28 grudnia 2017 r. w gościnnych progach hotelu „Junior – Krakus”, przy ul. Nowohuckiej 33 w Krakowie odbyło się tradycyjne, uroczyste spotkanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Na spotkanie przybyli także licznie zaproszeni goście na czele z phm. Arturem Walkowiakiem – z-cą komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP i hm. Józefem Lipcem.

Pożegnanie Roku 2017

Przybyłych serdecznie powitali hm. Andrzej Krzyworzeka – Prezes Zarządu KPT-H i hm. Stanisław Piasecki – V-ce Prezes SPH, który przekazał zebranym pozdrowienia od tych którym stan zdrowia lub przyczyny losowe uniemożliwiły udział w spotkaniu m.in. dh. Prezes SPH hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, hm. Adama Jelonka, hm. Andrzeja Zięblińskiego.

Następnie hm. Stanisław Piasecki dokonał oceny statutowej działalności naszego stowarzyszenia w minionym roku. Przypomniał przedsięwzięcia w realizacji których aktywnie uczestniczyli nasi członkowie m.in.: Benefis hm. Jerzego Klinika z okazji 50-lecia służby instruktorskiej; uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu hm. Barbarze i hm. Jackowi Kucharskim; odsłonięcie na cmentarzu parafialnym przy ul. Zawiłej memoratywnej tablicy upamiętniającej Druhów I Borkowskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, zamordowanych w niemieckich oflagach, więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945; obchody Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego organizowane przez Druha hm. Jerzego Klinika (Kapitan Jachtowy, Instruktor PZŻ. Pilot Chorągwi Krakowskiej ZHP i jednocześnie członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie) oraz Inspektorat Wychowania Wodnego i Morskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej.

Pożegnanie Roku 2017

Pożegnanie Roku 2017

1. Kursy żeglarskie na stopień Żeglarza Jachtowego.

Kraków. W okresie od 26.02 do 14.04.br. , w Sali Kominkowej, ZHP Krakowskiej Komendy Chorągwi odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Organizatorem kursu był Inspektorat Wychowania Wodnego i Morskiego Chorągwi Krakowskiej oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Uczestnicy Kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów, meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich. W zajęciach uczestniczyło 31 osób. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm. Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: hm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz hm. Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Po zakończeniu kursu, jego uczestnicy mieli tydzień czasu na przygotowanie się do egzaminu teoretycznego. Odbył się on w dniu 14 kwietnia br. i był to egzamin pisemny. Po egzaminie odbyło się zakończenie kursu. Dyplomy zaliczenia części teoretycznej kursu na stopień Żeglarza Jachtowego otrzymało 18 osób. Uczestnicy kursu mogli uczestniczyć w pływaniach szkoleniowych, które odbywały się w Stanicy wodnej Hufca ZHP Kraków – Podgórze na akwenie Bagry. Prowadzone były przez Kadrę kursu oraz kierownika stanicy druh pwd. Artura Gorzko.

Nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w 2005 roku w celu promowania najlepszych organizacji pozarządowych działających w Małopolsce. Statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania władz samorządu województwa dla wszystkich, którzy poświęcają swój czas na rzecz innych i podziękowaniem za prace, trud i zaangażowanie organizacji pozarządowych w rozwój naszego regionu. Warto zaznaczyć, że na terenie Małopolski działa ponad 11 tysięcy organizacji pozarządowych. Nasze Stowarzyszenie do udziału w IX edycji Konkursu „Kryształy Soli” zgłosił Wójt Gminy Mucharz, Pan mgr Wacław Wądolny. Z Gminą Mucharz współpracujemy od roku 2006 i wspólnie organizowaliśmy wiele projektów na rzecz mieszkańców, m. Inn. Kursy żeglarskie, kursy komputerowe, obozy. Z dużą satysfakcją przyjęliśmy wiadomość Jury o zakwalifikowaniu naszego Stowarzyszenia do półfinału Konkursu.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, w rzędzie dolnym od prawej: hm. Jerzy Klinik , hm. Magdalena Migacz oraz hm. Wiesław Wójcik

