sph

Szanowni Państwo !

Druhny i Druhowie !

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie serdecznie zaprasza na VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia.
Zebranie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2020 roku (tj. sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” , ul. Reymonta 18.

Rozpoczęcie o godz. 11:00.

W zależności od pogody zebranie odbędzie się na zewnątrz budynku lub w Sali Konferencyjnej. Liczymy na możliwie liczny udział w Zebraniu.

P.S.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres 23.03.2019 – 21.03.2020 zostało przesłane w marcu br., wraz z zaproszeniem na zebranie w pierwszym terminie.

Sprawozdanie umieszczone jest na stronie internatowej Stowarzyszenia (www.sph-krakow.pl) oraz będzie do wglądu w wersji drukowanej na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

Możliwość odbywania spotkań przez organizacje pozarządowe daje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czuwaj !

Prezes Stowarzyszenia
hm. Danuta Noszka-Leśniewska

Kraków, 12.06.2020.r.