Wśród tysięcy medali i orderów na całym świecie jest odznaczenie szczególne. Wymyśliły je bowiem 49 lat temu polskie dzieci, które też opracowały jego formę - wizerunek uśmiechniętego słoneczka. Otrzymują je dorośli (na wniosek dzieci) jako dowód podziękowania i uznania za pomoc, życzliwość i serce okazywane najmłodszym.

foto01

Od 1979 roku decyzją sekretarza generalnego ONZ Order Uśmiechu został umiędzynarodowiony i obecnie przyznawany jest już na całym świecie. Dotychczas otrzymało go około 1.000 osób, z przeszło 45 krajów świata. Między innymi: autorytety religijne, arystokraci i politycy, aktorzy i reżyserzy, działacze społeczni i wybitni pedagodzy, dziennikarze, lekarze, piosenkarze i muzycy, sportowcy, twórcy literatury i poezji dla dzieci i młodzieży, artyści plastycy. Order Uśmiechu otrzymali także krakowscy instruktorzy harcerscy: hm. Danuta Bobek, hm. Zbigniew Burzyński, hm. Roman Ficek, hm. Władysława Maria Francuz, hm. Janusz Francuz – b. drużynowy 11 Pdg. DH-y im. Zawiszy Czarnego, drużyny do której Jacek Kucharski wstąpił 5 lutego 1957 roku, hm. Jerzy Klinik, hm. Jerzy Kujawski, hm. Lucjan Szczepaniak, hm. Jan Ozaist, hm. Władysław Zawiślak oraz nie żyjący już hm. Maria Łyczko, hm. Zofia Sułek, hm. Antoni Weyssenhoff.

W sobotnie południe 22 kwietnia 2017 roku w Teatrze Groteska, który od 73 lat bawi najmłodszych i dorosłych, kolejne ordery wręczono: Barbarze Kucharskiej (nr 1005) i jej mężowi Jackowi (nr 1006), emerytowanym inżynierom budownictwa związanym z przemysłem węglowym, biegłym Sądu Okręgowego w Katowicach. Ale najbardziej znanym jako harcmistrze, który od wielu lat angażują się w pracę z najmłodszymi członkami ZHP i są najstarszymi czynnymi drużynowymi w Polsce!
Z inicjatywą wyróżnienia druhowieństwa Kucharskich Orderem Uśmiechu, zorganizowania i przeprowadzenia uroczystości wręczenia Orderu wystąpiło Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. W roli gospodarzy uroczystości wystąpili członkowie SPH: hm. Władysława M. Francuz i hm. Andrzej Gaczorek,


Hm. Władysława M. Francuz i hm. Andrzej GaczorekHm. Władysława M. Francuz i hm. Andrzej Gaczorek

którzy na wstępie przedstawili jej program i przybliżyli historię powstania Orderu Uśmiechu. Przybyłych gości serdecznie powitał Adolf Weltschek – Dyrektor Teatru Groteska, kawaler Orderu Uśmiechu (były zuch dh. Jacka).

Pan Adolf Weltschek

Pan Adolf Weltschek

Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu reprezentowali Pani Katarzyna K. Traczyk – Sekretarz Kapituły, której towarzyszyli Panowie Marian Kulig i Józef Matyja – członkowie Kapituły.

Członkowie Kapituły: Marian Kulig , Józef Matyja, Katarzyna K. Traczyk

Członkowie Kapituły: Marian Kulig , Józef Matyja, Katarzyna K. Traczyk

Na widowni zajęli miejsce: Pan Paweł Mucha – Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który reprezentował Wojewodę Małopolskiego, Adam Migdał – radny Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018 (był zuchem w prowadzonej przez Jacka dawnej Gromadzie Wilczków Borkowskich), Jan Stanisław Pietras – Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Kraków Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz Renata Grotowska – zastępca Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy (na terenie tej dzielnicy dh. Basia i dh Jacek działają od 60 lat), Pani Krystyna Dudek Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie wraz z kadrą pedagogiczną.

