14 października - polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego jest obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Potocznie, dzień ten nadal jest nazywany Dniem Nauczyciela. W roku bieżącym, 14 października w przepięknej Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń wyróżniającym się nauczycielom, wychowawcom, pracownikom oświaty. Była wśród nich grupa instruktorów harcerskich, zasłużonych w wieloletniej działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Uroczystość rozpoczęła się zaśpiewanym przez wszystkich hymnem państwowym a później wystąpił chór i solistka z IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Po zakończonym , krótkim występie chóru, wszystkich zebranych powitała Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak. Zwracając się do nauczyciel podziękowała im za codzienną, pełną zaangażowania pracę , życząc satysfakcji i odwzajemnianego na codzień uśmiechu od uczniów. Serdecznie pogratulowała odznaczonym Medalem Komisji Edukacji Narodowej i tym którzy otrzymali nagrody Kuratora i Ministra.

Małopolski Kurator Oświaty - pani Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty - pani Barbara Nowak

Następnie życzenia i gratulacje nauczycielom m.in.złożyli: JM Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak, Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Odczytano również okolicznościowe adresy skierowane do nauczycieli przez: Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło i Ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

Po zakończeniu tej części prowadząca spotkanie odczytała akt nadania medali Komisji Edukacji Narodowej. Następnie wymieniała grupami nazwiska odznaczonych a Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty w asyście pana Piotra Ćwika Wicewojewody Małopolskiego, wręczała Im Medale. Otrzymała je również liczna grupa zasłużonych instruktorów i członków Stowarzyszenia. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie Medalami KEN odznaczeni zostali: hm. Władysław Dobosz , hm. Marek Dobosz, mgr Aleksandra Grodecka, hm. Mariusz Siudek, hm. Małgorzata Słowik, hm. Leszek Sułek. Na wniosek Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP Medale KEN otrzymali: hm. Anna Nowak, hm. Tadeusz Cyankiewicz, hm. Magdalena Furmańska, hm Roman Hajduk, hm. Ewa Ptasznik, hm. Beata Uczkiewicz - Majkut , hm Joanna Zubel, phm. Urszula Kurzyk,

Odznaczani: hm. Marek Dobosz (zdj pow.) i hm. Wladysław Dobosz (zdj pon.). Dalej stoją hm. Tadeusz Cyankiewicz, hm. Roman Hajduk, phm. Urszula Kurzyk

Odznaczani: hm. Marek Dobosz . Dalej stoją hm. Tadeusz Cyankiewicz, hm. Roman Hajduk, phm. Urszula Kurzyk

Odznaczany hm. Wladysław Dobosz (zdj pon.)

Odznaczany hm. Wladysław Dobosz

Odznaczany, hm. Leszek Sułek

Odznaczany, hm. Leszek Sułek

Odznaczany, hm. Mariusz Siudek - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP , obok Z-ca Komendanta- hm. Anna Nowak

Odznaczany, hm. Mariusz Siudek - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP , obok Z-ca Komendanta- hm. Anna Nowak

Z okazji Dnia Nauczyciela życzenia Pani Kurator składają hm. Danuta Noszka-Lesniewska Prezes SPH i hm. Leszek Sułek

Z okazji Dnia Nauczyciela życzenia Pani Kurator składają hm. Danuta Noszka-Lesniewska Prezes SPH i hm. Leszek Sułek

Poniżej pamiątkowe zdjęcia z Panią Barbarą Nowak Małopolskim kuratorem Oświaty.

Od lewej: hm. Leszek Sułek, hm. Władysław Dobosz, hm. Jerzy Klinik, hm. Danuta Noszka - Leśniewska, hm. Marek Dobosz

Od lewej: hm. Leszek Sułek, hm. Władysław Dobosz, hm. Jerzy Klinik, hm. Danuta Noszka - Leśniewska, hm. Marek Dobosz

Od lewej: phm. Urszula Kurzyk, hm. Magdalena Migacz, hm. Anna Nowak, hm. Mariusz Siudek, hm. Danuta Noszka – Leśniewska, hm. Jerzy Klinik , hm. Uczkiewicz -Majkut

Od lewej: phm. Urszula Kurzyk, hm. Magdalena Migacz, hm. Anna Nowak, hm. Mariusz Siudek,
hm. Danuta Noszka – Leśniewska,  hm. Jerzy Klinik , hm. Uczkiewicz -Majkut

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia serdecznie gratulują Odznaczonym i życzą Im wiele satysfakcji z dalszej owocnej działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

C z u w a j !