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, w rzędzie dolnym od prawej: hm. Jerzy Klinik , hm. Magdalena Migacz oraz hm. Wiesław Wójcik

Wręczenie statuetek IX edycji Konkursu „Kryształy Soli” odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie w dniu 12 grudnia 2013 roku w trakcie XVI Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych z udziałem ponad 300 przedstawicieli tych organizacji. W uroczystości wzięli udział m.in. Pan Władysław Kosiniak – Kamysz (Minister Pracy i Polityki Społecznej), Pan Marek Sowa (Marszałek Województwa), Pan Wojciech Kozak (Wicemarszałek Województwa) oraz Pan Kazimierz Barczyk (Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego).

Od lewej: Pan Kazimierz Barczyk ,Pan Wojciech Kozak ,Pan Marek Sowa , Pan Władysław Kosiniak-Kamysz

Od lewej: Pan Kazimierz Barczyk, Pan Wojciech Kozak, Pan Marek Sowa, Pan Władysław Kosiniak-Kamysz

Warto przytoczyć fragment wypowiedzi, z którą do zebranych zwrócił się obecny na gali Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej: Chylę czoła przed organizacjami pozarządowymi. Chcę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością: nasz kraj nie dałby sobie bez Was rady. Organizacje pozarządowe są nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.

W Forum wzięli udział przedstawiciele Zarządu w osobach: hm. Danuta Noszka – Leśniewska (Prezes Zarządu), hm. Stanisław Piasecki (V-ce Prezes), hm. Wiesław Wójcik (V-ce Prezes), hm. Magdalena Migacz ( Sekretarz), hm. Jerzy Klinik.

Aż trzy nagrody: Grand Prix, nagroda w Plebiscycie Internautów oraz w kategorii polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymała Fundacja im. Brata Alberta. Fundacja z siedzibą w Radwanowicach jest uznawana za ogólnopolską, dysponuje 29 placówkami, zatrudnia ponad 400 pracowników i ma setki wolontariuszy, a pod opieką ponad tysiąc podopiecznych). Wyróżnienia odebrał przedstawiciel Fundacji – ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski. Gratulujemy !!!!

Oczywiście trudno konkurować małym organizacją pozarządowym (tak jak nasza) z takim „Goliatem”. Jednak mamy wiele satysfakcji. Przede wszystkim dla tego że działalność naszego Stowarzyszenia została wysoko oceniona oraz biorąc pod uwagę udział w Konkursie i bardzo dobry wynik w Plebiscycie Internautów (nowa konkurencja) w którym zajęliśmy czwarte miejsce uzyskując ponad 1800 głosów. Była to również wspaniała okazja to promocji działalności naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Tegoroczni Laureaci Konkursu „Kryształy Soli”, pierwszy z prawej ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski (Fundacja im. Brata Alberta – zdobywca nagrody Grand Prix).

Tegoroczni Laureaci Konkursu „Kryształy Soli”, pierwszy z prawej ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski (Fundacja im. Brata Alberta – zdobywca nagrody Grand Prix).

Na tradycyjnych Andrzejkach (wieczorach wróżb i hucznych zabaw, znanych też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki) co roku spotykają się miliony Polaków. Korzystając z tak miłej okazji, Zarząd Stowarzyszenia po raz trzeci zaprosił swoich członków i sympatyków na spotkanie w gronie przyjaciół oraz do udziału we wspólnej zabawie. Z upoważnienia Zarządu jej organizatorem był Druh Andrzej Krzyworzeka. Uczestnicy zabawy Andrzejkowej- spotkali się w dniu 29 listopada w Restauracji Hotelu „Krakus” w Krakowie. Punktualnie o godz. 19:00, V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm Stanisław Piasecki powitał przybyłych Gości, życzył udanej zabawy, złożył serdeczne życzenia imieninowe jutrzejszym Solenizantom i zaprosił wszystkich do pierwszego wspólnego tańca. Rozpoczęła sie III Zabawa Andrzejkowa Stowarzyszenia.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że organizator zabawy, Druh Andrzej Krzyworzeka w latach 2000 – 2004 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz, że Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko – Turystyczne, któremu Prezesuje jest Członkiem Wspierającym naszego Stowarzyszenia.

