Z kroniki żałobnej

 krzyz harcerski

… daleko, ale wciąż blisko,
w naszych sercach.

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 31 stycznia 2023 roku, w wieku 76 lat, po długiej i ciężkiej chorobie odeszła na Wieczną Wartę

ŚP Druhna Harcmistrz

Krystyna Kowalska z d. Żurek

Była m.in. drużynową 14 Krakowskiej Drużyny Harcerek (1964-1967); w komendzie Hufca Kraków-Podgórze: kierowniczką referatu „Nieprzetartego Szlaku” (1966-1968, 1974-1976), kierowniczką referatu kultury (1968-1971); komendantką szczepu „Korczaka” (1972-1975) oraz kierowniczką referatu „Nieprzetartego Szlaku” komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP (1975-1976). Dzięki Jej staraniom Szczep "Korczaka" jako jedyny szczep NS otrzymał sztandar. Była organizatorem wielu obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży specjalnej troski. Brała czynny udział w pracach SPH.

Serdeczna pamięć o Druhnie pozostanie w naszych sercach.

Ostatnie pożegnanie Druhny Krystyny odbędzie się w poniedziałek 6 lutego o godzinie 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
 

Czuwaj!

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie