Pierwsze, jakże udane spotkanie na którym mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć niezawodnych sojuszników harcerstwa w osobach byłych pracowników najwyższego szczebla krakowskiej oświaty; Kuratorium Oświaty i dyrektorów szkół ponadpodstawowych, odbyło się w czerwcu br. w Forcie Olszanica. Tam zrodził się pomysł zorganizowania następnego spotkania, który wszystkim się podobał. W dniu 24 października br. doszło do drugiego spotkania dzięki inicjatywie trzech osób. Pana mgr Mieczysława Noworyty -byłego Kuratora Oświaty w Krakowie, Pani dr Władysławy Marii Francuz – Dyrektora Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej oraz Druhny hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Uczestników przychodzących na spotkanie, Gospodarz - Pani Władysława Maria Francuz zaprosiła na bardzo smaczny obiad w uczelnianej stołówce. Była to oczywiście okazja do serdecznych powitań, często spotkań „po latach” i rozmów a niekiedy i wspomnień o dawnych studenckich czasach. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do Sali wykładowej w Centrum Psychologii i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej. Tam zebranych powitał Pan Mieczysław Noworyta. Nawiązał do spotkania w Olszanicy, podziękował za przybycie tak licznej grupie ok. 40 osób, oraz za możliwość zorganizowania spotkania na Politechnice Krakowskiej. Z okazji minionego niedawno Dnia Nauczyciela złożył wszystkim obecnym pedagogom i wychowawcom serdeczne życzenia.

Uczestników wita Pan Mieczysław Noworyta.

Uczestników wita Pan Mieczysław Noworyta.

Od lewej: zuchmistrzyni hm.Małgorzata Pobóg Malinowska,hm.Roman Byszewski-założyciel i obecny dyrektor prywatnych szkół im.J.Piłsudskiego w Krakowie,hm.Anna Zaleska b.Wicekomendant Chorągwi , hm.Marian Dziechciowski szczepowy "Budowlanych" i b.nauczyciel ZSB Nr 1.

Od lewej: zuchmistrzyni hm.Małgorzata Pobóg Malinowska,hm.Roman Byszewski-założyciel i obecny dyrektor prywatnych szkół im.J.Piłsudskiego w Krakowie,hm.Anna Zaleska b.Wicekomendant Chorągwi , hm.Marian Dziechciowski szczepowy "Budowlanych" i b.nauczyciel ZSB Nr 1.

Od lewej rzędami: hm.Tadeusz Prokopiuk b.Komendant Chorągwi,prof.Czesław Banach b.kurator i b.Wiceminister Oświaty,mgr.inż.Marian Kulig b.Wiceprezydent Krakowa,mgr Ludwik Góra,b.Wicekurator,mgr A.Korzec b.dyr.VI LO,obecnie dyr.prywatnych szkół,mgr Stanisław Jórasz b.dyr.XIII LO, hm Małgorzata Komorowska b. Wicekomendantka hufca Krakow – Podrórze..

Od lewej rzędami: hm.Tadeusz Prokopiuk b.Komendant Chorągwi,prof.Czesław Banach b.kurator i b.Wiceminister Oświaty,mgr.inż.Marian Kulig b.Wiceprezydent Krakowa,mgr Ludwik Góra,b.Wicekurator,mgr A.Korzec b.dyr.VI LO,obecnie dyr.prywatnych szkół,mgr Stanisław Jórasz b.dyr.XIII LO, hm Małgorzata Komorowska b. Wicekomendantka hufca Krakow – Podrórze..

Następnie wystąpiła Dh hm. Danuta Noszka – Leśniewska. Równie serdecznie powitała wszystkich zebranych a w szczególności Wiceprezydenta Miasta Krakowa Pana mgr Tadeusza Trzmiela ( na zdjęciu poniżej po prawej stronie. Na tym samym zdjęci : po lewej Pani Władysława Maria Francuz - Dyrektor CPiP PK, oraz Dh hm. Stanisław Piasecki - Wiceprezes SPH w Krakowie ).

Wystąpienie Prezesa SPH w Krakowie Druhny hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej

Wystąpienie Prezesa SPH w Krakowie Druhny hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej.

Nawiązując do spotkania w Olszanicy, przypomniała, że Pan mgr Roman Stępień były Dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego nie mógł wówczas odebrać przyznanej, na wniosek Stowarzyszenia, przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaki Honoris Gratia. Pan mgr Roman Stępień bardzo wzruszony, odebrał Odznakę z rąk Pana mgr Tadeusza Trzmiela – Wiceprezydenta Miasta Krakowa. W krótkim wystąpieniu , za to wyróżnienie, podziękował Prezydentowi Miasta Krakowa oraz bardzo mocno i wyraźnie podkreślił, że to wyróżnienie traktuje jako dowód uznania dla wszystkich pracowników krakowskiej oświaty, którzy w minionych latach z ogromnym zamiłowaniem i pełnym poświęceniem pełnili swoje obowiązki, osiągając wiele satysfakcji i sukcesów. Paniom i Panom, byłym dyrektorom szkół , którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu czerwcowym, Pani Prezes Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła, przygotowane na tę okazję, okolicznościowe adresy z podziękowaniami za Ich wieloletnią pomoc harcerstwu.

