Spotkanie uczestników obu obozów odbyło się w sobotę, 14 września 2013 roku, na terenie Parku Linowego w Krakowie-Pychowicach. O godz. 16:00, licznie przybyłych powitał V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm Stanisław Piasecki. Szczególnie serdecznie przywitał grupę rodziców uczestników obozu żeglarskiego. W swoim wystąpieniu serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, ze Akcja Letnia 2013 Stowarzyszenia zakończyła się powodzeniem i w obozach wzięły udział łącznie 62 osoby.

Komendant Obozu Żeglarskiego, Druh hm Krzysztof Poniedziałek wita żeglarzy

W roku bieżącym Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) było organizatorem kolejnego Obozu Zagranicznego, oczywiście ponownie w Chorwacji.

Termin Obozu: od 21 sierpnia do 2 września 2013 roku; liczba kadry i uczestników – 36 osób. W Obozie wzięli udział m. in.: Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wądolny oraz Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka.

Wspólne zdjęcie Uczestników Obozu

„z kart historii”
W roku bieżącym mija 40 lat od pierwszej wymiany obozowej Izvidaći z Kutiny i Harcerzy z Hufca ZHP Kraków-Podgórze (Wyspa Zlarin, rok 1972 ) oraz 35 rocznica rozpoczęcia stałej wymiany obozowej zapoczątkowanej przez Ivana Mikulića (PIPINA), Komendanta Izvidaći z Kutiny i Druha hm Stanisława Piaseckiego, Komendanta Szczepu „Metalowców” z Hufca Kraków – Podgórze (pierwszy Obóz: Wyspa Otok Mladosti, rok 1977).

Inicjatorzy wymiany , do lewej Druh hm Stanisław Piasecki i Ivan Mikulić (Pipin) – Komendanci wspólnego Obozu Izvidaći i Harcerzy na Wyspie Otok Mladosti w roku 1977.

Inicjatorzy wymiany , do lewej Druh hm Stanisław Piasecki i Ivan Mikulić (Pipin) – Komendanci wspólnego Obozu Izvidaći i Harcerzy na Wyspie Otok Mladosti w roku 1977.

Spotkanie Poobozowe, uczestników I Zagranicznego Obozu Stowarzyszenia - „Chorwacja 2012”  odbyło się w sobotę, 15 września 2012 roku o godz. 16.00 w Forcie Olszanica w Krakowie (Filia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie). Wzięło w nim udział 21 osób.