Do tradycji Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie należy świąteczno-noworoczne spotkanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W ubiegłym (już) roku, spotkanie to odbyło się 28 grudnia 2016 r., w odświętnie przygotowanej sali restauracyjnej hotelu „Krakus”, należącego do Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko - Turystycznego.

Wszystkich przybyłych serdecznie powitali: hm. Andrzej Krzyworzeka – Prezes Zarządu KPT-H i hm. Stanisław Piasecki – V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, w zastępstwie Druhny hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, nieobecnej z powodu choroby. Przekazał również pozdrowienia dla zebranych od osób które z powodów zdrowotnych nie mogli przybyć na spotkanie. Po powitaniach, zaśpiewana pod kierunkiem i przy akompaniamencie hm. Jarosława Balona kolęda, podkreśliła podniosły nastój spotkania. Następnie hm. Stanisław Piasecki w krótkim wystąpieniu podsumował mijający rok, który choć nie był łatwy dla Stowarzyszenia, to jednak obfitował w ważne dla SPH wydarzenia. Po kolejnej kolędzie druh Stanisław przedstawił zamierzenia na rok 2017, zwracając szczególną uwagę na bardzo istotne wydarzenie jakim będzie Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia zaplanowane na 18 marca.

Od lewej: hm Władysława Francuz, hm Adam Jelonek, hm Wiesław Wójcik i phm Anna Piasecka.

Od lewej: hm Władysława Francuz, hm Adam Jelonek, hm Wiesław Wójcik i phm Anna Piasecka.

Okres świąteczny i nadchodzący tuż po nim Nowy Rok, sprzyja nie tylko radosnym spotkaniom w gronie najbliższych, ale również skłania do wspomnień i refleksji. Z ogromnym zainteresowaniem zebrani wysłuchali krótkich wypowiedzi zawierających wiele spostrzeżeń, przemyśleń lub wspomnień, którymi podzieli się z nami m.in. dh. dh.: Andrzej Krzyworzeka, Adam Jelonek, Jarosław Balon, Władysława M. Francuz i Ferdynand Nawratil. Nie zabrakło również serdecznych noworocznych życzeń, starych, polskich kolęd i piosenek o tematyce świątecznej, które uczestnicy spotkania śpiewali (niezmiennie) przy akompaniamencie hm. Jarosława Balona i pysznych, świątecznych potraw.
Na zakończenie spotkania wszyscy przybyli otrzymali gwiazdkowy upominek – kalendarz na Nowy 2017 Rok.

Wspólne zdjęcie

Wspólne zdjęcie

W spotkaniu wzięli udział: hm Andrzej Krzyworzeka, phm Anna Piasecka, hm Stanisław Piasecki, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Wywiał, hm Jerzy Klinik, hm Ferdynand Nawratil, hm Andrzej Gaczorek, mgr Jolanta Balon, hm Jarosław Balon, phm Andrzej Marcińczyk, hm Adam Jelonek, hm Władysław Dobosz, hm Marek Dobosz, hm Krzysztof Poniedziałek, hm Władysława Francuz, hm Tadeusz Kubas, phm jacek Małota, hm Małgorzata Mączka i hm Wiesław Wójcik.

Dnia 17 stycznia 1957 roku na terenie Ludwinowa została reaktywowana działalność harcerska. Drużynowym 7 Podgórskiej Drużyny Harcerzy, założonej w roku 1945, ponownie został mianowany Druh Adam Jelonek. Na bazie tej drużyny powstał następnie „Zielony Szczep Ludwinów” i był to pierwszy w historii harcerski szczep wodny.
Instruktorzy i harcerze, którzy działali w „Siódemce” lub później w „Zielonym Szczepie Ludwinów” od kilku lat spotykają się w rocznicę reaktywowania harcerstwa na terenie Ludwinowa. Najpierw spotkania odbywały się nieregularnie, później, począwszy od 2011 roku, cyklicznie. Dotychczasowe spotkania :

1. Galeria „Wręga” – 18 luty 2011 roku (Spotkanie połączone z celebrowaniem 80-tych urodzin Druha hm. Adama Jelonka),
2. Budynek b. Szkoły Podstawowej Nr 40 w Krakowie, przy ul. Czackiego 11 - 3 luty 2012 roku,
3. Młodzieżowy Dom Kultury Kraków-Podgórze – 18 luty 2013 roku (Benefis Druha hm Adama Jelonka; po części oficjalnej odbyło się spotkanie byłych harcerzy i instruktorów z Ludwinowa w lokalu przy pl. Serkowskiego),
4. Galeria „Wręga” – 17 stycznia 2014 roku
5. Galeria „Wręga” – 30 stycznia 2015 roku

