Myśli Braterskiej 2019

Po obrzędowym pożegnaniu w kręgu nastał czas serdecznych rozmów, przy kawie, herbacie i małym słodkim „co nieco”. Była to bowiem dla wielu instruktorów działających w podgórskich drużynach , szczepach i hufcu okazja, do nie zawsze częstych , ale zawsze jakże przyjaznych spotkań. Uczestniczyło 47 instruktorów.

CZUWAJ !

Tekst hm. Wiesław Wójcik
Zdjęcia hm Stanisław Piasecki