Promocja monografii „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957-1989”
Centrum Kultury Podgórza, 4 XI 2022 r.

FOTO 01

4 listopada 2022 r., w Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13) odbyła się promocja monografii pt. „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957-1989”. Podczas spotkania można było nabyć egzemplarz książki, a także otrzymać dedykacje i autografy od autorów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP, dawni podgórscy harcerze i instruktorzy oraz ich rodziny, zainteresowani lokalną historią. Dzięki Druhnie Katarzynie Hrynkiewicz nie zabrakło harcerskich piosenek.

Spotkanie rozpoczął hm. Michał Łesyk – komendant hufca ZHP Kraków-Podgórze, który podziękował autorom monografii za wkład pracy, wybitne zasługi w utrwaleniu i upowszechnieniu historii i tradycji podgórskiego hufca oraz Krakowskiemu Holdingu Komunalnemu S.A. w Krakowie dzięki któremu, ten tom mógł ukazać się drukiem.

FOTO 02

Uhonorowani zostali m.in. Złotą Odznaką Za Zasługi dla Hufca ZHP Kraków-Podgórze: hm. Andrzej Gaczorek i hm. Wiesław Wójcik oraz Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Hufca ZHP Kraków-Podgórze: hm. Janusz Wojtycza i hm. Krzysztof Wojtycza.

foto 03

O etapach powstawania książki, problemach na jakie napotykali podczas swojej pracy opowiadali harcmistrze: Andrzej Gaczorek, Jerzy Klinik i Wiesław Wójcik. Od roku 2017, w którym rozpoczęto pisanie tekstu, ilość zgromadzonych różnych materiałów źródłowych znacznie przekroczyła oczekiwania i potrzeby. Część z nich wykorzystał m.in. hm. Krzysztof Poniedziałek w opracowaniu pt. „Plakietki, odznaki, pieczątki w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze”.

foto 04

Oddzielne podziękowania autorzy monografii skierowali do członków Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP, przede wszystkim: hm. Janusza Wojtyczy, hm. Krzysztofa Wojtyczy i hm. Marka Bieżanowskiego za wyrozumiałość, liczne uwagi i wskazówki związane z procesem pisania. Dziękowano także osobom, które chciały podzielić się cennymi wspomnieniami, unikatowymi pamiątkami, poświęciły swój czas na życzliwą pomoc m.in. przy digitalizacji fotografii, wygładzaniu tego, co wygładzenia wymagało.

Wystąpienia autorów uzupełniała multimedialna prezentacja mało znanych zdjęć (z prywatnych archiwów) z niektórych wydarzeń z historii hufca.

Dokumentacyjne wysiłki i dociekliwość autorów monografii docenił w swojej wypowiedzi hm. Janusz Wojtycza, były wieloletni przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP.

foto 05

foto 06foto 07

Dodać należy, że monografia „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957-1989” jest kolejnym tomem poświęconym krakowskim hufcom ZHP, jakie powstały dzięki wysiłkom hm. Janusza Wojtyczy i Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Tekst: hm. Andrzej Gaczorek
Foto: Agnieszka Borowy & Andrzej Kalinowski