1. Benefis Druha hm Stanisława Spólnika

Dzień Myśli Braterskiej to obchodzony na całym świecie dzień przyjaźni i braterstwa. Idea ustanowienia tego święta zrodziła się na IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybrano 22 lutego – dzień urodzin zarówno założyciela skautingu, sir Roberta Baden – Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowił, na stałe, włączyć obchody Dnia Myśli Braterskiej do kalendarza działań proponowanych członkom Stowarzyszenia. W roku ubiegłym z tej okazji spotkaliśmy się w Nowohuckim Centrum Kultury.

Natomiast w roku bieżącym z okazji Dnia Myśli Braterskiej został zorganizowany benefis Druha hm Stanisława Spólnika, członka założyciela i przez 10 lat Sekretarza Zarządu naszego Stowarzyszenia, który 55 lat temu wstąpił do ZHP w Łagiewnikach, tam rozpoczął swoją długą i owocną działalność instruktorską. Był drużynowym, szczepowym a w latach 1965 -75 pełnił funkcję Komendanta Hufca Kraków – Podgórze. Przez 8 lat był Komendantem Rejonu Hufców m. Krakowa i Przewodniczącym Komisji kształcenia i Stopni Instruktorskich m. Krakowa. Był również organizatorem kilkunastu obozów harcerskich i kursów instruktorskich, wielokrotnie organizował i prowadził zimowiska szkoleniowe Hufca oraz kilka obozów instruktorskich. Przez wiele lat był członkiem Rady Hufca i Chorągwi Krakowskiej oraz Komendy Chorągwi, oraz Przewodniczącym Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Wychował wielu instruktorów, doprowadził do rozwoju Hufca i zawsze tworzył wspaniałą więź pomiędzy instruktorami.

Benefis odbył się w dniu 5 marca (tj. w poniedziałek) w Sali Widowiskowej Domu Kultury Kraków-Podgórze przy ulicy Sokolskiej 13, z inicjatywy Druha hm Jerzego Klinika, Drużynowego Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, (jako wspólne przedsięwzięcie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Zarządu SPH i Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze), który zaproponował, poświęcić go właśnie Druhowi hm Stanisławowi Spólnikowi.

Spotkanie rozpoczął Druh hm Jerzy Klinik od wprowadzenia i powitania Jubilata Druha hm Stanisława Spólnika i Jego Rodziny (Małżonki Bogusławy, Córek Katarzyny i Agnieszki, Zięcia, Wnuka i Wnuczki). Symboliczną watrę zapalili hm Stanisław Spólnik oraz hm Joanna Siekaniec. Kilka zaśpiewanych harcerskich piosenek sprawiło, że zrobiło się nie tylko uroczyście ale i przytulnie, miło i przyjaźnie. Prowadzący spotkanie hm Jerzy Klinik serdecznie powitał licznie przybyłych Instruktorów Seniorów , a w szczególności: byłego V-ce Prezydenta Miasta Krakowa, mgr inż. Mariana Kuliga, Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP Druha hm Pawła Grabki; Prezesa SPH w Krakowie Druhnę hm Danutę Noszkę-Leśniewską, Przewodniczącego Rady Dzielnicy IX Łagiewnki – Borek Fałęcki p. Krzysztofa Muchę, Prezesa Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego p. Edwarda Kucałę, V-ce Prezesów SPH, Druhów hm Stanisława Piaseckiego i hm Wiesława Wójcika, Komendantkę Hufca ZHP Kraków-Podgórze Druhnę hm Joannę Siekaniec, byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej ZHP hm Władysława Pancerza , hm Tadeusza Prokopiuka i hm Danutę Noszkę-Leśniewską i byłych Hufcowych Hufca Kraków-Podgórze Jubilata - hm Stanisława Spólnika, hm Mariana Kowalskiego, hm Piotra Koczanowskiego, hm Wiesława Wójcika, hm Bogusława Zająca, hm Jana Maciejowskiego, hm Barbarę Kryszałowicz, hm Marcina Czechowskiego. Następnie z okazji Dnia Myśli Braterskiej złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia.

Po piosence „Komendant” zaśpiewanej dla Jubilata rozpoczęła się zasadnicza część benefisu. Działalność harcerska i instruktorska Druha hm Stanisława Spólnika została podzielona na 6 okresów i przedstawiona w formie (przygotowanej przez Druhnę hm Władysławę Francuz (przy współudziale hm. Andrzeja Gaczorka i hm Jerzego Klinika) prezentacji komputerowej wzbogacanej gawędami i przeplatane harcerskimi piosenkami.

Okres 1 : harcerz, przyboczny, drużynowy, Komendant Szczepu– gawęda Druhów hm Adama Jelonka i hm Jacka Kucharskiego
Okres 2 :Komenda Hufca Kraków - Podgórze – gawęda Druhen hm Małgorzaty Komorowskiej i hm Władysławy Francuz
Okres 3 : działalność w Chorągwi Krakowskiej ZHP – gawęda Druha hm Tadeusza Prokopiuka
Okres 4 : działanie w Łagiewnickim Towarzystwie Kulturalnym – gawęda Prezesa ŁTK mgr Edwarda Kucały
Okres 5 : Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze – gawęda Druha hm Władysława Dobosza
Okres 6 : działanie w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie – gawęda Druhny hm Danuty Noszki-Leśniewskiej

Należy podkreślić, że wszystkie gawędy były bardzo emocjonalne i mówione od serca a zarazem lekko, dowcipnie i z wielkim szacunkiem dla naszego Komendanta, Druha hm Stanisława Spólnika.
Piosenki harcerskimi były śpiewane przy akompaniamencie fortepianowym Córki Jubilata, Druhny Kasi Hrynkiewicz i gitarowym Wnuka Jubilata Mateusza Hrynkiewicza . Na te okazję został przygotowany przez Druhnę hm Władysławę Francuz specjalny Śpiewniczek – w sumie zaśpiewaliśmy wspólnie 22 piosenki).

Ostatnia części uroczystości to podziękowanie Jubilatowi za 55 lat pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, życzenia zdrowia i dalszej aktywności na wspólnym „zielonym szlaku”. Druh hm Jerzy Klinik w imieniu wszystkich zebranych wręczył Jubilatowi KOSZ czerwonych róż oraz zdjęcie Jubilata z podpisami uczestników Benefisu. Od SPH okolicznościowy adres wręczyła Jubilatowi Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska, Było też wiele innych zbiorowych i indywidualnych gratulacji i podziękowań. Wiedząc zapewne ze wzruszenie nie pozwoli mu na zabranie głosu, w imieniu Jubilata za organizacje Benefisu podziękowała córka Agnieszka. Było to bardzo wzruszające wystąpienie – tak że większość zebranych wycierała płynące łzy. A później pamiątkowe zdjęcia, najpierw zbiorowe na schodach a następnie w mniejszych grupach – oczywiście z Jubilatem. I rozmowy kuluarowe najczęściej przy poczęstunku zafundowanym przez SPH.

Całość przygotował specjalnie powołany Sztab w składzie: hm Jerzy Klinik (Szef), hm Jolanta Siekaniec, hm Marek Dobosz, hm Władysława Francuz, hm Stanisław Piasecki, hm Małgorzata Komorowska, hm Andrzej Gaczorek, hm Wiesław Wójcik, hm Krzysztof Poniedziałek, phm Andrzej Marcińczyk przy współudziale SPH i instruktorów Hufca Kraków-Podgórze.

Liczba, prawie 150 osób uczestniczących w Benefisie (głównie wychowanków Druha hm Stanisława Spólnika) świadczy o olbrzymim szacunku i autorytecie Jubilata oraz ogromnej więzi harcerskiej i przyjaźni jaką przed laty krzewił w środowisku podgórskim (i nie tylko).

2. VII Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa

Zebranie, zgodnie z planem, odbyło się w sobotę 31 marca br. Tym razem gościliśmy w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza przy ul. Reymonta w Krakowie. Biorąc pod uwagę bardzo niekorzystną pogodę, zapewne utrudniającą dojazd, obrady rozpoczęły się zgodnie ze „studencką punktualnością”.

Przewodniczyła Druhna Prezes hm Danuta Noszka-Leśniewska. Po hymnie ZHP, witając zebranych Druhna Prezes, szczególnie serdecznie powitała V-ce Prezydenta Miasta Krakowa i Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz Druha Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej hm Pawła Grabkę. Zgodnie z procedurą przedstawiła proponowany porządek obrad, który został zatwierdzony a propozycja, aby obowiązki protokolanta powierzyć Druhnie hm Magdalenie Migacz została przyjęta jednogłośnie.

Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur nastąpiła najbardziej podniosła część obrad. Druh hm Paweł Grabka -Komendant Chorągwi Krakowskiej odznaczył Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” druha hm Tadeusza Kubasa, zasłużonego dla podgórskiego środowiska harcerskich „wodniaków” wieloletniego instruktora 7 Drużyny Harcerzy i Zielonego Szczepu „Ludwinów”.
Następnie V-ce Prezydent Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusz Trzmiel wręczył odznakę „Honoris Gratia” Druhowi hm Jarosławowi Balonowi, instruktorowi bardzo zasłużonemu dla krakowskiego Harcerstwa, który w latach 1990 - 1998 pełnił funkcję Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Z kolei Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska wręczyła nowemu Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia, Druhowi hm Markowi Doboszowi Legitymację i Odznakę członkowską SPH. Dopełnieniem tej ceremonii były harcerskie piosenki oraz serdeczne gratulacje.

I tak przyszła pora na realizację zasadniczej części obrad. Najpierw dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. W jej skład weszli: Prof. Józef Lipiec hm – jako Przewodniczący , hm Stanisław Piasecki – jako sekretarz i hm Tadeusz Prokopiuk. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 03.2011 – 03.2012.r.:

 • działalność programowo – organizacyjną Stowarzyszenia omówił V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki, który posługując się przygotowaną przez siebie prezentacją komputerową, wymienił najważniejsze imprezy zorganizowane w tym czasie zwracając uwagę na ich poziom i zasięg, oraz zwrócił uwagą zarówno na liczne osiągnięcia ale i trudności a nawet (na szczęście bardzo nieliczne) porażki, W czasie swojego wystąpienia hm Stanisław Piasecki przedstawił również informację o programie działalności Stowarzyszenia do marca roku 2013.
 • Skarbnik, hm Krystyna Wywiał przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2011. Z zadowolenie podkreśliła że więcej niż w roku ubiegłym wpłacono składek członkowskich oraz uzyskaliśmy większą kwotę z tytułu odpisu 1% od podatku. A budżet SPH zamyka się kwotą 41.606,50 zł ( na dzień 31.12.2010 była to kwota 26.094,70 zł)
 • ocenę działalności Zarządu i Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną przedstawił jej Przewodniczący hm Władysław Pancerz . Ocena Komisji, biorąc pod uwagę: ilość organizowanych imprez, ich poziom, systematyczną i zespołową pracę Zarządu, włączanie się w organizację imprez środowiskowych, współpracę i pomoc dla Chorągwi Krakowskiej, wydawane materiały i pomoc socjalną dla byłych instruktorów była pozytywna. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o skwitowanie działalność Zarządu Stowarzyszenia w omawianym okresie czasu.

Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Druh hm Andrzej Gaczorek zaprezentował zgromadzonym prezentację komputerową z BENEFISU Druha hm Stanisława Spólnika z okazji jego 55 –lecia działalności w ZHP. Benefis odbył się w dniu 5 marca 2012 roku jako wspólne przedsięwzięcie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków – Podgórze, Zarządu SPH i Komendy Hufca Kraków – Podgórze. Prezentację przygotowała Pani Agnieszka Gaczorek – bardzo dziękujemy.

Projekt Uchwały odnośnie zmian w Statucie przedstawił hm Wiesław Wójcik. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim uregulowania trybu powstawania i działalności kół terenowych SPH.
Po tych wystąpieniach wywiązała się dyskusja, w której głos zabierali m. in. : Prof. Józef Lipiec , hm Stanisław Reizer, hm Stanisław Piasecki, hm Andrzej Bohosiewicz, hm Alicja Szydło i hm Władysław Dobosz.

Po dyskusji Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił Sprawozdanie z prac Komisji.

Następnie przeprowadzono głosowanie i uczestnicy VII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz zaproponowane przez Komisję Uchwał i Wniosków n/w uchwały w sprawach:

 1. Skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.
 3. Zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 4. Wprowadzenia do rocznych planów programowo-organizacyjnych Stowarzyszenia:
  1. Marszu Niepodległości – 11 listopada każdego roku,
  2. Benefisu dla najbardziej zasłużonego Instruktora Seniora członka SPH, organizowanego co roku z okazji Dnia Myśli Braterskiej, tj. ok. 22 lutego
 5. Podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia wszelkich działań związanych ze wsparciem Władz Miasta Krakowa w staraniach o przyznanie Miastu w roku 2015 tytułu: „Europejskie Miasto Sportu”
 6. Podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia działań popierających Kierownictwo MDK „Dom Harcerza” w Krakowie w kwestii zmian własnościowych.

Kończąc obrady Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w zebraniu, za przygotowanie poszczególnych wystąpień, prezentację, pracę w komisji a szczególnie serdeczne podziękowania skierowała do Druhny hm Alicji Szydło i Druha hm Wiesława Górnisiewicza za przygotowanie zebrania ze strony organizacyjnej.

Obrady VII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia zakończyło odśpiewanie w kręgu „Piosenki Pożegnalnej”.

3. Akcja „JUBILAT 2012

W roku 2010 rozpoczęto w Stowarzyszeniu akcję honorowania zasłużonych i działających przez wiele lat instruktorów oraz osób wyróżniających się wieloletnią pracą na rzecz Harcerstwa. Jako dodatkowe kryterium przyjęto odważnie - ukończone przez Nich 80 lat życia.

Kontynuując, rozpoczętą trzy lata temu Akcję „JUBILAT” spotkaliśmy się w sobotę 16 czerwca o godzinie 16:00, tradycyjnie w Forcie Olszanica. Gospodarzami spotkania byli Pani Dyrektor MDK „Dom Harcerza” hm Alicja Szydło oraz hm Zbigniew Sabiński. W tym jakże upalnym dniu pierwsza część zbiórki odbyła się w chłodnych pomieszczeniach fortu. Zebranych powitała Prezes SPH Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska. Szczególnie serdecznie zwróciła się do Wiceprezydenta Miasta Krakowa Pana Tadeusza Trzmiela - niezawodnego od lat przyjaciela Harcerstwa i Członka Honorowego SPH; uczestniczących w corocznym spotkaniu instruktorów Nieprzetartego Szlaku z różnych stron Polski na czele z Druhną hm Danutą Bobek - których mieliśmy przyjemność gościć na naszym spotkaniu a przede wszystkim do Dostojnych Jubilatów Roku 2012 w osobach : Druha Lesława Połomskiego, Druha hm Stefana Schaba, Pana Andrzeja Kurza.

Następnie Wiceprezydent Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel wręczył Druhowi hm Stefanowi Schabowi Odznakę HONORIS GRATIA w uznaniu za wieloletnią i owocną działalność instruktorską na rzecz mieszkańców Krakowa.

Jako pierwszy z Jubilatów swoją działalność harcerską i osiągnięcia zawodowe przedstawił liczący 94 lata Druh Lesław Połomski. Do ZHP wstąpił w roku 1931/32 i w tej drużynie został zastępowym zastępu „Łagiewniacy”. W latach 1934 – 37 prowadził I Łagiewnicką DH –rzy, bardzo związany ze środowiskiem Łagiewnik i Podgórza. Jest członkiem Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków –Podgórze oraz Kręgu Seniorów Harcerskich w Łagiewnikach. Posiada wyższe wykształcenie i z bogatej pracy zawodowej- projektant, konsultant, biegły sądowy, n-l zawodu – na pierwszym miejscu z dumą stawia pełnienie obowiązków Dyrektora Technicznego budowy Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie Prokocimiu. Krąg Seniorów Harcerskich w Łagiewnikach spotyka się co roku w domu Druha Połomskiego na Fladrówce oraz bierze udział w nabożeństwach poświęconych harcerzom-żołnierzom przy Krzyżu pod Mogielicą postawionym w 1957 roku przez Druha L. Połomskiego. W roku 2009 zostaje wpisany do księgi „Zasłużeni dla Łagiewnik”, decyzją Prezydenta Miasta Krakowa otrzymuje odznakę HONORIS GRATIA, a w roku 2010 zostaje laureatem 18 edycji Plebiscytu Czytelników Gazety Krakowskiej LUDZIE ROKU.

Jako drugi z Jubilatów wystąpił Druh hm Stefan Schab. Urodzony w 1929 roku w Tarnowie. Od dzieciństwa zamieszkuje w Krakowie – Prokocimiu. Tutaj ukończył szkołę podstawową. W czasie wojny ukończył szkołę średnią a po wojnie AGH. Na podstawie skierowania został zatrudniony jako specjalista ds. zabezpieczenia energetycznego przy budowie Nowej Huty , później huty aluminium w Skawinie. Jako projektant przez większość swojego życia pracował w biurach projektowych. Do Harcerstwa wstąpił w 1945 roku w Prokocimiu, do 17 DH-y im. Tadeusza Kościuszki. Pełnił kolejno funkcje zastępowego i przybocznego; uzyskał stopień Harcerza Orlego. W 1957 roku został drużynowym reaktywowanej 17 DH-rzy. Drużyna szybko stała się bardzo liczna - rada tej drużyny liczyła 16 osób! W roku 1958 założył Szczep „Prokocimski” - jako drugi szczep w Hufcu Kraków – Podgórze. W tym czasie był organizatorem i komendantem obozów stałych i zimowiska. Pracując w Kędzierzynie założył tam 39 Drużynę im Powstańców Śląskich - zuchową a następnie zachowując ciąg wychowawczy harcerską. Po powrocie do Krakowa w roku 1990 założył Krąg byłych harcerzy i instruktorów 17 DH-rzy i do dnia dzisiejszego jest jego drużynowym. Krąg włączył się do organizowanych w uroczystości z okazji 100 lecia Harcerstwa w Prokocimiu. Oprócz Harcerstwa jego życiową pasją jest sport. Uprawiał koszykówkę , piłkę nożną a w siatkówce zdobył mistrzostwo Polski Juniorów w 1948 roku. Umiłowanie do wycieczek, rajdów i biwaków wykorzystywał w działalności harcerskiej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi; Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”; wyróżniony Medalem 100-lecia Harcerstwa w Prokocimiu. Wystąpienia Druhów L. Połomskiego i St. Schaba były wzbogacone prezentacją komputerową przygotowaną przez Druha hm Andrzeja Gaczorka.

Jako trzeci z Jubilatów wystąpił Pan Prof. Andrzej Kurz – historyk i politolog, nauczyciel akademicki. Przedstawił swoją krótką harcerską historię: przynależność do 7 DH –y, a gdy został przybocznym, przerwał działalność bowiem nadeszły niedobre lata 1950 – 1956. Choć przez krótki okres czasu, miał jednak możliwość zakosztować smaku działalności harcerskiej i takie harcerstwo przez wiele lat wspierał niezależnie od wykonywanej pracy . Zarówno jako działacz partyjny, później Radny a następnie Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie , Radny Sejmiku Małopolskiego oraz członek Krakowskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa skutecznie wspierał starania Komendy Chorągwi o zabezpieczenie finansowe akcji letnich i zimowych, zarówno wyjazdowych jak i w miejscu zamieszkania. Był jednym z założycieli a następnie Wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Dzięki Jego pomocy jednym z efektów prowadzonej wówczas kampanii chorągwianej KRAKÓW 730 było pozyskanie tzw. Kamienicy Harcerskiej przy Rynku Głównym 25. Służył również pomocą harcerstwu pełniąc krócej lub dłużej obowiązki: Dyrektora i Redaktora Naczelnego wydawnictwa Literackiego w Krakowie, Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawnictwa Książek, Prorektora PWST w Krakowie, Prezesa Telewizji Polskiej. Pracując w Warszawie współpracował z Główną Kwaterą ZHP. Odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Po wystąpieniach, przeplatanych harcerskimi piosenkami Gospodarze spotkania: hm Alicja Szydło i hm Zbigniew Sabiński wraz z życzeniami, również od wszystkich zebranych, wręczyli Jubilatom, stosownie do miejsca spotkania, pamiątkowe „floo” ( zapowiedź „końskiego zdrowia” na kolejne lata). Druhna Danuta Noszka –Leśniewska serdecznie podziękowała Jubilatom za bardzo interesujące gawędy, i wręczyła Im okolicznościowe dyplomy od Stowarzyszenia wraz z życzeniami zdrowia, pomyślności i wielu następnych harcerskich spotkań. Gospodarze spotkania zaprosili zebranych na drugą część spotkania – poczęstunek „pod namiotem”. Znakomicie prezentował się przygotowany przez nich stół, zastawiony grillowanymi kiełbaskami i kiszkami, sałatkami, ciastami i napojami na gorąco i zimno. Jednak nie tylko smakowite potrawy sprawiły, że rozmowy kuluarowe potoczyły się bardzo żwawo i trwały długo. Czas płynie nieubłaganie i nadszedł również kres tegorocznej Akcji JUBILAT 2012. Mamy nadzieję, że za rok będziemy celebrowali kolejne spotkanie Jubilatów i że tradycyjnie przemili Gospodarze przyjmą nas w Forcie Olszanica.

