„Ojczyzna to ziemia i groby …”

Odwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej, grobów zasłużonych i najbliższych nam osobiście instruktorów z naszej chorągwi, podgórskiego hufca ZHP i drużyn w dniach poprzedzających Święto Zmarłych to już kilkuletnia tradycja członków Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca Kraków-Podgórze oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Pomysłodawcą i organizatorem tych szczególnych wycieczek był dh hm. Stanisław Spólnik – wieloletni Komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze i zasłużony członek Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Na piątkowe popołudnie 27 października 2017 roku po raz kolejny hm. Jerzy Klinik zaprosił członków i sympatyków Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca Kraków-Podgórze oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na tradycyjny w okresie Święta Zmarłych rajd po podgórskich nekropoliach.

Czas pamięci …

Na spotkaniu Rady Kręgu podjęto decyzję, że w bieżącym roku udamy się na cmentarze w Borku Fałęckim (przy ul. Zawiłej) i leżący u podnóża kopca Krakusa Nowy Cmentarz Podgórski (przy ul. Wapiennej). Ponadto w następnych dniach, już indywidualnie, odwiedzimy mogiły podgórskich harcerzy, instruktorów i naszych przyjaciół spoczywających na innych nekropoliach naszego miasta.

Tuż po godz. 16-tej 14-osobowa reprezentacja Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca Kraków-Podgórze oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na czele z v-ce Prezesami SPH hm. Stanisławem Piaseckim i hm. Wiesławem Wójcikiem spotkała się przy głównej bramie parafialnego cmentarza przy ul. Zawiłej. Przybyłych powitał Druh hm. Jerzy Klinik, który przypomniał, że odwiedziny grobów to nasz obowiązek i wyraz szacunku dla tych, którzy odeszli na „wieczną wartę” z naszych szeregów.

Naszą wędrówkę cmentarnymi alejkami rozpoczęliśmy przy kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i memoratywnej tablicy upamiętniającej Druhów I Borkowskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, zamordowanych w niemieckich oflagach, więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945 (uroczystość odsłonięcia i poświęcenia zrekonstruowanej tablicy odbyła się 14 października 2017 roku)

Pod tablicą w miejscu gdzie umieszczono ziemię z miejsc kaźni poległych bohaterów zapaliliśmy znicze, odśpiewaliśmy „Modlitwę Harcerską” i minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych, których miejsce wiecznego spoczynku pozostaje nieznane. Po raz pierwszy na harcerskich mogiłach umieszczono okolicznościowe czarno-białe papierowe chorągiewki pamięci SPH (ich autorem jest dh hm. Krzysztof Poniedziałek).

Czas pamięci …

Podczas spaceru cmentarnymi alejkami poznawaliśmy historię borkowskiego cmentarza i ciekawostki z nim związane. Spoczywają na nim m.in. uczestnicy powstań śląskich; legioniści, wielu żołnierzy WP, AK i harcerze Szarych Szeregów. Znajduje się blisko 200 mogił borkowskich zuchów, harcerek, harcerzy i instruktorów. Z grobów do których dotarliśmy m.in. dh. dh. Ady i Ryszarda Stefańskich, Anny Marszałek-Strusiowej, wyw. Janusza Stefańskiego, Władysławy i Kazimierza Hrabinów, phm. Krystyny Kłodowskiej-Undas, hm. Adama Mikosia, Heleny Bejskiej, hm. Władysławy Marii Francuz, Franciszka Konopki usuwaliśmy suche liście, umieszczaliśmy okolicznościowe chorągiewki SPH i Komisji Historycznej KCh Krakowskiej ZHP oraz zapalaliśmy symboliczne znicze. W krótkich gawędach wracaliśmy do chwil minionych lat, płynęły słowa modlitwy.

Czas pamięci …

Funkcję naszego cicerone po cmentarnych ścieżkach pełnił Druh hm. Jacek Kucharski – związany od wielu lat z borkowskimi drużynami i szczepami, aktualnie drużynowy 19 Borkowskiej Gromady Zuchowej „Wilczki”.

Czas pamięci …

Z cmentarza w Borku Fałęckim udaliśmy się na Nowy Cmentarz Podgórski. O jego historii i znanych osobach, które na nim spoczywają opowiadali dh. dh.  hm. Adam Jelonek, phm. Danuta Trylska-Siekańska, hm. Jerzy Klinik, hm. Andrzej Gaczorek i hm. Jacek Kucharski. Płynęły również słowa o harcerskich instruktorach, przyjaciołach, którzy tutaj znaleźli stałe miejsce wiecznego spoczynku.