Kolejne, szóste spotkanie odbyło się w Galerii „Wręga” na Krakowskim Kazimierzu w dniu 29 stycznia 2015 roku. Podobnie jak poprzednie, z inicjatywy Druhów : hm. Adama Jelonka, hm. Tadeusza Kubasa i phm. Jacka Małoty, członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Wzięło w nim udział 25 byłych instruktorów i harcerzy, którzy działali w „Siódemce” lub później „Zielonym Szczepie Ludwinów”. Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu 7 Pdg. DH -rzy, - „Złączeni węzłem”.

VI Spotkanie byłych harcerzy z Ludwinowa

Na pierwszym planie Druh Stanisław Turek

Tradycyjnie, jak co roku tuż po Świętach Bożego Narodzenia, a jeszcze przed Nowym Rokiem, Zarząd Stowarzyszenia w poszerzonym składzie, spotkał się u Druha Andrzeja Krzyworzeki w Hotelu „KRAKUS”. Spotkanie odbyło się w dniu 29 grudnia (wtorek) 2015 roku i rozpoczęło się o godz.17:30 i wzięły w nim udział 23 osoby.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Druh hm Władysław Pancerz w trakcie swojego wystąpienia

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Druh hm Władysław Pancerz w trakcie swojego wystąpienia

Zebranych serdecznie powitał V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm. Stanisław Piasecki ciesząc się że na spotkanie przybyli Druhny i Druhowie:

 • przedstawiciele władz Chorągwi Krakowskiej ZHP: hm. Henryk Chrobak (Przewodniczący Rady Chorągwi), hm. Mariusz Siudek (Komendant Chorągwi) oraz phm. Artur Walkowiak (Skarbnik/Z-ca Komendanta Chorągwi)
 • byli Komendanci Chorągwi Krakowskiej ZHP : hm. Władysław Pancerz (1964 – 1971) , hm. Tadeusz Prokopiuk (1971 – 1973) , hm. Andrzej Krzyworzeka (1985 – 1989), hm. Jarosław Balon (1990 – 1998), hm. Jerzy Klinik (1999 – 2002)
 • nasi Szacowni Profesorowie: hm. Adam Jelonek (prof. dr hab. ) , hm. Józef Lipiec (prof. dr hab.), hm. Jarosław Balon (prof. UJ , dr hab.)
 • członkowie Zarządu Stowarzyszenia: hm. Magdalena Migacz (Sekretarz Zarządu), hm. Krystyna Wywiał (Skarbnik) i hm. Jerzy Klinik (członek Zarządu)
 • członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia: hm. Władysław Pancerz (Przewodniczący), hm. Tadeusz Prokopiuk (V-ce Przewodniczący), hm. Ferdynand Nawratil (V-ce Przewodniczący) oraz hm. Andrzej Gaczorek (Sekretarz)
 • oraz zasłużeni i najbardziej aktywni w mijającym roku członkowie Stowarzyszenia: hm. Krzysztof Poniedziałek, phm. Andrzej Marcińczyk, hm. Władysław Dobosz, hm. Marek Dobosz, hm. Zbigniew Sabiński, Anna Tomal, Jolanta Balon, phm. Anna Piasecka.

Z przyczyn zdrowotnych w spotkaniu nie mogła wziąć udziału Prezes Zarządu SPH, Druhna hm. Danuta Noszka – Leśniewska. W Jej imieniu Prowadzący przekazał uczestnikom spotkania najlepsze życzenia noworoczne. Następnie głos zabrał Gospodarz Spotkania, Druh hm. Andrzej Krzyworzeka (Prezes Stowarzyszenia w latach 2000 – 2004), który również serdecznie zebranych powitał i złożył Im życzenia wszystkiego dobrego w Nowym 2016 Roku.

