W dniu 21 października 2022 roku miały miejsce obchody 50-lecia Szczepu ZHP „Czwartacy” działającego na  Osiedlu "Na Kozłówce" . Uroczysty Kominek, dzięki uprzejmości i życzliwości Dyrekcji Liceum Kostka, odbył się w budynku przy ul. Spółdzielców 5, w którym poprzednio działała SP nr 116 i Gimnazjum nr 31. Tam w roku 1971 phm. Jerzy Klinik założył szczep harcerski, który później przyjął nazwę „Czwartacy”. A dzieje szczepu były burzliwe. Ponad pół wieku działalności Szczepu - to czas pełen sukcesów, ale były również i lata trudne.

FOTO 01

Harcmistrze Anna i Piotr Koczanowscy, dh Piotr- to były komendant podgórskiego Hufca

Podniosłą atmosferę Jubileuszu wyczuwało się tuż po wejściu do budynku Liceum. Uwagę przykuwała  oprawa uroczystości. W holu Liceum umieszczono harcerski drogowskaz wykonany przez phm. Violettę Surowiec (Cywicką) oraz wystawkę zorganizowaną przez niezależny zespół pod kierunkiem phm. Doroty Dziewońskiej-Tusińskiej. 

FOTO 02

Fragment wystawki przy wejściu

Można było zaznaczyć swój udział w kominku dokonując okolicznościowego wpisu do  prowadzonej od wielu lat kroniki Szczepu oraz nabyć opracowany przez hm. Antoniego Łukowicza album "Obozowe lata w fotografii z lat 1974-1981”.

Na frontowej ścianie  sali gimnastycznej, w której odbył się kominek,  od sufitu do parkietu spływała biało czerwona flaga, na której umieszczono krzyż harcerski, obok po jednej stronie znajdował się baner Szczepu a po drugiej olbrzymi ekran. Przed rozpoczęciem uroczystości wyświetlano na nim prezentację (ponad 500 slajdów) obrazującą działalność Szczepu w latach 1971-2021. Pozostałe ściany oplatały siatki maskujące na których znajdowało się 12 dużych plansz wypełnionych zdjęciami i informacjami o działalność Szczepu w minionych latach, ponad 40 proporczyków zastępów oraz  9 koszulek z akcji letnich Szczepu. Na stołach można było podziwiać kroniki i książki pracy drużyn i obozów. W centrum sali, na imitacji trawnika znajdowała się watra, oraz obozowe stoły w stylu puszczańskim.

Kominek rozpoczął się punktualnie (jak to jest w tradycji Szczepu) o godz. 17,04 sygnałem fanfar. Wśród oficjalnych Gości byli m.in.: V-ce prezydent m. Krakowa  Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Dzielnicy XII Zbigniew Kożuch, Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego Tadeusz Trzmiel, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Kozłówce" Radosław Gruszka.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Szczepu odśpiewano Hymn Harcerski, a następnie Modlitwą Harcerską uczczono pamięć dwóch instruktorek, które odeszły na wieczną wartę hm. Anieli Dąbrowskiej i hm. Janiny Wójcik.

FOTO 03

Kominek prowadził założyciel i Honorowy Komendant Szczepu hm. Jerzy Klinik - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego obchodów 50-lecia a zarazem pomysłodawca i prowadzący poprzednie Jubileusze Szczepu, które odbyły się w V-lecie (1976), XV-lecie (1985), XX-lecie (1991), XXIV (1996), XL (2010), XLIV (2015). Hm. Jerzy Klinik był Komendantem Szczepu przez 23 lata a potem przez kolejne lata był bez przerwy instruktorem Szczepu. Kadra Szczepu zawsze mogła liczyć na zaangażowanie, wsparcie i mobilizacje do działania. Od 1982 jest Komandorem Klubu Żeglarskiego Szczepu.

Symbolicznego rozpalenia watry dokonali byli Komendanci Szczepu: pwd. Jolanta Strojek (Piasecka), phm. Maciej Duda, pwd. Ewa Lech (Polek), pwd. Joanna Derwisz (Kremel) oraz aktualna komendantka phm. Sara Zago-Tastekin. 