A oto grono Dostojnych Jubilatów po trzech latach od rozpoczęcia akcji:

Rok 2010:

 • Druh hm Władysław Pancerz
 • Druh hm Juliusz Langner
 • Druh hm Zenon Morawiec

Rok 2011

 • Druhna hm Danuta Bobek
 • Druh hm Adam Jelonek
 • Pan mgr Jan Nowak

Rok 2012

 • Druh Lesław Połomski
 • Druh hm Stefan Schab
 • Pan prof. Andrzej Kurz

4. Obóz żeglarski Stowarzyszenia „JEZIORAK 2012”

Już po raz czwarty Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) było organizatorem Obozu Żeglarskiego, tym razem na jeziorze Jeziorak k/Iławy. Jest to najdłuższe jezioro w Polsce, ma 30 km długości i Kanałem Elbląskim połączone jest z Zalewem Wiślanym i Jeziorem Drwęckim. Centrum żeglarstwa znajduje się w mieście Iława, gdzie znajduje się wiele przystani oferujących dla żeglarzy szereg atrakcji.

Trasa Obozu:
Iława – Jerzwałd – Zatoka Rudnia – Półwysep Bukowiec – Wieprz – Makowo – Iława – Półwysep Indyjski – Zatoka Smolny Kąt – Wyspa Gierczak - Jerzwałd

Termin Obozu:
6 – 16 lipca 2012 roku.

Kadra Obozu:
Komendant – hm Krzysztof Poniedziałek (Żeglarz Jachtowy)
KWŻ/Oboźny – phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor PZŻ)
Kwatermistrz – Ewelina Kaczanowska (Żeglarz Jachtowy)

Sprzęt pływający:
„TANGO 730S”(1 szt.) - Dane techniczne: długość całkowita 730 cm ; szerokość maksymalna 280 cm; powierzchnia ożaglowania 30 m2; liczba koi (do spania) 6; wysokość w kabinie 145 cm; liczba załogi 6 osób

„SASANKA 660 SN”(2 szt.) - Dane techniczne: długość całkowita 660 cm ; szerokość maksymalna 245 cm; powierzchnia ożaglowania 20 m2; liczba koi (do spania) 6; wysokość w kabinie 165 cm; liczba załogi 6 osób

„SPORTINA 682”(1 szt.) - Dane techniczne: długość całkowita 682 cm ; szerokość maksymalna 250 cm; powierzchnia ożaglowania 21 m2; liczba koi (do spania) 6; wysokość w kabinie 140 cm; liczba załogi 6 osób.

Sternicy:
Jachtowy Sternik Morski - phm Andrzej Marcińczyk
Sternik Jachtowy - Paweł Firlit
Żeglarz Jachtowy – hm Krzysztof Poniedziałek
Żeglarz Jachtowy, Ewelina Kaczanowska

W obozie wzięły udział 22 osoby.
Skład Wacht:

Wachta I TANGO 730 Wachta II SASANKA Wachta III SASANKA Wachta IV SPORTINA
 1. Andrzej Marcińczyk - sternik
 1. Paweł Firlit -  sternik
 1. Ewelina Kaczanowska - sternik
 1. Krzysztof Poniedziałek -sternik
 1. Janusz Łysik
 1. Adam Figura
 1. Urszula Firlit
 1. Dominika Adaszek
 1. Paweł Łysik
 1. Piotr Głownia
 1. Wojciech Koper
 1. Bartłomiej Buczek
 1. Daniel Marcińczyk
 1. Agnieszka Pacanowska
 1. Agnieszka Pietrzyk
 1. Paweł Karkowski
 1. Weronika Marcińczyk
 1. Aleksandra Pacanowska
 1. Adam Sowiński
 1. Filip Kiszka
 1. Oliwia Tałach
 1. Janusz Samborski

Obóz miał charakter szkoleniowo-wypoczynkowy i była to praktyczna część kursu na stopień żeglarza jachtowego, którego część teoretyczna została przeprowadzona wiosną w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie przy ul. Reymonta.

Obóz zarówno w opinii uczestników jak i kadry był bardzo udany. Zarówno kadra jak i uczestnicy obozu spisali się na medal.
Obóz widziany oczyma Druhny Eweliny Kaczanowskiej:

„Po raz czwarty już Nasze Stowarzyszenie zdecydowało się nabrać wiatru w żagle i wyruszyć na żeglarską przygodę. Tegorocznym celem było Jeziorak na pojezierzu Iławskim. W rejs wyruszyło 22 żeglarzy pod Komendą dh. Krzysztofa Poniedziałka i pod pilnym okiem KWŻ – phm Andrzeja Marcińczyka.

Na szerokie wody Jezioraka wywiodły nas cztery łajby – Seniorita( Tango 730) pod komendą dh Andrzeja Marcińczyka, Don Fernando (Sasanka 660) pod komendą dh. Eweliny Kaczanowskiej, Ajlawju ( Sasanka 660) pod komendą Pawła Firlita i Mery Lu ( Sportina 630) pod komendą dh Krzysztofa Poniedziałka.

W ciągu dnia załogi walczyły z wiatrem i słońcem przebywając niemałą trasę : Jerzwałd – Zatoka Rudnia - Zalewo – Zatoka Kraga - Półwysep Bukowiec – Wieprz - okolice Makowa – Iława –Półwysep Indyjski - Zatoka Smolny Kąt – okolice wyspy Gierczak – jezioro Płaskie – Jerzwałd.

W wolnych chwilach na kuchni gotował się obiadek, co wytrwalsi szli w las na borówki i grzyby, inni uprawiali siatkówkę wodną.

Wieczorami siadaliśmy wspólnie do ogniska, by starym harcerskim zwyczajem posłuchać opowieści o morskim wilkach, czy wspólnie pośpiewać szanty i inne wpadające w ucho piosenki, czy po ciężkim dniu zjeść chrupiącą kiełbaskę.

Każdy dzień witaliśmy wspólnie i żegnaliśmy w kręgu nucąc „Bratnie słowo” z nadzieją, że słowa te nie zostaną rzucone na wiatr.
Wśród wiatru z naszych obozowych łajb słychać było co rusz : do zwrotu przez sztag, do zwrotu przez rufę , człowiek za burtą, cuma na ląd – jednym słowem – szkolenie w pełni o każdej porze i w każdą pogodę.

Jeziorak nie szczędził nam słońca i wiatru ( do 5 – 6 ° B), doświadczył nas deszczem i porywistymi burzami, ale nie żałował też pięknych widoków: wschodów i zachodów słońca zapierających dech w piersiach, ciszy, nie naruszonego cywilizacją krajobrazu i tysiącem wysp, wysepek i zatok.

Załogi dzielnie walczyły z wiatrem, wielu doskonaliło swoje umiejętności ( Agnieszka Pietrzyk, Ula Firlit, Dominika Adaszek, Oliwia Talach, Filip Kiszka, Wojtek Koper, Adam Figura), wielu (bo aż 11) poznawało, co znaczy żeglować. I jedni i drudzy nie zapomną tego obozu długo.

Ostatniego wieczoru, tuż przed zachodem słońca Neptun (Paweł Firlit) wraz z małżonką Prozerpiną ( Krzysztof Poniedziałek) przyjęli do grona Żeglarzy 11 Neofitów:

 • „Zgrzytającego Kabestana” ( Adam Sowiński)
 • „Luźnego Foka” ( Paweł Karkowski)
 • „Kłującego Markszpikla” ( Bartek Buczek)
 • „ Ślimaczego Pełzacza” ( Daniek Marcińczyk)
 • „ Frygującą Reflinkę” ( Weronika Marcińczyk)
 • „ Oporny Ster” ( Janusz Samborski)
 • „Pogodnego Gafla” ( Piotr Głownia)
 • „Radosnego Apsla” ( Agnieszka Pacanowska)
 • „ Uśmiechniętą Raksę” ( Ola Pacanowska)
 • „ Latający Balast” ( Janusz Łysik)
 • „ Tańczącego z szotami” ( Paweł Łysik)

A teraz żegnaj nam dostojny stary porcie…Żegnaj nam dobra łajbo…do zobaczenia na Bagrach …
Do następnego roku ! AHOJ !

5. Akcja „Lato w Mieście”

W dniu 23 lipca 2012 roku na Zalewie Bagry w Krakowie (Przystań Klubu Żeglarskiego „HORN”) Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) zorganizował dla dzieci uczestniczących w Półkolonii – Olszanica prowadzonej przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie „mini szkolenie żeglarskie”. Punktualnie o godzinie 10.00 na przystań przybyła grupa 36 dzieci w wieku 7-14 lat wraz z Kierownikiem Półkolonii, Panią Olą Staszewską i czterema Paniami Opiekunkami. W imieniu organizatorów uczestników i kadrę półkolonii powitał oraz przedstawił program zajęć Druh phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski; Instruktor PZŻ).

Dzieci zostały podzielone na czteroosobowe grupy realizujące rotacyjnie przygotowany program. Każde z przygotowanych zajęć cieszyły się ich dużym zainteresowaniem, ale najbardziej oczekiwane było pływanie na łodziach żaglowych.

Do praktycznego pływania na Zalewie Bagry organizatorzy przygotowali trzy łodzie żaglowe, dwie „OMEGI” oraz łódź kabinową. Łodzie prowadzili doświadczeni sternicy a każdy z nich miał do pomocy przeszkolonego żeglarza:

Łódź kabinowa – Druh hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy) ; do pomocy Druh Bartosz Buczek
„OMEGA” I – Druh phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski); do pomocy Druh Adam Sowiński
„OMEGA” II – Druh Filip Kiszka (Żeglarz Jachtowy); do pomocy Druh Wojciech Koper.

Do każdej łodzi były przydzielane czteroosobowe grupy dzieci. Oczywiście, przed wypłynięciem sternicy dbali o to, by każdy członek załogi – dziecko, miał prawidłowo dobrany i ubrany kapok, a przyszli „neofici” wiedzieli jak poruszać się po pokładzie łodzi. Co godzinę następowała zmiana dziecięcych załóg.

