FOTO 01

„Oni nie odeszli,
Oni są z nami,
głęboko w naszych sercach schowani.
Póki żyjemy,
Oni są wokół …
tylko, że poza zasięgiem wzroku…”

Za nami 1 listopada i następujące po nim Zaduszki, które skłaniają nas do zadumy nad kruchością ludzkiego życia. Wspominamy swoich zmarłych bliskich, przyjaciół oraz osoby, których zasługi przetrwały próbę czasu. Ze smutkiem nie tak dawno żegnaliśmy Druhny i Druhów: Piotra Bielaka, Romana Ficka, Adama Jelonka, Romę Karaszkiewicz, Krystynę Śmietana, Marię Trylską, którzy zakończyli ziemską służbę i odeszli na Wieczną Wartę.

Z apelem do udziału w akcji „Harcerskie Zaduszki 2022” i odwiedzania nekropolii na których znajdują się mogiły harcerzy, instruktorów oraz przyjaciół krakowskiego harcerstwa zwrócili się hm. Danuta Noszka-Leśniewska Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz hm. Jerzy Klinik Przewodniczący Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Hufcu Kraków-Podgórze.

FOTO 02

Mogiły krakowskich harcerzy, instruktorów oraz ich przyjaciół i sojuszników znajdują są na wielu nekropoliach, nie tylko krakowskich. Na indywidualnych i zbiorowych mogiłach zapalano znicze pamięci oraz umieszczano memoratywne chorągiewki Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i Komisji Historycznej Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP, oraz wlepki Czarnej Trzynastki Krakowskiej. Zebrani serdecznie wspominali przyjaciół, którzy odeszli na wieczną wartę.

 
FOTO 03FOTO 04

FOTO 05

„Harcerskie Zaduszki 2022” trwały kilka dni (od 27 października do 1 listopada br.), a nad ich sprawnym przebiegiem czuwał hm. Tadeusz Kubas. Akcją objęto ok. 80 grobów.

FOTO 06

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom „Harcerskich Zaduszek 2022” i zapraszamy do udziału w akcji w roku przyszłym.

Tekst i zdjęcia: hm. Andrzej Gaczorek