Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie!

W styczniu przyszłego roku będziemy wspólnie świętować XV-lecie działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Aby godnie uczcić jubileusz Naszego Stowarzyszenia, Zarząd zaplanował m. in.:

  • wykonanie z tej okazji PROPORCA Stowarzyszenia. Projekt wykonał bezpłatnie Druh hm Andrzej Ziębliński, Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - serdecznie dziękujemy.
  • zorganizowanie Koncertu Galowego, kolejnego Spotkania „Po Latach”, okolicznościowej wystawy .
  • wydanie monografii obrazującej działalność Stowarzyszenia.

proporzec SPH

Liczymy na niezawodny i bardzo liczny udział członków Stowarzyszenia przy realizacji zadań związanych z przygotowaniem i organizacją Jubileuszu.

Niniejszym, Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich Członków i Sympatyków Stowarzyszenia z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe, przeznaczone na wykonanie PROPORCA i wydanie MONOGRAFII.

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia:

71 1020 2892 0000 5602 0149 0937

z dopiskiem: darowizna – akcja Proporzec lub gotówką na KP – wpłaty przyjmuje Druhna hm. Krystyna Wywiał – Skarbnik (tel. 697 780 038; podczas imprez SPH, zebrań Zarządu) .

W dniu 9 kwietnia 2014 roku w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 w Krakowie, odbyło się zebranie konstytucyjne, wybranych przez VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Przybyłych powitał i zebranie poprowadził Druh hm Andrzej Krzyworzeka – Przewodniczący ostatniego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia. Pod kierunkiem Przewodniczącego, na okres VII Kadencji Stowarzyszenia, Władze ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Stowarzyszenia

Lp. Imię i nazwisko funkcja
1. Danuta Noszka - Leśniewska Prezes
2. Stanisław Piasecki V-ce Prezes
3. Wiesław Wójcik V-ce Prezes
4. Magdalena Migacz Sekretarz
5. Krystyna Wywiał Skarbnik
6. Paweł Grabk Członek
7. Aleksandra Grodecka Członek
8. Jerzy Klinik Członek

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko funkcja
1 Władysław Pancerz Przewodniczący
2 Tadeusz Prokopiuk Z-ca Przewodniczącego
3 Ferdynand Nawrati Z-ca Przewodniczącego
4 Andrzej Gaczorek Sekretarz
5 Ryszard Korski Członek