Pozostała na lądzie grupa dzieci miała zajęcia praktyczno-teoretyczne: nauka prawidłowego założenia kamizelki ratunkowej, ćwiczenia w rzucaniu koła ratunkowego „osobie tonącej” oraz wiązanie podstawowych węzłów żeglarskich: ratowniczy, cumowniczy, płaski, szotowy, ósemka żeglarska i wyblinka. Prowadzący te zajęcia, Druh Paweł Firlit (sternik jachtowy) oraz Druhna Urszula Firlit mieli ręce pełne roboty. W części teoretycznej Druh Paweł omówił budowę łodzi żaglowej, olinowanie i ożaglowanie oraz zasady bezpieczeństwa w czasie pływania. Dzieciaki były bardzo zainteresowane i zadowolone ze swojego „żeglarskiego epizodu”, a ponieważ pogoda była słoneczna i żeglarska (wiatr 3 do 4 º B) wrażeń było co niemiara.

Za zorganizowanie bardzo atrakcyjnych dla dzieci zajęć na wodzie i przeprowadzenie szkolenia bardzo dziękujemy naszym żeglarzom – wolontariuszom. A byli to: hm Maciej Struś, phm Andrzej Marcińczyk, Paweł Firlit, Urszula Firlit, Wojciech Koper, Bartłomiej Buczek, Filip Kiszka, Adam Sowiński oraz hm Stanisław Piasecki który ponadto, nie szczędząc klawiatury komputera, to wydarzenie opisał.

6. I. Obóz zagraniczny Stowarzyszenia „Chorwacja 2012”

Z kart historii

W roku bieżącym mija 40 lat od pierwszej wymiany obozowej Izvidaći z Kutiny i Harcerzy z Hufca ZHP Kraków-Podgórze (wyspa Zlarin, rok 1972 ) oraz 35 rocznica rozpoczęcia stałej wymiany obozowej zapoczątkowanej przez Ivana Mikulića (PIPINA), Komendanta Izvidaći z Kutiny i Druha hm Stanisława Piaseckiego, Komendanta Szczepu „Metalowców” z Hufca Kraków – Podgórze (wyspa Otok Mladosti, rok 1977).

W ramach trwającej kilkanaście lat wymiany Izvidacie przebywali w Polsce na obozach stałych Szczepu „Metalowców” w Szczawniku i Rosnowie oraz na zimowiskach w Bukowinie Tatrzańskiej, Piwnicznej i Zakopanem. Natomiast Harcerze, wówczas w Jugosławii, obozowali na Otoku Mladosti, Mali Lośinj, Boraćko Jezero i Zagrzebiu. Nawiązywaniu i utrwalaniu znajomości oraz przyjaźni sprzyjała przestrzegana przez obydwie strony zasada: wspólnie przebywamy dwa tygodnie na obozie, a potem jeden tydzień w domach Izvidaći w Kutinie lub Harcerzy w Krakowie. Wymiana zakończyła się w roku 2000 roku pobytem naszych Przyjaciół na obozie w Polsce.

Dzień dzisiejszy

W roku 2011 byli Komendanci, Ivan Mikulić (Pipin) i hm Stanisław Piasecki postanowili powrócić do „korzeni”, czyli wznowić wymiany obozowe grup młodzieżowych oraz rozpocząć wymiany Seniorów obu Organizacji. W czerwcu 2011 roku gościliśmy w Zakopanem i Krakowie 35 osobową grupę Izvidaći Seniorów.

Natomiast w roku bieżącym w ramach rewizyty, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) było organizatorem pierwszego Obozu Zagranicznego, a lokalizacja zrozumiała - Chorwacja.

Termin Obozu: 10 do 21 sierpnia 2012 roku; liczba uczestników – 30 osób.

Kadra Obozu:
Komendant – hm Stanisław Piasecki
Z-ca Komendanta – hm Tadeusz Trzmiel
Oboźny – hm Marek Dobosz
Kwatermistrz – hm Magdalena Migacz
Tłumaczka - mgr Katarzyna Antos

Pierwsza część obozu to siedmiodniowy pobyt w Hotelu „ADRIATIC” na Wyspie Krk w uroczej miejscowości Omiśalj. Warunki do aktywnego wypoczynku wspaniałe. Do morza 50 metrów, pełne zaplecze sportowe, w tym dwa korty tenisowe. Pogoda wymarzona a ciepłe wody Adriatyku zachęcały do kąpieli wodnych i słonecznych. Wieczorami wspólne spotkania przy harcerskim „kominku”. Wyznaczone osoby wygłaszały przygotowane wcześniej gawędy na określone tematy. Oczywiście śpiewaliśmy bardzo dużo piosenek (nie tylko harcerskich) i trzeba przyznać, że w tym byliśmy naprawdę dobrzy. Przez cały czas naszego pobytu na Wyspie Krk razem z nami w Hotelu przebywali i „dyskretną” opiekę nad naszym Obozem roztaczali nasi Przyjaciele Izvidaćie Seniorzy z Kutiny w Osobach: Ivan Mikulić (Pipin), Snjeżana Cejpek (Bumbarica), Gordana Ivaśtinović oraz Ivan Vuković, którzy aktywnie uczestniczyli we wspólnych zajęciach obozowych, w tym w dwóch całodziennych wycieczkach.

Pierwsza wycieczka odbyła się w dniu 13 sierpnia (poniedziałek). Był to całodzienny rejs wynajętym statkiem na trasie: Omiśalj – Wyspa Cres – Malinska (Wyspa Krk) – Omiśalj. Na Wyspie Cres dwugodzinny postój na cudownej plaży i kąpiel w idealnie czystej wodzie, podobnie w następnym punkcie postoju, miejscowości Malinska. Dopełnieniem całości był podany na statku posiłek : ryba z rusztu z frytkami i zestawem sałatek. Nie obyło się też, bez lampki czerwonego wina. I jak zwykle dużo piosenek – Kapitan statku był zachwycony. Stwierdził, że dawno nie płynął z tak rozśpiewaną i zdyscyplinowaną grupą.

Kolejny całodzienny wypad odbył się 15 sierpnia (środa) to zwiedzanie Wyspy Krk (ma ok. 40 km długości). Krk (wł. Veglia, niem. Vegl, łac. Curicta) – największa wyspa Chorwacji, położona na Morzu Adriatyckim, w Zatoce Kvarner, na południowy wschód od Rijeki i połączona ze stałym lądem Krckim Mostem o długości 1 430 m (przejazd mostem jest płatny).Powierzchnia wyspy wynosi 405,22 km², a zamieszkuje ją 17,86 tys. mieszkańców. Największym miastem jest miasto Krk na zachodnim wybrzeżu wyspy. Długość linii brzegowej wynosi 219,12 km. Pierwszy cel wycieczki to miejscowość Krk, piękne miasteczko o tej samej nazwie co wyspa z dużą ilością zabytkowych budynków i wspaniałym portem. Było co oglądać i zwiedzać. Następnie pojechaliśmy na południe Wyspy do miejscowości Baśka na jednej z najpiękniejszych piaszczystych plaż w Chorwacji. Przez kilka godzin mogliśmy się rozkoszować jej urokami . Po południu ostatni punkt zwiedzania Wyspy Krk - miejscowości Vrbnik. Wspaniale położona na wschodzie wyspy nad samym Adriatykiem z piękną starą zabudową (niektóre uliczki mają szerokość ok. 1 metra) oraz z niekończącymi się plantacjami winogron. Jak można się domyślać dokonaliśmy stosownej degustacji robiąc przy okazji odpowiednie zakupy. Późnym wieczorem wróciliśmy do Hotelu. Było fajnie !!! Nie tylko na wyspie ale i w naszym autokarze. Wielkie dzięki dla naszych wspaniałych Panów Kierowców, z Właścicielem Firmy „EUROTUR” Panem Zbigniewem Doboszem na czele, za bezpieczną jazdę i duże poczucie humoru.

Plakietka Obozu „Chorwacja 2012” – projekt i wykonanie, Druh hm Krzysztof Poniedziałek

Plakietka Obozu „Chorwacja 2012” – projekt i wykonanie, Druh hm Krzysztof Poniedziałek

Czas mijał niestety bardzo szybko i powoli oswajaliśmy się z myślą, że wkrótcepożegnamy gościnny Hotel „Adriatic”. W tym miejscu należy podkreślić profesjonalizm Personelu Hotelu oraz wspaniałą kuchnię. Zarówno na śniadania jak i obiadokolacje do wyboru było kilka dań gorących, owoce, ciasta, napoje podawanych w formie stołu szwedzkiego. Po prostu „żyć nie umierać” i nie wyjeżdżać.
W sobotę rano, 18 sierpnia, o godzinie 9.00 wyjechaliśmy do Kutiny, a po drodze zwiedziliśmy najpiękniejszy Park Narodowy w Chorwacji - Plitwickie Jeziora.

Jeziora te położone są w południowej części gór Kapela, wchodzących w skład Gór Dynarskich. Kompleks Jezior Plitwickich tworzą dwa zespoły połączonych kaskadowo jezior: tzw. Górne Jeziora (chorw. Gornja Jezera) i Dolne Jeziora (chorw. Donja Jezera). Jeziora zasilane są systemem wód powierzchniowych, wśród których wyróżniają się potoki Crna rijeka i Bijela rijeka. Jeziora oddzielone są od siebie trawertynowymi groblami, na których tworzą się wodospady, których naliczono tutaj ponad 90. Długość wszystkich jezior wynosi łącznie 8,2 km, a ich łączna powierzchnia – ok. 200 hektarów.W skład Górnych Jezior wchodzą kolejno: Prošćansko jezero, Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Veliko jezero, Malo jezero, Vir, Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Burgeti i Kozjak. Jezioro Kozjak jest największym ze wszystkich jezior: ma powierzchnię 80 hektarów i jest głębokie na 49,5 m. W skład Dolnych Jezior wchodzą: Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac i Novakovića Brod, usytuowane kolejno w głębokiej i wąskiej, kanionowatej dolinie. Potok Plitvica, dopływający po powierzchni otaczającej Plitwickie Jeziora wierzchowiny w rejon najniższego z jezior, spada w głąb doliny wysokim na 78 m Wielkim Wodospadem (chorw. Veliki slap). Jest to największy wodospad Chorwacji. Wody Plitvicy i systemu Jezior Plitwickich łączą się w wysokiej na blisko 25 m kaskadzie Sastavci (chorw. slapište Sastavci), poniżej której dają początek rzece Korana. Różnica wysokości pomiędzy taflą pierwszego jeziora (Prošćansko jezero, 636 m n.p.m.) a początkiem rzeki Korany (480 m n.p.m.) wynosi 156 m.Na terenie Parku znajdują się również jaskinie. Największe z nich to Supljara o długości 70 metrów i Golubinjaca o długości 160 metrów.

