Wysokie odznaczenia państwowe dla naszych Członków

Tegoroczne obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (pierwsza w Europie i druga na Świecie) w Krakowie rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Czynu Zbrojnego na Powiślu. Następnie w Katedrze Wawelskiej odbyła się uroczysta Msza Święta. Po jej zakończeniu ze Wzgórza Wawelskiego ruszył pochód, który zatrzymał się na Placu Matejki.

Raport pododdziałów

Raport pododdziałów


Tutaj miejsce zajęli m. in. : Reprezentacyjna Orkiestra Woskowa, 3 Kompanie Wojskowe, Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Kompania Straży Miejskiej, Kompania Szkoły Podoficerów Pożarnictwa, Bractwo Kurkowe, Szwadrony Kawalerii, dziesiątki pocztów sztandarowych oraz mieszkańcy Krakowa - wśród nich liczni harcerze. Po meldunku Komendanta Uroczystości, podniesieniu flagi narodowej ,salwie honorowej i odczytaniu apelu poległych głos zabrał Wojewoda Małopolski, Pan Józef Pilch. W swoim wystąpieniu przywołał wydarzenia z 1791 roku i stwierdził, że Obchody Święta Narodowego 3 Maja przypominają o fundamentach polskiej tożsamości narodowej.

Wśród licznie przybyłych Krakowian, m. in.: Druhna hm. Maria Wójcik i Druh hm. Jerzy Klinik

Wśród licznie przybyłych Krakowian, m. in.: Druhna hm. Maria Wójcik i Druh hm. Jerzy Klinik


Podczas uroczystości Wojewoda Małopolski, Pan Józef Pilch wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego – akty takie otrzymało dziewięć osób. Następnie nastąpiła uroczystość dekoracji Odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudę. Odznaczenia otrzymali:

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski
Pani Elżbieta Widłak (za wybitne zasługi w kultywowaniu muzycznego dziedzictwa Polski)
Pan Edward Hardt (za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków)
hm Magdalena Migacz (za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu harcerskiego)
hm Wiesław Wójcik (za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu harcerskiego)
Srebny Krzyż Zasługi
Pan Wojciech Grzeszek (za zasługi w działalności społeczno-związkowej)
Brązowy Krzyż Zasługi
Pan Kajetan Rajski (za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski)

foto03

Tuż po ceremonii wręczenia odznaczeń – Druhna Madzia i Druh Wiesiek prezentują się znakomicie.

foto04

W tym miejscu należy zaznaczyć, że z wnioskiem do Kancelarii Prezydenta RP o odznaczenie Krzyżem Kawalerskim OOP Naszych Instruktorów zwrócił się Zarząd naszego Stowarzyszenia. Druhna hm Magdalena Migacz oraz Druh hm Wiesław Wójcik to wybitni i zasłużeni Instruktorzy Harcerscy, a od siedemnastu lat bardzo aktywnie pracują we władzach Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druhna Madzia jako Sekretarz , a Druh Wiesiek jako V-ce Prezes Zarządu. Godnym odnotowania jest fakt, że odznaczenia wręczono 6-ciu osobom z całego Województwa Małopolskiego, w tym naszym członkom.

Po przemówieniu Wojewody Małopolskiego Pana Józefa Pilcha, uroczystość zakończyło złożenie wieńców i defilada.

Przemawia Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch

Przemawia Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch

Warty honorowe na Placu Matejki

Warty honorowe na Placu Matejki

Defiluje Szwadron Ułanów (Grupa Rekonstrukcyjna) – na czele Druh hm. Zbigniew Burzyński (Członek naszego Stowarzyszenia).

Defiluje Szwadron Ułanów (Grupa Rekonstrukcyjna) – na czele Druh hm. Zbigniew Burzyński (Członek naszego Stowarzyszenia).

Odznaczonym gorąco gratulujemy !!!