Zofia Sułek   kwiaty

 

Druhna Harcmistrz Zofia Sułek ukończyła 100 lat

Przygodę z harcerstwem Druhna Zofia rozpoczęła w 1934 roku w 16 Krakowskiej Drużynie Harcerek. W następnym roku prowadziła zastęp „Sarenki”. Z ramienia Hufca Kraków-Łobzów, w roku 1956 w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Chorych na Jaglicę i Szkole Podstawowej nr 69 organizuje w pionie „Nieprzetartego Szlaku” 63 Krakowską Drużynę Harcerską, na bazie której powstał Szczep „Niwa”. W lutym 1958 roku na polecenie  komendy hufca wzięła udział w kursie dla nauczycieli i wychowawców sanatoriów i prewentoriów, mającego się odbyć w Rabce. Kurs został przedłużony o tydzień, bo jak się okazało, miał na celu wprowadzenie na zasadzie eksperymentu metody harcerskiej w program rehabilitacji przewlekle chorych dzieci. Uczestnicy szkolenia dużo czasu poświęcili na  przystosowanie regulaminów na sprawności i stopnie harcerskie dla dzieci chorych, a także z innymi niepełnosprawnościami. W pamięci Druhny Zofii pozostały również częste wędrówki po zaśnieżonych trasach, związane z nimi cudowne przygody i wiele wspólnych trudów w przecieraniu ścieżek na zawianych szlakach i związana z pobytem na kursie refleksja:

„Oceniając nasz pobyt w Rabce, doszliśmy do wniosku, że praca rozpoczęta na kursie musi być kontynuowana, a zorganizowana tam ogólnopolska drużyna instruktorów winna pracować nadal. Nazwaliśmy ją „Nieprzetarty Szlak”, który niejednokrotnie przecieraliśmy z trudem w ogromnym śniegu, a teraz przecierać będziemy w bieli sal sanatoryjnych i prewentoryjnych oraz świadomości ich pracowników”.

Od września 1976 do 1981roku w komendzie Krakowskiej Chorągwi ZHP Druhna prowadziła Referat „Nieprzetartego Szlaku” oraz była członkiem kadry kursów rabczańskich, szkolących drużynowych dla drużyn dzieci niepełnosprawnych różnych typów. Były to kursy jesienne dla kandydatów na drużynowych i wiosenne II stopnia dla czynnych instruktorów, było też kilka zimowych kursów podharcmistrzowskich.
W latach 1991-1997 była członkiem Rady Programowej Wydziału „Nieprzetartego Szlaku” GK ZHP , aż do jej rozwiązania.  
Wspominając lata swojej harcerskiej służby Druhna Zofia  m.in. powiedziała:

 „Miałam wiele zadowolenia, gdy widziałam radość dzieci oderwanych od domów rodzinnych, skazanych na bolesne zabiegi – miałam przywiązanie tych dzieci; a potem miałam listy od harcerzy, którzy wyjechali ale długo pamiętali – listy, które przychodziły zawsze w porę – w chwilach załamania i chęci zostawienia trudnej pracy – i te słowa listów podtrzymywały mnie na duchu i dawały wiarę, że warto. A oni chcieli wiedzieć, kto teraz prowadzi zastęp, co się dzieje w drużynie, czy nowa sklepikarka nie zrobiła manka w sklepiku harcerskim... i donosili, że pracują nadal w swojej drużynie, lub że nie należą, bo u nich nie ma harcerstwa, a nawet „Druhno, ja już wiem jak żyć”.

Druhna hm. Zofia Sułek to wybitna instruktorka harcerska, zasłużona dla Krakowa i jego mieszkańców. W szczególności dla dzieci niepełnosprawnych, dla których  przez wiele lat trwała wiernie w służbie harcerskiej. Celem Jej było wspieranie słowem, gestem oraz wywoływanie uśmiechu i radości na ich twarzach. Zawsze w „Nieprzetartym Szlaku”, który wraz z innymi przed laty tworzyła.

Druhno Jubilatko! Z okazji 100-ej Rocznicy Urodzin proszę przyjąć serdeczne gratulacje i gorące życzenia zdrowia, miłości bliskich, wielu następnych lat szczęśliwego i pogodnego życia , harcerskich spotkań z wychowankami  oraz wszelkiej pomyślności

Kraków, dnia 19 września 2016 r.   Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół w Krakowie 

 

Zapisz

Zapisz