Od lewej: hm Jerzy Klinik, hm Władysław Pancerz, phm Anna Piasecka, hm Mariusz Siudek (Komendant Chorągwi) oraz phm Artur Walkowiak (Z-ca Komendanta Chorągwi)

Od lewej: hm Jerzy Klinik, hm Władysław Pancerz, phm Anna Piasecka, hm Mariusz Siudek (Komendant Chorągwi) oraz phm Artur Walkowiak (Z-ca Komendanta Chorągwi)

Z kolei kontynuując swoje wystąpienie Druh hm. Stanisław Piasecki, podsumował działalność Stowarzyszenia w mijającym 2015 roku. Następnie wymienił i krótko omówił, czekające nas w 2016 roku najważniejsze imprezy:

 •  XI Spotkanie „Po Latach” (09.01.2016 , druga sobota stycznia, godz. 10.00; Hotel „Krakus”)
 • X Walne Zebranie Sprawozdawcze SPH (18.03.2016; sobota, godz. 10.00; MDK „Dom Harcerza” w Krakowie)
 • Wycieczka do Lwowa (30.04.2016 – 03.05.2016)
 • Akcja „Jubilat” (18.06.2016; sobota, godz. 11.00; Fort Olszanica)
 • Obóz Żeglarski SPH ( 25.06 – 08.07.2016; Mazury)
 • Obóz Zagraniczny SPH (06.08 – 17.08.2016; Chorwacja – Wyspa Krk)
 • Jesienna Wycieczka SPH (7-9.10.2016)
 • XII Marsz Niepodległości (11.11.2016; piątek, godz. 10.00)
 • VII Zabawa Andrzejkowa 25.11.2016; piątek, godz. 19.00  Hotel „Krakus” w Krakowie

zapraszając zgromadzonych do udziału nie tylko w nich ale we wszystkich działaniach Stowarzyszenia.

Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm. Mariusz Siudek zabierając głos podziękował za dotychczasową pomoc ze strony Stowarzyszenia dla Komendy Chorągwi i jej jednostek organizacyjnych oraz wyraził zadowolenie i wdzięczność z dotychczasowej współpracy. Przekazał wszystkim najlepsze życzenia noworoczne (każdy uczestnik spotkania otrzymał okolicznościową kartkę z życzeniami) a pamiątkowe bańki choinkowe z logo Chorągwi Krakowskiej ZHP wręczył Druhom: hm. Stanisławowi Piaseckiemu i hm Andrzejowi Krzyworzece.

Tradycyjnie, świąteczny poczęstunek (śledź po japońsku, barszcz czerwony, krokiety, kawę, herbatę, ciasto i zimne napoje) zapewnił Druh hm. Andrzej Krzyworzeka - bardzo dziękujemy!!!

Gospodarz Spotkania, Druh hm Andrzej Krzyworzeka w trakcie swojego wystąpienia

Gospodarz Spotkania, Druh hm Andrzej Krzyworzeka w trakcie swojego wystąpienia

Swoimi refleksjami na temat aktualnej kondycji harcerstwa i działalności statutowej Stowarzyszenia podzielili się m. innymi : hm. Józef Lipiec, hm. Jerzy Klinik, hm. Tadeusz Prokopiuk i hm. Władysław Pancerz. Przy czym wystąpienie Druha hm Władysława Pancerza jako Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SPH dotyczyło stricte pracy Stowarzyszenia w kończącym się roku kalendarzowym i Jego ocena była bardzo wysoka.

Z kolei Druh hm. Marek Dobosz podzielił się z zebranymi swoją wiedzą na temat zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (26 – 31 lipiec 2016 r.) i budowy obozowiska dla 500 uczestników w Forcie Łopianka na Klinach. Na zakończenie spotkania V-ce Prezes Zarządu, Druh hm. Stanisław Piasecki złożył wszystkim serdeczne życzenia, a każdy otrzymał okolicznościowy kalendarz Stowarzyszenia na rok 2016.

W trakcie spotkania zaśpiewaliśmy wspólnie kilka kolęd: „Anioł pasterzom mówił”, „Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, „Do szopy”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Jezus malusieńki” oraz „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i tutaj podziękowania Dla Druha hm. Jarosława Balona i Jego Małżonki Jolanty. Dzięki temu atmosfera stała się prawdziwie świąteczno-rodzinna. Wzajemnie złożyliśmy sobie najlepsze życzenia na Nowy Rok i zakończyliśmy spotkanie w kręgu, śpiewając „Bratnie słowo sobie dajem … „

Szczęśliwego Nowego Roku!

Warszawa, styczeń 2015.

Szanowna Druhno, Szanowny Druhu,

Uprzejmie informuję, że ukazała się w Oficynie Wydawniczej „Adam” praca „Poczet Harcmistrzyń i Harcmistrzów”.

