„Są chwile i ludzie których się nie zapomina”
Św. Jan

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 12 września 2022 r. w wieku 77 lat odszedł na Wieczną Wartę

Druh harcmistrz Roman Ficek

Były z-ca Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP w latach 1978-1981. Członek naszego Stowarzyszenia. Całe życie zawodowe związał z pracą dla dzieci i z dziećmi, szczególnie specjalnej troski. Był dyrektorem LO w Skawinie i dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych im.LJ Kerna w Krakowie, członkiem Olimpiad Specjalnych, wieloletnim wizytatorem Kuratorium Oświaty i Rzecznikiem Praw Ucznia oraz Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie. Na wniosek dzieci Międzynarodowa Kapituła nadała Mu Order Uśmiechu.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy składają

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie

Nabożeństwo Żałobne odbędzie się w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Sidzinie w dniu 17.09.br. (sobota) o godz. 12:00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarz Komunalny w Skawinie.