Zgodnie z ukształtowaną od kilku lat tradycją odwiedziliśmy rodzinne mogiły dh. dh. Trylskich, Miterów dh. i dh. phm. Stanisława Okonia, hm. Stanisława Śmietany, hm. Mieczysława Goduli, Janiny Zgud, Stanisława Strusia, pomnik Harcerzy III Podgórskiej Drużyny im. Tadeusza Kościuszki, oraz hm. Anieli Dąbrowskiej, która jeszcze niedawno była wśród nas. Również tutaj (w miarę możliwości) porządkowaliśmy mogiły i ich otoczenie, umieszczaliśmy chorągiewki pamięci SPH i Komisji Historycznej Krakowskiej KCh ZHP, zapaliliśmy znicze. Wspomnienia o Tych co odeszli, o Tych co jeszcze tak niedawno byli wśród nas, momentach – radosnych i smutnych z ich udziałem –przeplatały się z harcerskimi piosenkami i tradycyjną „Harcerską modlitwą”.

Czas pamięci …

Do zakończenia wędrówki po alejkach podgórskiego cmentarza zmusiły nas nasilająca się mżawka i szybko zapadające ciemności, które coraz bardziej utrudniały nam lokalizację kolejnych grobów.
Naszą wędrówkę zakończyły symboliczna minuta ciszy i „Hymn Harcerski”.

Wszystkim uczestnikom „Harcerskich Zaduszek 2017” dziękujemy i zapraszamy na przyszły rok.

Czas pamięci …

Dla tych
Którzy odeszli w nieznany świat,
Płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla nich
Tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne u góry.
Dla nich
Harcerskie Warty
I chorągiewek gromada,
I dla nich ten dzień – Pierwszy dzień listopada.
Danuta Gellnerowa „Dla tych, którzy odeszli”

Tekst i zdjęcia: hm. Andrzej Gaczorek
Kraków, 2017 – 10 – 28

  1. Setne urodziny Druhny hm Zofii Sułek (01.10.2016)

26 września 2016r. Druhna harcmistrz Zofia Sułek, Kawaler Orderu Uśmiechu, współtwórczyni Nieprzetartego Szlaku, skończyła 100 lat. Jest to instruktorka o szczególnych zasługach. W latach 1958 – 1986 , wraz Druhną hm. Marią Łyczko organizowała liczne kursy dla instruktorów harcerskich pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie. W latach 1976−1981 kierowała Wydziałem Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej, a w latach 1991−1997 była członkiem Rady Programowej Nieprzetartego Szlaku przy GK ZHP.

W związku z tak wspaniałym jubileuszem instruktorzy Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej ZHP postanowili w szczególny sposób uhonorować Druhnę Zosię.

W przeddzień urodzin odprawiona została Msza św. w intencji Jubilatki w Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W uroczystości uczestniczyli harcerze i instruktorzy Chorągwi Krakowskiej, wielu seniorów NS, przyjaciół Druhny, a także poczty sztandarowe.

Tydzień później (1 października 2016 roku), w Dworku Białoprądnickim w Krakowie, uroczystość była kontynuowana. We wspaniałej scenerii rozbrzmiewały harcerskie piosenki. Życzeń i serdeczności nie było końca. Na spotkanie przyjechali instruktorzy Nieprzetartego Szlaku z całej Polski. Druhna Zosia została uhonorowana Medalem „Honoris Gratia” za zasługi dla Miasta Krakowa i jego mieszkańców, o który wystąpiło Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Odznaczenie wręczyła Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds . Rodziny, Pani Marzena Paszkot. Przedstawiciel USC, Pani Małgorzata Zawadzka, wręczyła Jubilatce list gratulacyjny od Premiera RP, Pani Beaty Szydło. W imieniu naszego Stowarzyszenia list gratulacyjny wręczył Jubilatce Druh hm Jerzy Klinik, a życzenia i wiązankę czerwonych róż Druh hm Ferdynand Nawratil.

Druhna Zosia otrzymała naręcze kwiatów i mnóstwo prezentów.

Urodziny Druhny Zosi były bardzo uroczyste. Wiele osób miało w tym swój udział:

  • Dyrektor Dworku Białoprądnickiego, Pani Renata Lisowska udostępniła salę na uroczystość,

  • Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie złożyło wniosek o przyznanie Medalu „Honoris Gratia” ,

  • Komenda Chorągwi Krakowskiej ufundowała wspaniały tort,

  • Instruktorzy – seniorzy opracowali i przygotowali śpiewnik z piosenkami kursów NS,

  • Przedstawicielka Komisji Historycznej ChK , Druhna pwd Marta Szymańska opracowała prezentację z życiorysem Druhny Zosi,

  • Instruktorzy Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej zorganizowali i poprowadzili uroczystość.