Jest to wydawnictwo encyklopedyczne, słownik biograficzny, na który składa się prawie 27 000 haseł zawierających dostępne autorowi na dzień dzisiejszy dane biograficzne instruktorów harcerskich w stopniu harcmistrzyni/harcmistrza, elity wszystkich organizacji harcerskich działających w okresie 100-letniej historii Harcerstwa na ziemiach polskich, w niewoli, w czasie okupacji i na uchodźstwie. Obejmuje wszystkie kraje na wszystkich kontynentach, na terenie których istniały jednostki harcerskie i działali ci instruktorzy, bez względu na ich orientację polityczną, wyznanie i narodowość. Prezentuje grupę harcmistrzyń/ harcmistrzów osiadłych poza granicami Kraju po 1939 roku i tworzących jednostki harcerskie w miejscach swojego pobytu przy armii polskiej i w miejscach osiedlenia. Ujmuje także najnowszą emigrację. Pokazuje postaci z wszystkich struktur harcerskich i organizacji odpowiadających czasom, w jakim przyszło działać ich bohaterom. Jest to wiedza niekiedy bardzo fragmentaryczna i szczątkowa, niejednokrotnie sprawiająca wrażenie wykazu instruktorów, nie uwzględniająca wielu nazwisk. Źródłem tego jest brak informacji a nie ich selekcjonowanie. Autor unika wartościowania poszczególnych osób i ich dokonań, ocen politycznych, ocen postaw i motywacji działań. Jedyną kwalifikacją do znalezienia się w tym poczcie jest posiadanie stopnia harcmistrzyni/harcmistrza.

Wydawnictwo ukazuje dorobek harcerski poszczególnych osób, ich poziom wykształcenia zawodowego, aktywność społeczną pozaharcerską i zawodową, dorobek wychowawczy i publikacje, często pasje i zainteresowania. Leksykon ten stanowi ź r ó d ł o wiedzy o Harcerstwie i ludziach, którzy je tworzyli, pokazuje zasadniczą wspólnotę celów i metod działania oraz efekty wychowawcze, dowodząc wspólnoty i jedności różnorodnych organizacji harcerskich, które tak wiele łączy. Pokazuje Harcmistrzynie i Harcmistrzów jako ludzi żyjących w określonych czasach i warunkach, ich aktywność i twórczy wysiłek w sztafecie pokoleń tworzących niepodległą Polskę.

Obecna praca jest dopiero początkiem większego dzieła. Będzie nim II wydanie. Wymaga to jednak zaangażowania się Druhny i Druha w korektę swojego biogramu, uzupełnienie go i sformułowanie wielu nowych biogramów. Potrzebne będzie zainspirowanie i zaangażowanie do współpracy innych (instruktorów, komisji historycznych, kręgów instruktorskich, drużyn/szczepów) uzupełniających dane dotyczące ich kolegów/przyjaciół czy innych instruktorów, którzy nie znaleźli się w obecnym wydaniu. Zależeć nam wszystkim powinno na jak najpełniejszym opisaniu działalności każdej harcmistrzyni i harcmistrza. Przepraszam za wszystkie ułomności wydawnictwa, ale dotarcie do źródeł, pamięć ludzka, niejednokrotnie brak czasu zainteresowanych, stan zasobów archiwalnych, mały zasięg informacji o tej pracy narzucały taki a nie inny kształt biogramów. Możemy to wspólnie naprawić. Dlatego proszę o uzupełnienia, poprawki i nadsyłanie nowych informacji według pewnego porządku. Powinien on zawierać:

 • dane osobowe: imię i nazwisko (także panieńskie mężatek), daty urodzenia, zawód, wykształcenie (ukończone szkoły, uczelnie, studia podyplomowe, stopnie naukowe, specjalizacja zawodowa, szczególne uprawnienia zawodowe),
 • dane harcerskie (maksymalnie szczegółowe, z datami) identyfikujące daną osobę z organizacją harcerską/skautową, chorągwią, hufcem, drużyną, gromadą, szczepem, kręgiem instruktorskim, odnotowujące stopnie instruktorskie (ewentualnie harcerskie), rok przyrzeczenia, rok wstąpienia do organizacji, zajmowane funkcje, odbyte kursy, szkolenia, uczestnictwo w obozach, zimowiskach, zlotach, rajdach, akcjach,
 • dane o innej działalności publicznej (nie harcerskiej): przynależność do innych organizacji, stowarzyszeń, klubów, pełnione tam funkcje, aktywność samorządowa, woluntariaty itp.
 • dane o pracy zawodowej przez ukazanie stanowisk pracy, nazw zakładów pracy czy instytucji (z datami rozpoczęcia i zakończenia działalności),
 • dane wymieniające wszystkie wyróżnienia (odznaki, medale, tytuły, nagrody) oraz odznaczenia państwowe i branżowe, pokazujące publikacje (tytuły, lata i miejsca wydania) lub szczególne osiągnięcia zawodowe czy społeczne,
 • ewentualne hobby.