Wiceprezydent Miasta Krakowa wręcza Odznakę Honoris Gratia Panu Dyr. Stępieniowi i przekazuje najlepsze życzenia od Prezydenta Krakowa prof.Jacka Majchrowskiego.

Wiceprezydent Miasta Krakowa wręcza Odznakę Honoris Gratia Panu Dyr. Stępieniowi i przekazuje najlepsze życzenia od Prezydenta Krakowa prof.Jacka Majchrowskiego.

Po tych wzruszających wspomnieniach dalszą część spotkana poprowadziła Pani Władysława Maria Francuz - Dyrektor CPiP. Wyraziła swoje wielkie zadowolenie z możliwości goszczenia tak znakomitego grona osób, stwierdziła że spotkane przebiega zgodnie z planem. W dalszej jego części Pani Dyrektor , która zorganizowała i prowadzi zajęcia w ramach UTW podzieliła się z uczestnikami spotkania swoimi wiadomościami na ten temat wygłaszając krótki ale bardzo interesujący wykład na temat: „Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kontekście kształtowania postawy uczenia się przez całe życie”. Wykład prowadzony w ciągłym kontakcie z odbiorcami wzbudził duże zainteresowanie, szczególnie „noszone” przez ludzi kapelusze i czapeczki obrazujące typy osobowości.

Nietypowy Dzień Nauczyciela

Konsekwentnie realizując program spotkania, Pani Dyrektor , przystąpiła do realizacji ostatniego jak się okazało niezwykle sympatycznego punktu programu spotkania. Tym razem jako Druhna hm. Wł. M. Francuz, założycielka i kierowniczka harcerskiego zespołu pieśni i tańca „Male Słowianki” przedstawiła krótki film o swoim zespole. Był to w zasadzie krótki przegląd wielkiej różnorodności tańców ludowych, najpierw polskich a następnie z różnych stron świata. Przepiękne melodie, wspaniale wykonywane tańce i barwne stroje wręcz zachęcały do wspomnień i marzeń. Równocześnie obecni mieli możliwość wysłuchać gawędy Druhny „Dziunki” w której w wielkim skrócie ale interesująco przedstawiła 39 lat swojej pracy z zespołem. W ty czasie Zespół odnosił wiele sukcesów ale również pokonał wiele często bardzo dramatycznych trudności. Zaradnej kadrze zespołu pomagali wówczas jego sympatycy a w miarę upływu czasu było ich coraz więcej. Bardzo ciepło Druhna „Dziunka” opowiadała o członkach zespołu, których było tak wielu. A każdy był dla Niej bardzo ważny. Wspominała historie kilku z nich. Wszyscy zaakceptowali zaproponowaną - harcerską metodę działania. Przez te 39 lat Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” stał się bardzo znany w kraju i poza granicami. Wielokrotnie uświetniał uroczystości w tym wiele harcerskich – np. wspaniały Koncert Galowy z okazji 100 lecia harcerstwa w Sali widowiskowej NCK. Jak zwykle przy tego typu okazjach czas biegnie zbyt szybko i zakończyło się również to bardzo udane spotkanie. Teraz przyszedł czas na długie i przyjazne rozmowy kuluarowe. Mamy nadzieję że wspaniałą atmosferę i zainteresowanie tematyką proponowaną przez CPiP w ramach UTW chociaż w części obrazują zamieszczone poniżej zdjęcia.

Od lewej hm.Wł.M.Francuz-dyr.Centrm; dr Kazimiera Skałuba b.dyr.lo ; wizytator,h.Roman Ficek-były:Wicekomendant Chorągwi Krakowskiej ,dyr.lo,wizytator,rzecznik praw ucznia,prezes TPD,aktualnie dyr.szkoły specjalnej; hm.Jan Hrynczuk b.Komendant Chorągwi Krakowskiej ,aktualnie dyr.szkoły

Od lewej hm.Wł.M.Francuz-dyr.Centrm; dr Kazimiera Skałuba b.dyr.lo ; wizytator,h.Roman Ficek-były:Wicekomendant Chorągwi Krakowskiej ,dyr.lo,wizytator,rzecznik praw ucznia,prezes TPD,aktualnie dyr.szkoły specjalnej; hm.Jan Hrynczuk b.Komendant Chorągwi Krakowskiej ,aktualnie dyr.szkoły.

Od lewej,mgr A.Korzec b.dyr.VI LO,obecnie dyr. prywatnych szkół,mgr Stanisław Jórasz b.dyr.XIII LO, mgr Ludwik Góra,b.Wicekurator

Od lewej,mgr A.Korzec b.dyr.VI LO,obecnie dyr. prywatnych szkół,mgr Stanisław Jórasz b.dyr.XIII LO, mgr Ludwik Góra,b.Wicekurator

Dh, Dh: hm.Wł.Pancerz b.Komendant Chorągwi, hm.T.Prokopiuk, hm.A.Zaleska, hm.Danuta Bobek z „Nieprzetartego Szlaku"

Dh, Dh: hm.Wł.Pancerz b.Komendant Chorągwi, hm.T.Prokopiuk, hm.A.Zaleska, hm.Danuta Bobek z „Nieprzetartego Szlaku".

foto 10

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!