Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa w pamięci żyjących. Niestety, w miarę upływu czasu pamięć ta często ulatuje. Po tych, którzy odeszli pozostają jedynie mgliste wspomnienia i pomniki na cmentarzach. Jednak w listopadowe dni przychodzi przypomnienie, nadchodzi czas refleksji i zadumy - czas na wspomnienia o osobach, które odeszły. Dzień 1 listopada, to dzień, w którym idziemy na groby bliskich aby zmówić modlitwę, postawić kwiaty i symbolicznym gestem, zapaleniem znicza, przywołać pamięć o tam spoczywających.

Tradycyjnie w okresie poprzedzającym Święto Zmarłych członkowie Kręgu Seniorów i Harcerzy Starszych w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze udają się na wybrane krakowskie cmentarze, na których znajdują się mogiły podgórskich harcerzy, instruktorów i naszych przyjaciół. W bieżącym roku postanowili odwiedzić groby na cmentarzach w Piaskach Wielkich i na Woli Duchackiej.

Cmentarz w Piaskach Wielkich. Przy mogile dh. hm. Stanisława Spólnika

Cmentarz w Piaskach Wielkich. Przy mogile dh. hm. Stanisława Spólnika

W piątkowe popołudnie 28 października 2016 roku, spotkali się Oni przed wejściem na cmentarz parafialny w Piaskach Wielkich, przy ul. Niebieskiej. Następnie pod komendą druhów Jerzego Klinika i Andrzeja Gaczorka udali się na miejsce wiecznego spoczynku dh. dh. hm. Stanisława Spólnika i hm. Antoniego Gryglowskiego

Cmentarz w Piaskach Wielkich. Przy mogile dh. hm. Stanisława Spólnika

Cmentarz w Piaskach Wielkich. Przy mogile dh. hm. Stanisława Spólnika

Pogoda nam sprzyjała: dzień był ciepły, słoneczny, bezwietrznie. Przyjemnie było popatrzeć na inne uporządkowane mogiły. W atmosferze zadumy zapaliliśmy znicze, popłynęły słowa wspomnień o naszych przyjaciołach, którzy odeszli już na wieczną wartę. Wspomnienia przeplatały się z harcerskimi piosenkami i tradycyjną „Harcerską modlitwą”.

Cmentarz w Piaskach Wielkich. Przy mogile dh. hm. Antoniego Gryglowskiego

Cmentarz w Piaskach Wielkich. Przy mogile dh. hm. Antoniego Gryglowskiego

Harcerskie Zaduszki kontynuowaliśmy na Cmentarzu Komunalnym na Woli Duchackiej. Tutaj oddaliśmy cześć druhom: hm. Stanisławowi Millanowi, rodzicom dh. Stanisława Spólnika, Harcerskiej Mamie Misi – Michalinie Gołębiowskiej.

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy mogile dh. hm. Stanisława Millana

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy mogile dh. hm. Stanisława Millana

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy mogile harcerskiej Mamy dh. „Misi” Michaliny Gołębiowskiej

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy mogile harcerskiej Mamy dh. „Misi” Michaliny Gołębiowskiej

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy Krzyżu Katyńskim

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy Krzyżu Katyńskim

Symboliczną chwilą ciszy Przy Krzyżu Katyńskim i mogile nieznanego żołnierza z okresu kampanii wrześniowej 1939 roku uczciliśmy pamięć związanych z Podgórzem, w okresie międzywojennym, skautmistrza Tadeusza Motarskiego, Komendanta Hufca ZHP Zygmunta Mitery oraz tych, którzy z honorem wypełnili swój obowiązek wobec Ojczyzny – ofiarą własnej krwi i daniną życia.

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy mogile nieznanego żołnierza

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy mogile nieznanego żołnierza

W wieczornej ciszy opuściliśmy cmentarz i po odśpiewaniu „Hymnu Harcerskiego” rozeszliśmy się do domów.

 

dh Antoni Gryglowski „Puchacz Krzyżodziób” – Wieloletni instruktor harcerski i wychowawca. Żołnierz Szarych Szeregów. Wychowawca wielu pokoleń harcerskich Legenda Piątki Krakowskiej Niezastąpiony Wódz Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna.

Krzyż Katyński został wzniesiony z inicjatywy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Wola Duchacka oraz mieszkańców Woli Duchackiej i Łagiewnik przy ofiarnej pomocy lokalnych przedsiębiorstw i Rady Dzielnicy XI. Jego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 13 lipca 1992 r. przy udziale Kompanii Honorowej, orkiestry i kapelana krakowskiego garnizonu Wojska Polskiego. Pod krzyżem umieszczona jest betonowa płyta z dwiema tablicami odlanymi w brązie (W HOŁDZIE POMORDOWANYM W KATYNIU ORAZ OBOZACH ZAGŁADY; W HOŁDZIE POLEGŁYM POLAKOM NA FRONTACH ŚWIATA 1939-1945)

hm. Andrzej Gaczorek
foto. Wiesław Wójcik, Andrzej Gaczorek