Wzruszający wieczór

 w Centrum Obywatelskim przy ul. Reymonta 20 w Krakowie

FOTO 01

8 grudnia 2022 roku w Centrum Obywatelskim w Krakowie - ul. Reymonta 20 odbyła się Gala Liderów 2022. Po raz czwarty wręczono wyróżnienia tym, którzy pokazują światu, że pomimo trudności można i warto pomagać.

FOTO 02

Miło nam zakomunikować, że na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa nagrody i statuetki „Lidera Wolontariatu” otrzymały instruktorki Hufca ZHP Kraków-Śródmieście: hm. Maryla Kania i hm. Anna Żurawel-Drwota. Druhny od początku wojny w Ukrainie są bardzo zaangażowane w udzielanie pomocy uchodźcom, pełniąc dyżury na dworcu PKP w Krakowie.

FOTO 03Druhna Maryla Kania

FOTO 04 Druhna Anna Żurawel -Drwota

Nagrody wręczał członek władz SPH, hm. Ferdynand Nawratil, który szefuje również Centrum Obywatelskiemu w Krakowie. Władze Stowarzyszenia reprezentowali również hm. Zofia Barus i v-ce Prezes hm. Wiesław Wójcik

ZHP Krakowska Chorągiew im. Tadeusza Kościuszki otrzymała nagrodę w kategorii "Organizator wolontariatu" m.in. za organizację i ciągłe prowadzenie pomocy uchodźcom z Ukrainy na dworcu PKP w Krakowie.  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym.

FOTO 05

Nagrodę i statuetkę odebrali wspólnie komendanci Chorągwi (od prawej): hm. Artur Walkowiak pełniący tę funkcje od 3 grudnia br. i hm. Mariusz Siudek (ustępujący po 8 latach).

To był wyjątkowy wieczór pełen wzruszeń i poczucia, że wokół nas jest wiele dobra i wielu wspaniałych ludzi.

FOTO 06

Spotkanie zakończył uroczy i wzruszający Koncert dzieci z Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom”,  które pod opieką Karola Dziedzica zaśpiewały dla zebranych m.in  „Dobro Powraca, więc dziel się nim..."  Występ dzieci był znakomitym podsumowaniem wydarzenia zorganizowanej przez Centrum Obywatelskie Gali Liderów 2022.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

CZUWAJ !

Zarząd SPH

Tekst hm. Stanisław Piasecki

Zdjęcia zamieszczono dzięki uprzejmości CO