„Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela[1]. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela”.

Uroczyste spotkania  z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączone z wręczeniem  nagród i odznaczeń,  odbyły się we środę 18 października 2017 roku, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. W jednym z nich wzięli udział, odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa z osobami towarzyszącymi , przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia  oraz instruktorzy Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Dzień Nauczyciela

Pamięć historii żyje w nas …
"Za nimi trudy, za nimi męka ...
Tym, co na zawsze odeszli – Pamięć Święta"

Pamięć historii żyje w nasUroczystości związane z odsłonięciem memoratywnej tablicy upamiętniającej Druhów I Borkowskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego1, zamordowanych w niemieckich oflagach, więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945, odbyły się w dniu 14 października 2017 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Zawiłej.

Uroczystość odsłonięcia tablicy poprzedziła Msza Święta o godz. 11.19 w kaplicy cmentarnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawiona w intencji borkowskich harcerek i harcerzy poległych i pomordowanych w okresie drugiej wojny światowej oraz zmarłych w latach powojennych.

Mszę świętą odprawił ks. kanonik Marian Chyrc HO – proboszcz Parafii Matki Bożej Zwycięskiej Kraków-Borek Fałęcki, kapelan Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać” i Szczepu „Solvay”.

14 października - polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego jest obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Potocznie, dzień ten nadal jest nazywany Dniem Nauczyciela. W roku bieżącym, 14 października w przepięknej Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń wyróżniającym się nauczycielom, wychowawcom, pracownikom oświaty. Była wśród nich grupa instruktorów harcerskich, zasłużonych w wieloletniej działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Uroczystość rozpoczęła się zaśpiewanym przez wszystkich hymnem państwowym a później wystąpił chór i solistka z IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Po zakończonym , krótkim występie chóru, wszystkich zebranych powitała Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak. Zwracając się do nauczyciel podziękowała im za codzienną, pełną zaangażowania pracę , życząc satysfakcji i odwzajemnianego na codzień uśmiechu od uczniów. Serdecznie pogratulowała odznaczonym Medalem Komisji Edukacji Narodowej i tym którzy otrzymali nagrody Kuratora i Ministra.

Małopolski Kurator Oświaty - pani Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty - pani Barbara Nowak

Następnie życzenia i gratulacje nauczycielom m.in.złożyli: JM Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak, Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Odczytano również okolicznościowe adresy skierowane do nauczycieli przez: Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło i Ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

Po zakończeniu tej części prowadząca spotkanie odczytała akt nadania medali Komisji Edukacji Narodowej. Następnie wymieniała grupami nazwiska odznaczonych a Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty w asyście pana Piotra Ćwika Wicewojewody Małopolskiego, wręczała Im Medale. Otrzymała je również liczna grupa zasłużonych instruktorów i członków Stowarzyszenia. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie Medalami KEN odznaczeni zostali: hm. Władysław Dobosz , hm. Marek Dobosz, mgr Aleksandra Grodecka, hm. Mariusz Siudek, hm. Małgorzata Słowik, hm. Leszek Sułek. Na wniosek Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP Medale KEN otrzymali: hm. Anna Nowak, hm. Tadeusz Cyankiewicz, hm. Magdalena Furmańska, hm Roman Hajduk, hm. Ewa Ptasznik, hm. Beata Uczkiewicz - Majkut , hm Joanna Zubel, phm. Urszula Kurzyk,

Odznaczani: hm. Marek Dobosz (zdj pow.) i hm. Wladysław Dobosz (zdj pon.). Dalej stoją hm. Tadeusz Cyankiewicz, hm. Roman Hajduk, phm. Urszula Kurzyk

Odznaczani: hm. Marek Dobosz . Dalej stoją hm. Tadeusz Cyankiewicz, hm. Roman Hajduk, phm. Urszula Kurzyk

Odznaczany hm. Wladysław Dobosz (zdj pon.)

Odznaczany hm. Wladysław Dobosz

Odznaczany, hm. Leszek Sułek

Odznaczany, hm. Leszek Sułek

Odznaczany, hm. Mariusz Siudek - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP , obok Z-ca Komendanta- hm. Anna Nowak

Odznaczany, hm. Mariusz Siudek - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP , obok Z-ca Komendanta- hm. Anna Nowak

Z okazji Dnia Nauczyciela życzenia Pani Kurator składają hm. Danuta Noszka-Lesniewska Prezes SPH i hm. Leszek Sułek

Z okazji Dnia Nauczyciela życzenia Pani Kurator składają hm. Danuta Noszka-Lesniewska Prezes SPH i hm. Leszek Sułek

Poniżej pamiątkowe zdjęcia z Panią Barbarą Nowak Małopolskim kuratorem Oświaty.