Od prawej: hm. Barbara Kucharska, Paweł Mucha, hm. Danuta Noszka-Leśniewska,                                         hm. Stanislaw Piasecki, hm. Ferdynand Nawratil

Od prawej: hm. Barbara Kucharska, Paweł Mucha, hm. Danuta Noszka-Leśniewska, hm. Stanislaw Piasecki, hm. Ferdynand Nawratil

Od lewej: hm. Jacek Kucharski, hm. Mariusz Siudek, hm. Grzegorz Woźniak, phm. Stanisław Traczyk

Od lewej: hm. Jacek Kucharski, hm. Mariusz Siudek, hm. Grzegorz Woźniak, phm. Stanisław Traczyk

Członkowie władz harcerskich: Główną Kwaterę reprezentowali hm. Grzegorz Woźniak – pełnomocnik Naczelnika ZHP oraz phm. Stanisław Traczyk – instruktor kadry Muzeum Historii Harcerstwa w Warszawie, hm. Mariusz Siudek – Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP. Licznie reprezentowane było Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa na czele z Jego Prezesem dh. hm. Danutą Noszką – Leśniewską i v-ce Prezesami Stanisławem Piaseckim i Wiesławem Wójcikiem, Kawalerowie Orderu Uśmiechu (11 osób), seniorki i seniorzy Harcerstwa Borkowskiego – członkowie Kręgu „Stara Brać” na czele dh. Lesławem Połomskim HR, który w sierpniu bieżącego roku rozpocznie 100 rok życia.

Druh Lesław Połomski HR

Druh Lesław Połomski HR

Wśród przybyłych na uroczystość obecni byli także członkowie rodziny odznaczonych. Szczególnie liczna grupa byłych zuchów i harcerzy z drużyn i szczepów „Z Dębowego Lasu”, „Wiślanie”. Ilość gości, zwłaszcza dzieci, była ogromna – o miejsca na sali nie było łatwo. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych mediów.

Uczestnicy uroczystości

Uczestnicy uroczystości

Dh. Adolf Weltschek życzył wszystkim obecnym wielu niezapomnianych wrażeń i … przekazał zuchom oraz przedszkolakom z Przedszkola Samorządowego Nr 95 w Krakowie władzę nad sceną. Wkrótce też, pod przewodnictwem przybocznych dh. Małgorzaty Ożóg i Sylwii Słabosz-Kołodziejczyk, na scenę wkroczyły zuchy 19 Gromad Zuchowych „Krasnalki” i „Wilczki” Borkowskie.


Zuchy 19 Gromad Zuchowych „Krasnalki” i „Wilczki” Borkowskie.

Zuchy 19 Gromad Zuchowych „Krasnalki” i „Wilczki” Borkowskie.


Borkowskie zuchy

Borkowskie zuchy

Od tego momentu obecni mogli przeżyć atmosferę zabawy zuchowej. Zuchowe piosenki, pląsy oraz multimedialna prezentacja i gawęda dh. Małgosi Ożóg były najbardziej widocznym dowodem efektów czteroletniej wspólnej pracy pod kierunkiem dh. Basi i dh. Jacka Kucharskich.

Borkowskie zuchy

Borkowskie zuchy


Borkowskie Zuchy

Kulminacyjny punkt uroczystości – mianowanie na Kawalera Orderu Uśmiechu i wręczenie Orderu poprzedziło przedstawienie sylwetek Laureatów, którego dokonali gospodarze imprezy hm. Władysława M. Francuz i hm. Andrzej Gaczorek.


Od prawej: członkowie Kapituły, Józef Matyja, Marian Kulig, Katarzyna K. Traczyk, Jacek R. Kucharski, Barbara Kucharska, Władysława M. Francuz

Od prawej: członkowie Kapituły, Józef Matyja, Marian Kulig, Katarzyna K. Traczyk, Jacek R. Kucharski, Barbara Kucharska, Władysława M. Francuz

