SPH w Krakowie podsumowało mijający rok

FOTO 01

W środę 28 grudnia 2022 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie podsumowało mijający rok. Było to ostatnie spotkanie w starym roku, i jak każdego roku, miało uroczysty charakter. Wzięło w nim udział 28 członków stowarzyszenia, mieliśmy przyjemność gościć grono zaproszonych gości m.in. hm. Artura Walkowiaka – komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Z uwagi na fakt, że ważne względy rodzinne uniemożliwiły osobisty udział Druhny Prezes SPH hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, spotkanie poprowadził Druh hm. Stanisław Piasecki – wiceprezes Stowarzyszenia. Serdecznie powitał On przybyłych gości, a także wszystkich przybyłych do Centrum Obywatelskiego (przy ul. Reymonta 20). Symboliczną minutę ciszy poświęcono bliskim którzy odeszli już na wieczną wartę.
Omawiając miniony rok działalności Stowarzyszenia hm. Stanisław Piasecki stwierdził, że nie był to łatwy rok. Jak w każdym były gorsze i lepsze chwile. Musieliśmy się zmierzyć z wieloma przeciwnościami, ale wspólnie udało nam się zorganizować tradycyjne imprezy m.in. XIV Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia, XII Akcję „Jubilat 2022”, obóz żeglarski „Jeziorak 2022”, XII Jesienną Górską Wycieczkę SPH do Doliny Sopotni, Harcerskie Zaduszki 2022, XIX Marsz Niepodległości. Kontynuujemy wydawanie publikacji o tematyce harcerskiej (Krzysztof Poniedziałek, „Plakietki, odznaki, pieczątki w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze”). Wznowiono wydawanie kalendarzy ściennych stowarzyszenia.

FOTO 02Od lewej hm. Stanisław Piasecki (V-ce Prezes SPH) , hm. Artur Walkowiak (Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP) i hm. Ferdynand Nawratil (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPH).

Nasi reprezentanci uczestniczyli w przedsięwzięciach organizowanych przez Chorągiew Krakowską ZHP (IX Gala Plebiscyt „Tadek” – nagrody imienia: hm. Zdzisława Trylskiego dla najlepszego drużynowego drużyny starszoharcerskiej, oraz hm. Stanisława Spólnika dla najlepszego Komendanta Hufca; obrady XXIV Zjazdu Chorągwi Krakowskiej ZHP); „Rozpoczęcie lata w Forcie Jugowice”, akcjach i imprezach Inspektoratu Wychowania Wodnego i Morskiego, a także Komendy Hufca Kraków-Podgórze (obchody 100-lecia powstania i istnienia Hufca), szczepu „Czwartacy”
(50-lecie istnienia Szczepu). Od początku od początku inwazji na Ukrainę, członkowie Stowarzyszenia w różnej formie angażują się w pomoc uchodźcom m.in. na dworcu PKP w Krakowie.

FOTO 03Od lewej: hm. Maria Kania , hm Zofia Barus i hm. Anna Żurawel-Drwota

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją przyjęliśmy fakt wyróżnienia w minionym roku członków SPH odznaczeniami państwowymi (Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości), organizacyjnymi (Medal Wdzięczności ZHP), nagrodą Lider Wolontariatu. W uznaniu wybitnych zasług w realizacji celów i programu Stowarzyszenia osobom zasłużonym przyznano Odznaki Za Zasługi dla SPH i wyróżniono Listem gratulacyjnym Prezesa SPH.
Swoje wystąpienie Druh Piasecki zakończył życzeniami, by nadchodzący Nowy Rok dla obecnych i ich bliskich był najpiękniejszy i pomyślny.
Następnie, w krótkim wystąpieniu hm. Artur Walkowiak podziękował za tak liczne gratulacje i życzenia po wyborze na funkcję komendanta chorągwi. Wyraził także chęć kontynuacji dalszej współpracy, realizacji wspólnych przedsięwzięć. Swoje wystąpienie zakończył serdecznymi życzeniami szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku, wytrwałości w realizacji zamierzeń i sukcesów osobistych.

FOTO 04Wspólne zdjęcie Uczestników Spotkania

Dalsza część spotkania upłynęła w świątecznym klimacie i jego atmosfera miała coś z ciepłej aury, kojarzącej się z ostatnimi dniami roku. Uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne, śpiewali kolędy przy akompaniamencie druhowieństwa Jolanty i Jarosława Balonów oraz zjedli smaczny poczęstunek, który cieszył podniebienia.

Ps.
Przed Stowarzyszeniem nowy rok działalności i miejmy nadzieję, nowe sukcesy... Wszystkim bardzo dziękujemy i zapraszamy 14 stycznia 2023 roku (sobota) godz. 11.00, do hotelu „Krakus” przy ul. Nowohuckiej 33 (przystanek MPK Koszykarska, linie autobusowe 174 i 178), na XV Krakowskie Harcerskie Spotkanie „Po latach”.

Tekst i foto: hm. Andrzej Gaczorek