Tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Dla Druha Harcmistrza Józefa Lipca (prof. dr hab. )

Dnia 3 października 2014 r. w auli Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie odbyła się Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2014/2015. Uroczystości przewodniczył JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, prof. dr hab. Andrzej Klimek.

Przewodniczący Senatu, Rektor AWF, prof. dr hab. Andrzej Klimek inauguruje nowy rok akademicki, pierwszy z lewej prof. dr hab. Józef Lipiec

Przewodniczący Senatu, Rektor AWF, prof. dr hab. Andrzej Klimek inauguruje nowy rok akademicki, pierwszy z lewej prof. dr hab. Józef Lipiec

W trakcie inauguracji szczególnie uroczystą oprawę miała ceremonia nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Józefowi Lipcowi. Harcmistrzowi i członkowi naszego Stowarzyszenia.

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odczytał Uchwałę Senatu Uczelni Nr 14/III/2014 z dnia 6 marca 2014 roku o treści:

„Senat jednogłośnie po otrzymaniu dwóch opinii: profesora Zbigniew Dziubińskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i profesora Wojciecha Lipońskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz na podstawie podjętych uchwał Senatów Akademii Wychowania Fizycznego z Warszawy i Poznania, podjął uchwałę o nadaniu prof. dr hab. Józefowi LIPCOWI tytułu honorowego Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”

Następnie prof. dr hab. Edward Mleczko z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wygłosił uroczystą laudację. Wkrótce potem, przy aplauzie zgromadzonych, JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wręczył prof. dr hab. Józefowi Lipcowi Dyplom Doktora Honoris Causa.

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, prof. dr hab. Józef Lipiec

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, prof. dr hab. Józef Lipiec

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, prof. dr hab. Józef Lipiec

W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Józef Lipiec bardzo podziękował za wyróżnienie. Później wygłosił wykład pt. „ Powszednie i święte źródła sportu”. Wykład bardzo się podobał, wielokrotnie przerywały go zrywające się spontaniczne oklaski. Po zakończeniu części oficjalnej, w Bibliotece Głównej składano Profesorowi gratulacje i serdeczne życzenia oraz można było obejrzeć wystawę Jego licznych prac.

W imieniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie pełne ciepła życzenia, zdrowia i dalszych osiągnięć w pracy naukowej oraz działalności społecznej w tym szczególnie w naszym Stowarzyszeniu, przekazali: hm. Danuta Noszka - Leśniewska, hm. Stanisław Piasecki, hm. Magdalena Migacz, hm. Jerzy Klinik z Zarządu SPH oraz Druh hm. Ferdynand Nawratil z Komisji Rewizyjnej SPH.

Pełna humoru rozmowa przedstawicieli SPH z Profesorem. Od prawej: hm. Stanisław Piasecki, hm. Magdalena Migacz, hm. Danuta Noszka – Leśniewska i hm. Jerzy Klinik

Pełna humoru rozmowa przedstawicieli SPH z Profesorem. Od prawej: hm. Stanisław Piasecki, hm. Magdalena Migacz, hm. Danuta Noszka – Leśniewska i hm. Jerzy Klinik

Jesteśmy bardzo wzruszeni i czujemy się dumni, że tak wspaniałe wyróżnienie stało się udziałem byłego świetnego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego, aktualnie działającego wspólnie z nami w Stowarzyszeniu na rzecz harcerstwa.