Świetna muzyka, tańce, konkursy i zabawy andrzejkowe stworzyły bardzo miłą atmosferę. A gdy muzyka „odpoczywała”, stwarzała wspaniałą i wykorzystaną okazję do wspólnego śpiewania piosenek. Ponadto był to najlepszy czas do korzystania z serwowanych w ofercie (za jedyne 45,- zł od osoby): gorącego posiłku, zimnej płyty, gorących i zimnych napojów.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie zabawy

W oczekiwaniu na rozpoczęcie zabawy

Wieczór Andrzejkowy to wspaniała okazja, aby spotkać się w gronie przyjaciół, znajomych.  Toteż Zarząd Stowarzyszenia po raz drugi zaprosił swoich członków i sympatyków  do udziału w zabawie. Z upoważnienia Zarządu jej organizatorem był Druh Andrzej Krzyworzeka. Odbyła się ona w dniu 30 listopada 2012 roku w Restauracji Hotelu „Krakus” w Krakowie. Punktualnie o godz. 19.00, pierwszym wspólnym tańcem, rozpoczęła się II Zabawa Andrzejkowa Stowarzyszenia. Z wielką przyjemnością najlepsze życzenia z okazji imienin  Solenizantowi - Druhowi Andrzejowi Krzyworzece złożył  V-ce Prezes Stowarzyszenia Druh Stanisław Piasecki.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Druh Andrzej Krzyworzeka w latach 2000 – 2004 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz, że Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko – Turystyczne, któremu prezesuje jest Członkiem Wspierającym nasze Stowarzyszenie.

Wspaniała zabawa, konkursy i zabawy andrzejkowe,  („aby uchylić rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, jaka przyszłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu, pracy …”) i oczywiście świetna muzyka (dyskdżokej) tworzyły miłą atmosferę. Oczywiście nie obyło się bez wspólnie śpiewanych piosenek ( w czasie przerw w muzyce).  Ponadto w ofercie za jedyne 40,- zł od osoby zaserwowano: gorący posiłek, zimną płytę, gorące i zimne napoje.

Początek Zabawy, jak zwykle bardzo spokojny
Początek Zabawy, jak zwykle bardzo spokojny

Później tańce na całego
Później tańce na całego

Ania i Stanisław Piaseccy wyglądają na bardzo zadowolonych.
Ania i Stanisław Piaseccy wyglądają na bardzo zadowolonych.

Na podkreślenie zasługują: wspaniałe kreacje Pań,  piękny wystrój sal oraz jak zwykle bardzo dobre i smaczne serwowane posiłki. Zabawa była wspaniała i trwała do bardzo, bardzo długo choć zdaniem jej uczestników jak zwykle była zbyt krótka. W zabawie Andrzejkowej wzięło udział 30 osób, które zgodnie orzekły że  była ona naprawdę „przednia” i dobrze, że na następne Andrzejki trzeba czekać nie dłużej niż jeden rok.

Więc -  Do Zobaczyska!

zdzislaw trylskiZdzisław Trylski urodził się 11 maja 1933 roku w Białokrynicy k/Krzemieńca.

