Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni obchodzone jest w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybór daty padł na dzień 22 lutego – rocznicę urodzin założycieli skautingu Roberta Baden-Powella, Naczelnego Skauta Świata i jego żony Olave Baden-Powell Naczelnej Skautki Świata. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem również skauci dołączyli do jego obchodów.

Z tej okazji, już po raz piąty, w piątek 19 lutego 2016 roku członkowie Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się na okolicznościowym kominku połączonym z promocją książki hm. Michała Łesyka „Harcerstwo Męskie w Podgórzu w latach 1939 – 1950”. Spotkanie prowadził hm. Jerzy Klinik, Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Druh hm Jerzy Klinik wita uczestników Spotkania

Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Druh hm Jerzy Klinik wita uczestników Spotkania

Dnia 17 stycznia 1957 roku na terenie Ludwinowa1 została reaktywowana działalność harcerska. Drużynowym 7 Pdg. Drużyny Harcerzy, założonej w roku 1945, ponownie został mianowany Druh Adam Jelonek. Na bazie tej drużyny powstał następnie „Zielony Szczep Ludwinów” i był to pierwszy w historii harcerski szczep wodny. Instruktorzy i harcerze, którzy działali w „Siódemce” lub później w „Zielonym Szczepie Ludwinów” od kilku lat spotykają się w rocznicę reaktywowania harcerstwa na tym terenie. Spotkania odbywają się cyklicznie od roku 2011. We wcześniejszych latach odbywały się nie regularnie. Dotychczasowe spotkania:

 1. Galeria „Wręga” – 18 luty 2011 roku (Spotkanie połączone z celebrowaniem 80-tych urodzin Druha hm. Adama Jelonka),
 2. Budynek b. Szkoły Podstawowej Nr 40 w Krakowie, przy ul. Czackiego 11 - 3 luty 2012 roku,
 3. Młodzieżowy Dom Kultury Kraków-Podgórze – 18 luty 2013 roku (Benefis Druha hm Adama Jelonka; po części oficjalnej odbyło się spotkanie byłych harcerzy i instruktorów z Ludwinowa w lokalu przy pl. Serkowskiego),
 4. Galeria „Wręga” – 17 stycznia 2014 roku

Druh hm. Tadeusz Kubas wita uczestników Spotkania (trzeci od lewej, Druh hm Adam Jelonek) 

Druh hm. Tadeusz Kubas wita uczestników Spotkania (trzeci od lewej, Druh hm Adam Jelonek)

Kolejne, piąte spotkanie odbyło się w Galerii „Wręga” na Krakowskim Kazimierzu w dniu 30 stycznia 2015 roku. Podobnie jak poprzednio z inicjatywy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druhów : hm. Adama Jelonka, hm. Tadeusza Kubasa i phm. Jacka Małoty. Wzięło w nim udział 20 byłych instruktorów i harcerzy, którzy działali w „Siódemce” lub później „Zielonym Szczepie Ludwinów”.

Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu 7 Pdg. DH -rzy, pieśni „Złączeni węzłem”.

Prowadzący spotkanie Druh hm. Tadeusz Kubas serdecznie powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie: Druha hm. Adama Jelonka - b. drużynowego 7 Drużyny Harcerzy oraz założyciela i b. komendanta: „Zielonego Szczepu Ludwinów” i Szczepu „Neptuna” oraz Druha hm. Stanisława Piaseckiego - V-ce Prezesa SPH w Krakowie.

Od lewej: phm. Tadeusz Tyrankiewicz, hm. Adam Jelonek, Zofia Opalińska-Jelonek, phm. Anna Piasecka

Od lewej: phm. Tadeusz Tyrankiewicz, hm. Adam Jelonek, Zofia Opalińska-Jelonek, phm. Anna Piasecka

Druh hm. Adam Jelonek, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w krótkim wystąpieniu, serdecznie podziękował zebranym za liczny udział w spotkaniu. Następnie w krótkiej gawędzie wspomniał pierwsze obozy 7 Pdg Drużyny Harcerzy w Tyliczu. Zaprezentował również zebranym kserokopie Dyplomu, jaki otrzymał z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić, po upływie pięćdziesięciu lat od daty jego nadania doktor uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla uczelni lub społeczeństwa.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Druha hm. Stanisława Piaseckiego, który podziękował za zaproszenie na spotkanie i przekazał wszystkim najlepsze życzenia. Następnie, krótko opowiedział o przebiegu uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w auli Collegium Maius ,w dniu 6 października 2014 roku, w trakcie którego nastąpiło odnowienie doktoratu Druha harcmistrza Adama Jelonka (prof. dr hab.). Był to wspaniały jubileusz Wybitnego Geografa, który w wygłoszonym okolicznościowego wykładzie nawiązał do swoich harcerskich korzeni i działalności na Ludwinowie.