Od lewej: hm. Leszek Sułek, hm. Władysław Dobosz, hm. Jerzy Klinik, hm. Danuta Noszka - Leśniewska, hm. Marek Dobosz

Od lewej: hm. Leszek Sułek, hm. Władysław Dobosz, hm. Jerzy Klinik, hm. Danuta Noszka - Leśniewska, hm. Marek Dobosz

Od lewej: phm. Urszula Kurzyk, hm. Magdalena Migacz, hm. Anna Nowak, hm. Mariusz Siudek, hm. Danuta Noszka – Leśniewska, hm. Jerzy Klinik , hm. Uczkiewicz -Majkut

Od lewej: phm. Urszula Kurzyk, hm. Magdalena Migacz, hm. Anna Nowak, hm. Mariusz Siudek,
hm. Danuta Noszka – Leśniewska,  hm. Jerzy Klinik , hm. Uczkiewicz -Majkut

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia serdecznie gratulują Odznaczonym i życzą Im wiele satysfakcji z dalszej owocnej działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

C z u w a j !

25-osobowa Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Kraków. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia.  Walne Zebranie przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych z terenu Gminy Miejskiej Kraków odbyło się po rzaz pierwszy w dniu 15 września 2014 roku. W trakcie zebrania powołana została na pierwszą, trwającą dwa lata  kadencję Rada Krakowskich Seniorów. W składzie osobowym tej Rady aktywnie działały hm. Danuta Noszka - Leśniewska i hm. Władysława Maria Francuz - przedstawicielki naszego Stowarzyszenia.
W dniu 13 września 2016 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie w trakcie którego dokonano oceny pracy Rady za lata 2014 – 2016 i wybrano członków Rady Krakowskich Seniorów na lata 2016 - 2019. Członkami Rady na  II kadencję zostali wybrani m.in.przedstawiciele naszego Stowarzyszenia: Druhna Maria Kowalczyk i Druh Ferdynand Nawratil. Serdecznie gratulujemy!  

W dniu 3 października 2016 roku w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się uroczyste Spotkanie w trakcie którego, Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wręczył podziękowania ustępującym członkom Rady Krakowskiej Seniorów I kadencji oraz wręczył nominacje członkom Rady II kadencji.

Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wita członków Rady Krakowskich Seniorów I i II kadencji

Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wita członków Rady Krakowskich Seniorów I i II kadencji

Podziękowanie za pracę w Radzie Krakowskich Seniorów I kadencji odbiera Druhna Władysława Maria Francuz

Podziękowanie za pracę w Radzie Krakowskich Seniorów I kadencji odbiera Druhna Władysława Maria Francuz

Podziękowania za pracę w Radzie Krakowskich Seniorów I kadencji odbiera Druhna Danuta Noszka - Leśniewska.

Podziękowania za pracę w Radzie Krakowskich Seniorów I kadencji odbiera Druhna Danuta Noszka - Leśniewska.

Członkom Rady Krakowskich Seniorów, a w szczególności Przedstawicielom naszego Stowarzyszenia: Druhnie Marii Kowalczyk i Druhowi Ferdynandowi Nawratilowi,  życzymy dużo zdrowia i sił do realizacji kolejnych zadań oraz osiągania satysfakcji w tej trudnej, ale bardzo ważnej dla Seniorów działalności.

„Na nieprzetarty wejdziem szlak,
pójdziemy nim do końca,
by wszystkim dzieciom radość dać
prowadzić je do słońca.”

26 września 2016r. Druhna harcmistrzyni Zofia Sułek, Kawaler Orderu Uśmiechu, współtwórczyni Nieprzetartego Szlaku, skończyła 100 lat. Jest to instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego o szczególnych zasługach. Założycielka i drużynowa 63 KDH, komendantka szczepu „Niwa”. W latach 1958 – 1986 , wraz Druhną hm. Marią Łyczko organizowała liczne kursy dla instruktorów harcerskich pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie. W latach 1976−1981 kierowała Wydziałem „Nieprzetartego Szlaku” Chorągwi Krakowskiej , a w latach 1991−1997 była członkiem Rady Programowej Nieprzetartego Szlaku przy GK ZHP. Zawsze utrzymywała i nadal utrzymuje kontakty ze swoimi wychowankami jak również z byłymi i aktualnie działającymi instruktorami.

