Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 27 lipca 2022 r. w wieku 91 lat odszedł na wieczną wachtę

Prof. dr hab. hm. Adam Wacław Jelonek

Z wykształcenia geograf, z zamiłowania podróżnik i żeglarz oddany harcerskiej służbie wewszystkich jej aspektach.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie we czwartek, 4 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00w kaplicy na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie po czym nastąpi złożenie Zmarłego do grobu.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczuciaoraz słowa otuchy i wsparcia

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków–Podgórze

 

Adam W. Jelonek 1931 2022 html 25186c7a

Prof. dr hab. hm. Adam JELONEK (1931- 2022)

 

Swoją przygodę z harcerstwem Druh Adam Jelonek do rozpoczął wlipcu 1945 r . w 7 Podgórskiej DH-rzy im. ks. P. Skargi. Przyrzeczenie Harcerskie złożył 23 IV 1946r. na ręce hm. K. Lisińskiego. W tej drużynie pełnił kolejno funkcje zastępowego, przybocznego, p.o. drużynowego oraz drużynowego (od III 1947 r. do XII 1949r.). Po reaktywowaniu harcerstwa 17 I 1957 r. ponownie zostałdrużynowym 7 Pg DH-rzy im. W. Jagiełły. Była to jedna z pierwszych w hufcu drużyna wodna.Wielu swoich wychowanków zaraził żeglarską pasją szczepiąc im miłość do żeglarstwa i szkutnictwa. Wychował kilka pokoleń żeglarzy. Był organizatorem i komendantem kilku obozów.

Założył i pełnił kolejno funkcjękomendanta szczepów: „Zielony Szczep Ludwinów” i „Neptuna”. W latach 1974-1989 kontynuował działalność w szczepie „Metalowców”. Pełnił m.in. funkcje Przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego oraz Kierownika Pracowni Szkutniczej.Był bardzo lubiany przez młodzież, której chętnie służył pomocą i radą.
Jednocześnie działał w Hufcu Kraków-Podgórze, gdzie kolejno pełnił funkcje m in.: Z-cy Komendanta Hufca (1958-62), Przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich, Sekretarza Dzielnicowej Rady Przyjaciół Harcerstwa, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca. Był delegatem na VI Zjazd ZHP (1981).

Czynną działalność instruktorską zakończył w roku 1989. Przez wiele lat aktywnie działał w środowisku krakowskich seniorów ZHP włączając się w akcje prowadzone przez krąg „Stara Brać” w Borku Fałęckim, Hufiec Kraków-Podgórze oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa.

Podstawowym miejscem Jego pracy zawodowej był Uniwersytet Jagielloński (1956 – 2002)z którym związany był najpierw jako student, potem jako pracownik naukowy i dydaktyk,Uzyskał tu stopnie naukowe: doktora (1964) i doktora habilitowanego (1972), pełnił obowiązkiKierownika Zakładów: Metodyki Geografii (1975-84) oraz Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa (1984-01). Został nominowany na profesora nadzwyczajnego (1984), a na profesora zwyczajnego (1991).

Imponujące są osiągnięcia naukowe profesora Adama Jelonka. Wypromował 63 licencjatów, 161 magistrów, 12 doktorów. Dorobek naukowy obejmuje blisko 200 publikacji, w tym 9 książek. Jest autorem koncepcji i redaktorem 10-tomowej Encyklopedii Geograficznej Świata. Lubiany i szanowany przez studentów.

Za działalność dydaktyczną i społecznąbył wielokrotnie odznaczany m.in.KrzyżemKawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2021), Medalem KomisjiEdukacji Narodowej (1982), Złotą i Srebrną Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (1965, 1972); Odznaką Honoris Gratia (2010), Krzyżem Za Zasługi dla ZHP (1971); Odznaką Zasłużony dla Hufca ZHPKraków-Podgórze (1978), Honorową Odznaką z okazji 100-lecia Harcerstwa w Krakowie, wstopniu srebrnym (2011); Honorową Odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego (1986); Odznaką Instruktora Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego (2017); Medalem ZaZasługi dlaStowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa (2013).

W naszych sercach i pamięci będzie żył wiecznie. Stopy wody pod kilem w rejsie po Niebiańskich Jeziorach, Ahoj!

Spoczywaj w spokoju!

hm. Andrzej Gaczorek