Druhna harcmistrz Zofia Sułek jest żywą kartą historii, skarbnicą wiedzy , a przede wszystkim źródłem drogocennych doświadczeń, wskazówek i rad dla młodszych pokoleń instruktorów Nieprzetartego Szlaku. Dzięki Niej instruktorzy NS mają siłę i inspirację do działania. To Ona motywuje, stale zachęca do działania, jest niedoścignionym wzorem, dlatego organizacja uroczystości była dla wszystkich wielkim zaszczytem.

Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa w pamięci żyjących. Niestety, w miarę upływu czasu pamięć ta często ulatuje. Po tych, którzy odeszli pozostają jedynie mgliste wspomnienia i pomniki na cmentarzach. Jednak w listopadowe dni przychodzi przypomnienie, nadchodzi czas refleksji i zadumy - czas na wspomnienia o osobach, które odeszły. Dzień 1 listopada, to dzień, w którym idziemy na groby bliskich aby zmówić modlitwę, postawić kwiaty i symbolicznym gestem, zapaleniem znicza, przywołać pamięć o tam spoczywających.

Tradycyjnie w okresie poprzedzającym Święto Zmarłych członkowie Kręgu Seniorów i Harcerzy Starszych w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze udają się na wybrane krakowskie cmentarze, na których znajdują się mogiły podgórskich harcerzy, instruktorów i naszych przyjaciół. W bieżącym roku postanowili odwiedzić groby na cmentarzach w Piaskach Wielkich i na Woli Duchackiej.

Cmentarz w Piaskach Wielkich. Przy mogile dh. hm. Stanisława Spólnika

Cmentarz w Piaskach Wielkich. Przy mogile dh. hm. Stanisława Spólnika

W piątkowe popołudnie 28 października 2016 roku, spotkali się Oni przed wejściem na cmentarz parafialny w Piaskach Wielkich, przy ul. Niebieskiej. Następnie pod komendą druhów Jerzego Klinika i Andrzeja Gaczorka udali się na miejsce wiecznego spoczynku dh. dh. hm. Stanisława Spólnika i hm. Antoniego Gryglowskiego

Cmentarz w Piaskach Wielkich. Przy mogile dh. hm. Stanisława Spólnika

Cmentarz w Piaskach Wielkich. Przy mogile dh. hm. Stanisława Spólnika

Pogoda nam sprzyjała: dzień był ciepły, słoneczny, bezwietrznie. Przyjemnie było popatrzeć na inne uporządkowane mogiły. W atmosferze zadumy zapaliliśmy znicze, popłynęły słowa wspomnień o naszych przyjaciołach, którzy odeszli już na wieczną wartę. Wspomnienia przeplatały się z harcerskimi piosenkami i tradycyjną „Harcerską modlitwą”.

Cmentarz w Piaskach Wielkich. Przy mogile dh. hm. Antoniego Gryglowskiego

Cmentarz w Piaskach Wielkich. Przy mogile dh. hm. Antoniego Gryglowskiego

Harcerskie Zaduszki kontynuowaliśmy na Cmentarzu Komunalnym na Woli Duchackiej. Tutaj oddaliśmy cześć druhom: hm. Stanisławowi Millanowi, rodzicom dh. Stanisława Spólnika, Harcerskiej Mamie Misi – Michalinie Gołębiowskiej.

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy mogile dh. hm. Stanisława Millana

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy mogile dh. hm. Stanisława Millana

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy mogile harcerskiej Mamy dh. „Misi” Michaliny Gołębiowskiej

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy mogile harcerskiej Mamy dh. „Misi” Michaliny Gołębiowskiej

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy Krzyżu Katyńskim

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy Krzyżu Katyńskim

Symboliczną chwilą ciszy Przy Krzyżu Katyńskim i mogile nieznanego żołnierza z okresu kampanii wrześniowej 1939 roku uczciliśmy pamięć związanych z Podgórzem, w okresie międzywojennym, skautmistrza Tadeusza Motarskiego, Komendanta Hufca ZHP Zygmunta Mitery oraz tych, którzy z honorem wypełnili swój obowiązek wobec Ojczyzny – ofiarą własnej krwi i daniną życia.

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy mogile nieznanego żołnierza

Cmentarz na Woli Duchackiej. Przy mogile nieznanego żołnierza

W wieczornej ciszy opuściliśmy cmentarz i po odśpiewaniu „Hymnu Harcerskiego” rozeszliśmy się do domów.