FOTO 04

W pierwszym rzędzie Goście Honorowi (od lewej): hm. Wiesław Wójcik Wiceprezes SPH w Krakowie, Marian Kulig Wiceprzewodniczący Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Bogusław  Kośmider Wiceprezydent miasta Krakowa, Tadeusz Trzmiel Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Zbigniew Kożuch Przewodniczący Rady Dzielnicy XII, Radosław Gruszka Prezes SM Na Kozłówce

FOTO 05

„Czwartacy”, byli „Czwartacy" i sympatycy

FOTO 06

„Czwartacy”, byli „Czwartacy" i sympatycy

Przy akompaniamencie gitarowym pwd. Katarzyny Hrynkiewicz i hm. Marcina Kowalika popłynęły piosenki i wspomnienia. Kolejno wspomnieniowo „gawędzili”: phm. Dorota Dziewońska-Tusińska, phm. Paweł Łuczyński, hm. Sebastian Zadęcki, pwd. Joanna Kremel, phm. Sara Zago-Tastekin, phm Agata Zacharska. 

FOTO 07

Okazale zaprezentował się działający w szczepie od 40 lat Klub Żeglarski.

Przedstawiały się także, pokonując nie małą tremę, aktualnie działające gromady zuchowe, drużyny harcerskie i drużyna wędrownicza Szczepu. Niektórzy z nich mieli możliwość poznać instruktorów prowadzących przed laty Ich drużynę. Były to chwile bardzo emocjonalne dla obydwu stron. 

FOTO 08

Prezentacja jednej z drużyn

Przed zakończeniem prowadzący Kominek złożył podziękowania tym, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości. Przede wszystkim za 3 letnią pracę nad opracowaniem Monografii Szczepu hm. Magdalenie Migacz i phm. Ewie Dąbrowskiej oraz podharcmistrzom Agacie i Zbigniewowi Zacharskim za załatwienie lokalizacji kominka w Liceum, za kontakt z Dyrekcją i pracownikami,  za załatwienie tortów i przygotowanie poczęstunku, kawy i herbaty, za transport wszystkich elementów potrzebnych do organizacji Kominka. Podziękowania należą się także tym, którzy włączyli się w przygotowanie i dekorację sali pwd. Arturowi Gorzko, hm. Andrzejowi Słowikowi, phm. Zbigniewowi Zacharskiemu. 

Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego i zakończeniu Kominka w tradycyjnym kręgu, wykonano zdjęcie tylu, z licznego grona obecnych, ilu się w kadrze zmieściło.

FOTO 09

Nie był to koniec niespodzianek. Nagle zgasło światło, a po chwili na salę  kominkową  „wjechały” prezentujące się okazale „płonące” torty. 

FOTO 10

„Płonące” torty

Goście i harcerze degustowali torty i inne słodkości wspominając minione harcerskie lata i oglądając wystawki. Część towarzyska spotkania, przez dłuższy czas, była kontynuowana przy herbatce, kawie, owocach i słodkościach.

FOTO 11

Fragment wystawki na sali gimnastycznej

FOTO 12

To zaledwie część z licznie zaprezentowanych proporczyków

Każdy z ponad 120 Gości mógł także zaopatrzyć się w specjalną jubileuszową kartę pocztową, w pamiątkowy metalowy znaczek,  jubileuszową plakietkę. Na szczególną uwagę zasługuje   wydana z tej okazji 324 stronicowa monografia Szczepu „50-lecie Szczepu „Czwartacy” 1971-2021”,   zawierająca blisko 1300 zdjęć, opracowana przez hm. Jerzego Klinika przy współpracy hm. Magdaleny Migacz (redakcja phm. Ewa Dąbrowska). 

FOTO 13

Okolicznościowe wydawnictwa

Serdeczne gratulacje tak wspaniałej uroczystości 50- lecia Szczepu „Czwartacy”, należą się Wszystkim zaangażowanym w jej przygotowanie i przeprowadzenie, a szczególnie zaś kierującemu całością przygotowań i prowadzącemu uroczystość hm. Jerzemu Klinikowi. 

Szczepowi ZHP „Czwartacy” życzymy wielu, wielu lat wspaniałej działalności, uśmiechu               i  na twarzach zadowolonych zuchów i harcerzy.  Niech  Wasza „harcerska dola” będzie  radosna.

 

C Z U W A J !

Tekst hm. Wiesław Wójcik

Zdjęcia hm. Andrzej Gaczorek, dh Andrzej Gałka