Ceremonię dekoracji Orderem Uśmiechu przeprowadzili: Katarzyna K. Traczyk – Sekretarz Kapituły, Panowie Marian Kulig i Józef Matyja – członkowie Kapituły i oczywiście dzieci, które wnioskowały o przyznanie odznaczenia.
Zgodnie z ustanowioną ceremonią Herold – Staś Ożóg wywołał po nazwisku dh. Basię, którą przed oblicze członków Kapituły wprowadzili Piotrek Barcentewicz i Julek Białoskórski. Następnie wywołany został dh. Jacek, któremu w drodze na scenę towarzyszyły Ania Mółka i Marysia Krupska. W tym czasie rozległy się na sali gromkie oklaski. Wszystko ucichło, kiedy odznaczeni stanęli przed członkami Kapituły. Słowa formuły pasowania na Kawalera Orderu Uśmiechu: "W imieniu dzieci Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu postanowiła nadać Ci najsłoneczniejsze z odznaczeń. Pasuję Cię Barbaro Kucharska na Kawalera Orderu Uśmiechu i żądam, abyś na przekór wiatrom i burzom była zawsze pogodna i radość dzieciom przynosiła" wypowiedziała Pani Katarzyna K. Traczyk. Wyraźnie wzruszona dh. Basia wypowiedziała słowa przyrzeczenia: „Przyrzekam być pogodną i dzieciom radość przynosić”. Po przypięciu odznaczenia, poprzez uderzenie różą po lewym ramieniu została pasowana na Kawalera Orderu Uśmiechu. Następnie udekorowany został dh Jacek. Nowy Kawaler Orderu Uśmiechu także złożył ślubowanie: „Przyrzekam być pogodnym i dzieciom radość przynosić”.


Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu postanowiła nadać Ci najsłoneczniejsze z odznaczeń.

Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu postanowiła nadać Ci najsłoneczniejsze z odznaczeń.

Pasowanie i pomyślnie zakończona próba hm. Barbary Kucharskiej

Pasowanie i pomyślnie zakończona próba hm. Barbary Kucharskiej

Pasowanie i pomyślnie zakończona próba hm. Barbary Kucharskiej

Pasowanie i pomyślnie zakończona próba hm. Jacka R. Kucharskiego

Pasowanie i pomyślnie zakończona próba hm. Jacka R. Kucharskiego

Pasowanie i pomyślnie zakończona próba hm. Jacka R. Kucharskiego

Był jeszcze jeden punkt – najtrudniejsze zadanie wypicie soku z kilku cytryn z pucharów, które odznaczonym wręczył Podczaszy – Jędrzej Niemiec ze słowami: "W pucharze kwaśna cytryna. Sprawdzimy, jak sobie poczyna Kawaler Orderu Uśmiechu". Nasi Laureaci poradzili sobie świetnie. Znani ze swego pogodnego usposobienia wzięli wypełnione sokiem puchary, wypili je duszkiem i promiennie się uśmiechnęli. W tym momencie otrzymali sporą porcję braw i na twarzach gości widać było ogromną radość i wzruszenie.

Kapituła oficjalnie powitała nowych Kawalerów Orderu, a dh. hm. Katarzyna K. Traczyk – Sekretarz Kapituły Orderu Uśmiechu odczytała i przekazała „ na ręce” odznaczonych okolicznościowy adres Pana Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka i Kanclerza Kapituły.

Kawalerowie Orderu Uśmiechu hm. Barbara i hm. Jacek R. Kucharscy

Kawalerowie Orderu Uśmiechu hm. Barbara i hm. Jacek R. Kucharscy

Gratulacje Odznaczonym składa członek kapituły Pan Marian Kulig były Naczelnik Dzielnicy Podgórze i Wiceprezydent Miasta Krakowa

Gratulacje Odznaczonym składa członek kapituły Pan Marian Kulig były Naczelnik Dzielnicy Podgórze i Wiceprezydent Miasta Krakowa

Gratulacje Odznaczonym składa członek kapituły Pan Marian Kulig były Naczelnik Dzielnicy Podgórze i Wiceprezydent Miasta Krakowa

List gratulacyjny Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha odczytał i przekazał Paweł Mucha – Dyrektor Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podziękowania i gratulacje złożyli także dh. hm. Mariusz Siudek – Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP, dh. hm. Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa.

List gratulacyjny od Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha odczytuje Paweł Mucha

List gratulacyjny od Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha odczytuje Paweł Mucha


Gratulacje Odznaczonym składa Prezes SPH hm. Danuta Noszka-Leśniewska, po lewej Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Mariusz Siudek

Gratulacje Odznaczonym składa Prezes SPH hm. Danuta Noszka-Leśniewska, po lewej Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm. Mariusz Siudek

Następnie zabrali głos Basia i Jacek Kucharscy, którzy podziękowali serdecznie zuchom – „promykom naszej codzienności” za uhonorowanie wyjątkowym wyróżnieniem. Słowa podziękowań skierowali również do rodziny i wszystkich osób które służyły im pomocą i wspierały przez ponad 60 lat na harcerskim szlaku. Nawiązując do działalności 19 Gromad Zuchowych „Krasnalek” i „Wilczków” Borkowskich mocno zaakcentowali rolę Pani mgr Krystyny Dudek – dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 95, przybocznych dh. Małgosi Ożóg i dh. Sylwii Słabosz-Kołodziejczyk, a także pozostałych wychowawczyń i obsługi Przedszkola – Pań kucharek, sprzątaczek oraz rodziców i opiekunów zuchów w realizacji tego projektu – „Oni wszyscy wspierali i wspierają, pomagają i nie przeszkadzają nam”. Kończąc życzyli zuchom i wszystkim odwagi, rozwagi i uśmiechu oraz by w życiu kierowali się przesłaniem sir Roberta Baden-Powella: „Zostawili ten świat trochę lepszy, niż go zastali”. Swoje podziękowania zakończyli słowami: „Żeby nam się dalej chciało chcieć”.


Podziękowania Odznaczonych. Drugi od lewej Jan Wojdak

Podziękowania Odznaczonych. Drugi od lewej Jan Wojdak

Podziękowania Odznaczonych

Podziękowania Odznaczonych


Po części oficjalnej przyszła kolej na dalszy ciąg wrażeń artystycznych. I tak, zuchy wykonały „słoneczne” piosenki: „Słoneczny Order od dziecka” (wspólnie z Janem Wojdakiem – Kawalerem Orderu Uśmiechu, liderem zespołu muzycznego „Wawele”, który skomponował muzykę do tej piosenki) oraz „Order od dziecka” (autorem tekstu jest Marek Michalak, obecny Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu). Ich występ widownia nagrodziła gorącymi brawami, a dh. Basia i dh Jacek wręczyli koszyk słodyczy. Równie ciepło widzowie przyjęli występ przedszkolaków przebranych w stylowe kostiumy, którzy wykonali polskie tańce narodowe: Poloneza i Mazura. Miło było patrzeć na przejęte występem maluchy. Schodzące ze sceny zostały pożegnane gromkimi brawami i koszem słodyczy.

Występy przedszkolaków

Występy przedszkolaków

Występy przedszkolaków

Występy przedszkolaków


Występy przedszkolaków

Występy przedszkolaków


Male Slowianki

Z kolei dzieci Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” zaprezentowały trzy suity: kaszubską, kurpiowską i krakowską w których taniec łączył się z piosenką. Występ zespołu zakończył taniec krakowski z Lajkonikiem, który hasał przy wtórze oklasków całej widowni. Również „Małe Słowianki” otrzymały po zejściu ze sceny kosz z cukierkami – podziękowanie od Laureatów.

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Gdy okazało się, że na scenie zostali tylko „świeżo upieczeni” Kawalerowie Orderu Uśmiechu każdy chciał zamienić z Nimi choć słówko. Kolejka składających gratulacje i życzenia dalszych sukcesów była długa, a pomysłowość upominkowa nieograniczona m. in. każdy zuch i przedszkolak własnoręcznie wykonał laurkę z gratulacjami i życzeniami, a ich rodzice przygotowali niesamowity kolaż zdjęć obrazujących historię czterech lat działalności Gromad Zuchowych. Satysfakcję, radość i dumę z odznaczenia Orderem Uśmiechu Barbary i Jacka wyraził w imieniu rodzin Machurów i Kucharskich, kuzyn Stanisław Rumian.