 

dh Antoni Gryglowski „Puchacz Krzyżodziób” – Wieloletni instruktor harcerski i wychowawca. Żołnierz Szarych Szeregów. Wychowawca wielu pokoleń harcerskich Legenda Piątki Krakowskiej Niezastąpiony Wódz Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna.

Krzyż Katyński został wzniesiony z inicjatywy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Wola Duchacka oraz mieszkańców Woli Duchackiej i Łagiewnik przy ofiarnej pomocy lokalnych przedsiębiorstw i Rady Dzielnicy XI. Jego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 13 lipca 1992 r. przy udziale Kompanii Honorowej, orkiestry i kapelana krakowskiego garnizonu Wojska Polskiego. Pod krzyżem umieszczona jest betonowa płyta z dwiema tablicami odlanymi w brązie (W HOŁDZIE POMORDOWANYM W KATYNIU ORAZ OBOZACH ZAGŁADY; W HOŁDZIE POLEGŁYM POLAKOM NA FRONTACH ŚWIATA 1939-1945)

hm. Andrzej Gaczorek
foto. Wiesław Wójcik, Andrzej Gaczorek

„W dniu 18 października1981 roku w Jordanowie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru i nadania imienia hm. Aleksandra Kamińskiego tamtejszemu hufcowi ZHP. Hufiec Jordanów jest miejsko-gminnym hufcem najdalej na zachód położonym w Chorągwi Nowosądeckiej. Działa w nim 19 drużyn zuchowych, 17 harcerskich i 5 starszoharcerskich.”

(fragment lokalnej gazety, 1981r.)

Z tej okazji, 35 lat później, dnia 22 października 2016 , delegacja naszego Stowarzyszenia w składzie hm. Danuta Noszka –Leśniewska, hm. Magdalena Migacz, hm. Jerzy Klinik, hm. Wiesław Wójcik wzięła udział w uroczystości zorganizowanej przez Hufiec ZHP Jordanów. Dzięki Druhnie hm. Władysławie Marii Francuz mieliśmy możliwość podróżować, tam i z powrotem, w towarzystwie Kierownictwa i członków znanego Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”.

Zgodnie z programem uroczystości, po mszy świętej w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Jordanowie, razem z kolumną Hufca przeszliśmy na rynek. Tam w obecności przedstawicieli władz : Głównej Kwatery i Komendanta Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Gminy Jordanów, powiatu suskiego i okolicznych gmin, przedstawicieli placówek oświatowych i jednostek harcerskich z całej Polski noszących imię Aleksandra Kamińskiego, zaproszonych gości oraz mieszkańców Jordanowa został przeprowadzony uroczysty apel.

Władze ZHP od lewej Druhowie: hm. Mariusz Siudek Komendant Chorągwi Krakowskiej ;Naczelny Kapelan Ks. hm. Wojciech Jurkowski, hm. Henryk Chrobak członek Rady Naczelnej i Przewodniczący Rady Chorągwi Krakowskiej , hm. Emanuel Merz Komendant Hufca Jordanów, hm. Marian Adamik Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej

Władze ZHP od lewej Druhowie: hm. Mariusz Siudek Komendant Chorągwi Krakowskiej ;Naczelny Kapelan Ks. hm. Wojciech Jurkowski, hm. Henryk Chrobak członek Rady Naczelnej i Przewodniczący Rady Chorągwi Krakowskiej , hm. Emanuel Merz Komendant Hufca Jordanów, hm. Marian Adamik Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej

Przedstawiciele Władz Miasta i Gminy Jordanów, powiatu suskiego i okolicznych Gmin

Przedstawiciele Władz Miasta i Gminy Jordanów, powiatu suskiego i okolicznych Gmin

Przedstawiciele Zarządu SPH w Krakowie: Sekretarz hm. Magdalena Migacz, Prezes hm. Danuta Noszka - Leśniewska, V-ce Prezes hm. Wiesław Wójcik, Członek hm. Jerzy Klinik

Przedstawiciele Zarządu SPH w Krakowie: Sekretarz hm. Magdalena Migacz, Prezes hm. Danuta Noszka - Leśniewska,
V-ce Prezes hm. Wiesław Wójcik, Członek hm. Jerzy Klinik

Przed rozpoczęciem uroczystego apelu

Przed rozpoczęciem uroczystego apelu

Raport drużynami

Raport drużynami

Komendant Uroczystości składa raport hm. Marianowi Adamikowi

Komendant Uroczystości składa raport hm. Marianowi Adamikowi

 