Wybraliśmy trasę 4 godzinną (w tym dwa razy płynęliśmy statkiem z napędem elektrycznym) i byliśmy zachwyceni cudami przyrody, które mięliśmy okazję z bliska oglądać. Wrażenia były niepowtarzalne i nie do opisania. Warto było wybrać dłuższą drogę do Kutiny i przeżyć coś tak wspaniałego.

Do Kutiny przyjechaliśmy późnym wieczorem. Przed Hotelem „Kutina” czekali już nasi Przyjaciele – Izvidaćie Seniorzy. Powitanie było bardzo serdeczne, z niektórymi z nich nie widzieliśmy się wiele lat. Kilka osób zostało zakwaterowanych w Hotelu (taki był ich wybór), a pozostałych zabrali do swoich domów Gospodarze. Program pobytu w Kutinie był bardzo napięty. W niedzielę po śniadaniu spotkaliśmy się z Izvidaćiami w ich Ośrodku Sportowym na wodzie „PAKRA”. Przebywaliśmy tam wspólnie do późnych godzin wieczornych wspominając dawne wspólne obozy i snując plany na przeszłość. Gospodarze przygotowali wspaniała ucztę kulinarna, między innymi skonsumowaliśmy dwa małe dziki, które upolował nasz Przyjaciel Dragutin Valjavec (Maćak). Rozegraliśmy również oficjalny mecz w siatkówkę, niestety przegraliśmy sromotnie 0:3. Późnym popołudniem z nieoficjalną wizytą przybył do Ośrodka V-ce Marszałek Żupanii sisaćko – moslacaćkiej (odpowiednik naszego województwa; Chorawacja podzielona jest administracyjnie na 20 Żupanii), Pan Andrija Rudić. Oczywiście ze swojej strony zaprezentowaliśmy niemałe umiejętności wokalne – zrobiło to na wszystkich duże wrażenie. Później Z-ca Komendanta Obozu, Druh hm Tadeusz Trzmiel, V-ce Prezydent Miasta Krakowa, wręczył Dostojnemu Gościowi okolicznościowy upominek. Podobne otrzymała grupa Izvidaći zasłużonych dla dotychczasowej wymiany. Prezenty, albumy o Polsce i Krakowie, przekazał Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Marszałka Województwa Małopolskiego.

Następnie Komendant Obozu, Druh hm Stanisław Piasecki wręczył Druhowi Darko Kosina (Predsjednik Odreda Izvidaća „Betlehem” Kutina) brązową Odznake 100- lecia Harcerstwa przyznaną przez Komendanta Choragwi Krakowskiej ZHP, Druha hm Pawła Grabkę. Podczas spotkania Druh hm Tadeusz Trzmiel (V-ce Prezydent) oraz Pan Andrija Rudic (V-ce Marszałek) przeprowadzili bardzo przyjacielska rozmowę na temat dalszej wymiany obozowej, zarówno grup młodzieżowych jak i Seniorów z obu Miast. Wieczorem niespodzianka –występ Zespołu Muzycznego i wspólna zabawa do bardzo, bardzo późna.

Poniedziałek – 20 sierpnia to ostatni dzień naszego pobytu w Kutinie i gorącej Chorwacji. Rano o godzinie 10.00 zostaliśmy przyjęci w Urzędzie Miasta Kutina przez Pana Żeljka Uzela (V-ce Prezydenta Miasta). Na spotkanie przybyliśmy w galowych strojach, czyli mundurach harcerskich lub specjalnie wykonanych koszulkach z logiem SPH. Prezentowaliśmy się znakomicie. Po odśpiewaniu kilku piosenek głos zabrali Panowie V-ce Prezydenci, Krakowa Tadeusz Trzmiel oraz Kutiny, Żeljka Uzel. W swoich wystąpieniach wyrazili zadowolenie z dotychczasowej wymiany i życzyli by nastąpiło jej pogłębienie w najbliższych latach. W podobnym tonie wypowiadali się również Ivan Mikulić (Pipin) i Druh hm Stanisław Piasecki. Po spotkaniu zwiedziliśmy najstarszą część Kutiny. M. in. podziwialiśmy miejscowy Kościół z bogatym zdobieniem w stylu barokowym. Następnie udaliśmy się na miejscowy Cmentarz. Tam przy grobach naszych zmarłych Przyjaciół Izvidaći: Vladimira Mikulića (Kobra) i Ivana Cejpek (Pegla) odmówiliśmy modlitwę a po chwili zadumy na Ich grobach złożyliśmy wiązanki kwiatów.

Ostatnim punktem naszego pobytu w Kutinie był wyjazd na obrzeża miasta do najlepszej w okolicy winnicy. Oj warto było tam pojechać!

Pięknie literacko opisała Obóz jedna z Uczestniczek:

Jak było? ...
no to poczytajcie, zdjęcia oglądajcie i powspominajcie:
„Druh oboźny pierwszą zbiórkę robi
wszyscy zwarci i do wyjazdu gotowi,
Podróż się nam nie dłużyła
bo druhna Teresa miodówkę zrobiła,
A na plaży jak na plaży,
każdy swoje ciałko smaży,
schłodzić się choć trochę to jest sztuka,
Każdy lodów, piwa i cienia szuka,
W morzu zażywamy codzienne kąpiele,
później kolacja, wspólny śpiew i już weselej,
Test z wiedzy o kraju Chorwatów nam zrobili
i na grupy wszystkich podzielili,
A że krakowskie przekupki były
to o każdy punkt głośno walczyły,
Ale od dziś już każdy wie
że burka to się w Chorwacji je,
Przy hotelu korty były
i rozgrywki w mig zrobili,
Druh oboźny mistrz rakiety
nikt nie miał szans by wygrać z nim sety,
W świecie Wniebowzięcia żeśmy uczestniczyli
w jeden dzień się modlili a w drugi bawili,
Zespoły folklor fajnie grały
to i nogi do tańca się same rwały,
Pan Krzysiu poprosił Chorwatkę do tańca
który zdać się nie miał końca,
Podróż statkiem wszystkim bardzo się podobała
bo winko, rybka i rakija wszystkim smakowała
Na wyspę żeśmy popłynęli
bośmy sępa białogłowego zobaczyć chcieli,
Nie pokazał się nam drań
przyjedziemy za rok, poczekamy nań,
Zanim do Kutiny zawitamy
to jeszcze się w Plitvickich Jeziorach się zatrzymamy,
Tam wodospady, park i czyste jeziora
piękna przyroda, być tu to frajda spora,
W Kutinie przyjaciele do swych domów nas zabrali
gościnnością, ciepłą kolacją, winem powitali,
Vice Prezydenci miast Krakowa i Kutiny długo rozmawiali
telewizję zaprosili, tośmy zaśpiewali i wywiady udzielali,
Muzeum żeśmy zwiedzili i Matkę Bożą śnieżną w kościele odwiedzili
a później kwiaty na grobach zmarłych Przyjaciół złożyli.
Tak dwa dni minęły, pożegnać się pora
odwdzięczyć będzie trudno ale taka rola,
Miło i szybko czas upłynął nam,
taki wyjazd polecamy wszystkim wam.
TCB

Z Kutiny wyjechaliśmy późnym popołudniem. Gorąco i serdecznie pożegnaliśmy się z naszymi Przyjaciółmi i tak bardzo gościnną „Naszą” Chorwację.
Na pewno będziemy o niej myśleć i do Niej wracać.

P.S.
W dniu 10 września 2012 roku Druhna Anna Tomal tak w e-mailu jednym zdaniem oceniła Obóz:
„...Obóz był fantastyczny, jesteście wspaniali, robicie fajną robotę, dziękuję...”

7. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla najlepszego Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP/ Inauguracja Nowego Roku Harcerskiego

Do Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP wpłynęło 7 wniosków o przyznanie tytułu Instruktora Roku i nagrody im Druha harcmistrza Zdzisława Trylskiego.
W dniu 12.09.2012 roku komisja w składzie:

 1. hm Paweł Grabka – Komendant Chorągwi
 2. phm Anna Hałatek – Instruktor Roku 2011
 3. hm Alicja Szydło – członek Zarządu SPH
 4. hm Wiesław Wójcik – Wiceprezes SPH

po zapoznaniu się z wnioskami oraz załączonymi do nich materiałami, podjęła n/w decyzje:

 1. do tytułu i nagrody nominowani zostali wszyscy zgłoszeni, a to:

Stop. Imię i nazwisko Drużyna Szczep Hufiec
phm Paulina Belczyk

9 PgDH „Tajga”
9 PgDH „Silva”

Uroczysko Kraków - Podgórze
phm Monika Glanowska 3 GZ „Ekoludki” Ziemi Wadowickiej
pwd Damian Kulig 12 Pg DH „Preria” Preria Kraków - Podgórze
bs Barbara Mleczek

5 Myślenicka Harcerska Watra
im. Gen Mariusza Zaruskiego

Myślenice
phm Aleksandra Patecka 15 DH „Bonanza”
im. K.K. Baczyńskiego

Żółty Szczep
Michałowice

Podkrakowski
pwd Ewa Stokłosa 16 GZ „Żeglarze Czarnej Perły” Tęczowy im. Tadeusza Kościuszki Nowa Huta
phm Izabela Świerczek 11 Łętowska D Starszoharcerska
im Alka Dawidowskiego
Jordanów
 1. Zaszczytny tytułu INSTRUKTORA ROKU 2011/2012 Chorągwi Krakowskiej oraz nagrodę im. harcmistrza Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł przyznano Druhowi pwd Damianowi Kuligowi, Drużynowemu 12 DH „Preria” z Hufca Kraków - Podgórze.

Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone Laureatowi podczas apelu kończącego Inaugurację Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP, w dniu 16 września 2012 w Andrychowie. Każda z nominowanych Druhen otrzymała okolicznościowy dyplom i nagrodę książkową (Fundatorka nagród książkowych - Druhna hm Alicja Szydło).

Dyplomy i nagrodę wręczali: Komendant Chorągwi hm Paweł Grabka, V-ce Prezes SPH hm Wiesław Wójcik oraz phm Maria Trylską – Wdowa po śp. hm Zdzisławie Trylskim.
Po raz pierwszy w tym roku Druhna phm Anna Hałatek przekazała swojemu następcy - najlepszemu INSTRUKTOROWI ROKU 2011/2012 Chorągwi Krakowskiej okolicznościową przechodnią „BUŁAWĘ” z proporczykiem SPH (Fundator Buławy – Druh hm Stanisław Piasecki) .

Warto również podkreślić , że w Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego wzięło udział ponad 1600 Zuchów, Harcerzy i Instruktorów Chorągwi Krakowskiej ZHP, a wśród zaproszonych Gości m. inn.byli : Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński oraz Władze Miasta Andrychów.
W uroczystości licznie wzięli udział Członkowie Stowarzyszenia, m. innymi: hm Stanisław Piasecki, hm Henryk Chrobak, hm Wiesław Wójcik, hm Paweł Grabka, phm Maria Trylska, hm Ferdynand Nawratil, hm Anna Zając raz hm Bogusław Zając.