Wprowadzone zmiany i uzupełnienia zawierać będą informacje o ich autorach.

Wszystkie uzupełnienia i korekty, jak również opracowania i publikacje przydatne do tej pracy, można przesyłać na adres: Stanisław Puchała, ul. Sardyńska 1 m. 37, 02-761 Warszawa lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontakt z autorem jest również możliwy drogą telefoniczną (607 070 021).

Jeśli Druhna/Druh chcielibyście posiadać to wydawnictwo, proszę, podając swój adres, zamówić je drogą listową: Stanisław Puchała, ul. Sardyńska 1 m. 37, 02-761 Warszawa lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . lub sms pod nr 607-070-021. Można je również otrzymać w Muzeum Harcerskim w Warszawie, ul. Konopnickiej 6 (odbiór osobisty). Jeśli zachodzi taka potrzeba, wystawiona zostanie faktura (konieczne niezbędne dane do faktury). Cena 60,00 zł za jeden tom (całość 120,00 zł) plus koszty przesyłki pocztowej 21,20 zł.

Z serdecznymi pozdrowieniami
i harcerskim Czuwaj!
S.Puchała

Dnia 17 stycznia 1957 roku na terenie Ludwinowa została reaktywowana działalność harcerska 7 Pdg Drużyny Harcerzy. Jej drużynowym ponownie został mianowany Druh Adam Jelonek.

W 57 rocznicę reaktywowania ludwinowskiej „Siódemki”, z inicjatywy członków naszego Stowarzyszenia Druhów: hm. Adama Jelonka, hm. Tadeusza Kubasa i phm. Jacka Małoty, w Galerii Wręga na Krakowskiem Kazimierzu odbyło się uroczyste spotkanie. Wzięło w nim udział 21 byłych instruktorów i harcerzy którzy działali w „Siódemce” lub później Zielonym Szczepie „Ludwinów”.

Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu 7 DH -rzy, pieśni „Złączeni węzłem”.

Druh hm Tadeusz Kubas wita uczestników Spotkania , w głębi, od lewej: Druhny: Ewa Małota i Ewa Kubas

Druh hm Tadeusz Kubas wita uczestników Spotkania , w głębi, od lewej: Druhny: Ewa Małota i Ewa Kubas

foto-01

… Daleko, ale wciąż blisko,

w naszych sercach

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 13.00, w Kaplicy na Cmentarzu Salwadorskim, dnia 17 stycznia br. Bardzo dużo osób przybyło, aby pożegnać i odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku Druhnę Annę Zaleską. Najliczniej reprezentowani byli Jej wychowankowie z Domu Dziecka Nr 1 w Krakowie, instruktorzy z różnych środowisk harcerskich ZHP Chorągwi Krakowskiej, w tym obecny Komendant Chorągwi, Druh hm. Paweł Grabka oraz członkowie naszego Stowarzyszenia: hm. Stanisław Piasecki (V-ce Prezes), hm. Magdalena Migacz (Sekretarz), hm. Krystyna Wywiał (Skarbnik), hm. Władysława Francuz, hm. Małgorzata Pobóg - Malinowska, mgr Anna Tomal hm. Paweł Grabka, hm. Andrzej Ziębliński, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz, i hm. Ferdynand Nawratil. Poczet sztandarowy wystawiła ZHP Chorągiew Krakowska.

Uroczysta Msza Święta w intencji ŚP. Druhny hm. Anny Zaleskiej

Uroczysta Msza Święta w intencji ŚP. Druhny hm. Anny Zaleskiej

Tradycyjnie, jak co roku tuż po Świętach Bożego Narodzenia, a jeszcze przed Nowym Rokiem, Zarząd Stowarzyszenia, w poszerzonym składzie, spotkał się u Druha Andrzeja Krzyworzeki w Hotelu „KRAKUS”. Spotkanie odbyło się w dniu 27 grudnia (piątek) 2013 roku i rozpoczęło się o godz.17:15.