Jubilatka, Druhna Harcmistrzyni Zofia Sułek

Jubilatka, Druhna Harcmistrzyni Zofia Sułek

W związku z tak wspaniałym jubileuszem instruktorzy Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej ZHP postanowili w szczególny sposób uhonorować swoją Druhnę

W przeddzień urodzin, w Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, odprawiona została msza święta w intencji Jubilatki. Uczestniczyli w niej harcerze i instruktorzy Chorągwi Krakowskiej, wielu Seniorów „Nieprzetartego Szlaku”, przyjaciół i znajomych Druhny, a także poczty sztandarowe.

Życzenia od b. Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druha hm Andrzeja Żugaja

Życzenia od b. Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druha hm Andrzeja Żugaja

Druga część obchodów 100 rocznicy urodzin Druhny Zofii Sułek odbyła się tydzień później, 1 października, w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Było to bardzo wzruszające spotkanie. We wspaniałej scenerii rozbrzmiewały harcerskie piosenki. Na spotkanie przyjechali instruktorzy „Nieprzetartego Szlaku” z całej Polski. Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, za zasługi dla Miasta Krakowa i jego mieszkańców uhonorował Jubilatkę - Druhnę hm. Zofię Sułek Odznaką „Honoris Gratia”. Odznaczenie wręczyła Pani Marzena Paszkot - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Przedstawicielka Urzędu Stanu Cywilnego, Pani Małgorzata Zawadzka, wręczyła Jubilatce list gratulacyjny od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Beaty Szydło. W imieniu naszego Stowarzyszenia list gratulacyjny wręczył Jubilatce Druh hm. Jerzy Klinik, a życzenia i wiązankę czerwonych róż Druh hm. Ferdynand Nawratil. Okolicznościowy adres od Krakowskich Kawalerów Orderu Uśmiechu Jubilatce wręczył hm. Jerzy Klinik. Życzeń i serdeczności nie było końca.

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, Pani Marzena Paszkot wręczyła Jubilatce Odznakę „Honoris Gratia”

Przedstawiciele SPH , Druh hm. Jerzy Klinik oraz Druh hm. Ferdynand Nawratil wręczają Jubilatce List Gratulacyjny oraz kwiaty

Przedstawiciele SPH , Druh hm. Jerzy Klinik oraz Druh hm. Ferdynand Nawratil wręczają Jubilatce List Gratulacyjny oraz kwiaty

Tort urodzinowy od Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP , pierwszy z prawej Druh hm. Mariusz Siudek (Komendant Chorągwi)

Tort urodzinowy od Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP , pierwszy z prawej Druh hm. Mariusz Siudek (Komendant Chorągwi)

Obchody urodzin Druhny Zofii Sułek, jak przystało na tak znakomity jubileusz, były bardzo uroczyste. To zasługa wszystkich którzy wzięli udział w ich przygotowaniu, tych którzy w nich uczestniczyli a w szczególności:

  • Instruktorzy Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej, pomysłodawcy, organizatorzy i prowadzący uroczystości,
  • Instruktorzy – Seniorzy, opracowali i przygotowali śpiewnik z piosenkami kursów „Nieprzetartego Szlaku”,
  • Komenda Chorągwi Krakowskiej, ufundowała wspaniały tort,
  • Przedstawicielka Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej Druhna pwd. Marta Szymańska, opracowała prezentację z życiorysem Jubilatki,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, złożyło wniosek o przyznanie Odznaki „Honoris Gratia” ,
  • Dyrektor Dworku Białoprądnickiego Pani Renata Lisowska, udostępniła sale do przeprowadzenia uroczystość,

Druhna harcmistrz Zofia Sułek jest żywą kartą historii, skarbnicą wiedzy , a przede wszystkim źródłem drogocennych doświadczeń, wskazówek i rad dla młodszych pokoleń instruktorów Nieprzetartego Szlaku. Dzięki Niej mają oni siłę i inspirację do działania. Nikt tak nie motywuje i stale zachęca do działania. Jest niedoścignionym wzorem. Dlatego udział w organizacji i uroczystościach był wielkim zaszczytem i źródłem satysfakcji.

Czuwaj!