8. Spotkanie poobozowe „Chorwacja 2012”

Spotkanie Poobozowe, uczestników I Zagranicznego Obozu Stowarzyszenia - „Chorwacja 2012” odbyło się w sobotę, 15 września 2012 roku o godz. 16.00 w Forcie Olszanica w Krakowie (Filia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie). Wzięło w nim udział 21 osób.

Uczestników Obozu oraz zaproszonych Gości w osobach: Druh hm Zbigniew Sabiński, Druhna hm Maria Sabińska i Druh hm Wiesław Górnisiewicz, serdecznie powitał Komendant Obozu, Druh hm Stanisław Piasecki. Dobry nastrój uczestników spotkania spotęgowały piosenki: „Płonie ognisko i szumią knieje” oraz „Jagódki”.

Następnie Druh Komendant serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy zaangażowali się w logistyczne przygotowanie obozu, w szczególności:

 • Druhnie hm Małgorzacie Komorowskiej - za zaprojektowanie koszulek i czapeczek z logo Stowarzyszenia (galowy strój uczestników obozu),
 • Druhnie hm Krystynie Wywiał za wykonanie śpiewniczków obozowych,
 • Druhowi hm Krzysztofowi Poniedziałkowi - za wykonanie plakietki obozowej,
 • Pani Katarzynie Antos - za tłumaczenie korespondencji i pełnienie funkcji Tłumaczki podczas obozu
 • Druhom: hm Adamowi Jelonkowi i hm Jackowi Kucharskiemu – za przygotowanie ciekawych programów na ogniska/kominki obozowe.

Słowa uznania i podziękowania Druh Komendant skierował również do:

 • odpowiedzialnych za zdrowie uczestników obozu, Druhny Anny Komorowskiej (lekarz medycyny) i Pani Aldony Jach czyli Siostry „Przełożonej”
 • Druhny hm Anny Zaleskiej i do naszych Przyjaciół z Warszawy - Państwa Ewy i Adama Głuszcz za przekazanie upominków dla IZVIDAĆI.

Szczególnie gorące podziękowania Druh Komendant skierował do wszystkich członków Kadry Obozu zarówno za jego przygotowanie, prowadzenie jak i rozliczenie. A obecnym członkom kadry w dowód uznania wręczył: Kwatermistrzyni Obozu, Druhnie hm Magdalenie Migacz - Foto Album z pobytu IZVIDAĆI na Obozie w Polsce w roku 2011, a Oboźnemu, Druhowi hm Markowi Doboszowi - pamiątkową buławę z Proporcem Stowarzyszenia.

Kończąc swoje wystąpienie Druh hm Stanisław Piasecki jako Komendant Obozu bardzo wysoko ocenił przygotowania do Obozu, jak i również sam jego przebieg, podkreślił również olbrzymią gościnność naszych Gospodarzy i Przyjaciół – IZVIDAĆI Seniorów z Kutiny. Wspomniał również o kilku drobnych uchybieniach, które przytrafiają się na każdym obozie. W ramach przerywnika uczestnicy Spotkania odśpiewali dwie piosenki: „Obozowe Tango” oraz „Gdybym miał gitarę” po czym każdy z obozowiczów miał swoje „pięć minut” na ocenę obozu. Niektóre wystąpienia były bardzo emocjonalne (m. in. Druhny hm Anny Zaleskiej i Druha hm Adama Jelonka) , a generalna ocena – Kategoria WZOROWA. Zdaniem obecnych wspomniane przez Komendanta uchybienia były naprawdę drobne i nie mogą rzutować na wysoką ocenę obozu. Tym bardziej że „Wspomnienia są zawsze bez wad ..”. Pozostają natomiast wnioski na przyszłość. Tym bardziej cenne że Wszyscy zgodnie stwierdzili – w roku 2013 ponownie pojadą na obóz do Chorwacji. Druh hm Adam Jelonek zaproponował aby podziękowanie i uznanie za nawiązanie kontaktu z IZVIDACAMI i prowadzenie obozu dla Druha hm Stanisława Piaseckiego wyrazić piosenką: „Komendancie, Wodzu nasz”. Piosenka została zaśpiewana z dużym zadowoleniem i zaangażowaniem, i zrobiło się bardzo uczuciowo, i nastrojowo.
Ostatnim punktem programu spotkania była prezentacja komputerowa zdjęć obozowych, autorstwa Druha hm Krzysztofa Poniedziałka. Zdjęcia prezentował i komentował Komendant Obozu. Odżyły wspomnienia. Przez chwilę powróciliśmy do pięknych obozowych, spędzonych wspólnie chwil. Każdy uczestnik spotkania otrzymał wspomnienia z obozu, zamknięte w płytce DVD ze zdjęciami. Po zakończeniu prezentacji przyszedł czas na część kulinarno – towarzyską, czyli pałaszowanie grillowych smakołyków , lampkę chorwackiego wina i oczywiście wspominanie pięknych obozowych chwil. Dziękujemy Druhowi hm Zbigniewowi Sabińskiemu za perfekcyjne (jak zwykle) przygotowanie poczęstunku. Zakończenie Spotkania tradycyjne, Krąg i piosenka „Bratnie Słowo”.

W Spotkaniu wzięły udział n/w osoby:

1. Stanisław Piasecki 11. Anna Piasecka
2. Magdalena Migacz 12. Zofia Jelonek
3. Marek Dobos 13. Adam Jelonek
4. Krzysztof Poniedziałek 14. Jacek Kucharski
5. Teresa Dobosz 15. Krystyna Wywiał
6. Władysław Dobosz 16. Małgorzata Komorowska
7. Barbara Kmiecik 17. Aldona Jach
8. Andrzej Kmiecik 18. Krzysztof Jach
9. Anna Zaleska 19. Maria Sabińska
10. Zbigniew Sabiński 20. Małgorzata Twardowska-Białek
21. Wiesław Górnisiewicz

 

9. Spotkanie poobozowe „Jeziorak 2012”

Komenda Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia „JEZIORAK 2012” zorganizowała Spotkanie Poobozowe tydzień później, tzn. 22 września 2012 roku (tj. sobota) o godz. 16.00 w Ośrodku „HORN” nad Zalewem Bagry w Krakowie. W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Przybyłych Uczestników Obozu oraz zaproszonych Gości w osobach: hm Stanisław Piasecki (V-ce Prezes Zarządu SPH), Jakub Małota i Pan Igor Pacanowski (Architekt – Wykonawca projektu architektonicznego Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia w Brańkówce nad przeszłym Zalewem Świnna Poręba) serdecznie powitał Komendant Obozu , Druh hm Krzysztof Poniedziałek. Następnie głos zabrał V-ce Prezes Zarządu SPH, Druh hm Stanisław Piasecki, który w gorących słowach podziękował Komendzie Obozu za zorganizowanie i przeprowadzenie Obozu (to już czwarty Obóz Żeglarski zorganizowany przez Stowarzyszenie), Kadrze żeglarskiej za dzielne szkolenie „neofitów” oraz wszystkim Uczestnikom za stworzenie na Obozie niepowtarzalnej atmosfery.

Następnie Druh hm Stanisław Piasecki w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wręczył Druhowi phm Andrzejowi Marcińczykowi (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor PZŻ) Medal „Za Zasługi dla SPH”, a Druhnie Ewelinie Kaczanowskiej (Żeglarz Jachtowy) Odznakę „Zasłużony dla SPH”. Zarówno Druhna Ewelina jak i Druh Andrzej brali udział we wszystkich Obozach Żeglarskich Stowarzyszenia jako Członkowie Komendy Obozu i Sternicy. Otrzymali oni również nagrody rzeczowe w postaci książek (Encyklopedii). Druh hm Stanisław Piasecki wręczył również czapeczki z logo Stowarzyszenia Sternikom Obozu „JEZIORAK 2012”. Otrzymali je: Paweł Firlit , Ewelina Kaczanowska, Andrzej Marcińczyk.

W drugiej części Spotkania wszyscy z zainteresowaniem oglądnęli prezentacje komputerowe przygotowane przez Panią Agnieszkę Pietrzak oraz Pana Janusza Łysika. Po zakończeniu prezentacji Komendant Obozu, Druh hm Krzysztof Poniedziałek wręczył Kadrze i Uczestnikom Obozu pamiątkowe i oryginalne Dyplomy sporządzone na mapach morskich.

Trzecia część Spotkania to wspólny grill (wspaniale spisał się tutaj w roli głównego kucharz Druh Wojciech Koper) , wymiana płytek CD/DVD ze zdjęciami obozowymi oraz wspomnienia ze wspólnie spędzonych chwil na Jeziorze Jeziorak. Oczywiście nie zabrakło snucia planów na przyszły rok – tym razem Żeglarze Stowarzyszenia spotkają się na Obozie w pierwszej połowie lipca 2013 roku na Mazurach.

W Spotkaniu uczestniczyli:

1. Stanisław Piasecki 11. Agnieszka Pacanowska
2. Kuba Małota 12. Aleksandra Pacanowska
3. Igor Pacanowski 13. Janusz Samborski
4. Krzysztof Poniedziałek 14. Paweł Firlit
5. Ewelina Kaczanowska 15. Agnieszka Pietrzyk
6. Janusz Łysik 16. Adam Sowiński
7. Andrzej Marcińczyk 17. Filip Kiszka
8. Paweł Łysik 18. Marek Kiszka
9. Adam Figura 19. Dominika Adaszek
10. Piotr Głownia 20. Bartłomiej Buczek

Do zobaczenia na „żeglarskim szlaku”.