Wszystkich serdecznie powitał Druh V-ce Prezes, hm. Stanisław Piasecki i wyraził swoje zadowolenie z faktu, że w tak uroczystym spotkaniu Zarządu, biorą udział Dh i Dh: hm. Władysława Maria Francuz, phm. Anna Piasecka, hm. Józef Lipiec, hm. Jarosław Balon, hm. Władysław Dobosz, hm. Marek Dobosz oraz hm. Krzysztof Poniedziałek - reprezentujący najbardziej zasłużonych i najbardziej aktywnych, członków Stowarzyszenia w mijającym roku. Ze statutowego składu Zarządu obecni na spotkaniu byli: hm. Stanisław Piasecki, hm. Wiesław Wójcik, hm. Magdalena Migacz, hm. Krystyna Wywiał oraz hm. Jerzy Klinik. Z powodów zdrowotnych w spotkaniu nie mogli wziąć udziału: Druhna Prezes hm. Danuta Noszka - Leśniewska oraz Druh hm Tadeusz Prokopiuk.


Uczestnicy świątecznego spotkania Zarządu.

Uczestnicy świątecznego spotkania Zarządu.

 Kontynuując swoje wystąpienie Druh hm. Stanisław Piasecki, podsumował działalność Stowarzyszenia w mijającym 2013 roku. Następnie wymienił i krótko omówił, czekające nas w I kwartale 2014 roku najważniejsze imprezy, zapraszając zgromadzonych do udziału w nich. I tak:

 • IX Spotkanie „Po Latach” (11.01.2014 , druga sobota stycznia, godz. 11.00; Hotel „Krakus”)
 • Benefis Druhny hm. Władysławy Marii Francuz (organizowany wspólnie z Kręgiem Seniorów Hufca Podgórze w dniu 21.02.2014, godz. 17.30 ; Dom Kultury „Podgórze” ; Kraków, ul. Sokolska 13)
 • Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia (29.03.2014, godz. 11.00 ; Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa).

Tradycyjnie świąteczny poczęstunek zapewnił Druh hm. Andrzej Krzyworzeka - bardzo dziękujemy!! Choć żal, że tym razem, Druh Andrzej nie mógł być z nami.

Od lewej: Anna Piasecka, Stanisław Piasecki, Jarosław Balon, Jerzy Klinik oraz Magdalena Migacz

Od lewej: Anna Piasecka, Stanisław Piasecki, Jarosław Balon, Jerzy Klinik oraz Magdalena Migacz

Śpiewanie kolęd poprowadził Druh hm Jarosław Balon. Tym razem z nową (niebieską), zakupioną podczas wyprawy do Meksyku gitarą. Jeszcze przed spotkaniem Druh Jarek zaprezentował swoją najnowszą książkę „Śpiewając Kolendy”. Jak w niej napisał: „ Ta książeczka nie jest śpiewnikiem kolęd. Choć jako taki śpiewnik pewnie może służyć, gdyż zawiera teksty … . Zatem co zawiera ta książka? To po prostu mały zbiór esejów, wyrażających moje przemyślenia czy też refleksje…” Oczywiście jak można się domyślić odśpiewaliśmy wspólnie kilka kolęd: „Anioł pasterzom mówił”, „Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, „Do szopy”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Jezus malusieńki” oraz „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i atmosfera stała się prawdziwie świąteczno-rodzinna.

Kolejną bardzo milą niespodzianką zaskoczył obecnych Druh hm. Józef Lipiec. Trzy książki , których jest autorem , w dowód uznania, przekazał Dh, Dh: Stanisławowi Piaseckiemu, hm. Jerzemu Klinikowi i hm. Władysławie Marii Francuz.

Na zakończenie spotkanie hm. Stanisław Piasecki – złożył wszystkim serdeczne życzenia po których nastąpiły indywidualne, też szczere, prawie rodzinne i ciepłe.
 
 Szczęśliwego Nowego Roku!

Tradycyjnie, jak co roku Zarząd Stowarzyszenia, w poszerzonym składzie, spotkał się u Druha Andrzeja Krzyworzeki w Hotelu „JUNIOR KRAKUS”, 30-717 Kraków, ul. Koszykarska 33. Spotkanie odbyło się w dniu 27 grudnia (czwartek) 2012 roku i rozpoczęło się o godz.17:15.

