Pamięć historii żyje w nas …
"Za nimi trudy, za nimi męka ...
Tym, co na zawsze odeszli – Pamięć Święta"

Pamięć historii żyje w nasUroczystości związane z odsłonięciem memoratywnej tablicy upamiętniającej Druhów I Borkowskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego1, zamordowanych w niemieckich oflagach, więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945, odbyły się w dniu 14 października 2017 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Zawiłej.

Uroczystość odsłonięcia tablicy poprzedziła Msza Święta o godz. 11.19 w kaplicy cmentarnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawiona w intencji borkowskich harcerek i harcerzy poległych i pomordowanych w okresie drugiej wojny światowej oraz zmarłych w latach powojennych.

Mszę świętą odprawił ks. kanonik Marian Chyrc HO – proboszcz Parafii Matki Bożej Zwycięskiej Kraków-Borek Fałęcki, kapelan Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać” i Szczepu „Solvay”.

Zuchy i harcerze z 19 Borkowskich Gromad Zuchowych „Krasnalki” i „Wilczki” czynnie uczestniczyły w oprawie liturgicznej – śpiewali psalmy, czytali modlitwy.

Pamięć historii żyje w nas

 

Pamięć historii żyje w nas

Pamięć historii żyje w nasBezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej na placu przed kaplicą cmentarną odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy memoratywnej. Marmurowa tablica z krzyżem harcerskim znajduje się po lewej stronie wejścia do kaplicy. Pod nim znajduje się napis następującej treści: … Oddali Polsce swe życie młode … w walce z hitlerowskim najeźdźcą Harcerze I BDH im. Zawiszy Czarnego. Poniżej wyryto nazwiska poległych:

  • Dh Tadeusz Starzec – l. 26, drużynowy I BDH, żołnierz 51 PP, jeniec oflagu II C Woldenberg, zamordowany w czasie kolejnej ucieczki do walczącej Ojczyzny 1944
  • Dh Zygmunt Adamus – l. 22, żołnierz AK zamordowany na Montelupich 1944
  • Dh Tadeusz Geras – l. 19, żołnierz ZWZ zginął w czasie akcji 1944
  • Dh Henryk Sroka – l. 19, drużynowy zuchów. Żołnierz AK, zamordowany w celi śmierci na ul. Pomorskiej w lipcu 1944
  • Dh Tadeusz Suwara – l. 25, żołnierz ZWZ zamordowany w Gross Rosen 1944
  • Dh Zdzisław Wołowiec, l. 20, zmarł w katorgach na Montelupich 1940.

Dalej znajdują się: Znak Polski Walczącej2 oraz napis: Harcerski Szczep Solvay im. Świętego Jana Pawła II AD 2017.

Pod tablicą umieszczono ziemię z miejsc kaźni poległych bohaterów oraz niewielką metalową tabliczkę zawierającą informację: „Pomnik postawiono w miejscu, gdzie w roku 1988, staraniem Kręgu „Stara Brać”, odsłonięto tablicę i krzyż harcerski oraz złożono ziemię z miejsc kaźni borkowskich harcerzy. Poświęcona, wykonana z brązu tablica wraz z krzyżem została skradziona w 1994 roku”.

Pamięć historii żyje w nas

Odsłonięcia tablicy dokonali przedstawiciele Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać” phm. Jan Ziembla oraz pwd. Stanisław Łuczyński.

Pamięć historii żyje w nas

Po odmówieniu modlitwy i poświęceniu tablicy przez ks. kanonika Mariana Chyrca honorową wartę zaciągnęły zuchy z 19 Borkowskich Gromad Zuchowych „Krasnalki” i „Wilczki”. Apel Pamięci, w którym znalazło się wspomnienie o harcerkach, harcerzach i instruktorach borkowskich, którzy odeszli na wieczną wartę odczytali najstarsi wychowankowie, absolwenci przedszkola.

Pamięć historii żyje w nasPodczas sobotnich uroczystości informacje dotyczące historii tablicy oraz działalności i śmierci Borkowskich Harcerzy, których nazwiska znalazły na pamiątkowej tablicy przedstawili inicjatorzy dzieła jej odtworzenia i wmurowania dh. hm. Barbara i dh. hm. Jacek Kucharscy – drużynowi 19 Borkowskich Gromad Zuchowych „Krasnalki” i „Wilczki”. Dodać należy, że ważnymi uczestnikami projektu byli również Państwo Małgorzata i Andrzej Ożogowie wspierani przez rodziców zuchów.

Uroczystość miała szczególnie podniosły charakter i oprawę. Pięknie prezentowały się zuchy. Obecni byli m. in. przedstawiciel Rady Miasta Krakowa Pan Adam Migdał, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki Pan Jan Pietras oraz Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki Pani Renata Grotowska, dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 95 w Krakowie im. Kornela Makuszyńskiego Pani Krystyna Dudek, dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 132 w Krakowie-Swoszowicach Pani Anna Piasecka oraz wychowawcy i rodzice zuchów – przedszkolaków, członkowie Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”, Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie z jego v-ce przewodniczącymi Stanisławem Piaseckim i Wiesławem Wójcikiem na czele, zaproszeni goście.

Pamięć historii żyje w nas

Pamięć historii żyje w nas

Ps.
W przeddzień uroczystości zuchy z 19 Borkowskich Gromad Zuchowych „Krasnalki” i „Wilczki” pod opieką dh. Małgorzaty Ożóg i hm. Jacka Kucharskiego udekorowały okolicznościowymi chorągiewkami ponad 100 mogił harcerek i harcerzy borkowskich znajdujących się na cmentarzu przy ul. Zawiłej. Dla uczestników uroczystości cennymi pamiątkami będą zaproszenia, okolicznościowe śpiewniczki i cegiełki. Ponadto nazwiska wszystkich ofiarodawców wpisane będą do Księgi Pamiątkowej.

Pamięć historii żyje w nas

hm. Andrzej Gaczorek
Kraków, 2017 – 10 – 18

Pierwsza Borkowska Drużyna Harcerzy (I BDH) im. Zawiszy Czarnego została powołana do działalności 12 grudnia 1932 roku rozkazem komendanta Krakowskiego Okręgu Harcerzy, druha hm. Władysława Szczygła, z próbnego zastępu „Puchaczy”

Znak Polski Walczącej – symbol w kształcie kotwicy, której człon w kształcie litery „P” symbolizuje Polskę, a ramiona literę „W” – walkę lub „kotwicę” – symbol nadziei na odzyskanie niepodległości Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Powszechnie stosowany w czasie II wojny światowej