Drogi Druhu!

Gdy prosiłem Cię o uświetnienie swoją obecnością uroczystości 50-lecia mojego Szczepu „Czwartacy”, nie brałem pod uwagę tego, że w parę dni później przypadnie mi smutny i jakże bolesny zaszczyt pożegnania Druha w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów, Kręgu Seniorów naszego Hufca Kraków-Podgórze oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa.

Wraz z Twoim odejściem kończy się pewna era w działalności Hufca i Związku. Byłeś ostatnim żyjącym instruktorem, który brał udział w reaktywowaniu podgórskiego harcerstwa w 1956 roku i uczestnikiem słynnego spotkania instruktorskiego w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszą”.

Druh Harcmistrz Adam Jelonek całe swoje życie związał i poświęcił harcerstwu. Został wierny ideom harcerskim przez 76 lat. W 1946 roku złożył Przyrzeczenie Harcerskie na ręce hm. Kazimierza Lisińskiego (komendanta krakowskiej Szaroszeregowej Zawiszy w czasie wojny) w 7 Drużynie Harcerzy w Ludwinowie. Wkrótce został jej drużynowym i prowadził ją do 1949 roku, a następnie w 1956 roku reaktywował jej działalność, wprowadzając specjalność żeglarską. Drużyna zasłynęła ze swojej działalności w Ludwinowie z organizacji obozów stałych (żeglarskich) pod namiotami oraz spływami m.in. Odrą z Koźla do Szczecina czy Wisłą z Krakowa do Gdańska. Działalność drużyny rozwijała się i powstawały na Ludwinowie najpierw „Zielony Szczep Ludwinów”, a potem Szczep „Neptuna”. Dhhm. Adam Jelonek prowadził te szczepy do roku 1974. W latach 1974-1989 kontynuował działalność żeglarską w szczepie „Metalowców”.

Jednocześnie w Komendzie Hufca Kraków-Podgórze pełnił funkcje m.in. zastępcy hufcowego (1958-1962), przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich, sekretarza Dzielnicowej Rady Przyjaciół Harcerstwa, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca. Reprezentował Podgórskie harcerstwo jako delegat na VI Zjazd ZHP. Gdy zakończył czynną działalność instruktorską był członkiem podgórskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
Druh Adam Jelonek cieszył się ogromnym szacunkiem i autorytetem. Był mentorem dla wielu pokoleń instruktorów. Był człowiekiem niezwykle skromnym, ale potrafił swoją działalnością jednoczyć ludzi i powodować, że nawiązane więzi są niezwykle trwałe. Harcerze i instruktorzy Siódemki z lat 60-tych regularnie co rok, po dzień dzisiejszy uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez hm. Tadeusza Kubasa. A osobą ich łączącą był ich Drużynowy. I dzisiaj w nietypowym terminie zebrali się żegnając swojego ukochanego Drużynowego.

Znakomity dorobek naukowy profesora Adama Jelonka obejmuje blisko 200 publikacji, w tym 9 książek. Jest autorem koncepcji i redaktorem 10-tomowej „Encyklopedii Geograficznej Świata”. Wypromował 12 doktorów, 161 magistrów i 63 licencjatów. Była działaczem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Za swoją wybitną działalność naukową, wychowawczą oraz działalność społeczną został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem KomisjiEdukacji Narodowej, Złotą i Srebrną Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Odznaką Honoris Gratia, Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, Odznaką Zasłużony dla Hufca ZHPKraków-Podgórze, Honorową Odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego, Medalem Za Zasługi dlaStowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Druhu Harcmistrzu!

Byłeś i zostaniesz dla nas wzorem Prawego Człowieka, Wspaniałego Instruktora. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Będziesz daleko, a jednocześnie tak blisko – w naszych sercach i w naszej pamięci.

Żegnaj Druhu Komendancie!
Czuwaj!

hm. Jerzy Klinik
Cmentarz Podgórski, 4 VIII 2022 r.