 Na zakończenie zaprosił zebranych do aktywnego udziału w imprezach i akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie, szczególnie w obfitującej w liczne propozycje tegorocznej akcji obozowej.

W dalszej części spotkania popłynęły wspomnienia, harcerskie i żeglarskie piosenki, które sprawiły, że było to niezapomniane i wzruszające spotkanie.

Uczestnicy Spotkania, od lewej: Ewa Małota, Ewa Kubas, Barbara Planta, Janina Szymanowicz, Marek Prusakowski, Kazimierz Grygny, Tadeusz Pająk i Jacek Małota

Uczestnicy Spotkania, od lewej: Ewa Małota, Ewa Kubas, Barbara Planta, Janina Szymanowicz, Marek Prusakowski, Kazimierz Grygny, Tadeusz Pająk i Jacek Małota

W Spotkaniu udział wzięli:

 • Jelonek Adam
 • Opalińska-Jelonek Zofia
 • Planta Barbara
 • Kubas Ewa
 • Piasecka Anna
 • Szymanowicz Janina
 • Dygoń Janusz
 • Grygny Kazimierz
 • Kubas Tadeusz
 • Małota Ewa
 • Małota Jacek
 • Pająk Tadeusz
 • Pawłowski Jan
 • Piasecki Stanisław
 • Prusakowski Marek
 • Stefański Zbigniew
 • Szczęśniak Ryszard
 • Turek Stanisław
 • Tyrankiewicz Tadeusz
 • Wincenciak Antoni

 

Druh hm. Marcin Homel Druhna phm. Monika Glanowska
Druh hm. Marcin Homel Druhna phm. Monika Glanowska

Miła wiadomość: kapituła ogólnopolskiego plebiscytu Związku Harcerstwa Polskiego Niezwyczajni wyłoniła 25 finalistów spośród 171 kandydatów w pięciu kategoriach: Praca z kadrą , Harcerska innowacja , Aktywność obywatelska , Efektywne zarządzanie oraz Celem jest wychowanie . Nominowani instruktorzy pochodzą z różnych środowisk harcerskich z całej Polski, a łączy ich to, że są wybitnie wyróżniającymi się osobowościami na tle całego Związku Harcerstwa Polskiego.

Wśród wyróżnionych z Chorągwi Krakowskiej, znalazło się dwoje instruktorów Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP: druhna phm. Monika Glanowska (kategoria Celem jest wychowanie ) - Najlepszy Instruktor Chorągwi 2014 roku w kategorii INICJATYWA PROGRAMOWA i druh hm. Marcin Homel (kategoria Efektywne Zarządzanie ) - Najlepszy Instruktor Chorągwi 2013 roku w kategorii KOMENDANT HUFCA.

Do 22 lutego trwać będzie internetowe głosowanie na stronie www.niezwyczajni.zhp.pl, jeden internauta będzie mógł oddać głos na jedną nominację w każdej z 5 kategorii, a ilość głosów będzie utajniona przez cały okres głosowania. Wynik plebiscytu składa się z głosowania internetowego oraz głosów kapituły o wadze 1:1.

Laureatów w poszczególnych kategoriach wybiorą internauci, a poznamy ich 28 lutego podczas uroczystej gali, która odbędzie się Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Tak więc reprezentując również Krakowską Chorągiew ZHP mają szansę zyskać miano najlepszych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę . Zachęcamy i zapraszamy do udziału w głosowaniu członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Zarząd SPH

„Harcerską piosnką, wesołą i radosną,
Odpowie każdy spotkany skaut”

Tak zrodził się pomysł spotkań z piosenką.

