„Na nieprzetarty wejdziem szlak,
pójdziemy nim do końca,
by wszystkim dzieciom radość dać
prowadzić je do słońca.”

26 września 2016r. Druhna harcmistrzyni Zofia Sułek, Kawaler Orderu Uśmiechu, współtwórczyni Nieprzetartego Szlaku, skończyła 100 lat. Jest to instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego o szczególnych zasługach. Założycielka i drużynowa 63 KDH, komendantka szczepu „Niwa”. W latach 1958 – 1986 , wraz Druhną hm. Marią Łyczko organizowała liczne kursy dla instruktorów harcerskich pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie. W latach 1976−1981 kierowała Wydziałem „Nieprzetartego Szlaku” Chorągwi Krakowskiej , a w latach 1991−1997 była członkiem Rady Programowej Nieprzetartego Szlaku przy GK ZHP. Zawsze utrzymywała i nadal utrzymuje kontakty ze swoimi wychowankami jak również z byłymi i aktualnie działającymi instruktorami.

Jubilatka, Druhna Harcmistrzyni Zofia Sułek

Jubilatka, Druhna Harcmistrzyni Zofia Sułek

W związku z tak wspaniałym jubileuszem instruktorzy Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej ZHP postanowili w szczególny sposób uhonorować swoją Druhnę

W przeddzień urodzin, w Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, odprawiona została msza święta w intencji Jubilatki. Uczestniczyli w niej harcerze i instruktorzy Chorągwi Krakowskiej, wielu Seniorów „Nieprzetartego Szlaku”, przyjaciół i znajomych Druhny, a także poczty sztandarowe.

Życzenia od b. Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druha hm Andrzeja Żugaja

Życzenia od b. Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druha hm Andrzeja Żugaja

Druga część obchodów 100 rocznicy urodzin Druhny Zofii Sułek odbyła się tydzień później, 1 października, w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Było to bardzo wzruszające spotkanie. We wspaniałej scenerii rozbrzmiewały harcerskie piosenki. Na spotkanie przyjechali instruktorzy „Nieprzetartego Szlaku” z całej Polski. Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, za zasługi dla Miasta Krakowa i jego mieszkańców uhonorował Jubilatkę - Druhnę hm. Zofię Sułek Odznaką „Honoris Gratia”. Odznaczenie wręczyła Pani Marzena Paszkot - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Przedstawicielka Urzędu Stanu Cywilnego, Pani Małgorzata Zawadzka, wręczyła Jubilatce list gratulacyjny od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Beaty Szydło. W imieniu naszego Stowarzyszenia list gratulacyjny wręczył Jubilatce Druh hm. Jerzy Klinik, a życzenia i wiązankę czerwonych róż Druh hm. Ferdynand Nawratil. Okolicznościowy adres od Krakowskich Kawalerów Orderu Uśmiechu Jubilatce wręczył hm. Jerzy Klinik. Życzeń i serdeczności nie było końca.

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, Pani Marzena Paszkot wręczyła Jubilatce Odznakę „Honoris Gratia”

Przedstawiciele SPH , Druh hm. Jerzy Klinik oraz Druh hm. Ferdynand Nawratil wręczają Jubilatce List Gratulacyjny oraz kwiaty

Przedstawiciele SPH , Druh hm. Jerzy Klinik oraz Druh hm. Ferdynand Nawratil wręczają Jubilatce List Gratulacyjny oraz kwiaty

Tort urodzinowy od Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP , pierwszy z prawej Druh hm. Mariusz Siudek (Komendant Chorągwi)

Tort urodzinowy od Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP , pierwszy z prawej Druh hm. Mariusz Siudek (Komendant Chorągwi)

Obchody urodzin Druhny Zofii Sułek, jak przystało na tak znakomity jubileusz, były bardzo uroczyste. To zasługa wszystkich którzy wzięli udział w ich przygotowaniu, tych którzy w nich uczestniczyli a w szczególności:

  • Instruktorzy Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej, pomysłodawcy, organizatorzy i prowadzący uroczystości,
  • Instruktorzy – Seniorzy, opracowali i przygotowali śpiewnik z piosenkami kursów „Nieprzetartego Szlaku”,
  • Komenda Chorągwi Krakowskiej, ufundowała wspaniały tort,
  • Przedstawicielka Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej Druhna pwd. Marta Szymańska, opracowała prezentację z życiorysem Jubilatki,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, złożyło wniosek o przyznanie Odznaki „Honoris Gratia” ,
  • Dyrektor Dworku Białoprądnickiego Pani Renata Lisowska, udostępniła sale do przeprowadzenia uroczystość,

Druhna harcmistrz Zofia Sułek jest żywą kartą historii, skarbnicą wiedzy , a przede wszystkim źródłem drogocennych doświadczeń, wskazówek i rad dla młodszych pokoleń instruktorów Nieprzetartego Szlaku. Dzięki Niej mają oni siłę i inspirację do działania. Nikt tak nie motywuje i stale zachęca do działania. Jest niedoścignionym wzorem. Dlatego udział w organizacji i uroczystościach był wielkim zaszczytem i źródłem satysfakcji.

Czuwaj!