10. II Wycieczka Stowarzyszenia „Chochołów 2012”

W roku bieżącym, podobnie jak w ubiegłym, Zarząd SPH zorganizował wycieczkę dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Tym razem w dniach 12 – 14 października, liczna, bo 25 osobowa grupa spotkała się w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Na Kamieńcu” w Chochołowie (Filia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie). Część grupy (18 osób) z Komendantem Wycieczki - Druhem hm Jarosławem Balonem przyjechała do ośrodka w piątek po południu, pozostali dojechali w sobotę rano.
W piątek, po zakwaterowaniu w drewnianych domkach i obfitej kolacji ( kuchnia w ośrodku jest rewelacyjna), spotkaliśmy się przy ognisku by powspominać „stare dzieje”, a przede wszystkim wspólnie pośpiewać. Druh Jarek z „zaczarowaną” gitarą, wspomagany przez Małżonkę Joannę przypomnieli nam kilkadziesiąt piosenek, które o dziwo prawie wszyscy znali i gromko odśpiewali. Były to zarówno piosenki harcerskie, turystyczne jak i żeglarskie (szanty). Choć zeszło nam do północy, to żal było iść spać. Dopiero poskutkowało polecenie Komendanta, które jak zawsze zostało wykonane.
W sobotę pogoda nie była najlepsza (na szczęście nie padało), ale to nam nie przeszkodziło w realizacji zaplanowanego programu. Pierwsza grupa pod przewodnictwem Druha hm Stanisława Piaseckiego pojechała na Słowacje, by skorzystać z basenów geotermalnych w Orawicy. Warto było! Wrócili zrelaksowani i zadowoleni. Dwie grupy tzw. „taterników dolinnych” wybrały się na wędrówkę w Tatry. Jedna z nich spacerowała po Dolinie Kościeliskiej a druga z Druhem hm Jarosławem Balonem w Dolinie Chochołowskiej. Wrócili na obiad zmęczeni, ale również bardzo zadowoleni. Po spałaszowaniu późniejszego obiadu (o godz. 16.00), chwila odpoczynku. Już o godz. 18.00 spotkaliśmy się ponownie aby obejrzeć przygotowaną przez Druha Komendanta i jego Małżonkę prezentację komputerową. Tym razem oglądaliśmy zdjęcia z wyprawy Druha Jarka i Druhny Joanny wraz z grupą Przyjaciół do Czarnogóry w lipcu br. Prezentacja i komentarz do pokazywanych zdjęć wszystkich bardzo zainteresowały. Druh Jarek obiecał, że w roku przyszłym na kolejnej wycieczce pokaże zdjęcia z wyprawy do Meksyku, planowanej na przyszłoroczne wakacje – trzymamy za słowo.
Sobotni wieczór to wspólna biesiada integrująca: wspaniałe potrawy z grilla, zimna płyta z pysznymi wędlinami, prawdziwy wiejski chleb, smalec, masło czosnkowe oraz cała gama serów. Niestety, mimo olbrzymich chęci nie byliśmy w stanie wszystkiego spałaszować. Ale za to mieliśmy dużo energii więc kolejne spotkanie z piosenką przeciągnęło się do później nocy. Tym razem był również „Koncert Życzeń” i Druh Jarek mimo różnorodności wybieranych przez uczestników wycieczki piosenek spisał się na medal.
Piękna słoneczna pogoda w niedzielę wręcz zachęcała do spacerów po okolicznych górach. Ponownie nastąpił podział na dwie grupy, „taternicką” oraz „miastową” – to ta, która wybrała wyjazd do Zakopanego i spacer po Krupówkach. „Taternicy” tym razem wędrowali po Butorowym Wierchu, Gubałówce i po dolinie Chochołowskiej.
Późnym popołudniem wspólny obiad, pożegnanie i powrót do Krakowa oraz codziennych obowiązków. Spotkamy się za rok na kolejnej wyprawie. Naprawdę warto !
W II Wycieczce Stowarzyszenia wzięli udział n/w Osoby:
Jarosław Balon (Komendant Wycieczki), Joanna Balon, Ewa Małota, Jacek Małota, Lidia Turek, Stanisław Turek, Ewa Kubas, Tadeusz Kubas, Tadeusz Tyrankiewicz, Krzysztof Poniedziałek, , Maria Wójcik, Wiesław Wójcik, Marek Dobosz, Władysław Dobosz, Magdalena Migacz, Krystyna Wywiał, Anna Tomal, Małgorzata Słowik, Andrzej Słowik, Anna Piasecka, Stanisław Piasecki, Aldona Jach, Krzysztof Jach, Artur Podmokły, Bogumiła Podmokły. W piątek byli z nami również: Alicja Szydło, Zbigniew Sabiński oraz Wiesław Górnisiewicz.
Serdecznie dziękujemy Druhnie hm Alicji Szydło-Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie oraz Personelowi Ośrodka (szczególnie Paniom z kuchni) za możliwość przeżycia wspaniałych chwil w Chochołowie .

11. IX Marsz Niepodległości

Zarząd SPH serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia ich Rodziny i Sympatyków na IX Marsz Niepodległości (Marsz Niepodległości od lat organizuje Krąg Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze).

Termin:
11 listopada 2012 roku (niedziela)
Miejsce zbiórki: parking na końcu al. Wędrowników (Bielany) ; godz. 10.00

Program:
wspólny przemarsz na Kopiec Józefa Piłsudskiego – asfaltową Aleją Wędrowników i Aleją Do Kopca
na szczycie Kopca (383,6 m n.p.m.) śpiewamy „Marsz I Brygady”
pod Kopcem wspólne zdjęcie wszystkich Uczestników
spacer szlakiem czerwonym pod bramę ZOO (można wypić kawę, herbatę lub coś „przekąsić”
spacer szlakiem czerwonym przez Polanę J. Lea do punktu wyjścia przy Polanie Bielańskiej

Wskazany ubiór i obuwie turystyczne, mile widziane elementy patriotyczne:  flagi, chusty, kokardy biało-czerwone. Dojazd, powrót i ewentualne ubezpieczenie we własnym zakresie.
Przewidywany czas trwania: ok. 2,5 godz. Marsz odbędzie się bez względu na aurę.
Uwaga - szczegółowych informacji udzielają:

Do zobaczenia na IX Marszu Niepodległości !!!

12. Zabawa Andrzejkowa

Zarząd Stowarzyszenia oraz Dyrekcja/Prezes/Zarzad Hotelu KRAKUS*** serdecznie zapraszają na Andrzejki 2012

Propozycja specjalna dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Termin:
30 listopada (piątek) 2012 roku
Godzina 19.00

Oferta:
DJ, parkiet do tańca;
konkursy, gry i inne zabawy andrzejkowe;
jeden gorący posiłek;
zimna płyta na stołach;
kawa, herbata, napoje;
bufet odpłatny do dyspozycji Gości.
Cena: 40 zł od osoby

Lokalizacja:
Restauracja Hotelu Krakus***
Kraków, ul. Nowohucka 35
Minimalna liczba Osób - 30
Zgłoszenia do dnia 19 listopada 2012 r. do:
Stanisław Piasecki tel. 784.035.623
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
Andrzej Krzyworzeka tel. 601.419.919
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. Akcja „Łańcuch”

Jak co roku zwracamy się do członków SPH z prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok poprzedni wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia. oraz zachęcili swoje Rodziny, Przyjaciół i Znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym.

Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Poniżej podajemy wykaz wpływów z 1% w roku bieżącym z podziałem na miejscowości i datą wpływu.

lp. data Urząd Skarbowy kwota
1 31-05-2012 Elbląg 16,30
2. 04.06.12 Kraków - Stare Miasto 52,00
3. 06.06.12 Kraków - Podgórze  112,90
4. 19.06.12 Tarnów 15,00
5. 04.07.12 Kraków - Śródmieście 220,20
6. 06.07.12 Kraków - Prądnik 116,10
7. 10.07.12 Sucha Beskidzka 53,50
8. 13.07.12 Kraków - Nowa Huta 8,10
9. 13.07.12 Kraków - Podgórze 1153,40
10. 16.07.12 Kraków - Prądnik 215,50
11. 17.07.12  Włocławek 97,50
12. 18.07.12 Busko Zdrój 54,80
13. 18.07.12 Jarocin 7,50
14. 18.07.12 Kraków - Podgórze 110,20
15. 18.07.12 Tarnów 10,70
16. 18.07.12 Kraków - Podgórze 308,10
17. 18.07.12 Wołomin 104,70
18. 19.07.12  Warszawa - Ursynów 382,70
19 19.07.12 Kamienna Góra 3,80
20. 20.07.12  Kraków - Nowa Huta 36,20
21. 20.07.12 Kielce  9,80
22. 20.07.12 Warszawa - Targówek 130,10
23. 20.07.12 Siemianowice Śląskie 97,70
24. 23.07.12 Łódź - Bałuty 173,00
25. 24.07.12 Kraków - Krowodrza 93,10
26 25.07.12 Nysa 2,80
27. 25.07.12 Olsztyn 32,00
28. 25.07.12 Płock 2,70
29. 25.07.12 Kraków - Stare Miasto 464,50
30. 26.07.12 Kraków - Podgórze 266,60
31. 26.07.12 Warszawa - Śródmieście 76,40
32. 26.07.12 Kraków - Podgórze 176,60
33. 27.07.12 Warszawa Targówek 387,30
34. 27.07.12 Szczecin 49,10
35. 31.07.12 Wrocław Fabryczna 86,00

RAZEM

 5126,90

W roku 2011 z tytułu odpisu 1% od podatku dochodowego na konto Stowarzyszenia wpłynęła kwota: 6330,10 zł. W roku bieżącym wpływy z tego tytułu są o 19% mniejsze !!!!!

14. Strona Internetowa Stowarzyszenia

Zarząd SPH informuje, że od dnia 1 lutego 2010 roku jest aktywna STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony: www.sph-krakow.pl

Na stronie umieszczane są m. Inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH , ważne ogłoszenia oraz informacje o zrealizowanych zadaniach. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony i częste jej odwiedzanie.

Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia:

 • Zarząd: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Prezes: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15. VIII "Spotkania po Latach”

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza do udziału w VIII Spotkaniach „Po Latach”, 12.01. 2013 roku (sobota), rozpoczęcie o godz. 1400 w hotelu „Junior Krakus”, Kraków ul. Nowohucka 33. Spotkanie jest adresowane do: byłych instruktorów harcerskich komend, byłych działaczy Ruchu Przyjaciół Harcerstwa oraz członków SPH w Krakowie. Odpłatność od uczestnika 30 zł.

Program spotkania. Część I : piosenki harcerskie, wręczenie wyróżnień i odznaczeń, prezentacje komputerowe – „Działalność SPH w roku 2012” (hm Stanisław Piasecki) oraz „Rejsy morskie po Morzu Egejskim i Adriatyku” (phm Jacek Małota), ; część II spotkania w grupach, dyskusje, wspomnienia, poczęstunek (bufet „szwedzki”: dania ciepłe i zimne, napoje).

16. Grant z Urzędu Marszałka Województwa Małopolskiego

W ramach uzyskanego grantu od Marszałka Województwa Małopolskiego Zarząd SPH zorganizował dwa bezpłatne kursy komputerowe I stopnia oraz kurs na stopień żeglarza jachtowego. Kursy rozpoczęły się w miesiącu wrześniu ; planowany termin zakończenia – 30 listopad 2012 roku.