Wszyscy oczekujący na swój czas rozmowy z laureatami mogli obejrzeć kolejną multimedialną prezentację „Szlak harcerski” obrazującą „diamentowy” jubileusz harcerskiej i instruktorskiej służby Basi i Jacka Kucharskich.
Poniżej Wielki Finał – hm. Barbara i hm. Jacek Kucharscy i ich Goście: gratulacje, rozmowy i zdjęcia.

Order Uśmiechu dla hm. Barbary i hm. Jacka R. Kucharskich

Order Uśmiechu dla hm. Barbary i hm. Jacka R. Kucharskich

Order Uśmiechu dla hm. Barbary i hm. Jacka R. Kucharskich

Order Uśmiechu dla hm. Barbary i hm. Jacka R. Kucharskich

Order Uśmiechu dla hm. Barbary i hm. Jacka R. Kucharskich

Order Uśmiechu dla hm. Barbary i hm. Jacka R. Kucharskich

Order Uśmiechu dla hm. Barbary i hm. Jacka R. Kucharskich

Order Uśmiechu dla hm. Barbary i hm. Jacka R. Kucharskich

Order Uśmiechu dla hm. Barbary i hm. Jacka R. Kucharskich

Order Uśmiechu dla hm. Barbary i hm. Jacka R. Kucharskich

Podczas uroczystości wykonano wiele zdjęć i jej przebieg został zarejestrowany na kilku kamerach filmowych. Dla jej uczestników równie cennymi pamiątkami będą okolicznościowe śpiewniczki oraz kotylion – logo Orderu Uśmiechu.

Żegnając się z uczestnikami uroczystości jej gospodarze hm. Władysława M. Francuz i hm. Andrzej Gaczorek złożyli serdeczne podziękowania:

 • Wszystkim Gościom za tak liczne przybycie, poświęcony czas, uwagę i uznanie;
 • Panu Adolfowi Weltschkowi – Kawalerowi Orderu Uśmiechu, Dyrektorowi Teatru Groteska za wielkie serce, otwartość i udostępnienie sali teatralnej;
 • Pracownikom Teatru Jackowi Stankiewiczowi i Edwardowi Ficowi za wyrozumiałość i życzliwą, profesjonalną pomoc;

Kadrze instruktorskiej i dzieciom z Zespołu „Małe Słowianki” za wspaniale przygotowany, piękny program artystyczny i występ.
Szczególne podziękowania za życzliwość, współpracę i zaangażowanie w przygotowanie niecodziennej uroczystości w historii tej placówki prowadzący skierowali pod adresem Przedszkola Samorządowego Nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Żywieckiej 24 w Krakowie. Słowa uznania, podziękowania i gratulacje złożono na ręce:

 • Pani mgr Krystyny Dudek, która zarządza placówką prowadzoną na wysokim poziomie organizacyjno-merytorycznym;
 • Całej kadry pedagogicznej, administracyjno-obsługowej oraz rodzicom za przygotowanie wyjątkowej uroczystości w historii tej placówki;
 • Pani Małgorzaty Ożóg, Sylwii Słabosz-Kołodziejczyk, Renaty Byrdy, Violetty Burek i Elżbiety Jagodzińskiej za serce, zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie części artystycznej uroczystości;
 • Zuchów i przedszkolaków, które wspaniale zaprezentowały się na scenie. Nie zrażały się drobnymi potknięciami i pokazały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Dzielnie też wytrwały do finału uroczystości.

Ps.
Bez wątpienia sama uroczystość przebiegła bardzo sprawnie, a pozytywne wrażenia bez wątpienia odbiją się szerokim echem nie tylko w Krakowie. Praca wielu ludzi i trud włożony w przygotowanie uroczystości wręczenia Orderu Uśmiechu Basi i Jackowi Kucharskim znalazły swój wspaniały finał, który jest sukcesem Przedszkola, Pani Dyrektor, nauczycieli i ich małych wychowanków – przedszkolaków i zuchów.

Tekst: hm. Andrzej Gaczorek
Autor zdjęć: Andrzej Kalinowski
Kraków, 22 kwietnia 2017 r.