Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego jest nowoczesną Uczelnią odwołującą się do tradycji. Kształci studentów i prowadzi badania naukowe stanowiąc tym samym integralną część narodowego, a także europejskiego systemu edukacji i nauki. AWF Warszawa powstała z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego jako Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 29 listopada 1929 roku. Dnia 29 listopada 2017 roku odbyło się Uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z okazji Święta Uczelni.

Uroczystą laudację na cześć prof. dr hab. Józefa Lipca wygłosił prof. Zbigniew Dziubiński

Uroczystą laudację na cześć prof. dr hab. Józefa Lipca wygłosił prof. Zbigniew Dziubiński

Tego dnia AWF w Warszawie obchodziła 88 rocznicę działalności. Jego Magnificencja Rektor prof. Andrzej Mastalerz zainaugurował Uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu powitaniem gości, członków Senatu, doktorantów i pracowników Uczelni. W trakcie Uroczystości szczególnie uroczystą oprawę miała ceremonia nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Józefowi Lipcowi, Harcmistrzowi i członkowi naszego Stowarzyszenia.

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odczytał Uchwałę Senatu Uczelni Nr 1 z dnia 24 października 2017 roku dotyczącej:
„nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie profesorowi doktorowi habilitowanemu Józefowi Lipcowi”
Następnie prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wygłosił uroczystą laudację. Wkrótce potem, przy aplauzie zgromadzonych, JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wręczył prof. dr hab. Józefowi Lipcowi Dyplom Doktora Honoris Causa.

JM Rektor dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz wręcza Dyplom Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Józefowi Lipcowi

JM Rektor dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz wręcza Dyplom Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Józefowi Lipcowi

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, prof. dr hab. Józef Lipiec

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, prof. dr hab. Józef Lipiec

W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Józef Lipiec bardzo podziękował za wyróżnienie. I tutaj warto zaznaczyć, że prof. Józef Lipiec jest wybitnym uczonym, twórcą szkoły filozoficznych badań poświęconych kulturze fizycznej, nauczycielem i wychowawcą kadr naukowych i studentów, człowiekiem niezwykłej kultury, mądrości, wrażliwości społecznej i moralnej.

W imieniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie składamy gratulacje i pełne ciepła życzenia, zdrowia i dalszych osiągnięć w pracy naukowej oraz w działalności społecznej, w tym szczególnie w naszym Stowarzyszeniu.

Wystąpienie nowego Doktora Honoris Causa AWF w Warszawie, prof. dr hab. Józefa Lipca

Wystąpienie nowego Doktora Honoris Causa AWF w Warszawie, prof. dr hab. Józefa Lipca


Jesteśmy bardzo wzruszeni i czujemy się dumni, że tak wspaniałe wyróżnienie stało się udziałem byłego świetnego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego, aktualnie działającego wspólnie z nami w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Tekst: hm Stanisław Piasecki
Zdjęcia: Mariola Godlewska