Przybyłych serdecznie powitała Druhna Prezes, hm Danuta Noszka - Leśniewska i wyraziła swoja zadowolenie z faktu, że spotkanie Zarządu odbywa się w składzie poszerzonym o Dh i Dh: hm Józef Lipiec, hm Adam Jelonek, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Władysław Pancerz, hm Władysława Francuz, hm Jarosław Balon, hm Krzysztof Poniedziałek, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Zbigniew Sabiński, hm Ferdynand Nawratil, phm Anna Piasecka, hm Władysław Dobosz, hm Marek Dobosz oraz hm Małgorzata Pobóg-Malinowska - reprezentujących najbardziej zasłużonych i najbardziej aktywnych, w mijającym roku, członków Stowarzyszenia. Obecni na spotkaniu członkowie Zarządu : hm Danuta Noszka-Leśniewska, hm Stanisław Piasecki, hm Wiesław Wójcik, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Wywiał, hm Alicja Szydło oraz hm Jerzy Klinik.

Za wspieranie, od wielu lat, Stowarzyszenia i możliwość przeprowadzenia spotkania, Druhna Prezes, podziękowała Druhowi hm Andrzejowi Krzyworzece.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska wita uczestników świątecznego spotkania Zarządu.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka–Leśniewska
wita uczestników świątecznego spotkania Zarządu.

Następnie Druhna Prezes podsumowała działalność Stowarzyszenia w mijającym 2012 roku. Wymieniła i krótko omówiła najważniejsze imprezy, szczególnie organizowane po raz pierwszy. Zwróciła również uwagę na ich coraz wyższy organizacyjny poziom i coraz większy zasięg organizowanych imprez. Omawiając poszczególne działania Stowarzyszenia kierowała słowa podziękowania do ich organizatorów.

Gospodarz Spotkania wyraził zadowolenie z możliwości goszczenia zaproszonych na spotkaniu Zarządu u siebie i zaprosił do świątecznego poczęstunku który, tradycyjnie, Sam zapewnił.

Skupienie na twarzach oddaje powagę dyskutowanych problemów
Skupienie na twarzach oddaje powagę dyskutowanych problemów

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia wywołało żywą i długą dyskusję która dotyczyła m.in.: działalności Stowarzyszenia w roku 2013, propozycji na rok następny, możliwości rozszerzenia działalności Stowarzyszenia, potrzeby poszukiwania, w uzgodnieniu z Komendą Chorągwi Krakowskiej ZHP, możliwie jak najbardziej oczekiwanego i skutecznego, wspierania Harcerstwa (np.: ewentualnej pomocy przy szkoleniu kadry), wspierania inicjatywy otwarcia Muzeum Harcerstwa w Krakowie, wspomagania wysiłków władz harcerskich na rzecz nie tylko utrzymania ale i poprawy bazy (np. harcówki), organizowania wieczorów autorskich z harcerską piosenką, poszukiwania nowych rozwiązań programowych przez działające drużyny, szczepy, środowiska.

Na zakończenie spotkanie Druhna Prezes - wszystkim, a następnie wszyscy indywidualnie złożyli sobie serdeczne Noworoczne Życzenia.

choragiew-krakowska-logo

Regulamin przyznawania Nagrody Instruktora Roku im. hm Zdzisława Trylskiego

Edycja 2008-2009

 1. Nagroda przeznaczona jest dla instruktora pracującego z zuchami, harcerzami, harcerzami starszymi, wędrownikami, członkami drużyn Nieprzetartego Szlaku instruktorami, wykazującego się znaczącymi osiągnięciami oraz nienaganną postawą harcerską, przestrzegającego Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Zobowiązania Instruktorskiego.
 2. Nagrodę przyznaje komisja składająca się z czynnie działających instruktorów wskazanych przez Komendę Chorągwi oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. W skład komisji wchodzi również ubiegłoroczny laureat nagrody.
 3. Obrady komisji są tajne.
 4. Komisja podejmuje decyzje na podstawie przedłożonego jej formularza zgłoszenia (w załączniku). Komisja zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o uzupełnienia dokumentacji.
 5. Kandydat, w momencie zgłoszenia, musi posiadać, co najmniej roczny staż w pracy z drużyną.
 6. Kandydat musi posiadać, co najmniej stopień przewodnika / przewodniczki lub mieć otwartą próbę na ten stopień – należy dołączyć opinię na temat jego zdobywania od opiekuna próby
 7. Prawo do zgłaszania kandydatów maja komendy hufców, szczepów, kręgów oraz namiestnictwa.
 8. Zgłoszenia wraz z formularzem należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2009 roku. Rozstrzygniecie odbędzie się do 08.09.2009 roku. Nagroda zostanie wręczona podczas Chorągwianej inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej w Krzeszowicach w dniach 11 – 13.09.2009 roku.
 9. Wysokość nagrody ustala fundator.

