1. Akcja „Jubilat”

W ramach obchodów 100-lecia Harcerstwa oraz w celu uhonorowania najstarszych (80 lat i więcej) Członków naszego Stowarzyszenia Zarząd SPH w Krakowie zorganizował Akcję „Jubilat 2011”.

W bieżącym roku Jubilatami byli: bardzo zasłużeni dla ZHP instruktorzy Seniorzy - Druhna hm Danuta Bobek, Druh hm Adam Jelonek oraz wspierający od wielu lat krakowskie harcerstwo Pan mgr Jan Nowak - były Wiceprezydent Miasta Krakowa.

Spotkanie odbyło się w dniu 12 czerwca 2011 rok (sobota) i podobnie jak w roku ubiegłym w gościnnym w Forcie Olszanica, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie.

Uczestników spotkania, a w szczególności Jubilatów, powitali: hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes SPH i hm Zbigniew Sabiński Gospodarz Obiektu.

Następnie każdy z Jubilatów miał możliwość zaprezentowania swojej drogi harcerskiej. Szalenie interesujące wspomnienia każdego Jubilata były żywo odbierane przez uczestników spotkania a wystąpienie kończyła śpiewana na Jego życzenia piosenka. Dla upamiętnienia spotkania każdego z Jubilatów uhonorowano okolicznościowym listem gratulacyjnym podpisanym przez wszystkich jego uczestników i kotylionem nawiązującym do miejsca spotkania.

W części drugiej spotkania rozmowy kuluarowe świetnie komponowały się z przygotowanym pod kierunkiem Druhny hm Marii Sabińskiej poczęstunkiem, a to: kiełbaskami z grilla, ciastem, owocami i napojami - bardzo harcerskimi.

Spotkanie było bardzo udane dzięki pracy wielu osób, a w szczególności: bardzo dobre przygotowane organizacyjne to zasługa: hm Alicji Szydło, hm Zbigniewa Sabińskiego i hm Wiesława Górnisiewicza. Spotkania w ramach akcji „Jubilat” będą organizowane w następnych latach.

1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia

W dniu 26 marca 2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia. Zgodnie z założeniami Statutu SPH dokonano oceny działalności merytorycznej Stowarzyszenia, jego Zarządu w latach 2008 – 2011. Wybrano władze i przyjęto założenia programowo - organizacyjne na lata 2011-2014, czyli na kolejną VI kadencję pracy Stowarzyszenia.

Licznie przybyłych członków Stowarzyszenia oraz Dostojnych Gości powitała Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska- Prezes ustępującego Zarządu. To dla nas zaszczyt, Że razem z nami byli: Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel, Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pani Małgorzata Jantos, Dyrektor Generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Małgorzata Bywanis – Jodlińska, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Społecznej Pani Anna Tarnowska, Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński i Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm Paweł Grabka.