6 października 2014 r. w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiedzeniu przewodniczył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciech Nowak. Obecni byli również prorektorzy prof. Stanisław Kistryn i prof. Piotr Laidler.

Rozpoczęcie uroczystości. Po lewej: Ewa i Jacek Małotowie.

Rozpoczęcie uroczystości. Po lewej: Ewa i Jacek Małotowie.

W trakcie posiedzenia Senatu nastąpiło odnowienie doktoratów profesorów Ryszarda Gradzińskiego, Adama Jelonka i Bronisława Kortusa. Decyzję o odnowieniu stopnia naukowego podjął Senat UJ na wniosek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

Uroczystość odnowienia doktoratu odbywa się zgodnie z tradycją uniwersytetu i może mieć charakter wydziałowy lub uczelniany na podstawie uchwały Senatu. Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla uczelni lub społeczeństwa. Odnowienie doktoratu następuje po upływie pięćdziesięciu lat od daty nadania stopnia doktora. Uchwałę o odnowieniu doktoratu podejmuje rada wydziału. W głosowaniu biorą udział osoby uprawnione do głosowania nad nadaniem stopnia naukowego doktora.

Od prawej profesorowie: Ryszard Gradziński, Adam Jelonek i Bronisław Kortus

Od prawej profesorowie: Ryszard Gradziński, Adam Jelonek i Bronisław Kortus

Uroczyste odnowienie doktoratów miało charakter uczelniany. Część przeznaczoną dla prof. Adama Jelonka rozpoczął od wygłoszenia laudacji prof. dr hab. Bolesław Domański. Poniżej bardzo encyklopedyczny skrót Jego wystąpienia:

Prof. Adam Jelonek to wybitny znawca geografii ludności, geografii osadnictwa, demografii, geografii regionalnej i dydaktyki geografii. Twórca m.in. regionalizacji demograficznej Polski. Związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od studiów rozpoczętych w 1950 r. Uzyskał stopień doktora w 1964 r. i habilitację w 1972 r. Wieloletni członek Komisji Geografii Ludności Międzynarodowej Unii Geograficznej, Komitetu Nauk Geograficznych PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN,  członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej Centralnego Urzędu Planowania i Rządowej Rady Ludnościowej. Wieloletni ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej recenzujący podręczniki szkolne i akademickie. Redaktor Encyklopedii Geograficznej Świata. Wykazał wielkie zaangażowanie w pracy społeczno-wychowawczej wychowując pokolenia uczniów, studentów i harcerzy. Aktywnie działał na polu kształcenia ustawicznego nauczycieli. Później odczytał sporządzony w języku łacińskim akt nadania Stopnia Doktora, wówczas Jego Magnificencja wręczył Doktorantowi akt nadania. Następnie gratulacje i życzenia od Władz Uczelni, oraz owacje od uczestniczących w posiedzeniu senatu zaproszonych gości a szczególnie od rodzin, przyjaciół i znajomych. Przedstawiciele Zespołu „Słowianki” do życzeń dołączyli bukiet pięknych róż.

Gratulacje i życzenia od Zespołu „Słowianki”

Gratulacje i życzenia od Zespołu „Słowianki”

Swoje wystąpienie Dostojny Jubilat rozpoczął od powitania Jego Magnificencji Rektora, Wysokiego Senatu, Gości i zwrócił się także bezpośrednio do przybyłych Druhen i Druhów jako przedstawicieli Hufca Kraków-Podgórze, mówiąc o swojej działalności harcerskiej oraz instruktorskiej na Ludwinowie, co spotkało się z aplauzem zgromadzonych.

Ciąg dalszy swojego wystąpienie poświęcił na krótki wykład z demografii świata i Polski. Z niezwykłą swadą i swobodą przekazał wiele ciekawych informacji i spostrzeżeń, mających podbudowę naukową, m.in., na temat rozwoju ludności na poszczególnych kontynentach oraz w Polsce, zwiększającej się średniej długości życia, rosnącej w naszym kraju się liczbie „stulatków”.

Wystąpienie- wykład prof. Adama Jelonka

Wystąpienie- wykład prof. Adama Jelonka

W posiedzeniu Senatu wzięła udział liczna grupa zaproszonych przedstawicieli Stowarzyszenia oraz byłych instruktorów harcerskich z Ludwinowa, aby celebrować odnowienie doktoratu prof. Adama Jelonka. Zarówno wspaniałego naukowca jak również instruktora niezmiernie zasłużonego w wieloletniej działalności harcerskiej dla Ludwinowa i Podgórza i Krakowa. Założyciela harcerskich drużyn żeglarskich oraz szczepów, „Zielony Szczep Ludwinów” i „Neptuna” - Druha harcmistrza Adama Jelonka.

