W lutym 2022 roku, ukazał się bogato ilustrowany katalog plakietek i odznak oraz okolicznościowych pieczątek związanych z działalnością Hufca ZHP Kraków-Podgórze, jego szczepów i drużyn w latach 1959-2020.

Publikację wydano z okazji 100. rocznicy powołania do życia Hufca ZHP Kraków-Podgórze.

FOTO 01
Strona tytułowa katalogu
 

Autorem tej unikatowej publikacji, w tworzeniu której mieliśmy zaszczyt wziąć udział, jest hm. Krzysztof Poniedziałek – członek naszego Stowarzyszenia.

Katalogzawierawstęp napisany przez hm. Jerzego Klinika – komendanta Hufca Kraków-Podgórze w latach 1976-1982, notkę o autorze oraz 420 obrazów (kolorowych i czarno-białych) podzielonych na cztery części: I. Plakietki jednostek organizacyjnych, II. Plakietki okolicznościowe, III. Odznaki i przywieszki okolicznościowe, IV. Pieczątki okolicznościowe. Zamieszczone obrazy opatrzono metryczką zawierającą informacje: nazwę jednostki, rok wykonania, imię i nazwisko autora, wymiary (s/h mm).

Katalog ukazał się dzięki wsparciu finansowemu jakiego udzieliło Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwaw Krakowie i osobistym zaangażowaniu wiceprezesa Zarządu  hm. Stanisława Piaseckiego. Wydany w niskim nakładzie (120 egz.), 114 s., il., na papierze kredowym o wymiarach22,5 x 16 cm.Publikacja starannie wydana,jest atrakcyjna wizualnie i przyciąga uwagę. Druk wykonało Wydawnictwo FALL w Krakowie.

Z racji na swój charakter może być cenną pamiątką dla osób związanych z działalnością Hufca Kraków-Podgórze,jak ikolekcjonerów.

O autorze.

Harcmistrz Krzysztof Poniedziałek (ur. 11 V 1950 r.) z wykształcenia technik mechanik, konstruktor, pracował jako projektant w biurze projektów. Swoją służbę instruktorską w ZHP rozpoczął we wrześniu 1966 r. w Szczepie  „Metalowców” im. Bohaterów II Wojny Światowej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie w hufcu Kraków-Podgórze. Pełnił kolejno funkcje: drużynowego 82 Drużyny Harcerzy (1966-1976);  z-cy komendanta szczepu ds. organizacyjnych (1976-1989) oraz kierownika Harcerskiego Klubu Przyjaźni (1984-1989). Doświadczony organizator i komendant kilkunastu obozów letnich iżeglarskich wędrówek po Mazurach oraz zimowisk. 

FOTO 02

Od zawsze pasją Druha Krzysztofa były projektowanie i wykonywanie plakietek, odznak oraz harcerskich stempli pocztowych. Swoją uwagę poświęcał także pionierce i zdobnictwu obozowemu. Jest współautorem monografii „XV-lecie Szczepu Metalowców”. 

Jest członkiem Inspektoratu Wychowania Wodnego i Morskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej, aod roku 2000aktywnie działa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) i jako wolontariusz realizuje działania statutowe Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży oraz instruktorów Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego.

Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi,Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, Odznaką Honoris Gratia, Odznaką za „Zasługi dla Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Medalem Za Zasługi dla SPH.

Z kronikarskiego obowiązku należy przypomnieć, że Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie wydało dotychczas n/w pozycje:

  1. Gaczorek A., Piasecki S., Wójcik W., „Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Kraków 2000–2015”, Wydawnictwo FALL 2015 r.
  2. Sikora K., „Harcerski Kurhan na Suchej Górze”, Wydawnictwo FALL 2018 r.
  3. Piasecki S., „Kalendarium Drużyn wodnych Szczepu Metalowców im. Bohaterów II Wojny Światowej”, Wydawnictwo INGRAPHIC Studio Reklamy i Poligrafii Mateusz Indyka 2019 r.
  4. Gaczorek A., Piasecki S., Wójcik W., „Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Kraków 2000–2020”, Wydawnictwo FALL 2020 r.
  5. „Śpiewajmy. Zbiór tekstów pieśni i piosenek patriotycznych, harcerskich, zuchowych, turystycznych i żeglarskich”,[opr.] Balon J. [et al.], (wydano wspólnie z MDK „Dom Harcerza” w Krakowie; Wydawnictwo FALL 2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie bardzo dziękuje hm. Krzysztofowi Poniedziałkowi za pomysł, inicjatywę i ogromny wkład pracy własnej w realizację projektu oraz wszystkim życzliwym osobom, które pomogły w powstaniu tej jakże ciekawej publikacji.Liczymy, że wkrótce uzupełnimy informacje o istniejącej kolekcji, a także zostanie ona wzbogacona o nowe elementy.

 

Ps.

Poniżej tekst listu otrzymanego od Dyrektora Muzeum Harcerstwa w Warszawie

 

Muzeum Harcerstwa

00-491 Warszawa

ul. M. Konopnickiej 6

Warszawa 13 maja 2022 roku

Druh

Hm. Jerzy Klinik

Pragnę serdecznie podziękować Druhowi - jak również całemu Zarządowi

Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie – za przesłanie na adres Muzeum

Harcerstwa nader interesującego opracowania autorstwa Druha hm. Krzysztofa

Poniedziałka. Wspomniana pozycja, poświęcona plakietkom, odznakom i

pieczęciom Hufca ZHP Kraków-Podgórze spotkała się z dużym zainteresowaniem ze

strony instruktorów naszej placówki, zajmujących się na co dzień zagadnieniami

związanymi z naukami pomocniczymi historii: falerystyką oraz sfragistyką,

Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj!

 Dyrektor Muzeum Harcerstwa

phm. dr Paweł Bezak

 

hm. Stanisław Piasecki