XXIV Zjazd ZHP Chorągwi Krakowskiej odbył się 3 grudnia 2022 roku, w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoją obecnością obrady zjazdu zaszczycili dostojni Goście, m.in. : Wojewoda Małopolski- Łukasz Kmita, z-ca Prezydenta Miasta Krakowa- Bogusław Kośmider oraz Naczelniczka ZHP- hm. Martyna Kowacka.

Kończąca się, pracowita i pełna osiągnieć kadencja była dobra okazją do wręczenia najlepszym instruktorom odznaczeń państwowych, wyróżnień harcerskich i regionalnych. Podkreślili to w swoich wystąpieniach Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita jak, i z-ca Prezydenta Miasta Krakowa hm. Bogusław Kośmider. W swoich wystąpieniach podziękowali ustępującym władzom,  wszystkim zuchom, harcerkom, harcerzom i kadrze instruktorskiej, za służbę na rzecz społeczności Małopolski. Szczególne podziękowania skierowano do wszystkich tych, którzy  ofiarnie udzielali pomocy przybywającym do Krakowa, uciekającym przed okrucieństwami/działaniami wojennymi/ uchodźcom z Ukrainy.

W tym dniu hm. Mariusz Siudek zakończył 8-letnią służbę instruktorską na funkcji Komendanta Chorągwi Krakowskiej  ZHP. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie V-ce Prezes Zarządu hm. Stanisław Piasecki serdecznie podziękował Druhowi Mariuszowi za współpracę, a w uznaniu zasług wręczył Medal „Za Zasługi dla SPH”.  Delegatom i uczestnikom Zjazdu złożył życzenia owocnych obrad i podejmowania trafnych wyborów i decyzji.

FOTO 01Hm. Mariusz Siudek  (ustępujący Komendant) odbiera z rąk v-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie Medal „Za Zasługi dla SPH”

W dalszej części obrad Delegaci udzielili absolutorium ustępującej Komendzie Chorągwi, podjęli uchwały wyznaczające kierunki działania i formy realizacji na kadencję  2022 – 2026. Zostali wybrani  członkowie Władz Chorągwi:  komendy Chorągwi, Rady Chorągwi, Komisji Rewizyjnej i Sądu Harcerskiego.

 

Komendantem Chorągwi na lata 2022 – 2026 został wybrany hm. Artur Walkowiak.

W skład Komendy Chorągwi weszli również:

  • pwd. Radosław Kubowicz (Skarbnik Chorągwi)
  • hm. Anna Nowak (z-ca Komendanta ds. kształcenia i pracy z kadrą)
  • hm. Michał Łesyk (z-ca Komendanta ds. wsparcia Hufców i HALiZ)
  • hm. Bartosz Zawisza (z-ca Komendanta ds. organizacyjnych)
  • phm. Karolina Szlachetka (członek Komendy ds. programu)
  • phm. Sonia Knapczyk (członek Komendy ds. wsparcia metodycznego)

FOTO 02Komendant Chorągwi hm. Artur Walkowiak i Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka

FOTO 03

Naczelniczka ZHP Martyna Kowacka (trzecia od prawej) oraz Komenda ZHP Chorągwi Krakowskiej: Bartosz Zawisza, Radosław Kubowicz, Sonia Knapczyk, Karolina Szlachetka, hm Artur Walkowiak,  Anna Nowak, Michał Łesyk

Wybranym na kadencje 2022-2026 do Władz Chorągwi, a w szczególności  obejmującym nowe funkcje gratulujemy i życzymy satysfakcjonującego wszystkich dalszego jakościowego i ilościowego rozwoju Chorągwi.

CZUWAJ !

Zarząd SPH

Tekst, hm. Stanisław Piasecki

Dziękujemy KCh za udostępnienie zdjęć.

 

P.S. Wykaz wybranych do Władz Chorągwi można znaleźć na stronach internetowych KCh np.: https://krakowska.zhp.pl/xxiv-zjazd-zhp-choragwi-krakowskiej-wybral-nowe-wladze/