Daj nam wiarę, że to ma sens
Że nie trzeba żałować przyjaciół
Że gdziekolwiek są, dobrze im jest
Bo są z nami choć w innej postaci
„Kolęda dla nieobecnych” – Szymon Mucha

 FOTO 01 

phm. Maria Trylska
(1937 – 2022)

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 11 lipca 2022 roku w Kielcach odeszła na wieczną wartę phm. Maria Trylska. W sierpniu skończyłby 85 lat.

Urodziła się i wychowała w wielce zasłużonej dla krakowskich Łagiewnik rodzinie Millanów. Najmłodsza z rodzeństwa wzorem starszych braci swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęła w Łagiewnickiej Drużynie Zuchowej, w roku 1946. Przyrzeczenie Harcerskie złożyła
13 czerwca 1957 r. na ręce hm. Ady Stefańskiej. Po kilku miesiącach objęła funkcję drużynowej
20 Podgórskiej Drużyny Harcerek im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W sierpniu 1959 roku ukończyła kurs podharcmistrzowski, którego członkowie tworzyli Krąg „Powsinogów Bieszczadzkich”. Z kręgiem tym, mimo że przez wiele lat mieszkała
w Kielcach, związana była przez długie lata. Jako instruktorka Hufca Kraków-Podgórze pełniła funkcję sekretarza komendy hufca w latach 1959-1961.

Była organizatorką i komendantką kilku obozów letnich, uczestniczyła w spotkaniach instruktorskich oraz zlotach harcerskich. Czynną działalność instruktora ZHP zakończyła w roku 1964. Jej mąż hm. Zdzisław Trylski w latach 1959-1965 był komendantem Hufca Kraków-Podgórze. Mimo, że od roku 1965 zamieszkali w Kielcach, utrzymywali stały i bliski kontakt z krakowskim harcerstwem, macierzystym hufcem oraz bliskimi sercu Łagiewnikami. Rodzinne harcerskie tradycje kontynuowały córki, syn i wnuki.

Zawsze i wszędzie była pożyteczna, służyła młodszym dobrym przykładem. Była zawsze zrównoważona, pogodna, wyrozumiała i cierpliwa, jak też pracowita i obowiązkowa, wierna przyjaźni. Emanowała dobrą energią. Mimo pełnego zaangażowania w pracy społecznej, całym sercem była oddana swojej rodzinie. Była kochającą siostrą, matką, babcią i prababcią.

Jakże trudno będzie uwierzyć, że nie ma Jej wśród nas. W naszej pamięci zostanie taka jaką była, jaką Ją pamiętamy. Człowiek, z którym lubiło się spotykać, słuchać, patrzeć na niego jak mówi, jak się uśmiecha. Jej dobre oczy, na ustach zawsze uśmiech – skromny, delikatny, życzliwy.

hm. Andrzej Gaczorek

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu Rodzinie oraz Bliskim śp. phm. Marii Trylskiej
składają

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków – Podgórze

Pogrzeb odbędzie się w dniu 15. 07.2022 r. (piątek) o godz. 11.00 w Krakowie na Cmentarzu Podgórskim.