Kurs komputerowy I stopnia w Krakowie ( 27 godzin zajęć)
Miejsce: Sala Komputerowa XV Liceum Ogólnokształcących w Krakowie, al. Dygasińskiego 15
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. 17.15 – 19.30 (wrzesień/listopad)
W zajęciach bierze udział 16 Osób (Instruktorów Seniorów ZHP i Sympatyków Harcerstwa)
Z ramienia Zarządu SPH za sprawne i terminowe przeprowadzenie Kursu odpowiada Druh hm Wiesław Wójcik (V-ce Prezes Zarządu)

Kurs komputerowy I stopnia ( 27 godzin zajęć)
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Mucharzu
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 17.00 – 19.30 (wrzesień/listopad)
W zajęciach bierze udział 11 Osób (Instruktorów Seniorów ZHP i Sympatyków Harcerstwa)
Z ramienia Zarządu SPH za sprawne i terminowe przeprowadzenie Kursu odpowiada Druh hm Stanisław Piasecki (V-ce Prezes Zarządu) oraz Pani mgr Teresa Chmielarz-Bryndza (Członek Stowarzyszenia, Pracownica Urzędu Gminy Mucharz)

Kurs teoretyczny na stopień żeglarza jachtowego (80 godzin zajęć)
Miejsce: MDK „DOM HARCERZA” ; 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18
W zajęciach bierze udział 26 Osób (Harcerzy z Chorągwi Krakowskiej ZHP)
Termin: zajęcia teoretyczne odbywają w każdą sobotę w godz. 10.00 – 13.30 (październik/listopad)
Zajęcia praktyczne: Zalew Bagry w Krakowie, dowolny dzień tygodnia (po wcześniejszym umówieniu się ze Sternikiem).
Z ramienia Zarządu SPH za sprawne i terminowe przeprowadzenie Kursu odpowiada Druh hm Jerzy Klinik – Kapitan Jachtowy, Instruktor PZŻ (Członek Zarządu) oraz Druh hm Krzysztof Poniedziałek – Żeglarz Jachtowy (Członek Stowarzyszenia).
 

17. Obóz Żeglarski „Mazury 2013”

Zarząd SPH planuje organizację w roku przyszłym kolejnego Obozu Żeglarskiego na Mazurach. Obóz będzie miał charakter szkoleniowo – wypoczynkowy i mogą w nim uczestniczyć: Członkowie Stowarzyszenia, Uczestnicy poprzednich Obozów Żeglarskich oraz Uczestnicy kursów teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego organizowanych przez Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził w dniu 17.10.2012 roku założenia programowo – organizacyjne Obozu i zlecił jego przygotowanie. Osoby odpowiedzialne za organizację Obozu: hm Stanisław Piasecki (V-ce Prezes Zarządu) oraz hm Krzysztof Poniedziałek (Komendant Obozu „Mazury 2013”).

Termin: 29.06. – 12.07.2013 (12 dni pływania)
Wyjazd z Krakowa - 29 czerwca 2013 roku (sobota) o godz. 6.00
Wyjazd z Giżycka – 11 lipca 2013 roku (czwartek) o godz. 18.00

Trasa obozu „MAZURY 2013”
Giżycko (Piękna Góra) – Jezioro Niegocin – Rydzewo (cumowanie) – Kanały Mazurskie – Jezioro Tałty – Jezioro Ryńskie – Ryn (cumowanie) – Jezioro Ryńskie – Jezioro Tałty – Mikołajki – Jezioro Mikołajskie – Wierzba (cumowanie) – Jezioro Śniadrwy – Jezioro Seksty (cumowanie) – Jezioro Seksty – Kanał Jegliński – Pisz – Jezioro Roś – Plichy (cumowanie) – Jezioro Roś – Kanał Jegliński – Jezioro Seksty – Jezioro Śniadrwy – Wierzba (cumowanie) – Jezioro Mikołajskie – Jezioro Tałty – Kanały Mazurskie - Płw. Kula (cumowanie) – Jezioro Niegocin – Giżycko

Sprawy finansowe
Koszt Obozu: 900,- zł (słownie: dziewięćset zł) – koszty dojazdu/powrotu leżą po stronie Uczestników Obozu.
Wpłaty należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na konto Stowarzyszenia:
PKO S.A. I/O Kraków, ul. Wielopole 19;
Nr 71 1020 2892 0000 5602 0149 0937 (z dopiskiem: Obóz Żeglarski 2013)
I wpłata (rezerwacja miejsca) – 200,- zł do 31 grudnia 2012 roku
II wpłata – 300,- zł do 31 marca 2013 roku
III wpłata – 400,- zł do 31 maja 2013 roku

Sprzęt pływający
Zarząd Stowarzyszenia wyczarterował w Firmie: „Marina BEŁBOT” Giżycko na Obóz pięć łodzi żaglowych „TANGO 730”. Dane techniczne: długość całkowita 730 cm ; szerokość maksymalna 280 cm; powierzchnia ożaglowania 25 m2; liczba koi (do spania) 6; wysokość w kabinie 145 cm; liczba załogi 6 osób.

•Ramowy program Obozu
29.06.2013 (sobota) – zbiórka o godz. 5.45 (parking Carrfoura przy ulicy Zakopiańskiej 62), wyjazd o godz. 6.00 ; przyjazd go Giżycka w godzinach popołudniowych – odbiór łodzi
30.06 – 11.07.2013 – szkolenie praktyczne zgodnie z Programem Obozu
11.07.2013 (czwartek) – po południu zdanie łodzi, obiadokolacja i wieczorem wyjazd z Giżycka
12.07.2013 (piątek) – przyjazd w godzinach porannych do Krakowa

Zapisy
Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:
Druh hm Stanisław Piasecki ; tel. kom. 784 035 623 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Druh hm Krzysztof Poniedziałek ; Tel. kom. 695 509 514 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18. Obóz Zagraniczny „Chorwacja 2013”

Zarząd SPH planuje organizację w roku przyszłym kolejnego Obozu Zagranicznego Stowarzyszenia w Chorwacji. Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził w dniu 17.10.2012 roku założenia programowo – organizacyjne Obozu i zlecił jego przygotowanie. Osoby odpowiedzialne za organizację Obozu: hm Stanisław Piasecki (V-ce Prezes Zarządu) oraz hm Magdalena Migacz (Sekretarz Zarządu).

Termin:
14 – 26 sierpień 2013 roku
Lokalizacja: Omiśalj na Wyspie Krk (k/ Rijeki)

Zakwaterowanie:
Hotel „ADRIATIC” w miejscowości Omiśalj na Wyspie Krk ; pokoje dwu osobowe ; wyżywienie typu HB , tzn. śniadanie i obiadokolacja. Śniadania wydawane w godz. od 7.00 do 9.00
Obiadokolacje wydawane w godz. od 18.00 do 21.00
Hotel proponuje rozrywki sportowe w zakresie:

 • korty tenisowe
 • mini golf
 • koszykówka
 • siatkówka
 • tenis stołowy
 • jazda konna
 • nurkowanie i inne sporty wodne
 • zwiedzanie z przewodnikiem

Wycieczki:
planujemy organizację trzech całodziennych wycieczek;

 • statkiem na Wyspę Cres
 • zwiedzanie najciekawszych części wyspy Krk w tym miejscowości: Krk , Baśka (jedna z najładniejszych chorwackich plaży) i Vrbnik (piękne winnice)
 • Rijeka lub Meczugoria

W Obozie mogą uczestniczyć Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia , Członkowie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze wraz z Rodzinami. Zapisy przyjmują i informacji udzielają: Druh hm Stanisław Piasecki; Tel. 784 035 623; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Druhna hm Magdalena Migacz; Tel. 505 207 333; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt Obozu : 300 Euro/os. + 450,- zł
I rata - 150,- zł przy zapisie, do 31 grudnia 2012 roku
II rata - 150,- Euro do 1 marca 2013 roku
III rata – 150,- Euro oraz 300,- zł do 31 maja 2013 roku

Wpłaty złotówkowe należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na konto Stowarzyszenia:
PKO S.A. I/O Kraków , ul. Wielopole 19
Nr 71 1020 2892 0000 5602 0149 0937
Z dopiskiem: Obóz Chorwacja 2013

Wpłaty w EURO przyjmuje na KP Druhna hm Magdalena Migacz
Cena zawiera:

 • Przejazd autokarem LUX – klimatyzacja, cafe bar, video, WC
 • 10 noclegów w Hotelu
 • Ubezpieczenie NNW, KL
 • Wyżywienie: śniadania , obiadokolacja
 • Koszulka i czapeczka z logiem SPH

Cena nie zawiera:
- kosztów wycieczek fakultatywnych
Ramowy program:
14.08.2013 (środa) - wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację
15.08.2013 (czwartek) – przyjazd do Hotelu , zakwaterowanie, obiadokolacja
15.08 – 25.08.2013 - pobyt w Hotelu (10 noclegów) , możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych
25.08.2013 (niedziela) - śniadanie, wyjazd do Krakowa (możliwe, że z krótkim pobytem w Kutinie); wieczorem zwiedzanie Budapesztu
26.08.2013 (poniedziałek) - przyjazd w godzinach porannych do Krakowa

19. Egzamin Państwowy na stopień Żeglarza Jachtowego

Egzamin odbył się w dniach 6 i 13 października (sobota) 2012 roku na zalewie Bagry w Krakowie. Stopień żeglarza jachtowego zdobyło 9 osób (uczestników Obozu i naszych Kursów teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego) tj.:

1. Dominika Adaszek
2. Urszula Firlit
3. Bartłomiej Buczek
4. Paweł Łysik
5. Wojciech Koper
6. Agnieszka Pietrzyk
7. Karolina Staszkiewicz
8. Artur Staszkiewicz
9. Krzysztof Urbaś

Dla przypomnienia w roku ubiegłym patent żeglarza zdobyło 5 osób.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie składam wszystkim serdeczne gratulacje i życzę „stopy wody pod kilem”

20. Biuro Stowarzyszenia

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00, począwszy od 27.04.2011r. Kierownikiem Biura jest Sekretarz Zarządu SPH Druhna hm Magdalena Migacz. Zapraszamy.

21. Sprawy finansowe. Składki członkowskie

Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).
PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937
W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne, co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia

22. Z Kroniki Żałobnej

… daleko, ale wciąż blisko
– w naszych sercach.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Druhów

phm Zbigniew Bator
hm Janusz Drwota
hm Łukasz Więcław
hm Antoni Gryglewski
hm Krzysztof Baster


Sekretarz SPH Prezes SPH
hm Magdalena Migacz hm Danuta Noszka-Leśniewska
Kraków, dnia 26.10.2012 r.