Wielu z nich pamięta doskonale Jego ogromne zaangażowanie w tworzenie harcerstwa na Ludwinowie, w działalność w szczepie „Metalowcy” oraz Komendzie Hufca Kraków – Podgórze. Wielu uczestniczyło w organizowanych przez Niego obozach stałych, spływach, obozach żeglarskich. Razem przygotowywali łodzie, spędzając wiele godzin przy pracach szkutniczych. Druh Adam zawsze był, i jest nadal, pomocny i przyjazny a przy tym bardzo konsekwentny w działaniu. Jest bardzo lubianym i cenionym wychowawcą wielu pokoleń harcerzy i instruktorów. (Bardziej szczegółowe informacje o działalności, zwłaszcza harcerskiej Druha harcmistrza Adama Jelonka znajdują się na stronie SPH „Benefis 2013r.”)

Przedstawiciele SPH. W pierwszym rzędzie od prawej: hm. Jerzy Klinik, hm. Magdalena Migacz, hm. Wiesław Wójcik, hm. Stanisław Piasecki

Przedstawiciele SPH. W pierwszym rzędzie od prawej: hm. Jerzy Klinik, hm. Magdalena Migacz, hm. Wiesław Wójcik, hm. Stanisław Piasecki

Była to wspaniała i wzruszająca uroczystość. Odczuliśmy wielka satysfakcję że mogliśmy w niej wziąć udział i dzielić radość z Człowiekiem tak wspaniałym. Druhu Adamie, życzymy kolejnych sukcesów w każdej dziedzinie, zdrowia i wielu, wielu spotkań na harcerskim/żeglarskim szlaku.

Tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Dla Druha Harcmistrza Józefa Lipca (prof. dr hab. )

Dnia 3 października 2014 r. w auli Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie odbyła się Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2014/2015. Uroczystości przewodniczył JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, prof. dr hab. Andrzej Klimek.

Przewodniczący Senatu, Rektor AWF, prof. dr hab. Andrzej Klimek inauguruje nowy rok akademicki, pierwszy z lewej prof. dr hab. Józef Lipiec

Przewodniczący Senatu, Rektor AWF, prof. dr hab. Andrzej Klimek inauguruje nowy rok akademicki, pierwszy z lewej prof. dr hab. Józef Lipiec

W trakcie inauguracji szczególnie uroczystą oprawę miała ceremonia nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Józefowi Lipcowi. Harcmistrzowi i członkowi naszego Stowarzyszenia.

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odczytał Uchwałę Senatu Uczelni Nr 14/III/2014 z dnia 6 marca 2014 roku o treści:

„Senat jednogłośnie po otrzymaniu dwóch opinii: profesora Zbigniew Dziubińskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i profesora Wojciecha Lipońskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz na podstawie podjętych uchwał Senatów Akademii Wychowania Fizycznego z Warszawy i Poznania, podjął uchwałę o nadaniu prof. dr hab. Józefowi LIPCOWI tytułu honorowego Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”

Następnie prof. dr hab. Edward Mleczko z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wygłosił uroczystą laudację. Wkrótce potem, przy aplauzie zgromadzonych, JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wręczył prof. dr hab. Józefowi Lipcowi Dyplom Doktora Honoris Causa.

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, prof. dr hab. Józef Lipiec

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, prof. dr hab. Józef Lipiec

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, prof. dr hab. Józef Lipiec

W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Józef Lipiec bardzo podziękował za wyróżnienie. Później wygłosił wykład pt. „ Powszednie i święte źródła sportu”. Wykład bardzo się podobał, wielokrotnie przerywały go zrywające się spontaniczne oklaski. Po zakończeniu części oficjalnej, w Bibliotece Głównej składano Profesorowi gratulacje i serdeczne życzenia oraz można było obejrzeć wystawę Jego licznych prac.

W imieniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie pełne ciepła życzenia, zdrowia i dalszych osiągnięć w pracy naukowej oraz działalności społecznej w tym szczególnie w naszym Stowarzyszeniu, przekazali: hm. Danuta Noszka - Leśniewska, hm. Stanisław Piasecki, hm. Magdalena Migacz, hm. Jerzy Klinik z Zarządu SPH oraz Druh hm. Ferdynand Nawratil z Komisji Rewizyjnej SPH.