Czuwaj !

Kryteria wyboru Instruktora Roku 2008-2009 Chorągwi Krakowskiej ZHP

Lp.

Działania brane pod uwagę

Punkty

1.

Prowadzenie i praca w drużynie , szczepie

 

2.

Działalność prowadzona na poziomie Hufca

 

3.

Działalność prowadzona na poziomie Chorągwi

 

4.

Zaangażowanie w przedsięwzięcia programowe środowiska kierowane na zewnątrz

 

5.

Postawa instruktorska oraz opinia o instruktorze przedstawiona przez Komendanta Hufca

 

6.

Zapłacone składki za poprzedni i bieżący rok harcerski, zaliczona służba instruktorska

Brak – dyskwalifikuje kandydata

7.

Inicjatywy programowe, organizacyjne itd.

 

8.

Zadania zlecone przez Komendę Chorągwi

 

 

Czuwaj !

Nagroda Instruktora Roku 2008 - 2009

Chorągwi Krakowskiej ZHP

 

Jednostka wnioskująca  
Imię i nazwisko instruktora/ki  
Stopień instruktorski  
Numer i data rozkazu przyznania  
Stopień harcerski

Numer i data rozkazu przyznania

 

 
Numer i data rozkazu zaliczającego służbę instruktorską za ostatni rok  
Pełniona /e funkcja /e w Związku  
Opis służby instruktorskiej pełnionej w roku harcerskim 2008/2009 ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów wychowawczych, organizacyjnych itd  

 

 

Potwierdzam zapłacenie składek instruktorskich za w/w okres służby instruktorskiej.

……………………………………… ..................................................

miejscowość, data podpis właściwego komendanta

Nagroda Instruktora Roku im. hm. Zdzisława Trylskiego

Nagroda, fundowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa, skierowana jest do działających instruktorów Chorągwi Krakowskiej. Celem jej przyznawania jest podkreślenie ich wkładu pracy w rozwój ZHP. W roku harcerskim 2004/05 komisja przyznająca nagrodę zdecydowała, iż w tej edycji nagroda przeznaczona będzie dla drużynowych. W przyszłości o grupie odbiorców nagrody w danym roku będzie informował odpowiedni wrześniowy rozkaz Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP.

REGULAMIN

 1. Nagroda przeznaczona jest dla instruktora pracującego z zuchami, harcerzami, harcerzami starszymi, wędrownikami, członkami drużyn Nieprzetartego Szlaku lub instruktorami, wykazującego się znaczącymi osiągnięciami oraz nienaganną postawą harcerską, przestrzegającego Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Zobowiązania Instruktorskiego.
 2. Nagrodę przyznaje pięcioosobowa komisja składająca się z czynnie działających instruktorów wskazanych przez Komendę Chorągwi oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. W przyszłości do komisji włączani będą laureaci nagrody.
 3. Obrady komisji są tajne.
 4. Komisja podejmuje decyzje na podstawie przedłożonego jej formularza zgłoszenia (w załączniku). Komisja zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o uzupełnienie dokumentacji.
 5. Kandydat, w momencie zgłoszenia, musi posiadać co najmniej 1 roczny staż w pracy z drużyną.
 6. Kandydat musi posiadać co najmniej stopień przewodnika/przewodniczki lub mieć otwartą próbę na ten stopień (w tym przypadku należy dołączyć opinię na temat jego zdobywania od opiekuna próby).
 7. Prawo do zgłaszania kandydatów mają komendy hufców, szczepów, kręgów oraz namiestnictwa.
 8. Zgłoszenia wraz z formularzem należy dostarczyć do 31 marca danego roku, nominowani do nagrody ogłoszeni będą do 23 kwietnia danego roku, natomiast rozstrzygnięcie odbędzie się do 1 czerwca danego roku. Nagroda zostanie wręczona podczas Chorągwianej Inauguracji danego Roku Harcerskiego.
 9. Wysokość nagrody to ok. 1/2 średniego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Uchwalono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w dniu 27 maja 2004 roku.

Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa

hm Stefan Salamon

Kraków, dnia 27 maja 2004 roku