Rodzice Jadwiga i Zbigniew, z zawodu nauczyciele, byli instruktorami harcerskimi. Ojciec Zbigniew Trylski w latach 1937-1939 był Naczelnikiem Harcerzy. Po wybuchu II wojny światowej i napaści związku sowieckiego na Polskę rodzina Trylskich została zesłana na Syberię. W l946 roku 13-letni Zdzich, wraz z rodziną wraca z zesłania do Polski, do Krakowa. Tu w 1947 roku wstępuje do ukochanej „Fioletowej Trójki”, której drużynowym był wówczas Druh phm Mieczysław Godula (jak Zdzich wielokrotnie podkreślał – Jego harcerski wzór). Przyrzeczenie harcerskie Zdzich złożył na obozie harcerskim 16.08.1947 roku. Dwa lata później w 1949 roku został przybocznym „Fioletowej Trójki”.

Niestety, Harcerstwo, zostało zakazane na siedem długich lat. Dopiero w grudniu l956 roku, po zjeździe łódzkim Harcerstwo reaktywowano . Wśród pierwszych drużyn w Hufcu Podgórze została reaktywowana „Fioletowa Trójka”. Jej drużynowym został wówczas Druh Zdzisław Trylski. Pod koniec 1957 roku Zdzich Trylski został Z-cą Komendanta Hufca ZHP Kraków - Podgórze, a półtora roku później, dokładnie 5 stycznia l959 roku-został Komendantem Hufca ZHP Kraków-Podgórze. W tym samym roku został mianowany harcmistrzem. Będąc Hufcowym zainicjował wieloletnią działalność programową pn. Jesteśmy Harcerstwem Podgórza”. W trakcie Jego kadencji, w 1960 roku Hufiec Kraków-Podgórze otrzymał swój harcerski Sztandar. W latach 1959-1962 Druh Zdzisław Trylski był członkiem statutowej Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP i komendantem rejonu Hufców m. Krakowa.

Dla Zdzicha Trylskiego w Harcerstwie najważniejszym było wychowanie, które realizował w trakcie codziennej pracy instruktorskiej oraz na licznych organizowanych i prowadzonych przez niego obozach i kursach instruktorskich. Ta praca (dydaktyka i wychowanie) były zawsze ważną częścią Jego życia.
W 1965 roku Druh Zdzisław Trylski odszedł z funkcji Komendanta Hufca Kr.-Podgórze w związku z przeniesieniem się na stałe wraz z rodziną do Kielc, gdzie współtworzył dwie wyższe uczelnie; Politechnikę Świętokrzyską i później Wyższą Szkołę Handlową. W Uczelniach tych pełnił funkcje: Dziekana w pierwszej i Prorektora w drugiej. Jego wybitne uzdolnienia organizatorskie uzewnętrzniły się i w tej działalności.

W trakcie wieloletniej pracy naukowej i dydaktycznej dr inż. Zdzisław Trylski wychował wiele pokoleń studentów, którzy do dzisiaj wspominają Go z sentymentem jako wspaniałego Człowieka, wychowawcę i nauczyciela. Mieszkając wraz z rodziną w Kielcach i pracując jako nauczyciel akademicki nadal utrzymywał stały i bliski kontakt z krakowskim harcerstwem i macierzystym Hufcem Kraków-Podgórze.

Podczas wielu lat pracy wychowawczej i dydaktycznej dh Zdzisław Trylski zawsze kierował się zasadą osobistego przykładu, która była dla Niego zasadą najwyższą. Często powtarzał, że wychowanie ma sens tylko wtedy, gdy poparte jest osobistym, dobrym przykładem.

10 maja 1999 roku po długiej i ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wartę mając 66 lat. Spoczął obok swoich ukochanych Rodziców na cmentarzu podgórskim.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na swoim posiedzeniu w sierpniu 2004 roku podjął uchwałę o ustanowieniu Nagrody im hm Zdzisława Trylskiego dla Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP. Nagroda ta fundowana przez Stowarzyszenie została wprowadzona w roku harcerskim 2004/2005. Po raz pierwszy zostanie przyznana za rok 2004/2005 i wręczona na inauguracji roku harcerskiego w 2005 roku.

Kraków, dnia 2.09.2004 roku

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie