„Kto nie ma w życiu misji, ten jest najuboższy ze wszystkich”
A. Schweitzer

Ostatnia droga hm. Adama W. Jelonka

We czwartek 4 sierpnia 2022 roku o godz. 12-tej na cmentarzu Podgórskim rozpoczął się pogrzeb hm. Adama Jelonka.W ceremonii pogrzebowej uczestniczyła rodzina, liczne grono wychowanków, przyjaciół i znajomych. Wśród nich znajdowało się wielu harcerzy, delegacje PAN oraz zaprzyjaźnionych uczelni m.in. z Katowic, Krakowa, Kielc, Lublina, Łodzi, Opola.

Ten wielce zasłużony instruktor dla podgórskiego harcerstwa zmarł niespodziewanie w wieku 91 lat. Od lipca 1945 roku związany był z drużynami na Ludwinowie, a od roku1957 pełnił również liczne funkcje w strukturze Komendy Hufca Kraków-Podgórze.Jedną z Jego pasji było żeglarstwo, któremu poświęcił wiele lat instruktorskiej służby.

Podstawowym miejscem pracy Profesora Adama Jelonka był Uniwersytet Jagielloński, z którym związany był od studiów rozpoczętych w 1950 r. Specjalista geografii ludności, geografii osadnictwa, geografii regionalnej i dydaktyki geografii był wieloletnim Kierownikiem Zakładu Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa. Wypromował 63 licencjatów, 161 magistrów i 12 doktorów. W pamięci społeczności geograficznej pozostał m.in. jako twórca regionalizacji demograficznej Polski, redaktor Encyklopedii Geograficznej Świata oraz licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Po Mszy św. kondukt żałobny przemaszerował na miejsce ostatniego spoczynku Profesora Adama Jelonka, gdzie zabrały głos osoby z którymi łączyły go więzy wieloletniejwspólnej pracy zawodowej, bliskiej przyjaźni, harcerskiej służby. 

Dr hab. Anita Bokwa prof. UJ – Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarstwa Przestrzennego omówiła dorobek i działalność Profesora, podkreślając Jego niestrudzone wysiłki dla nauki polskiej, szczególnie studiów geograficznych. Uczciła pamięć nauczyciela, szefa, mentora. Na koniec zapewniła, że wszyscy Jego wychowankowie i współpracownicy zachowają go w pamięci.

Bardzo osobisty charakter miały krótkie mowy prof. dr. hab. JerzegoRungego z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznego i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Śląskiego oraz dr. hab. Andrzeja Zborowskiego prof. UJ z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (obaj profesorowie byli uczniami Zmarłego).

Następnie głos zabrali hm. Jerzy Klinik - w imieniu podgórskich i krakowskich harcerek, harcerzy, instruktorów orazczłonków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa.W imieniu harcerzy z Ludwinowa, których „Druh Adam wprowadził na szlak harcerskiej przygody” pożegnał Druha Komendanta - hm. Tadeusz Kubas.Pełne teksty wystąpień obu druhów można przeczytać poniżej.

Rodzinny grób w którym spoczęła trumna harcmistrza Adama Jelonka pokryły wieńce i wiązanki kwiatów, które zupełnie zasłoniły mogiłę.

Tekst: hm. Andrzej Gaczorek