Pełna humoru rozmowa przedstawicieli SPH z Profesorem. Od prawej: hm. Stanisław Piasecki, hm. Magdalena Migacz, hm. Danuta Noszka – Leśniewska i hm. Jerzy Klinik

Pełna humoru rozmowa przedstawicieli SPH z Profesorem. Od prawej: hm. Stanisław Piasecki, hm. Magdalena Migacz, hm. Danuta Noszka – Leśniewska i hm. Jerzy Klinik

Jesteśmy bardzo wzruszeni i czujemy się dumni, że tak wspaniałe wyróżnienie stało się udziałem byłego świetnego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego, aktualnie działającego wspólnie z nami w Stowarzyszeniu na rzecz harcerstwa.

1. VIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

Odbyło się w dniu 23 marca 2013 roku (sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza przy ul Reymonta 18. O godz. 11:00 z kwadransem studenckim, na komendę Druhny hm. Danuty Noszki - Leśniewskiej zebrani zaśpiewali Hymn Harcerski i zostali przez nią serdecznie powitani. Przewodniczącą zebrania została jednogłośnie wybrana Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska. która zaproponowała zatwierdzenie przesłanego wraz z materiałami planu zebrania. Druh hm. Stanisław Piasecki zgłosił propozycję aby protokołowanie zebrania powierzyć Druhnie hm. Magdalenie Migacz. Obydwie propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

Po załatwieniu niezbędnych spraw formalnych, Przewodnicząca poprosiła o wystąpienie Dh, Dh: hm. Małgorzatę Komorowską, hm. Władysława Dobosza i hm. Marka Dobosza. Instruktorów którzy za wieloletnią, bardzo aktywną i owocną działalność na rzecz harcerstwa oraz włączenie się w organizację imprez Stowarzyszenia zostali odznaczenia Złotymi Krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”. Z upoważnienia Komendanta Chorągwi, Krzyże Odznaczonym wręczył Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Dh hm. Henryk Chrobak. A dedykowana nagrodzonym „Piosenka Instruktorska” była wspaniałym momentem nie tylko na wspomnienie i refleksję ale również jednoczącym wszystkich obecnych.

W roku bieżącym, podobnie jak w ubiegłym, Zarząd SPH zorganizował wycieczkę dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Tym razem w dniach 12 – 14 października, liczna, bo 25 osobowa grupa spotkała się w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Na Kamieńcu” w Chochołowie (Filia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie). Część grupy (18 osób) z Komendantem Wycieczki - Druhem hm Jarosławem Balonem przyjechała do ośrodka w piątek po południu, pozostali dojechali w sobotę rano.

W piątek, po zakwaterowaniu w drewnianych domkach i obfitej kolacji ( kuchnia w ośrodku jest rewelacyjna), spotkaliśmy się przy ognisku by powspominać „stare dzieje”, a przede wszystkim wspólnie pośpiewać. Druh Jarek z „zaczarowaną” gitarą, wspomagany przez Małżonkę Joannę przypomnieli nam kilkadziesiąt piosenek, które o dziwo prawie wszyscy znali i gromko odśpiewali. Były to zarówno piosenki harcerskie, turystyczne jak i żeglarskie (szanty). Choć zeszło nam do północy, to żal było iść spać. Dopiero poskutkowało polecenie Komendanta, które jak zawsze zostało wykonane.

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Na Kamieńcu” w Chochołowie Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Na Kamieńcu” w Chochołowie

Pierwszy „Domek” prawie w komplecie; siedzą od lewej: Ewa Małota, Lidia Turek, Ewa Kubas i w głębi Jacek Małota; stoją (od lewej): Stanisław Turek i Tadeusz Kubas.
Pierwszy „Domek” prawie w komplecie; siedzą od lewej: Ewa Małota, Lidia Turek, Ewa Kubas i w głębi Jacek Małota; stoją (od lewej): Stanisław Turek i Tadeusz Kubas.

Wspólne zdjęcie Uczestników Wycieczki „Chochołów 2012”
Wspólne zdjęcie Uczestników Wycieczki „Chochołów 2012”

Do Doliny Chochołowskiej najpierw jazda pojazdem.
Do Doliny Chochołowskiej najpierw jazda pojazdem.

Do Doliny Chochołowskiej później pieszo.
Do Doliny Chochołowskiej później pieszo.