Wśród zaproszonych gości był, witany bardzo gorąco, były zastępca Naczelnika ZHP hm. Piotr Łapa , który 35 lat temu nadawał hufcowi imię hm. Aleksandra Kamińskiego. Przybyłych na uroczystość powitał Komendant Hufca hm. Emanuel Merz. Następnie raport drużynowych i Komendant Uroczystości składa meldunek Wiceprzewodniczącemu Rady Naczelnej ZHP hm. Marianowi Antonikowi. List od Naczelnika ZHP hm. Małgorzaty Sinicy odczytał naczelny Kapelan ZHP Ks. hm. Wojciech Jurkowski. W swoim wystąpieniu hm. Mariusz Siudek Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP złożył gratulacje i życzenia zuchom, harcerzom i Kadrze Hufca Jordanów i przekazał Komendantowi Hufca okolicznościowy adres. Po części harcerskiej zabierali głos przedstawiciele miejscowych Władz Gminy i Miasta Jordanów, przedstawiciele harcerstwa i zaprzyjaźnionych organizacji. Wśród wielu innych Medal „Zasłużony dla Hufca ZHP Jordanów” otrzymali m.in. hm. Danuta Noszka – Leśniewska i hm. Jerzy Klinik.

Gratulacje i życzenia składa hm. Mariusz Siudek Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP

Gratulacje i życzenia składa hm. Mariusz Siudek Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP

Gratulacje i życzenia od Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa przekazuje jego Prezes hm. Danuta Noszka-Leśniewska

Gratulacje i życzenia od Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa przekazuje jego Prezes hm. Danuta Noszka-Leśniewska

 

W tej części Prezes SPH, hm. Danuta Noszka - Leśniewska przekazała na ręce Komendanta gratulacje za liczne osiągnięcia w 35 letniej działalności hufca, serdecznie i gorąco życzyła zuchom, harcerzom i instruktorom, wielu dalszych osiągnięć. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie znakomitej kadry instruktorskiej hufca , a szczególnie bardzo zaangażowanych instruktorów nauczycieli oraz podziękowała władzom samorządowym i dyrektorom szkół za wsparcie udzielane w pracy organizacyjnej i wychowawczej jednostek Hufca. Po zakończeniu apelu rozpoczęła się część artystyczna. Najpierw montaż słowno-muzyczny „Jaki jesteś Kamyku?” i rekonstrukcja historyczna „Akcja pod Arsenałem” z udziałem Towarzystwa Historyczno Rekonstrukcyjnego „Barwa i Broń-Wczoraj i Dziś”. Grupy Rekonstrukcji Historycznej : „78 Sturm Division” oraz „Powstaniec Śląski”.

Montaż słowno – muzyczny „Jaki Jesteś Kamyku”

Montaż słowno – muzyczny „Jaki Jesteś Kamyku”

Grupa Rekonstrukcji Historycznej

Grupa Rekonstrukcji Historycznej

I jej „maszyny”

I jej „maszyny”

 

Następnie punktem programu był koncert piosenek harcerskich pt.: „Harcerstwo ukryte w piosence” w wykonaniu zespołów : „Małe Słowianki” z Krakowa i „Słoneczni” z Katowic oraz lokalnych zespołów harcerskich.

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Na Rynku w Jordanowie harcował krakowski Lajkonik

Na Rynku w Jordanowie harcował krakowski Lajkonik

Występuje Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”. Przed sceną od lewej stoją: hm. Jerzy Klinik, Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki hm. Władysław Maria Francuz, hm. Danuta Noszka-Leśniewska

Występuje Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”.
Przed sceną od lewej stoją: hm. Jerzy Klinik, Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki hm. Władysław Maria Francuz, hm. Danuta Noszka-Leśniewska

 

W ustawionym obok sceny namiocie można było obejrzeć interesujące wystawy , ukazujące działalność Hufca Jordanów, historię Krzyża Harcerskiego , stanicę A. Kamińskiego. Funkcjonowało również stoisko Poczty Harcerskiej z pamiątkowymi kopertami , znaczkami ,prowadzone przez hm. Marka Bieżanowskiego.

Była to bardzo sympatyczna, przeprowadzona z rozmachem i pobudzająca do refleksji uroczystość. Niestety, nie mogliśmy wziąć udziału we wszystkich jej częściach. Nie ubłagalny czas „wołał nas do powrotu”. Jeszcze krótkie i ciepłe, pożegnalne spotkanie z hm. Emanuelem Merz. Wzajemne przyjacielskie gesty. My, podziękowaliśmy Gospodarzowi Uroczystości za zaproszenie, pogratulowaliśmy bardzo udanych uroczystości. Druh Komendant Hufca podziękował za wsparcie finansowe otrzymane od Stowarzyszenia. Życząc sobie wzajemnie wszelkiej pomyślności, pożegnaliśmy się naszym harcerskim

Czuwaj !

