„Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela[1]. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela”.

Uroczyste spotkania  z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączone z wręczeniem  nagród i odznaczeń,  odbyły się we środę 18 października 2017 roku, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. W jednym z nich wzięli udział, odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa z osobami towarzyszącymi , przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia  oraz instruktorzy Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Dzień Nauczyciela

W części artystycznej, rozpoczynającej spotkanie o godz. 11:00,  wystąpił chór Canticum Canticorum VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie pod dyrekcją Pani Małgorzaty Mazur, który wykonał utwory: „O gloriosa Domina” Mikołaja Zielińskiego, „Moja Piosenka” Józefa Świdra, „Wesele sieradzkie” Karola Prosnaka i „Nyon Nyon” Jake Runestada.

Występ chóru

Występ chóru

Pani Kurator Barbara Nowak powitała zaproszonych gości, wyróżnionych nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. W swoich wystąpieniach słowa uznania, podziękowania oraz życzenia nauczycielom złożył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk.

Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak wita zebranych

Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak wita zebranych

W dalszej części odbyło się uroczyste wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej przez Panią Barbarę Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty, której towarzyszył Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski i Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Z grona aktywnych członków Stowarzyszenia, Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali zasłużeni, byli instruktorzy harcerscy ( zdjęcia poniżej):

hm. Bogdan Dutkowski

hm. Bogdan Dutkowski

hm. Tadeusz Kubas

hm. Tadeusz Kubas

hm. Andrzej Słowik

hm. Andrzej Słowik

Były to szczególne chwile dla wyróżnionych, jak i dla im towarzyszących: Ewy Kubas- małżonki Tadeusza, hm. Małgorzaty Słowik – małżonki  Andrzeja oraz przedstawicieli Zarządu w osobach:  hm. Magdaleny Migacz, hm. Jerzego Klinika i hm. Wiesława Wójcika.

Odznaczeni członkowie SPH w chwilę po uroczystości

Odznaczeni członkowie SPH w chwilę po uroczystości

Nie był to koniec chwil szczególnych, bowiem Medalami Komisji Edukacji Narodowej  odznaczeni zostali instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego reprezentujący Komendę Chorągwi Krakowskiej i Hufce: phm. Artur Walkowiak (Andrychów) i hm. Bartosz Zawisza (Krzeszowice) – Zastępcy Komendanta Chorągwi Krakowskiej oraz phm. Anna Hałatek (Wieliczka) hm. Joanna Sierant i hm. Michał Łesyk (Kraków-Podgórze), hm. Ewa Siudek (Podkrakowski) ,  phm. Anna Hryńczuk –Łabno (Kraków-Śródmieście), phm. Anna Bala (Jordanów), phm. Izabela Ziółkowska (Andrychów).

Odznaczeni: Druhny i Druhowie

Odznaczeni: Druhny i Druhowie

Odznaczeni: Druhny i Druhowie

Odznaczeni: Druhny i Druhowie

Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych  z Panią Barbarą Nowak – Małopolskim Kuratorem Oświaty
Wszystkim odznaczonym instruktorom składamy  serdeczne podziękowania za ich wszechstronną , wieloletnią  i pełna pasji działalność  na rzecz dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć w miejscu zamieszkania oraz obozów letnich i zimowych.

Czuwaj !

Zarząd i członkowie  Stowarzyszenia

Spisał i zdjęciami opatrzył
hm. Wiesław Wójcik