W sobotę pogoda nie była najlepsza (na szczęście nie padało), ale to nam nie przeszkodziło w realizacji zaplanowanego programu. Pierwsza grupa pod przewodnictwem Druha hm Stanisława Piaseckiego pojechała na Słowacje, by skorzystać z basenów geotermalnych w Orawicy. Warto było! Wrócili zrelaksowani i zadowoleni. Dwie grupy tzw. „taterników dolinnych” wybrały się na wędrówkę „w Tatry”. Jedna z nich spacerowała po Dolinie Kościeliskiej a druga z Druhem hm Jarosławem Balonem w Dolinie Chochołowskiej. Wrócili na obiad zmęczeni, ale również bardzo zadowoleni. Po spałaszowaniu późniejszego obiadu (o godz. 16.00), chwila odpoczynku. Już o godz. 18.00 spotkaliśmy się ponownie aby obejrzeć przygotowaną przez Druha Komendanta i jego Małżonkę prezentację komputerową. Tym razem oglądaliśmy zdjęcia z wyprawy Druha Jarka i Druhny Joanny wraz z grupą przyjaciół do Czarnogóry w lipcu br. Prezentacja i komentarz do pokazywanych zdjęć wszystkich bardzo zainteresowały. Druh Jarek obiecał, że w roku przyszłym na kolejnej wycieczce pokaże zdjęcia z wyprawy do Meksyku, planowanej na przyszłoroczne wakacje – trzymamy za słowo.

I na wspólnym ognisku
I na wspólnym ognisku

Sobotni wieczór to wspólna biesiada integrująca: wspaniałe potrawy z grilla, zimna płyta z pysznymi wędlinami, prawdziwy wiejski chleb, smalec, masło czosnkowe oraz cała gama serów. Niestety, mimo olbrzymich chęci nie byliśmy w stanie wszystkiego spałaszować. Ale za to mieliśmy dużo energii więc kolejne spotkanie z piosenką przeciągnęło się do później nocy. Tym razem był również „Koncert Życzeń” i Druh Jarek mimo różnorodności wybieranych przez uczestników wycieczki piosenek spisał się na medal.

 Wspólna „Biesiada”, czyli „góra jedzenia”
Wspólna „Biesiada”, czyli „góra jedzenia”

Szczególnie okazale prezentował się zestaw serów
Szczególnie okazale prezentował się zestaw serów

Na pierwszym planie Druh hm Tadeusz Kubas
Na pierwszym planie Druh hm Tadeusz Kubas

Piękna słoneczna pogoda w niedzielę wręcz zachęcała do spacerów po okolicznych górach. Ponownie nastąpił podział na dwie grupy, „taternicką” oraz „miastową” – to ta, która wybrała wyjazd do Zakopanego i spacer po Krupówkach. „Taternicy” tym razem wędrowali po Butorowym Wierchu, Gubałówce i po dolinie Chochołowskiej.

Zakopane - Krupówki: Druh Stanisław Piasecki i Druhna Anna Piasecka
Zakopane - Krupówki: Druh Stanisław Piasecki i Druhna Anna Piasecka

Późnym popołudniem wspólny obiad, pożegnanie i powrót do Krakowa oraz codziennych obowiązków. Spotkamy się za rok na kolejnej wyprawie. Naprawdę warto !


W 2. Wycieczce Stowarzyszenia wzięli udział n/w Osoby:

Ewa Małota, Jacek Małota, Lidia Turek, Stanisław Turek, Ewa Kubas, Tadeusz Kubas, Tadeusz Tyrankiewicz, Krzysztof Poniedziałek, Joanna Balon, Jarosław Balon (Komendant Wycieczki), Maria Wójcik, Wiesław Wójcik, Marek Dobosz, Władysław Dobosz, Magdalena Migacz, Krystyna Wywiał, Anna Tomal, Małgorzata Słowik, Andrzej Słowik, Anna Piasecka, Stanisław Piasecki, Aldona Jach, Krzysztof Jach, Artur Podmokły oraz Bogumiła Podmokły.
W piątek byli z nami również: Alicja Szydło, Zbigniew Sabiński oraz Wiesław Górnisiewicz.

Serdecznie dziękujemy Druhnie hm Alicji Szydło-Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie oraz Personelowi Ośrodka (szczególnie Paniom z kuchni) za możliwość przeżycia wspaniałych chwil w Chochołowie.