Dwa dni przed przypadającym na dzień 14 października Dniem Komisji Edukacji Narodowej, w przepięknej Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń nauczycielom, wychowawcom, pracownikom oświaty.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości

Uroczysty charakter spotkania podkreśliła swoim bardzo ładnym występem reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” a harcujący Lajkonik obdarzył „ na szczęście” razami buławy sporą grupę zebranych.

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla członków SPH

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla członków SPH

Po krótkim wystąpieniu, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski przystąpił do wręczania odznaczeń, Krzyży Zasługi i Medali KEN, oraz nagród Ministra Oświaty i Kuratora Oświaty. W gronie osób odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej była liczna grupa członków Stowarzyszenia i instruktorów harcerskich. Zasłużyli na nie swoją bardzo długą, blisko lub ponad półwieczną, społeczną działalnością na rzecz dzieci i młodzieży. Organizowaniem i prowadzeniem zbiórek drużyn, szczepów, obozów stałych i wędrownych w tym żeglarskich, zimowisk, na różnym poziomie wielu kursów i szkoleń. Każdy z Nich jest wychowawcą wielu pokoleń harcerskich oraz licznej rzeszy kadry instruktorskiej. Decyzją Ministra Oświaty Medalami Komisji Edukacji Narodowej na wniosek Stowarzyszenia odznaczeni zostali Druhny i Druhowie (na zdjęciu poniżej – od lewej) :

hm. Małgorzata Komorowska
phm. Jacek Małota
phm. Andrzej Marcińczyk
hm. Ferdynand Nawratil
hm. Krzysztof Poniedziałek
hm. Maria Trzmiel

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla członków SPH

Wszyscy wyżej wymienieni odebrali Medale z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego podczas uroczystego spotkania w dniu 12.10. br.

Odznaczeni: hm. Maria Trzmiel, hm. Ferdynand Nawratil, hm. Barbara Planta, phm. Jacek Małota, hm. Małgorzata Komorowska, phm. Andrzej Marcińczyk, hm. Krzysztof Poniedziałek

Odznaczeni: hm. Maria Trzmiel, hm. Ferdynand Nawratil, hm. Barbara Planta, phm. Jacek Małota, hm. Małgorzata Komorowska, phm. Andrzej Marcińczyk, hm. Krzysztof Poniedziałek

Druhna hm. Barbara Planta została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej na wniosek Komendy Chorągwi ZHP.

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla członków SPH

Na zdjęciu powyżej w pierwszym rzędzie są oczywiście Odznaczeni, tuż za nimi przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia : hm. Krystyna Wywiał – Skarbnik , hm. Danuta Noszka - Leśniewska - Prezes, Pan Artur Pasek - Wicedyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie , hm. Jerzy Klinik – członek Zarządu, hm. Magdalena Migacz – Sekretarz Zarządu. Ponadto w uroczystości udział wzięli: Pani Ewa Małota, Pani Janina Marcińczyk, Pani Alicja Dąbrowa, hm. Wiesław Wójcik – V-ce Prezes Stowarzyszenia.

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia serdecznie gratulują Odznaczonym i życzą wiele satysfakcji z dalszej owocnej działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Pierwsze, jakże udane spotkanie na którym mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć niezawodnych sojuszników harcerstwa w osobach byłych pracowników najwyższego szczebla krakowskiej oświaty; Kuratorium Oświaty i dyrektorów szkół ponadpodstawowych, odbyło się w czerwcu br. w Forcie Olszanica. Tam zrodził się pomysł zorganizowania następnego spotkania, który wszystkim się podobał. W dniu 24 października br. doszło do drugiego spotkania dzięki inicjatywie trzech osób. Pana mgr Mieczysława Noworyty -byłego Kuratora Oświaty w Krakowie, Pani dr Władysławy Marii Francuz – Dyrektora Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej oraz Druhny hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Uczestników przychodzących na spotkanie, Gospodarz - Pani Władysława Maria Francuz zaprosiła na bardzo smaczny obiad w uczelnianej stołówce. Była to oczywiście okazja do serdecznych powitań, często spotkań „po latach” i rozmów a niekiedy i wspomnień o dawnych studenckich czasach. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do Sali wykładowej w Centrum Psychologii i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej. Tam zebranych powitał Pan Mieczysław Noworyta. Nawiązał do spotkania w Olszanicy, podziękował za przybycie tak licznej grupie ok. 40 osób, oraz za możliwość zorganizowania spotkania na Politechnice Krakowskiej. Z okazji minionego niedawno Dnia Nauczyciela złożył wszystkim obecnym pedagogom i wychowawcom serdeczne życzenia.

