25-osobowa Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia.  Walne Zebranie przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych z terenu Gminy Miejskiej Kraków odbyło się po rzaz pierwszy w dniu 15 września 2014 roku. W trakcie zebrania powołana została na pierwszą, trwającą dwa lata  kadencję Rada Krakowskich Seniorów. W składzie osobowym tej Rady aktywnie działały hm. Danuta Noszka - Leśniewska i hm. Władysława Maria Francuz - przedstawicielki naszego Stowarzyszenia.
W dniu 13 września 2016 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie w trakcie którego dokonano oceny pracy Rady za lata 2014 – 2016 i wybrano członków Rady Krakowskich Seniorów na lata 2016 - 2019. Członkami Rady na  II kadencję zostali wybrani m.in.przedstawiciele naszego Stowarzyszenia: Druhna Maria Kowalczyk i Druh Ferdynand Nawratil. Serdecznie gratulujemy!  

W dniu 3 października 2016 roku w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się uroczyste Spotkanie w trakcie którego, Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wręczył podziękowania ustępującym członkom Rady Krakowskiej Seniorów I kadencji oraz wręczył nominacje członkom Rady II kadencji.

Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wita członków Rady Krakowskich Seniorów I i II kadencji

Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wita członków Rady Krakowskich Seniorów I i II kadencji

Podziękowanie za pracę w Radzie Krakowskich Seniorów I kadencji odbiera Druhna Władysława Maria Francuz

Podziękowanie za pracę w Radzie Krakowskich Seniorów I kadencji odbiera Druhna Władysława Maria Francuz

Podziękowania za pracę w Radzie Krakowskich Seniorów I kadencji odbiera Druhna Danuta Noszka - Leśniewska.

Podziękowania za pracę w Radzie Krakowskich Seniorów I kadencji odbiera Druhna Danuta Noszka - Leśniewska.

Członkom Rady Krakowskich Seniorów, a w szczególności Przedstawicielom naszego Stowarzyszenia: Druhnie Marii Kowalczyk i Druhowi Ferdynandowi Nawratilowi,  życzymy dużo zdrowia i sił do realizacji kolejnych zadań oraz osiągania satysfakcji w tej trudnej, ale bardzo ważnej dla Seniorów działalności.