Szanowni Państwo!
Druhny i Druhowie!

Zebraliśmy się dzisiaj na podgórskim cmentarzu, aby serdecznie i prosto pożegnać phm. Marię Trylską, a swoją obecnością wesprzeć w tym trudnym dniu Jej najbliższych.

Wiadomość, że w nocy 11 lipca 2022 roku rozpoczęła wędrowanie na wieczną wartę przyjęliśmy z głębokim żalem i smutkiem. W sierpniu skończyłby 85 lat.

Urodziła się i wychowała w wielce zasłużonej dla krakowskich Łagiewnik rodzinie Millanów. Z rodzinnego domu wyniosła przywiązanie do najwyższych wartości – służby Bogu i Ojczyźnie, niesienia pomocy bliźnim. Najmłodsza z rodzeństwa wzorem starszych braci swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęła w Łagiewnickiej Drużynie Zuchowej, w roku 1946. Przyrzecznie Harcerskie złożyła 13 czerwca 1957 r. na ręce hm. Ady Stefańskiej. Po kilku miesiącach objęła funkcję drużynowej 20 Podgórskiej Drużyny Harcerek im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W sierpniu 1959 roku ukończyła kurs podharcmistrzowski, którego członkowie tworzyli Krąg „Powsinogów Bieszczadzkich”. Z kręgiem tym, mimo że przez wiele lat mieszkała w Kielcach, związana była przez długie lata. Jako instruktorka Hufca Kraków-Podgórze pełniła funkcję sekretarza komendy hufca w latach 1959-1961.

Była organizatorką i komendantką kilku obozów letnich, uczestniczyła w spotkaniach instruktorskich oraz zlotach harcerskich. Czynną działalność instruktora ZHP zakończyła w roku 1964. Jej mąż hm. Zdzisław Trylski w latach 1959-1965 był komendantem Hufca Kraków-Podgórze. Mimo, że od roku 1965 zamieszkali w Kielcach, utrzymywali stały i bliski kontakt z krakowskim harcerstwem, macierzystym hufcem oraz bliskimi sercu Łagiewnikami.

Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne w 2009 roku w dowód uznania zaangażowania w działalności na rzecz swojej „Małej Ojczyzny” uhonorowało Druhnę Marię Trylską wpisem do Księgi „Zasłużonych dla Łagiewnik”. Rodzinne harcerskie tradycje kontynuowały córki, syn i wnuki.

Zawsze i wszędzie była pożyteczna, służyła młodszym dobrym przykładem. Była zawsze zrównoważona, pogodna, wyrozumiała i cierpliwa, jak też pracowita i obowiązkowa, wierna przyjaźni. Emanowała dobrą energią. Mimo pełnego zaangażowania w pracy społecznej, całym sercem była oddana swojej rodzinie. Była kochającą siostrą, matką, babcią i prababcią.

Droga Druhno!
Żegnamy Cię w imieniu licznej grupy harcerzy i instruktorów. Stajemy do pożegnalnego apelu harcerze i instruktorzy podgórskich drużyn i szczepów, członkowie Kręgu Instruktorów Seniorów w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze, odległego Kręgu Seniorów „Korzenie” z Gdańska, Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz przyjaciele, sąsiedzi i znajomi.

Droga Marysiu!
Dziękujemy, że było nam dane razem służyć, dziękujemy za wszystkie rady i wskazówki. W naszej pamięci pozostaniesz taka jaką byłaś, jaką Cię pamiętamy. Człowiek, z którym lubiło się spotykać, słuchać, patrzeć na niego jak mówi, jak się uśmiecha. Twoje dobre oczy, na ustach zawsze uśmiech – skromny, delikatny, życzliwy.

Kochana Marysiu!
W Twej ostatniej drodze niech towarzyszy Ci nasza „Modlitwa Harcerska”, którą zaśpiewamy najlepiej, jak potrafimy. Spoczywaj w pokoju.

Czuwaj!

hm. Andrzej Gaczorek
Cmentarz Podgórski, 15 lipca 2022 r.