Uczestników wita Pan Mieczysław Noworyta.

Uczestników wita Pan Mieczysław Noworyta.

Od lewej: zuchmistrzyni hm.Małgorzata Pobóg Malinowska,hm.Roman Byszewski-założyciel i obecny dyrektor prywatnych szkół im.J.Piłsudskiego w Krakowie,hm.Anna Zaleska b.Wicekomendant Chorągwi , hm.Marian Dziechciowski szczepowy "Budowlanych" i b.nauczyciel ZSB Nr 1.

Od lewej: zuchmistrzyni hm.Małgorzata Pobóg Malinowska,hm.Roman Byszewski-założyciel i obecny dyrektor prywatnych szkół im.J.Piłsudskiego w Krakowie,hm.Anna Zaleska b.Wicekomendant Chorągwi , hm.Marian Dziechciowski szczepowy "Budowlanych" i b.nauczyciel ZSB Nr 1.

1. Benefis Druha hm Stanisława Spólnika

Dzień Myśli Braterskiej to obchodzony na całym świecie dzień przyjaźni i braterstwa. Idea ustanowienia tego święta zrodziła się na IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybrano 22 lutego – dzień urodzin zarówno założyciela skautingu, sir Roberta Baden – Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowił, na stałe, włączyć obchody Dnia Myśli Braterskiej do kalendarza działań proponowanych członkom Stowarzyszenia. W roku ubiegłym z tej okazji spotkaliśmy się w Nowohuckim Centrum Kultury.

Natomiast w roku bieżącym z okazji Dnia Myśli Braterskiej został zorganizowany benefis Druha hm Stanisława Spólnika, członka założyciela i przez 10 lat Sekretarza Zarządu naszego Stowarzyszenia, który 55 lat temu wstąpił do ZHP w Łagiewnikach, tam rozpoczął swoją długą i owocną działalność instruktorską. Był drużynowym, szczepowym a w latach 1965 -75 pełnił funkcję Komendanta Hufca Kraków – Podgórze. Przez 8 lat był Komendantem Rejonu Hufców m. Krakowa i Przewodniczącym Komisji kształcenia i Stopni Instruktorskich m. Krakowa. Był również organizatorem kilkunastu obozów harcerskich i kursów instruktorskich, wielokrotnie organizował i prowadził zimowiska szkoleniowe Hufca oraz kilka obozów instruktorskich. Przez wiele lat był członkiem Rady Hufca i Chorągwi Krakowskiej oraz Komendy Chorągwi, oraz Przewodniczącym Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Wychował wielu instruktorów, doprowadził do rozwoju Hufca i zawsze tworzył wspaniałą więź pomiędzy instruktorami.

Benefis odbył się w dniu 5 marca (tj. w poniedziałek) w Sali Widowiskowej Domu Kultury Kraków-Podgórze przy ulicy Sokolskiej 13, z inicjatywy Druha hm Jerzego Klinika, Drużynowego Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, (jako wspólne przedsięwzięcie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Zarządu SPH i Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze), który zaproponował, poświęcić go właśnie Druhowi hm Stanisławowi Spólnikowi.

Spotkanie rozpoczął Druh hm Jerzy Klinik od wprowadzenia i powitania Jubilata Druha hm Stanisława Spólnika i Jego Rodziny (Małżonki Bogusławy, Córek Katarzyny i Agnieszki, Zięcia, Wnuka i Wnuczki). Symboliczną watrę zapalili hm Stanisław Spólnik oraz hm Joanna Siekaniec. Kilka zaśpiewanych harcerskich piosenek sprawiło, że zrobiło się nie tylko uroczyście ale i przytulnie, miło i przyjaźnie. Prowadzący spotkanie hm Jerzy Klinik serdecznie powitał licznie przybyłych Instruktorów Seniorów , a w szczególności: byłego V-ce Prezydenta Miasta Krakowa, mgr inż. Mariana Kuliga, Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP Druha hm Pawła Grabki; Prezesa SPH w Krakowie Druhnę hm Danutę Noszkę-Leśniewską, Przewodniczącego Rady Dzielnicy IX Łagiewnki – Borek Fałęcki p. Krzysztofa Muchę, Prezesa Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego p. Edwarda Kucałę, V-ce Prezesów SPH, Druhów hm Stanisława Piaseckiego i hm Wiesława Wójcika, Komendantkę Hufca ZHP Kraków-Podgórze Druhnę hm Joannę Siekaniec, byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej ZHP hm Władysława Pancerza , hm Tadeusza Prokopiuka i hm Danutę Noszkę-Leśniewską i byłych Hufcowych Hufca Kraków-Podgórze Jubilata - hm Stanisława Spólnika, hm Mariana Kowalskiego, hm Piotra Koczanowskiego, hm Wiesława Wójcika, hm Bogusława Zająca, hm Jana Maciejowskiego, hm Barbarę Kryszałowicz, hm Marcina Czechowskiego. Następnie z okazji Dnia Myśli Braterskiej złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia.