II wycieczka Stowarzyszenia - Chochołów 2012. Śpiewamy przy ognisku. Późna noc, a tyle piosenek pozostało do zaśpiewania. Które wybrać? A pozostałe zaśpiewamy za rok? I wówczas Druh Jarosław Balon zaproponował: to może pośpiewajmy w Krakowie.

Na pierwszym spotkaniu mógł być tylko:

Wieczór Piosenki Harcerskiej

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowił organizować co roku spotkania z piosenką, harcerską lub autorską. W roku bieżącym, Wieczór Piosenki Harcerskiej odbył się w dniu 2 lutego 2013 roku w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie. Przybyłych serdecznie powitała Prezes Zarządu, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska. Wyraziła nadzieję, iż zaśpiewane piosenki przypomną nam cudowne chwile spędzone z przyjaciółmi na harcerskim szlaku, zbiórkach, wycieczkach, obozach, przy ogniskach i kominkach.

1. Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków

W dniu 26.11.2010 roku w Sali Konferencyjnej Domu Turystycznego „KAMRAT” ul.Koszykarska 33 w Krakowie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie SPH. Zebranych

powitał I V-ce Prezes Zarządu hm Stanisław Pisecki. Z przyczyn zdrowotnych w zebraniu nie mogła uczestniczyć hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes Zarządu SPH.

Komunikat organizacyjno-programowy SPH nr 1/2010

1) 28 maja 2009 p. Prezydent m. Krakowa prof. Jacek Majchrowski wręczył n/w zasłużonym instruktorom harcerskim oraz działaczom Stowarzyszenia Odznaki ”Honoris Gratia”. Otrzymali je:

 • hm. Danuta Noszka-Leśniewska
 • hm. Danuta Bobek
 • hm. Jerzy Klinik
 • hm. Andrzej Krzyworzeka
 • hm. Juliusz Langner
 • hm. Stanisław Piasecki
 • hm. Tadeusz Prokopiuk
 • hm. Stanisław Spólnik

2) W dniu 16.01.2010r zorganizowaliśmy dwuczęściową uroczystość z okazji 100-lecia Harcerstwa i 10-lecia naszego Stowarzyszenia. W części pierwszej, przeprowadzonej w Nowohuckim Centrum Kultury – Koncercie Galowym , hm Danuta Noszka-Leśniewska przedstawiła zarys działalności Stowarzyszenia oraz powitała wszystkich zebranych a w szczególności przedstawicieli władz. Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili m in.: Posłanka na Sejm RP, Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Senator RP, Pan Stanisław Bisztyga, Wojewoda Małopolski Pan Stanisław Kracik, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, V-ce Prezydent Miasta Krakowa hm Tadeusz Trzmiel, Przewodniczącego ZHP, Senator RP, prof. Adam Massalski hm, Z-ca Naczelnika ZHP hm Krzysztof Budziński, Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP hm Andrzej Żugaj. Podczas Galowego Koncertu mieliśmy m in.: możliwość wysłuchania gawędy 100-lecie Harcerstwa przygotowanej i wygłoszonej przez prof. Józefa Lipca hm, obejrzenia koncertu zespołu „Małe Słowianki” przygotowanego przez dh Władysławę Francuz, obejrzenia wystwy zdjęć z historii harcerstwa Nowej Huty przygotowanej przez hm Jerzego Kujawskiego który całą imprezę sprawnie przeprowadził. W tej części uroczystości zasłużeni instruktorzy i działacze SPH otrzymali odznaczenia i wyróżnienia.
Prezydent m. Krakowa p. prof. Jacek Majchrowski wręczył odznaki HONORIS GRATIA:

- Zbiorową odznakę dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa z okazji 10-lecia działalności SPH w Krakowie, m. innymi za pracę dla miasta Krakowa.
- indywidualne odznaki otrzymali:

 • hm. Irena Bryła hm. Roman Byszewski
 • hm. Władysława Maria Francuz hm. Adam Jelonek
 • mgr inż. Marian Kulig hm. Józef Lipiec
 • hm. Zenon Morawiec hm. Ferdynand Nawratil
 • hm. Wiesław Wójcik hm. Krystyna Wywiał
 • hm. Andrzej Ziębliński