Wolę utworzenia Muzeum Ruchu Harcerskiego wyraziła w 2008 roku Rada Miasta Krakowa. Następnie w czerwcu 2009 roku Prezydent Miasta, Radni oraz przedstawiciele Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego i Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej potwierdzili wolę utworzenia Muzeum Ruchu Harcerskiego podpisując wspólną deklarację w tej sprawie. Zgodnie z zamysłem, Muzeum Ruchu Harcerskiego ma powstać w rejonie Fortu nr 52 Łapianka w Jugowicach.

Fort pancerny pomocniczy 52a „Łapianka”- tak było

foto 01

foto 02

Jeden z korytarzy wewnątrz fortu.

Jak widać na zdjęciach powyżej stan fortu był delikatnie mówiąc – nienajlepszy.

foto 03

Fort pancerny pomocniczy 52a „Łapianka”- tak jest

Realizując zadanie „Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie” Zarząd Budynków Komunalnych - przy wsparciu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa - od kilku lat prowadzi prace rewitalizacyjne na terenie obiektu.  Ich efekty można było zobaczyć w niedzielę 17 września, podczas Dnia Otwartego Fortu „Łapianka”. Jego organizatorem był Zarząd Budynków Komunalnych, przy udziale instruktorów i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.  Przygotowana przez organizatorów duża liść atrakcji dla najmłodszych oraz możliwość zwiedzenia fortu pod kierunkiem przewodników, pomimo nienajlepszej pogody przed południem a fatalnej po południu, przyciągnęła bardzo wiele osób. Dla najmłodszych harcerze przygotowali m.in.: zamek powietrzny, ściankę wspinaczkową, malowanie twarzy, strzelanie z łuku i wiatrówki, warsztaty z harcerskiej majsterki (budowa karmników dla ptaków), Harcerska Gra Rodzinna, rozgrywki balonowej siatkówki, pokazy ratowników ZHP i HOPR, pokazy budowy obozowiska harcerskiego.

foto 04

Zapewne w sam środek tarczy

 

foto 05

Po południu atrakcje tylko pod namiotami

foto 06

W czasie deszczu zamek i ścianka wspinaczkowa czuły się niepotrzebne

Dla wszystkich, specjalny autobus z Rynku Podgórskiego a na miejscu - smaczna grochówka z kuchni polowej i kiełbaski z grila.

foto 07

Zaplecze kuchenne i  krąg ognia


Bardzo dużo osób skorzystało z okazji zwiedzenia wnętrza fortu. Mimo prowadzonych tam prac remontowych, w salkach przygotowano wiele bardzo ciekawych plansz i zdjęć, obrazujących historię zarówno Twierdzy Kraków i poszczególnych jej obiektów. Szczególnie Fortu pomocniczego pancernego 52a  „Jugowice” vel „Łapianka”. Członkowie Kręgu Seniorów i Starszyzny Hufca ZHP Kraków-Podgórze , SPH  oraz instruktorzy i harcerze – współorganizatorzy Dnia Otwartego, mogli zwiedzić fort w dodatkowej grupie.Za jej utworzenie bardzo dziękujemy Organizatorom, oraz Panu dr Krzysztofowi Wielgusowi z Politechniki Krakowskiej,  który swoją ogromną wiedzę o fortyfikacjach przekazywał zwiedzającym niezmiernie ciekawie i z wielką pasją.

foto 08

Pan dr Krzysztof Wielgus w swoim żywiole

foto 09

I chłonący każde słowo zwiedzający

 O godz. 18:00, ze względu na padający ciągle deszcz zamiast ogniska, rozpoczął się kominek , z udziałem zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorów, członków SPH oraz zaproszonych gości. Do rozpalenia kominka zaproszeni zostali: przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, I Wiceprezydent Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel, Dyrektor ZBK Katarzyna Zapał, Dyrektor MDK „Dom Harcerza” Aleksandra Grodecka, Komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze hm. Michał Łesyk, Komendant Szczepu ZHR „ Fioletowej Trójki” phm. Andrzej Dorobisz HR, Wiceprezes SPH w Krakowie hm. Wiesław Wójcik.

foto 10

Rozpalenie kominka

foto 11

Prowadzący kominek Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Mariusz Siudek

Kominek prowadził Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Mariusz Siudek. Gawędy wygłosili: I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa  hm. Tadeusz Trzmiel i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa hm. Bogusław Kośmider - o przeszłości i przyszłości fortu „Łapianka”.

foto 12

Gawędę wygłasza Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel

O harcerskich powinnościach - hm. Paweł Miłobędzki oraz hm. Andrzej Gaczorek, który wspominał zmarłą niedawno Druhnę hm. Władysławę Marią Francuz.  O bieżącej działalność harcerskiej opowiedzieli: hm. Michał Łesyk - Komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze, oraz phm. Andrzej Dorobisz HR  Komendant Szczepu  ZHR „Fioletowej Trójki”.

foto 13

Od prawej Panie i Panowie: 
hm. Michał Łesyk, Katarzyna Zapał, Anita Wójcik, hm. Bogusław Kosmider, Adam Migdał

foto 14

Uczestnicy kominka

foto 15

Od prawej: hm. Andrzej Łanuszka, pwd. Katarzyna Hrynkiewicz, hm. Marcin Kowalik

Kominek przebiegał w prawdziwie harcerskiej atmosferze, którą dopełniały śpiewane przy gitarowym akompaniamencie, pwd. Katarzyny Hrynkiewicz, hm. Andrzeja Łanuszki i hm. Marcina Kowalika, piosenki. Zgodnie z harcerską obrzędowością pożegnaliśmy się w kręgu, a wszystkich zjednywała „przebiegająca w koło iskierka przyjaźni”. Na stronach internetowych Hufca Kraków-Podgórze, Chorągwi Krakowskiej zamieszczone są podziękowania dla Tych którzy przyczynili się do zorganizowania Dnia Otwartego. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie serdecznie gratulują Organizatorom tak udanego wydarzenia i składają gorące słowa podziękowania wszystkim którzy pomimo niesprzyjającej aury  tak wspaniale go zrealizowali.
PS. Podczas gawędy Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa hm. Tadeusz Trzmiel m.in. powiedział:

"Chcemy doprowadzić do rewitalizacji tego fortu i temu ma służyć między innymi utworzenie tam placówki muzealnej. Jest to także jeden z elementów ożywienia całej Twierdzy Kraków" … „aktualnie gospodarzem w forcie jest Zarząd Budynków Komunalnych, w przyszłości ośrodkiem ruchu harcerskiego, w tym terenem przy forcie, będzie zarządzała Dyrekcja Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18, a po zakończeniu remontu przygotowany budynek stania się częścią Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”.

Bardzo dobra i miła informacja jest zamieszczona na stronie internetowej ZBK w Krakowie: „Po realizacji inwestycji, przy muzeum powstanie teren parkowy, z przestrzenią otwartą dla mieszkańców jako miejsce spacerów i rekreacji. Znajdzie się tam również miejsce na organizację części obozowo-biwakowej”.

Możemy życzyć mieszkańcom, harcerzom i … sobie, jak najszybszej realizacji wszystkich zamierzeń związanych z tak uroczym miejscem, jakim jest na pewno Fort pancerny pomocniczy 52a „Łapianka”.

Zdjęcia KCh umieszczono za zgodą ich 
autorki Druhny hm. Anny Hałatek,
pozostałe i tekst - hm. Wiesław Wójcik