Po piosence „Komendant” zaśpiewanej dla Jubilata rozpoczęła się zasadnicza część benefisu. Działalność harcerska i instruktorska Druha hm Stanisława Spólnika została podzielona na 6 okresów i przedstawiona w formie (przygotowanej przez Druhnę hm Władysławę Francuz (przy współudziale hm. Andrzeja Gaczorka i hm Jerzego Klinika) prezentacji komputerowej wzbogacanej gawędami i przeplatane harcerskimi piosenkami.

Okres 1 : harcerz, przyboczny, drużynowy, Komendant Szczepu– gawęda Druhów hm Adama Jelonka i hm Jacka Kucharskiego
Okres 2 :Komenda Hufca Kraków - Podgórze – gawęda Druhen hm Małgorzaty Komorowskiej i hm Władysławy Francuz
Okres 3 : działalność w Chorągwi Krakowskiej ZHP – gawęda Druha hm Tadeusza Prokopiuka
Okres 4 : działanie w Łagiewnickim Towarzystwie Kulturalnym – gawęda Prezesa ŁTK mgr Edwarda Kucały
Okres 5 : Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze – gawęda Druha hm Władysława Dobosza
Okres 6 : działanie w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie – gawęda Druhny hm Danuty Noszki-Leśniewskiej

Należy podkreślić, że wszystkie gawędy były bardzo emocjonalne i mówione od serca a zarazem lekko, dowcipnie i z wielkim szacunkiem dla naszego Komendanta, Druha hm Stanisława Spólnika.
Piosenki harcerskimi były śpiewane przy akompaniamencie fortepianowym Córki Jubilata, Druhny Kasi Hrynkiewicz i gitarowym Wnuka Jubilata Mateusza Hrynkiewicza . Na te okazję został przygotowany przez Druhnę hm Władysławę Francuz specjalny Śpiewniczek – w sumie zaśpiewaliśmy wspólnie 22 piosenki).

Ostatnia części uroczystości to podziękowanie Jubilatowi za 55 lat pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, życzenia zdrowia i dalszej aktywności na wspólnym „zielonym szlaku”. Druh hm Jerzy Klinik w imieniu wszystkich zebranych wręczył Jubilatowi KOSZ czerwonych róż oraz zdjęcie Jubilata z podpisami uczestników Benefisu. Od SPH okolicznościowy adres wręczyła Jubilatowi Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska, Było też wiele innych zbiorowych i indywidualnych gratulacji i podziękowań. Wiedząc zapewne ze wzruszenie nie pozwoli mu na zabranie głosu, w imieniu Jubilata za organizacje Benefisu podziękowała córka Agnieszka. Było to bardzo wzruszające wystąpienie – tak że większość zebranych wycierała płynące łzy. A później pamiątkowe zdjęcia, najpierw zbiorowe na schodach a następnie w mniejszych grupach – oczywiście z Jubilatem. I rozmowy kuluarowe najczęściej przy poczęstunku zafundowanym przez SPH.

Całość przygotował specjalnie powołany Sztab w składzie: hm Jerzy Klinik (Szef), hm Jolanta Siekaniec, hm Marek Dobosz, hm Władysława Francuz, hm Stanisław Piasecki, hm Małgorzata Komorowska, hm Andrzej Gaczorek, hm Wiesław Wójcik, hm Krzysztof Poniedziałek, phm Andrzej Marcińczyk przy współudziale SPH i instruktorów Hufca Kraków-Podgórze.

Liczba, prawie 150 osób uczestniczących w Benefisie (głównie wychowanków Druha hm Stanisława Spólnika) świadczy o olbrzymim szacunku i autorytecie Jubilata oraz ogromnej więzi harcerskiej i przyjaźni jaką przed laty krzewił w środowisku podgórskim (i nie tylko).