Dwa dni przed przypadającym na dzień 14 października Dniem Komisji Edukacji Narodowej, w przepięknej Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń nauczycielom, wychowawcom, pracownikom oświaty.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Uroczysty charakter spotkania podkreśliła swoim bardzo ładnym występem reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” a harcujący Lajkonik obdarzył „ na szczęście” razami buławy sporą grupę zebranych.

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla członków SPH

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla członków SPH

Po krótkim wystąpieniu, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski przystąpił do wręczania odznaczeń, Krzyży Zasługi i Medali KEN, oraz nagród Ministra Oświaty i Kuratora Oświaty. W gronie osób odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej była liczna grupa członków Stowarzyszenia i instruktorów harcerskich. Zasłużyli na nie swoją bardzo długą, blisko lub ponad półwieczną, społeczną działalnością na rzecz dzieci i młodzieży. Organizowaniem i prowadzeniem zbiórek drużyn, szczepów, obozów stałych i wędrownych w tym żeglarskich, zimowisk, na różnym poziomie wielu kursów i szkoleń. Każdy z Nich jest wychowawcą wielu pokoleń harcerskich oraz licznej rzeszy kadry instruktorskiej. Decyzją Ministra Oświaty Medalami Komisji Edukacji Narodowej na wniosek Stowarzyszenia odznaczeni zostali Druhny i Druhowie (na zdjęciu poniżej – od lewej) :

hm. Małgorzata Komorowska
phm. Jacek Małota
phm. Andrzej Marcińczyk
hm. Ferdynand Nawratil
hm. Krzysztof Poniedziałek
hm. Maria Trzmiel

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla członków SPH

Wszyscy wyżej wymienieni odebrali Medale z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego podczas uroczystego spotkania w dniu 12.10. br.

Odznaczeni: hm. Maria Trzmiel, hm. Ferdynand Nawratil, hm. Barbara Planta, phm. Jacek Małota, hm. Małgorzata Komorowska, phm. Andrzej Marcińczyk, hm. Krzysztof Poniedziałek

Odznaczeni: hm. Maria Trzmiel, hm. Ferdynand Nawratil, hm. Barbara Planta, phm. Jacek Małota, hm. Małgorzata Komorowska, phm. Andrzej Marcińczyk, hm. Krzysztof Poniedziałek

Druhna hm. Barbara Planta została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej na wniosek Komendy Chorągwi ZHP.

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla członków SPH

Na zdjęciu powyżej w pierwszym rzędzie są oczywiście Odznaczeni, tuż za nimi przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia : hm. Krystyna Wywiał – Skarbnik , hm. Danuta Noszka - Leśniewska - Prezes, Pan Artur Pasek - Wicedyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie , hm. Jerzy Klinik – członek Zarządu, hm. Magdalena Migacz – Sekretarz Zarządu. Ponadto w uroczystości udział wzięli: Pani Ewa Małota, Pani Janina Marcińczyk, Pani Alicja Dąbrowa, hm. Wiesław Wójcik – V-ce Prezes Stowarzyszenia.

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia serdecznie gratulują Odznaczonym i życzą wiele satysfakcji z dalszej owocnej działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.